Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Izjava o varstvu osebnih podatkov Insights Online v [slovenščini]

Obvestilo o varovanju zasebnosti družbe Insights

Pozdravljeni v obvestilu o varovanju zasebnosti družbe Insights (»obvestilo«), v katerem boste izvedeli:

To obvestilo:

 • vsebuje pomembne informacije o nas ter o tem, kako in zakaj zbiramo, shranjujemo, uporabljamo in delimo osebne podatke o vas (imenovani »osebni podatki«),
 • razlaga vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

Če posredujete osebne podatke o drugi osebi ali v njenem imenu, morate poskrbeti, da ji poveste, katere podatke nam posredujete in zakaj nam jih posredujete, ter jo seznanite s tem obvestilom.  Prosimo, da nam ne sporočate osebnih podatkov, če za to nimate pravice.

Na koncu tega obvestila je glosar, ki vam bo v pomoč pri razumevanju nekaterih izrazov, ki smo jih uporabili.  Za lažje razumevanje smo opredeljene izraze ali besede v obvestilu povezali z razlago v glosarju.  Če česa v tem obvestilu ne razumete, se obrnite na nas.

Pomembno je, da to obvestilo preberete skupaj s katerim koli drugim pravilnikom o zasebnosti ali pravilnikom o pošteni obdelavi, ki vam ga zagotovimo, da boste v celoti seznanjeni s tem, kako in zakaj uporabljamo vaše podatke. To obvestilo dopolnjuje druga obvestila in pravilnike o zasebnosti ter jih ne nadomešča.

 

Kdo smo?

Smo družba Insights Learning & Development Limited, registrirana na Škotskem, s sedežem na naslovu Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG in številko družbe SC107074.   Vsako sklicevanje v tem obvestilu na »mi«, »naše«, »nas« ali »Insights« pomeni družbo Insights Learning & Development Limited in naše ustrezne povezane družbe. Podrobnosti o naših hčerinskih družbah so na voljo na našem spletnem mestu.  Družba Insights je »upravljavec«, kar pomeni, da smo odgovorni za odločanje o tem, kako bomo hranili in uporabljali vaše osebne podatke.

To obvestilo o zasebnosti ureja naše prakse v zvezi z osebnimi podatki, ki jih zbira in obdeluje samo družba Insights.  Ne ureja praks tretjih oseb, ki jih družba Insights nima v lasti ali pod nadzorom, kot so med drugim naše neposredne stranke in/ali partnerji.

Imenovali smo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (»DPO«), ki je odgovorna za nadzor vprašanj v zvezi s tem obvestilom.  Če imate kakršna koli vprašanja o tem obvestilu ali želite uveljavljati svoje zakonske pravice, vas prosimo, da se obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

 

Za več informacij o družbi Insights in našem delu obiščite naše spletno mesto.

Spremembe tega obvestila in vaša dolžnost, da nas obvestite o spremembah

 

Nenehno poskušamo izboljšati svoje postopke in to obvestilo redno pregledujemo.  Pretekle različice lahko pridobite tako, da stopite v stik z nami.

To obvestilo bomo morda morali občasno posodobiti.Ko bomo to storili, vas bomo o posodobitvah obveščali prek našega spletnega mesta, aplikacij in/ali enaslova, ki ste nam ga posredovali.  Prav tako vas prosimo, da na naših spletnih mestih preverite, ali obstajajo morebitne posodobitve, ki bi lahko vplivale na vas.

Pomembno je, da so osebni podatki, ki jih hranimo o vas, točni in posodobljeni. Prosimo, da nas obvestite, če se vaši osebni podatki med vašim sodelovanjem z nami spremenijo.  Za posodobitev svojih osebnih podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas.

 

Povezave tretjih oseb in stranke

Družba Insights izdelke Insights pogosto zagotavlja neposredno vam v okviru poročanja, delavnice, izkušnje in/ali učnega dogodka (»dogodek Insights «).   Vendar tudi našim strankam omogočamo, da vam zagotavljajo izdelke Insights prek strokovnjakov, ki jih potrdi družba Insights.

