Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Privacyverklaring voor het Insightsportal

Welkom bij het portal van je leerervaringen met Insights (‘Insightsportal’)! Zorg dat je deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen voordat je hier persoonlijke informatie deelt over jezelf of anderen. Als je persoonsgegevens verstrekt over of namens iemand anders, vertel die persoon dan welke informatie je precies met ons deelt en verwijs hem/haar naar deze verklaring voordat je die gegevens aan ons doorgeeft. Je mag geen persoonsgegevens aan ons vertrekken als je daar niet toe gemachtigd bent.

Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over wie we zijn en over hoe en waarom we jouw persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en delen via het Insightsportal. We leggen hier ook uit wat jouw rechten zijn en wat je kunt doen als je een vraag of een klacht hebt met betrekking tot je persoonsgegevens.

We willen dat je goed geïnformeerd bent over hoe en waarom we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen als je een vraag, zorgpunt of verzoek hebt (je rechten worden verderop in deze tekst toegelicht). Je kunt de Insightsverantwoordelijke voor gegevensbescherming (‘Data Protection Officer’) rechtstreeks bereiken via dpo@insights.com.

We proberen onze processen continu te verbeteren. Dit kan betekenen dat we deze privacyverklaring zo nu en dan aanpassen. We raden je dan ook aan om de website en onze privacyverklaring regelmatig te checken. Zo ben en blijf je volledig op de hoogte van eventuele wijzigingen die jou aangaan.

Wie zijn wij?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op Insights Learning and Development Limited, een in Schotland geregistreerde onderneming (SC107074) met maatschappelijke zetel in Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG, Schotland én op al haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk ‘Insights’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’). Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de activiteiten van entiteiten die Insights niet in eigendom heeft of waarover Insights geen zeggenschap heeft.

Wij verzamelen, gebruiken en zijn verantwoordelijk voor bepaalde persoonsgegevens van jou. Alle persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, worden behandeld conform de geldende privacywet- en regelgeving. Wij zijn de Verwerkingsverantwoordelijke voor die persoonsgegevens. Dit betekent dat we ons houden aan zowel de UK Data Protection Act 2018 als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die in mei 2018 van kracht werd in de Europese Unie. Het is mogelijk dat we ook verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens die je deelt met een van onze dochterondernemingen, op basis van de plaatselijke privacywet- en regelgeving.

Als je een klant bent van een Insightsdistributeur of – partner, lees dan ook de privacyverklaring van die distributeur of partner. Het is mogelijk dat zij jouw persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken, maar dan moeten ze daarvoor wel een rechtmatige grondslag hebben. Insights is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van haar distributeurs of partners die als onafhankelijke gegevensbeheerder optreden. Als onafhankelijke gegevensbeheerder bepalen zij zelf met welk doel en op welke manier zij persoonsgegevens verwerken.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op jouw gebruik van het Insightsportal én op de manier waarop wij via het Insightsportal persoonsgegevens van jou verzamelen, bewaren en gebruiken.

Wat is het Insightsportal?

Het Insightsportal is het platform dat volledig in het teken staat van jouw reis met Insights. Het platform vertrekt vanuit jouw leerervaring en start met het invullen van onze online vragenlijst(en) als onderdeel van je leertraject.

De antwoorden die je geeft op de vragenlijst worden door ons algoritme verwerkt tot een persoonlijk profiel. In je profiel vind je grafieken en tekstonderdelen die kenmerken beschrijven van iemand met die psychologische voorkeuren. Het geeft je inzicht in jezelf, in onderwerpen die belangrijk of lastig voor je zijn en helpt je ook om mensen die heel anders in elkaar zitten dan jij beter te begrijpen.

Jouw profiel is een belangrijk onderdeel van je leerervaring met Insights. Ook na je (eerste) sessie heb je toegang tot je profiel via het Insightsportal.

Als je een vragenlijst invult via een externe partij (bijv. een partner of distributeur van Insights), raden we je wel aan om óók het privacybeleid van die organisatie te checken om te achterhalen of je gegevens nog op een andere manier of met een ander doel worden gebruikt. Weet je niet zeker of je de vragenlijst invult via ons of via een externe partij? Neem dan gerust contact met ons op; we helpen je graag verder.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Over het algemeen verzamelen we de persoonsgegevens rechtstreeks van jou wanneer je je registreert voor of gebruik maakt van het portal. We verzamelen echter soms ook persoonsgegevens van andere bronnen, bijvoorbeeld je werkgever, organisatie, collega’s of bepaalde externe partijen, zoals distributeurs of partners. Je organisatie kan ons bijvoorbeeld je naam en e-mailadres geven zodat we je kunnen uitnodigen voor een bepaalde event. Maar hoe we ook je persoonsgegevens verzamelen, we doen dat altijd conform de bepalingen in deze privacyverklaring.

Wanneer je het Insightsportal opent of gebruikt, kunnen we de volgende informatie verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres (werk)
 • Een tweede e-mailadres
 • Roepnaam
 • Demografische gegevens – verzameld per ingevulde vragenlijst:
  • Voorkeurstaal
  • Genderidentiteit (hij/zij)
  • Land van verblijf (optioneel)
  • Leeftijdscategorie (optioneel)
  • Functie (optioneel)
  • Anciënniteit (optioneel)
  • Functieniveau (optioneel)
  • Sector (optioneel)
  • Subsector (optioneel)
 • Antwoorden op de Online Vragenlijst

Deze persoonsgegevens hebben we nodig om jou, je organisatie of je werkgever onze producten en diensten te kunnen leveren, bijvoorbeeld het Insights Discovery-profiel en het Teamwiel, en voor andere doeleinden zoals beschreven in deze verklaring. Als je ons niet de gevraagde persoonsgegevens geeft, kan het langer duren of is het voor ons onmogelijk om (sommige) producten en diensten te leveren of zul jij er geen optimaal gebruik van kunnen maken.

Hoe verzamelen wij je persoonsgegevens?

Over het algemeen verzamelen we de persoonsgegevens rechtstreeks van jou wanneer je je registreert voor of gebruik maakt van het portal. We verzamelen echter soms ook persoonsgegevens van externe partijen, bijvoorbeeld:

 • je werkgever of organisatie (bijv. we krijgen je e-mailadres van een collega of werkgever wanneer die je uitnodigt voor een bepaalde event);
 • een geaccrediteerde Insightspractitioner of -klantbeheerder (bijv. in de context van de organisatie van of uitnodiging voor een bepaalde event); of
 • onze partners of distributeurs die Insights gebruiken als onderdeel van hun producten en diensten.

De enige informatie die je werkgever, organisatie of Insightspractitioner aan ons mag verstrekken is je naam en zakelijke e-mailadres. Deze informatie gebruiken wij om je uit te nodigen om het Insightsportal te openen en gebruiken.

Cookies

We gebruiken cookies bij gebruik van het Insightsportal. We doen dit volgens ons cookiebeleid.

Hoe en waarom gebruiken wij je persoonsgegevens?

Volgens de privacywet- en regelgeving mogen we alleen persoonsgegevens gebruiken als we daar een geldende reden voor hebben, bijvoorbeeld:

 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • het naleven en/of uitvoeren van onze contractuele verplichtingen zoals beschreven in de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan of de stappen die we op jouw verzoek moeten ondernemen om tot een dergelijke overeenkomst te komen;
 • handelen binnen de rechtmatige belangen van ons of een externe partij; of
 • doeleinden waarvoor jij expliciet toestemming hebt gegeven.

Voorbeeld van rechtmatige belangen is als we een zakelijke of commerciële reden hebben om jouw persoonsgegevens te gebruiken, op voorwaarde dat we daarmee niet jouw rechten en belangen schaden.

Onderstaande tabel legt uit hoe en waarom we persoonsgegevens via het Insightsportal gebruiken:

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Wat is onze juridische basis daarvoor?