Vaš delodajalec/organizacija

Družba Insights pogosto pooblasti posameznike, da za vas izvajajo in vam omogočajo dogodke Insights, ki vključujejo izdelke Insights.  Če ste izpolnili vprašalnik Insights Discovery ali se udeležili dogodka Insights, ki ga vodi ali izvaja vaš sodelavec, je verjetno, da je vaš delodajalec plačal za njegovo potrditev za izvajanje izdelkov Insights znotraj vašega delodajalca/organizacije.   Vašemu delodajalcu/organizaciji pravimo naša »neposredna stranka«, strokovnjaki, ki jih potrdi družba Insights pa se znotraj vašega delodajalca ali organizacije imenujejo »strankini izvajalci«.

Družba Insights zagotavlja izdelke Insights strankinim izvajalcem za namene, navedene v tem obvestilu. Čeprav izvajalce stranke potrdi družba Insights, so kot zaposleni pri vašem delodajalcu/organizaciji pod nadzorom naše neposredne stranke in lahko ravnajo po navodilih neposredne stranke.    Če vaš delodajalec/organizacija izvajalcu stranke naroči ali dovoli, da obdeluje vaše osebne podatke na način, ki ni določen v tem obvestilu, mora imeti za to zakonito podlago, zato vam mora zagotoviti ločeno obvestilo ali izjavo o zasebnosti, ki zajema njegove dejavnosti obdelave. Priporočamo vam, da preberete vsa obvestila o zasebnosti in/ali izjave o zasebnosti, ki jih prejmete.

Če vas skrbi, kako vaš delodajalec/organizacija obdeluje osebne podatke, ki mu jih je posredovala družba Insights, se obrnite nanje, preden nam posredujete osebne podatke.

Družba Insights ni odgovorna za dejavnosti obdelave, ki jih izvajajo neposredne stranke, strokovnjaki, ki jih potrdi družba Insights, skrbniki družbe, partnerji ali kdo drug, za kakršen koli namen, razen za namene, navedene v tem obvestilu.

Partnerji

Družba Insights včasih zagotavlja izdelke Insights tretjim osebam, ki lahko takšne izdelke Insights (med drugim tudi osebne profile in  ekipna kolesa, ki vsebujejo vaše osebne podatke) vključijo v svoje programe, izdelke in/ali storitve.  Čeprav z njimi delimo vaš osebni profil, barvne preference, ekipno kolo ali druge izdelke Insights za namene, določene v tem obvestilu, te tretje osebe (imenovane »Partnerji«) niso pod nadzorom družbe Insights.

Kot neodvisni upravljavci so partnerji odgovorni za lastno skladnost s predpisi o varstvu podatkov, vključno z zahtevami glede obveščanja.  Partner se vam mora predstaviti in vam povedati, kako in zakaj obdeluje osebne podatke ter kakšna je zakonita podlaga za njihove dejavnosti obdelave (če odstopajo od namenov, določenih v tem obvestilu).    Priporočamo vam, da preberete vsa obvestila o zasebnosti in/ali izjave o zasebnosti, ki jih prejmete.  V obvestilih in izjavah o zasebnosti, ki vam jih zagotovi partner mora biti navedeno, kako so izdelki Insights vključeni v njihove programe, izdelke in/ali storitve, kako in zakaj uporabljajo vaše osebne podatke ter kakšna je njihova zakonita podlaga za njihovo obdelavo.

Če imate kakršne koli pomisleke glede načina, kako kateri od naših partnerjev ravna z vašimi osebnimi podatki, se boste morali obrniti neposredno nanj, vendar nam to lahko sporočite. Take zadeve jemljemo resno in preučili bomo vse pritožbe, vašo komunikacijo pa bomo obravnavali z ustreznim spoštovanjem.

Naše spletno mesto lahko vključuje povezave do spletnih mest, vtičnikov in aplikacij tretjih oseb. S klikom na te povezave ali omogočanjem teh povezav lahko tretjim osebam omogočite zbiranje ali deljenje podatkov o vas. Teh spletnih mest tretjih oseb ne nadzorujemo in nismo odgovorni za njihove izjave o zasebnosti. Ko zapustite naše spletno mesto, vam priporočamo, da preberete pravilnik o zasebnosti vsakega spletnega mesta, ki ga obiščete.

Osebni podatki, ki jih zbiramo o vas

Osebne podatke na splošno zbiramo neposredno od vas, ko uporabljate ali dostopate do naših izdelkov in/ali storitev. Vendar lahko podatke zbiramo tudi od tretjih oseb.