Onze producten of diensten leveren conform een overeenkomst die we met jouw werkgever en/of organisatie zijn aangegaan.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – bijv. als ondersteuning van je werkgever en/of organisatie in je professionele en persoonlijke ontwikkeling en/of vaardigheden als teamlid en om onze producten en diensten te leveren conform de overeenkomst die we met je werkgever zijn aangegaan.

Een ‘persoonlijk profiel’ creëren op basis van je antwoorden op onze Insights Vragenlijst.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – bijv. als ondersteuning van jou en je werkgever en/of organisatie in je professionele en persoonlijke ontwikkeling en/of vaardigheden als teamlid en om onze producten en diensten te leveren conform de overeenkomst die we met je werkgever zijn aangegaan.

We bewaren ook een kopie van je antwoorden uit de vragenlijst(en). Zo kun je je eigen ontwikkeling bijhouden en nog meer inzichten opdoen door verschillende profielen naast elkaar te leggen. Je geeft zo ook geaccrediteerde Insightspractitioners de kans om aan te haken bij je langlopende leertraject. En wij bieden jou als individu dan optimaal profijt van onze dienstverlening.

Een ‘Teamwiel’ creëren dat je inzicht geeft in de voorkeuren van jou en je teamleden met als doel effectiever met elkaar samen te werken.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – bijv. als ondersteuning van je werkgever en/of organisatie in je professionele en persoonlijke ontwikkeling en/of vaardigheden als teamlid en om onze producten en diensten te leveren conform de overeenkomst die we met je werkgever zijn aangegaan.

We bewaren ook een kopie van je wielpositie. Zo kun je je eigen voortgang bijhouden en geef je geaccrediteerde Insightspractitioners en collega’s de kans om aan te haken bij je langlopende leertraject. Als je jouw verschillende wielposities naast elkaar legt, zie je heel concreet hoe jouw voorkeuren en je teams in de loop van je traject zijn veranderd. Zo kunnen we jou als individu ook optimaal profijt bieden van onze dienstverlening en begeleiden we je op je reis met Discovery.

Met behulp van ons algoritme jouw persoonsgegevens verwerken tot een uniek persoonlijk profiel. Dit profiel is bedoeld om je meer inzicht in jezelf te geven.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – bijv. als ondersteuning van je werkgever en/of organisatie in je professionele en persoonlijke ontwikkeling en/of vaardigheden als teamlid en om onze producten en diensten te leveren conform de overeenkomst die we met je werkgever zijn aangegaan.

Jouw persoonlijke profiel terugkoppelen – rechtstreeks of door een geaccrediteerde Insightspractitioner.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – bijv. als ondersteuning van je werkgever en/of organisatie in je professionele en persoonlijke ontwikkeling en/of vaardigheden als teamlid en om onze producten en diensten te leveren conform de overeenkomst die we met je werkgever zijn aangegaan. De coaching is ook bedoeld om je (nog) meer inzicht in jezelf te geven.

Een workshop of leersessie faciliteren voor jou en je collega’s en/of andere deelnemers.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – bijv. als ondersteuning van je werkgever en/of organisatie in je professionele en persoonlijke ontwikkeling en/of vaardigheden als teamlid en om onze producten en diensten te leveren conform de overeenkomst die we met je werkgever zijn aangegaan. De leerervaring is ook bedoeld om je (nog) meer inzicht in jezelf te geven.

Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een deelnemerslijst in het kader van brandveiligheidsvoorschriften.

Je toegang geven tot het Insightsportal.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – bijv. als ondersteuning van je werkgever en/of organisatie in je professionele en persoonlijke ontwikkeling en/of vaardigheden als teamlid en om onze producten en diensten te leveren conform de overeenkomst die we met je werkgever zijn aangegaan.

Je waar nodig toegang geven tot onze producten en diensten. We vragen om een tweede   e-mailadres als hersteladres voor het geval je je wachtwoord vergeet of om toegang te behouden tot je profiel mocht je weggaan bij de werkgever/organisatie waar je de Online Vragenlijst invulde.

Feedback vragen over door ons aan jou geleverde producten en diensten.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – om ons te helpen om kwalitatief goede producten en diensten te leveren.

Onze professionele relatie onderhouden.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – om ervoor te zorgen dat we gedurende het hele leertraject in contact kunnen blijven met onze gebruikers.

Bijwerken en aanvullen van onze interne gegevensbestanden.

Voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen (bijv. ervoor zorgen dat onze gegevens correct en actueel zijn).

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – bijv. ervoor zorgen dat we in contact kunnen blijven met onze gebruikers binnen het kader van onze dienstverlening.

Ervoor zorgen dat het bedrijfsbeleid wordt nageleefd, bijv. m.b.t. veiligheid en internetgebruik.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – om ervoor te zorgen dat we onze interne procedures volgen zodat we jou optimale service kunnen bieden.

Verzamelen en verstrekken van informatie vereist door of in verband met audits, onderzoeken of enquêtes van toezichthoudende instanties.

Voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Operationele redenen, zoals verbetering van efficiency, opleiding en kwaliteit.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – zo efficiënt mogelijk zijn zodat we jou de best mogelijke service kunnen bieden.

Statistische analyse om ons te helpen bij onze interne activiteiten, bijv. met betrekking tot onze financiële prestaties, klantenbestand, soort werk of andere efficiency-indicatoren.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – zo efficiënt mogelijk zijn zodat we jou de best mogelijke service kunnen bieden.

Voorkomen van ongeoorloofde toegang tot en wijzigingen in systemen.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – het voorkomen en opsporen van criminele activiteiten die schadelijk zijn voor ons en voor jou.


Voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Externe audits en kwaliteitscontroles, bijv. voor de ISO-certificering en de controle van onze financiële administratie.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – om onze certificeringen te behouden, zodat we kunnen aantonen dat we voldoen aan hoge kwaliteitsnormen.


Voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Kopieën van je profiel en teamwielen verstrekken aan geaccrediteerde practitioners bij onze distributeurs of partners.

De rechtmatige belangen van ons of een externe partij – bijv. om het onze distributeurs en partners mogelijk te maken jou hun producten en diensten te leveren waarin de producten en diensten van Insights zijn geïntegreerd.

Canada PIPEDA

Indien je in Canada gevestigd bent, en dus beschermd door PIPEDA, zullen we waar nodig expliciet je toestemming vragen om je gegevens te verwerken. Wij kunnen je toestemming ook veronderstellen indien toestemming redelijkerwijs kan worden afgeleid uit je handelingen of niet-handelingen. Om de juiste vorm van toestemming te bepalen, houden we rekening met de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de redenen waarom we ze verzamelen en de redelijke verwachtingen van jou als betrokkene. Wanneer we persoonsgegevens voor een nieuw doel gebruiken, zullen we dat nieuwe doel documenteren en opnieuw om toestemming vragen

In dat geval zullen we je, voordat je een vragenlijst invult of deelneemt aan een workshop of event, een kopie van onze meest recente privacyverklaring verstrekken en je vragen te bevestigen dat je deze hebt gelezen en begrepen. Vul de Online Vragenlijst alleen maar in en neem alleen maar deel aan een event of workshop als je akkoord bent met de doeleinden en de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken en verwerken, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wanneer we uitgaan van impliciete toestemming, zullen we je persoonsgegevens uitsluitend verwerken op de manier die wordt beschreven in deze privacyverklaring (die met enige regelmaat kan worden gewijzigd). Wanneer je een vragenlijst invult of deelneemt aan een workshop of event, moet je eerst de privacyverklaring lezen voordat je informatie aan ons verstrekt. We attenderen je erop dat de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vanuit Canada kunnen worden doorgegeven aan het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie. Dit wordt behandeld in het onderdeel over gegevensoverdracht.

California Consumer Privacy Act (CCPA) - 'Verkopen van persoonlijke gegevens'

Indien je in Californië gevestigd bent, bevestigen we dat we je persoonsgegevens niet aan externe partijen verkopen, conform de CCPA-privacywet.