Naši izdelki niso namenjeni otrokom in zavestno ne zbiramo osebnih podatkov o otrocih.

O vas lahko zbiramo, uporabljamo, shranjujemo in prenašamo različne vrste osebnih podatkov, ki smo jih združili v naslednje skupine:

Zbrani osebni podatki o strankah

Če ste naša stranka lahko zbiramo naslednje podatke:

 • podatke o identiteti (vključno s polnim imenom, uporabniškim imenom ali podobnim identifikatorjem, nazivom, nazivom delovnega mesta, vlogo, delovno dobo);
 • podatke za vzpostavitev stika (vključno z naslovom za izdajo računa, naslovom za dostavo, enaslovom, telefonsko številko);
 • finančne podatke (vključno s podatki o bančnem računu in plačilni kartici);
 • podatke o transakcijah (vključno s podatki o plačilu v zvezi z izdelki in storitvami, ki ste jih kupili pri nas);
 • tehnične podatke (vključno z naslovom internetnega protokola (IP), podatki o prijavi, vrsto in različico brskalnika ter drugo tehnologijo naprave, s katero dostopate do naših spletnih mest in drugih storitev);
 • podatke o uporabi (vključno z informacijami o tem, kako uporabljate naša spletna mesta, izdelke in storitve);
 • informacije, ki nam jih posredujete prek katerega koli obrazca na našem spletnem mestu, Insights Online, Insights Connections  ali kako drugače;
 • vse povratne informacije, ki nam jih posredujete v zvezi z našimi izdelki in/ali storitvami;
 • podatke, ki jih posredujete, ko stopite v stik z nami;
 • informacije, ki nam jih posredujete, ko se želite naročiti na naše publikacije o storitvah, in
 • podatke o trženju in komunikacijah (vključno z vašimi preferencami glede prejemanja našega trženjskega materiala ter vašimi preferencami glede komunikacije in piškotkov, pa tudi o tem, kako se odzivate na naše trženje, npr. o številu klikov).

Če delujete v imenu stranke, bomo zgoraj navedene osebne podatke zbirali, če vas je stranka imenovala ali če ste neposredno vključeni v ustrezno dejavnost.  Na primer: če ste imenovani uporabnik kartice ali računa podjetja, ki se bo uporabljal za nakup izdelkov in/ali storitev, bodo obdelani vaši podatki o identiteti, ali če sodelujete pri pogajanjih za določeno pogodbo, bomo za pogajanja z vami obdelali vaše podatke za vzpostavitev stika in podatke o identiteti.

Osebni podatki, ki jih zbiramo, se običajno zbirajo v naslednjih okoliščinah:

 • pred začetkom, ob začetku in med trajanjem pogodbenega razmerja, ko zahtevate informacije o naših izdelkih in storitvah ali ko jih kupite;
 • pri pogajanjih ali na začetku pogodbenega razmerja za zagotavljanje izdelkov in/ali storitev;
 • ko izpolnite vprašalnik za prodajalce ali drug obrazec kot del naših postopkov skrbnega preverjanja;
 • ko nam prijavite težavo;
 • ko oddate naročilo v eni od naših spletnih trgovin ali kako drugače;
 • ko izpolnite obrazce na našem spletnem mestu ali za naše izdelke in storitve, vključno z registracijo za uporabo našega spletnega mesta, ko se naročite na naše storitve, objavite gradivo ali uporabljate nadaljnje storitve;
 • ko se udeležite tekmovanja ali promocije, ki jo sponzoriramo;
 • ko stopite v stik z nami, nam prijavite težavo, nam posredujete povratne informacije ali izpolnite anketo;
 • ko z nami poslujete prek našega spletnega mesta ali ko nam oddate naročilo po telefonu ali elektronski pošti in
 • ko obiščete naše poslovne prostore in nam morate pred obiskom ali med njim posredovati informacije (npr. morda bomo morali zabeležiti, da ste v primeru požara v stavbi).

Za namene tega obvestila so naši partnerji naše »stranke« pa tudi naše neposredne stranke.