We kunnen echter wel, conform de CCPA, je persoonsgegevens delen met externe partijen die partners, dienstverleners of andere derden zijn (zie hierboven), op voorwaarde dat die partijen overeenkomsten met ons hebben gesloten over het gebruik van persoonlijke gegevens.

Wanneer we je persoonsgegevens verwerken, doen we dit in overeenstemming met deze privacyverklaring en alle geldende wettelijke bepalingen.

Profielen, Teamwielen en ons algoritme

Profielen en Teamwielen

Wanneer je persoonlijke gegevens invult via een van onze vragenlijsten, worden je antwoorden door ons unieke algoritme verwerkt tot een persoonlijk profiel. Dit algoritme is het resultaat van tientallen jaren ervaring en ontwikkeling van onze intellectuele eigendommen. Onze profielen geven je meer inzicht in jezelf en worden gebruikt binnen de context van een leer- of coachingstraject.

Hoewel we je gegevens gebruiken om een 'profiel' op te stellen, verwerken we je gegevens niet voor 'profilering' zoals gedefinieerd in de AVG, omdat we de informatie niet gebruiken voor automatische besluitvorming.

Naast profielen, kan Insights ook een ‘Teamwiel’ opmaken. Deze wielvormige afbeelding geeft elk teamlid een plek op basis van zijn/haar kleurrijke voorkeuren uit het profiel. Een team kan bijvoorbeeld bestaan uit medewerkers van een specifieke afdeling, een groep collega’s binnen je organisatie, of een groep mensen die deelnemen aan dezelfde workshop als jij. Het is bedoeld om jou en je teamleden meer inzicht in elkaars unieke kleurrijke voorkeuren te geven zodat jullie effectiever met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. De visuele weergave van die voorkeuren van alle teamleden op één ‘Wiel’ helpt om in één oogopslag te zien waar teamleden zich ten opzichte van elkaar bevinden. Teamwielen kunnen worden gegenereerd door geaccrediteerde Insightspractitioners en gegevensbeheerders van Insights of haar klanten. Teamwielen mogen worden gedeeld met andere leden van jouw team.

Profielen en Teamwielen zijn doorgaans gelinkt aan een door jouw werkgever of organisatie georganiseerde leerervaring. We hebben een rechtmatig belang bij het verwerken van jouw persoonsgegevens voor het creëren van profielen en Teamwielen (zie tabel hierboven). Je hebt te allen tijde het recht om af te zien van profielen en/of Teamwielen. Neem in dat geval contact op met info@insightsbenelux.com of clientservices@insights.com.

We willen je er wel op attenderen dat als je ervoor kiest om geen profiel en/of teamwiel te laten genereren, je geen optimaal profijt kunt hebben van je leerervaring of het Insightsportal.

Het gebruik en genereren van profielen en Teamwielen vallen onder onze Acceptable Use Policy (AUP) (beleid m.b.t. aanvaardbaar gebruik). Wij vragen alle geaccrediteerde Insightspractitioners om profielen en Teamwielen te gebruiken conform dat beleid. In het geval dat een klant, distributeur of partner profielen of Teamwielen genereert of gebruikt op een manier die niet is toegestaan volgens ons AUP-beleid, zijn zij zelf volledig verantwoordelijk voor een rechtmatige grondslag om die gegevens te verwerken. Dit betekent dat ze hun eigen privacyverklaring moeten hebben waarin staat beschreven hoe en waarom ze jouw gegevens verwerken en wat daarvoor hun rechtmatige grondslag is. We raden je aan om alle privacyverklaringen goed te lezen zodat je precies weet en begrijpt hoe jouw gegevens worden verwerkt.

Hoe en waarom gebruiken wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens?