Osebni podatki udeležencev

Ko izpolnjujete vprašalnik Insights Discovery, bomo zbirali naslednje osebne podatke:

 • vaše polno ime,
 • vaš službeni e-poštni naslov,
 • vaše privzeto ime,
 • vaš prednostni jezik,
 • vaše prednostne zaimke,
 • državo prebivanja (izbirno),
 • starostno skupino (izbirno),
 • naziv delovnega mesta (izbirno),
 • delovno dobo (izbirno),
 • raven zaposlitve (izbirno),
 • sektor (izbirno),
 • podsektor (izbirno),
 • vaše odgovore na naš vprašalnik Insights Discovery,
 • vaš osebni profil,
 • vaše barvne preference in
 • vaš položaj ekipnega kolesa.

Prav tako lahko zbiramo osebne podatke, ki nam jih posredujete neposredno, med drugim, ko izpolnite obrazce, posredujete povratne informacije o naših izdelkih in/ali storitvah ali si z nami dopisujete na kakršen koli način, po pošti, elektronski pošti, prek našega spletnega mesta ali kako drugače.

Vprašalnik Insights Discovery

Za izdelavo izdelkov, kot sta osebni profil in ekipno kolo, moramo zbrati vaše osebne podatke s pomočjo vprašalnika, ki ga imenujemo »vprašalnik Insights Discovery«.  To psihometrično orodje uporablja preprost in zapomljiv barvni model, ki ljudem pomaga razumeti njihov slog, odlike in vrednost, ki jo prinašajo svoji ekipi.

Vprašalnik Insights Discovery sestavlja niz izjav, vi pa boste morali oceniti, kako dobro po vašem mnenju vsaka izjava opisuje vas in/ali vaše preference. Vaše odgovore bomo obdelali z našim algoritmom, ki temelji na naših večdesetletnih izkušnjah in razvoju naše intelektualne lastnine, da bomo izdelali osebni profil, ki ustreza vam.

Prav tako hranimo kopijo vaših odgovorov na vprašalnik Insights Discovery, zato da:

To nam omogoča, da vam kot posamezniku prek strokovnjakov, ki jih potrdi družba Insights zagotovimo in da v celoti izkoristite vse prednosti izdelkov Insights.

Izdelke Insights (ki vključujejo vaše osebne podatke) lahko posredujemo strokovnjakom, ki jih potrdi družba Insights več kot enkrat in več kot enemu takemu strokovnjaku (tj. vaš osebni profil bomo posredovali strokovnjaku, ki ga potrdi družba Insights, da vam ga bo lahko posredoval v zvezi z dogodkom Insights, ki se ga boste udeležili.  Prosimo, upoštevajte: dogodki Insights lahko vključujejo udeležence iz drugih organizacij, ki niso povezani z vašim delodajalcem in/ali organizacijo).

Profiliranje

Čeprav vaše odgovore na vprašalnik Insights Discovery uporabljamo za izdelavo osebnega profila in ekipnega kolesa, ne gre za »profiliranje«, kot je opredeljeno v zakonu o varstvu podatkov, saj vaših podatkov ne uporabljamo za namene samodejnega odločanja.

Zavrnitev ekipnega kolesa ali osebnega profila

Zavedajte se, da nam svojih osebnih podatkov niste dolžni posredovati.  Če ne želite prejeti osebnega profila, vas prosimo, da ne izpolnjujete našega vprašalnika Insights Discovery, saj bo po izpolnitvi osebni profil samodejno ustvarjen.

Ko je osebni profil izdelan in natisnjen, se lahko vaši osebni podatki delijo s strokovnjakom, ki ga potrdi družba Insights, ali skrbniki in čeprav lahko izbrišemo vse kopije, ki jih hranimo, ne bomo imeli nadzora nad tiskanimi ali elektronskimi kopijami, ki jih hrani vaš delodajalec, organizacija, strokovnjak, ki ga potrdi družba Insights, ali skrbnik. Zato je pomembno, da prosite svojega strokovnjaka, ki ga potrdi družba Insights, in/ali skrbnika, da izbriše tudi morebitne kopije iz lastnih sistemov.  Družba Insights nima nadzora nad osebnimi profili, ki niso shranjeni v naših notranjih sistemih, in zanje ni odgovorna.

Imate pravico, da zavrnete vključitev v  ekipno kolo.  Če zavrnete vključitev v  ekipno kolo, morda ne boste deležni vseh ugodnosti dogodka Insights, ki se ga boste udeležili.   Če želite zavrniti vključitev v  ekipno kolo, lahko to storite tako, da nam pišete na e-naslov dpo@insights.com ali da to sporočite svojemu strokovnjaku, ki ga potrdi družba Insights.

Ko je  ekipno kolo ustvarjeno in natisnjeno, se lahko vaši osebni podatki posredujejo drugim članom vaše ekipe in/ali vašemu delodajalcu ali organizaciji.  Vaš položaj v kolesu lahko odstranimo iz prihodnjih elektronskih izvodov ekipnega kolesa, vendar vas morda ne bomo mogli odstraniti iz tiskanih ali elektronskih kopij, ki že obstajajo (tj. ki jih vaš delodajalec, organizacija ali strokovnjak, ki ga potrdi družba Insights, hrani ločeno od nas).  Zato je pomembno, da nam čim prej sporočite, da želite vključitev zavrniti, in če ste že bili del ekipnega kolesa, da zahtevate odstranitev iz obstoječih ekipnih koles, ki jih hranijo vaš delodajalec, organizacija in/ali strokovnjak, ki ga potrdi družba Insights. Družba Insights nima nadzora nad ekipnimi kolesi, ki niso shranjena v notranjih sistemih družbe Insights, in zanje ni odgovorna.

Če se odločite, da nam svojih osebnih podatkov ne boste posredovali, ali če se odločite za zavrnitev, se lahko zgodi, da vam ne bomo mogli zagotoviti nekaterih naših izdelkov in/ali storitev ali da jih ne boste mogli v celoti izkoristiti.  Kljub temu nam niste dolžni posredovati nobenih osebnih podatkov, ki jih zahtevamo, in imate vso pravico, da to kadar koli zavrnete.

Osebni podatki, ki jih zbiramo od strokovnjakov, ki jih potrdi družba Insights, in skrbnikov (vključno s posamezniki, ki se udeležijo potrditve Insights Discovery)

Če ste strokovnjak, ki ga potrdi družba Insights,  in/ali skrbnik družbe Insights, bomo zbirali:

 • vaše podatke za vzpostavitev stika (kot so telefonska številka, naziv delovnega mesta, e-naslov, podatki o podjetju);
 • ime vašega delodajalca ali organizacije;
 • osebne podatke, ki jih posredujete, ko ustvarite račun Insights Online ali računr Insights Connections;
 • vaše podatke o prijavi in uporabi, ko se prijavite v Insights Online ali Insights Connections;
 • osebne podatke, ki jih prenesete v Insights Connections;
 • osebne podatki, ki nam jih posredujete neposredno, med drugim, ko izpolnite obrazce, posredujete povratne informacije o naših izdelkih in/ali storitvah ali si z nami dopisujete;
 • podatke o vaši zaposlitvi (tj. če ste strokovnjak, ki ga potrdi družba Insights, ki izvaja izdelke Insights v podjetju, ki vas zaposluje, bomo obveščeni, če zapustite tega delodajalca);
 • naslov, na katerega želite, da vam družba Insights pošlje vse tiskane vire, gradivo in/ali blago in
 • podrobnosti o potrditvi vašega strokovnjaka, ki ga je potrdila družba Insights.

Če ste skrbnik stranke, lahko zbiramo tudi vaše podatke za stik, ime vašega delodajalca in podatke za prijavo.

Tretje osebe

Osebne podatke o vas bomo prejeli od različnih tretjih oseb.

Kadar ste udeleženec, lahko osebne podatke prejmemo od:

Kjer ste stranka, lahko osebne podatke prejmemo od:

 • vaše banke, stanovanjskokreditne družbe, finančne institucije ali svetovalca (tj. če ste imenovani uporabnik na računu podjetja, vas bomo po potrebi prosili za soglasje);
 • bonitetne agencije ali ponudniki skrbnega preverjanja strank (tj. če ste imenovani uporabnik kartice ali računa podjetja, ki se bo uporabljal za nakup storitve – kreditne sposobnosti posameznikov ne preverjamo (razen če gre za samostojnega podjetnika));
 • vašega delodajalca ali organizacije (tj. če ste označeni v verigi poslovne elektronske pošte ali ste navedeni kot stik stranke) in
 • javno dostopnih virov (npr. strani LinkedIn ali vašega spletnega mesta).