Over het algemeen gebruiken we geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Echter, in het geval dat we dat wél doen, zullen we expliciete toestemming vragen om die specifieke persoonsgegevens te mogen verwerken.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Wij delen je persoonsgegevens doorgaans met:

 • geaccrediteerde Insightspractitioners die zijn opgeleid om leeroplossingen te faciliteren voor deelnemers of gebruikers;
 • administratieve medewerkers die de organisatie ondersteunen bij het organiseren van leersessies;
 • je werkgever of organisatie, bijv. een deelnemerslijst voor een Insightsworkshop of een Teamwiel om een beter beeld te krijgen van de teamleden;
 • onze distributeurs en partners, als zij jou producten en diensten leveren waarin producten van Insights zijn geïntegreerd;
 • dienstverleners die namens ons bepaalde diensten leveren. Als het gaat om (administratieve of logistieke) verwerking, zullen we er altijd voor zorgen dat we juiste contracten met die dienstverleners hebben en dat ze strikte verplichtingen hebben om onze instructies op te volgen;
 • andere externe partijen die nodig zijn om jouw instructies uit te voeren.

Leden van de Insights Group delen ook vaak persoonsgegevens met elkaar. Wij hebben dan ook interne overeenkomsten die dat soort gegevensoverdracht toestaan en die tegelijkertijd de bescherming van die overdacht waarborgen.

Het kan voorkomen dat we je profiel verstrekken aan een geaccrediteerde Insightspractitioner die jou vervolgens een kopie van dat profiel uitreikt als onderdeel van een leer- of coachingssessie. De geaccrediteerde Insightspractitioner kan een werknemer of consultant van Insights zijn, een werknemer of consultant van jouw werkgever of organisatie óf een van onze partners of distributeurs. Een geaccrediteerde Insightspractitioner die een werknemer is bij jouw werkgever of organisatie noemen we een ‘Client Practitioner (CP)’. Een practitioner die een werknemer of consultant is bij een van onze partners of distributeurs, noemen we een ‘Licensed Practitioner (LP)’.

CP’s – binnen jouw organisatie

Als je organisatie een geaccrediteerde Insightspractitioner in dienst heeft, dan is die practitioner verantwoordelijk voor het uitrollen en faciliteren van leertrajecten binnen jouw werkomgeving. Om hen hierbij te helpen en tegelijkertijd jou te ondersteunen tijdens je leertraject met Insights, geven we de CP’s toegang tot jouw kleurrijke voorkeuren, profielen en teamwielen.

LP’s – medewerkers of contractanten van een van onze partners of distributeurs

LP’s zijn verantwoordelijk voor het uitrollen en faciliteren van leertrajecten aan jouw organisatie en daarmee aan jou. Om hen hierbij te helpen en tegelijkertijd jou te ondersteunen tijdens je leertraject met Insights, geven we de LP’s toegang tot jouw kleurrijke voorkeuren, profielen en teamwielen.

De enige personen die toegang hebben tot jouw kleurrijke voorkeuren, profielen en teamwielen zijn:

 • geaccrediteerde Insightspractitioners en -beheerders om leertrajecten voor jou te organiseren en faciliteren, rechtstreeks of in een workshop of event;
 • Insightsmedewerkers zoals IT of klantendienst om geaccrediteerde practitioners te helpen bij de organisatie en levering van Insightsproducten en -diensten aan jou, en in bepaalde omstandigheden, om jouw instructies op te volgen met betrekking tot je wettelijke rechten als betrokkene (‘Data Subject’);
 • Insightsmedewerkers die helpen bij de soepele (ver)werking van onze producten en diensten.

De enige personen die toegang hebben tot het Insightsportal zijn:

 • deelnemers die toegang willen tot hun eigen gegevens;
 • Insightsmedewerkers zoals IT of klantendienst om (technische) ondersteuning te bieden.

Insightsmedewerkers of -contractanten

IT- of Insightsmedewerkers krijgen uitsluitend toegang tot je persoonsgegevens daar waar dat noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van hun taken zoals die door ons zijn opgedragen.