Kadar ste strokovnjak, ki ga potrdi družba Insights, lahko osebne podatke prejmemo od:

Tehnični podatki

Na splošno lahko tehnične podatke prejmemo od naslednjih tretjih oseb ali iz javno dostopnih virov:

 • od ponudnikov analitičnih storitev (kot je Google s sedežem zunaj Združenega kraljestva);
 • od organizatorjev dogodkov (kot sta CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) in ATD (Association for Talent Development), ko se prijavite na enega od naših dogodkov);
 • podatke za stik, finančne in transakcijske podatke od ponudnikov tehničnih, plačilnih in dostavnih storitev;
 • podatke o identiteti in podatke za stik od posrednikov ali združevalnikov podatkov ter
 • podatke o identiteti in podatke za stik iz javno dostopnih virov.

Splošni osebni podatki, ki jih lahko zbiramo

Osebni podatki, ki jih zbiramo, ko obiščete naše spletno mesto

Za sam obisk našega spletnega mesta vam ni treba posredovati osebnih podatkov (čeprav lahko naši piškotki zbirajo določene osebne podatke v skladu z našim pravilnikom o piškotkih). Ko dostopate do našega spletnega mesta in drugih storitev, uporabljamo piškotke. Kadar uporabljamo piškotke, vas o tem obvestimo v pojavnem oknu in jih uporabljamo v skladu z našim pravilnikom o piškotkih

Brskalnik lahko nastavite tako, da zavrne vse ali nekatere piškotke brskalnika ali da vas opozori, ko spletna mesta nastavijo piškotke ali dostopajo do njih. Če piškotke onemogočite ali zavrnete, upoštevajte, da nekateri deli našega spletnega mesta in/ali drugih storitev morda ne bodo dostopni in/ali ne bodo pravilno delovali.

Če se želite prijaviti na dogodke, prejemati tržno gradivo ali kako drugače izraziti zanimanje za nakup ali prejem naših izdelkov in/ali storitev prek našega spletnega mesta, bomo zbrali vse osebne podatke, ki nam jih boste posredovali.  Ko na našem spletnem mestu uporabljate klepet »Vprašaj Insights« in »Stik z nami« za postavljanje vprašanj ali prijavljanje težav, bomo zbirali tudi osebne podatke, ki jih posredujete prek teh funkcij.

Avtomatizirane tehnologije ali interakcije

Ko uporabljate naše spletno mesto, samodejno zbiramo tehnične podatke o vaši opremi ter načinu in vzorcih brskanja. Te osebne podatke zbiramo z uporabo piškotkov, strežniških dnevnikov in drugih podobnih tehnologij. Tehnične podatke o vas lahko prejmemo tudi, če obiščete druga spletna mesta, ki uporabljajo naše piškotke. Za več podrobnosti si oglejte naš pravilnik o piškotkih.

Zbirni podatki

Prav tako zbiramo, uporabljamo in delimo zbirne podatke, kot so statistični ali demografski podatki, za kateri koli namen. Zbirni podatki lahko izhajajo iz vaših osebnih podatkov, vendar se po zakonu ne štejejo za osebne podatke, saj ti podatki neposredno ali posredno ne razkrivajo vaše identitete. Vaše podatke o uporabi lahko na primer združimo, da izračunamo odstotek uporabnikov, ki po določenem obdobju dostopajo do svojih osebnih profilov , ali da analiziramo uporabo spletnega mesta. Če pa združimo ali povežemo zbirne podatke z vašimi osebnimi podatki tako, da vas lahko neposredno ali posredno identificiramo, zbirne podatke obravnavamo kot osebne podatke, ki se bodo uporabljali v skladu s tem obvestilom.

Posebne kategorije osebnih podatkov

Na splošno o vas ne zbiramo posebnih kategorij osebnih podatkov (to vključuje podatke o vaši rasi ali narodnosti, verskih ali filozofskih prepričanjih, spolnem življenju, spolni usmerjenosti, političnih prepričanjih, članstvu v sindikatu, podatke o vašem zdravju ter genetske in biometrične podatke). Prav tako ne zbiramo podatkov o kazenskih obsodbah in prekrških. V redkih primerih, ko bomo zbirali posebne kategorije osebnih podatkov, vas bomo o tem obvestili, preden jih bomo začeli zbirati.