Jouw werkgever of organisatie

Als een CP degene is die Insightsproducten en/of -diensten aan jou levert, dan zorgt Insights ervoor dat er gepaste contracten zijn ondertekend met jouw werkgever om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen. We hebben ook Algemene voorwaarden en Algemene richtlijnen opgesteld voor alle geaccrediteerde Insightspractitioners en -medewerkers om ervoor te zorgen dat jouw gegevens correct en veilig worden behandeld.

Als jouw werkgever door ons verstrekte persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt dan die in deze verklaring zijn gedefinieerd, dan doet je werkgever dit als onafhankelijke gegevensbeheerder en is hij verplicht om daarvoor een rechtmatige grondslag te hebben. In situaties waar je werkgever zelf gegevensbeheerder is, is het zijn verantwoordelijkheid om jou te informeren over hoe en waarom je gegevens worden verwerkt.

Waar worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Informatie mag worden bewaard op de kantoren van ons en van onze regionale filialen, externe partijen, partners of distributeurs van Insights, dienstverleners, vertegenwoordigers en agenten zoals hierboven beschreven (zie ‘Met wie delen wij je persoonsgegevens?’).

Sommige van deze externe partijen zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of de regio waar jij bent gevestigd.

Overdracht van jouw persoonsgegevens buiten de regio waar je bent gevestigd (internationale overdracht)

Om jou diensten te kunnen leveren, is het soms noodzakelijk om je persoonsgegevens te delen met personen buiten het VK, de EER of de regio waar jij bent gevestigd, bijv.:

 • met onze kantoren of ander bedrijven binnen onze groep;
 • met onze dienstverleners:
 • met onze klanten;
 • met onze partners en distributeurs;
 • als je gevestigd bent buiten het VK of de EER, dragen we je persoonsgegevens over naar onze servers in de VK of de EER en daarna weer terug naar jouw regio;
 • als er sprake is van een internationale dimensie in de diensten die we aan jou leveren.

Internationale overdracht van je gegevens is uitsluitend aan de orde als we daartoe een rechtmatige grondslag hebben binnen de daar geldende wet- en regelgeving.

Overdracht buiten Canada

Als je bent gevestigd in Canada, mogen we jouw persoonsgegevens delen met onze regionale kantoren en externe partijen buiten Canada (nl. VK, EU, VS). Onze beleidsbepalingen en procedures garanderen te allen tijde een veilige bescherming van persoonlijke gegevens en we hebben overeenkomsten met de externe partijen die gelijkwaardige bescherming bieden bij de verwerking van persoonsgegevens door externe partijen buiten Canada. Je kunt een lijst opvragen van deze externe partijen met wie we persoonsgegevens delen buiten Canada, inclusief de relevante beschermingsmechanismen: dpo@insights.com.

Meer informatie

Wil je meer informatie over gegevensoverdracht buiten het VK of de EER? Neem dan contact op met onze verantwoordelijke gegevensbescherming: dpo@insights.com.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Als wij een kopie van je persoonsgegevens bewaren, doen we dat met een van de volgende redenen:

 • om te reageren op eventuele vragen, klachten of vorderingen die door of namens jou zijn ingediend;
 • om aan te tonen dat we je op een correcte manier behandelen;
 • om de wettelijk vereiste gegevens bij te houden;
 • om je persoonlijke ontwikkeling in de loop van de tijd bij te houden. Immers, onze producten en/of diensten zijn bedoeld als onderdeel van een langlopend persoonlijk ontwikkeltraject. Daarom zullen we misschien je antwoorden op vragenlijsten en je teamwielen bewaren. Je mag ons op elk moment vragen om je persoonlijke gegevens uit onze bestanden te verwijderen. Als je wilt dat we dat doen, stuur dan een e-mail naar info@insightsbenelux.com of clientservices@insights.com;
 • om je gegevens anoniem te maken voor statistische analyses.