Kako in zakaj uporabljamo osebne podatke

Vaše osebne podatke bomo uporabili le, če imamo za to zakonsko podlago. Najpogosteje bomo vaše osebne podatke uporabili v naslednjih primerih:

 • če moramo izpolniti pogodbo, ki jo nameravamo skleniti ali smo jo sklenili z vami;
 • kadar je to potrebno za naše zakonite interese ali interese tretje osebe) ter vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad temi interesi in
 • kadar moramo izpolniti zakonsko obveznost.

Na splošno se ne zanašamo na privolitev kot pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov, čeprav lahko po potrebi zaprosimo za privolitev za pošiljanje tržnih sporočil po elektronski pošti ali besedilnih sporočilih.   Če smo se iz katerega koli razloga zanesli na vašo privolitev, imate pravico, da jo kadar koli prekličete.  O tem, kako preklicati privolitev, vas bomo obvestili, ko vas za to zaprosimo, lahko pa jo prekličete tudi tako, da nam pošljete elektronsko sporočilo, če je to za vas lažje.

Če ste posameznik v jurisdikciji, ki zahteva privolitev za obdelavo podatkov, vas bomo prosili, da podate izrecno privolitev, preden začnemo zbirati ali uporabljati vaše podatke, razen če lahko pridobimo vašo privolitev iz vaših dejanj ali nedejanj. Pri določanju ustrezne oblike privolitve upoštevamo občutljivost osebnih podatkov, razloge za njihovo zbiranje in vaša razumna pričakovanja, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo podatki. Pri uporabi osebnih podatkov za drugačen namen bomo to dokumentirali in vas prosili za novo privolitev.

Zbrani osebni podatki o strankah (vključno s partnerji/distributerji)

Osebni podatki, zbrani od strank in drugih poslovnih stikov, se na splošno zbirajo:

 • da lahko od nas prejmete izdelke in storitve;
 • da lahko stalno upravljamo pogodbene odnose;
 • za vodenje računa;
 • za pomoč pri izpolnjevanju zakonskih in/ali predpisanih zahtev (npr. po zakonu moramo voditi določene finančne izkaze) in
 • za zagotavljanje posodobitev in novic o naših izdelkih in storitvah ter dogodkih in drugih informacij, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale.

Osebni podatki udeležencev

Osebni podatki, zbrani od udeležencev, se na splošno zbirajo:

Osebni podatki, ki jih zbiramo od strokovnjakov, ki jih potrdi družba Insights, in skrbnikov

Osebni podatki, ki jih zbiramo od strokovnjakov, ki jih potrdi družba Insights, in/ali skrbnikov, se na splošno zbirajo:

Obdelava splošnih osebnih podatkov

Zbiramo tudi splošnejše osebne podatke o vas, o tem, ali ste stranka, poslovni stik, udeleženec, strokovnjak, ki ga potrdi družba Insights, ali skrbnik.  Ti osebni podatki se običajno zbirajo zato, da:

 • lahko posodobimo in izboljšamo notranje procese in vodenje evidenc;
 • zagotovimo upoštevanje notranjih poslovnih pravilnikov;
 • lahko izvajamo raziskave in pridobivamo povratne informacije o naših izdelkih in storitvah;
 • spremljamo in dokazujemo našo skladnost z zakonodajo in/ali našimi pogodbami s strankami;
 • si z njimi pomagamo pri potrditvah (za to običajno uporabljamo zbirne podatke);
 • združujemo osebne podatke za izvajanje statistične ali demografske analize podatkov;
 • si z njimi pomagamo pri revizijah (kot so varnostne revizije v zvezi z našimi platformami);
 • odgovarjamo na vaša morebitna vprašanja ali korespondenco in
 • za namene trženja.

Če želite podrobnejši opis vseh načinov, na katere nameravamo uporabiti vaše osebne podatke, in na katere pravne podlage se pri tem zanašamo, to zahtevajte od nas po elektronski pošti na dpo@insights.com.