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden. We zullen de persoonsgegevens die via de Insights Vragenlijst zijn verzameld automatisch wissen of anonimiseren na 7 jaar inactiviteit of op jouw verzoek, indien dat eerder is. Wil je dat we informatie over jou verwijderen? Stuur dan een mail naar info@insightsbenelux.com of clientservices@insights.com.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is om je persoonsgegevens te bewaren, zullen we ze wissen of anonimiseren, zodat je identiteit niet mee kan worden achterhaald. We kunnen dat soort geanonimiseerde informatie gebruiken voor: het testen van onze IT-systemen, onderzoek, gegevensanalyse, het verbeteren van onze diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten en functionaliteiten. We mogen dit soort geanonimiseerde informatie ook met anderen delen.

Wat zijn jouw rechten?

Jij beschikt over de volgende rechten, waar je gratis gebruik van kunt maken:

Toegang

Het recht op een kopie van je persoonsgegevens.

Rectificatie

Het recht om van ons te verlangen dat we eventuele fouten in je persoonsgegevens corrigeren.

Vergeten worden

Het recht om van ons te verlangen dat we al je persoonsgegevens verwijderen.

Beperkte verwerking

Het recht om van ons te verlangen dat we de verwerking van je persoonsgegevens beperken.

Gegevensoverdraagbaarheid (Dataportabiliteit)

Het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare indeling en/of deze gegevens door te sturen naar een externe partij.

Bezwaar maken

Het recht om op elk moment bezwaar te maken:
— tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing (inclusief profilering)
— tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens, bijv. verwerking met het oog op onze rechtmatige belangen.

Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering) is gebaseerd en dat voor jou juridische of vergelijkbare ernstige consequenties heeft.

Wil je meer informatie over je rechten, bijvoorbeeld de voorwaarden die daarvoor gelden? Neem dan contact met ons op. Je kunt ook meer hierover lezen (Engels) op Guidance from the UK Information Commissioner’s Office (ICO) on individuals’ rights under the General Data Protection Regulation.

Als je gebruik wilt maken van je rechten:

 • stuur dan een e-mail naar onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (onze ‘Data Protection Officer’): dpo@insights.com;
 • laat ons weten wat je wilt dat we doen en op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft.

Het is mogelijk dat we je vragen om je te identificeren en bewijs van je identiteit en adres te overleggen voordat we je eventuele informatie overhandigen.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

We hebben adequate maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan of onwettig worden gebruikt of geraadpleegd. Wij beperken de toegang tot je persoonsgegevens tot diegenen die een reële professionele reden daarvoor hebben. Personen die jouw informatie verwerken, zijn daartoe bevoegd en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

We hanteren ook procedures om vermoedelijke inbreuken op gegevensbeveiliging aan te pakken. Bij een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging zullen wij jou en alle betrokken toezichthouders op de hoogte brengen voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Heb je een klacht?

We hopen dat we al je vragen of bezwaren met betrekking tot het gebruik van je informatie kunnen beantwoorden of wegnemen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft je ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat van de Europese Unie (of Europese Economische Ruimte) waar je werkt, gewoonlijk woont of waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. De toezichthoudende instantie in het Verenigd Koninkrijk is de Information Commissioner, bereikbaar op: https://ico.org.uk/concerns of telefonisch: +44 03 123 1113.

Als je niet in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent en een klacht wilt indienen bij je gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, vind je hier de contactgegevens voor instanties in de EER, Zwitserland, en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada):

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd gepubliceerd op 21/12/2020 en voor het laatst bijgewerkt op 09/06/2021.

Wij kunnen deze verklaring zo nu en dan aanpassen. In dat geval uploaden we de bijgewerkte versie op deze site. We raden je dan ook van harte aan om, voordat je ons persoonlijke gegevens verstrekt, deze pagina regelmatig te checken (via versiebeheer). Zo ben en blijf je volledig op de hoogte van ons privacybeleid.

Wil je contact met ons opnemen?

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over de gegevens die we van jou hebben? Neem dan contact op met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Je kunt dit doen via reguliere post, e-mail of telefoon:

Onze contactgegevens:

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG, Schotland

+44 (0)1382 908050

Insightsverantwoordelijke gegevensbescherming:

DPO@insights.com

Let us help your business today. Contact us now to start your journey.