Upoštevajte, da lahko vaše osebne podatke obdelujemo na več kot eni zakoniti podlagi, odvisno od namena, za katerega uporabljamo vaše osebne podatke.

Trženje

Če ste stranka ali strokovnjak, ki ga potrdi družba Insights, lahko vaše osebne podatke uporabimo za pošiljanje posodobitev (po elektronski pošti, besedilnem sporočilu, telefonu ali pošti) o razvoju izdelkov ali storitev, ki bi vas lahko zanimali, in/ali informacij o naših storitvah, vključno z ekskluzivnimi ponudbami, promocijami ali novimi storitvami ali izdelki.

Običajno imamo zakoniti interes za uporabo vaših osebnih podatkov za namene trženja, kar pomeni, da za pošiljanje trženjskih informacij običajno ne potrebujemo vaše privolitve. Kadar pa je privolitev potrebna, vas bomo za to prosili posebej in jasno.

Kadar koli lahko zavrnete prejemanje tržnih sporočil, in sicer tako, da:

 • stopite v stik z nami prek elektronske pošte dpo@insights.com ali
 • uporabite povezavo za »odjavo« v e-poštnih sporočilih ali besedo »STOP« v besedilnih sporočilih ali elektronski pošti.

Prodaja osebnih podatkov

Družba Insights vašemu delodajalcu ali organizaciji zaračuna izdelke Insights in/ali opravljene storitve, vendar osebnih podatkov ne prodaja tretjim osebam.

S kom delimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke lahko delimo s spodaj navedenimi osebami za namene, določene v tem obvestilu:

 • zaposlenimi, pogodbeniki družbe Insights, strokovnjaki, ki jih potrdi družba Insights, in/ali skrbniki, ki sodelujejo pri upravljanju, omogočanju dogodkov Insights, imajo dostop do Insights Online ter lahko ustvarjajo in dostopajo do osebnih profilov in ekipnih kolesProsimo, upoštevajte: dostop do platforme Insights Online zagotavljamo strokovnjakom, ki jih potrdi družba Insights za namene, navedene v tem obvestilu.  Kadar je strokovnjak, ki ga potrdi družba Insights zaposleni ali neposredna stranka ali partner, lahko vaše osebne podatke obdeluje tudi v skladu z navodili stranke.  Stranka je odgovorna za skladnost z zakoni o varstvu podatkov, vključno z vsemi zahtevami glede obveščanja;

 

 • našimi partnerji, če vam zagotavljajo izdelke in/ali storitve, ki vključujejo izdelke Insights;

 • našimi ponudniki storitev, ki v našem imenu opravljajo storitve obdelave.  Kadar uporabljamo obdelovalce, poskrbimo, da sklenemo ustrezne pogodbe z njimi in da so dolžni strogo slediti našim navodilom;

 • drugimi tretjimi osebami, kadar je to potrebno za izvedbo vaših navodil (tj. vaše podatke lahko posredujemo drugim tretjim osebam, če nas za to zaprosite);

 • osebami, ki izvajajo obdelavo v našem imenu.  Kadar uporabljamo obdelovalce, poskrbimo, da sklenemo ustrezne pogodbe z njimi in da so dolžni strogo slediti našim navodilom;

 • tretjimi osebami, ki jim bomo morda prodali, nanje prenesli ali združili dele našega podjetja ali naših sredstev. Sem sodijo tudi tretje osebe, ki izhajajo iz prevzema drugih podjetij ali združitve z njimi. Če se naše podjetje spremeni, lahko novi lastniki uporabljajo vaše osebne podatke na enak način, kot je določeno v tem obvestilu;

 • poleg tega lahko v nekaterih okoliščinah naše strankezagotavljajo dodatne storitve za vključitev izdelkov Insights; kadar to storijo, vam morajo zagotoviti ločeno obvestilo o zasebnosti, ki zajema vse dejavnosti, ki niso zajete v tem obvestilu. Nismo odgovorni za takšne dejavnosti obdelave s strani tretjih oseb;

 • če uporabljate platformo Insights Connections, drugi uporabniki lahko vidijo ali si ogledajo vaš osebni prostor, vse vaše komentarje ali vsebino, ki jo naložite, ter vse povratne informacije in ocene, ki ste jih dali določenemu gradivu, virom ali vsebini;

 • strokovnim svetovalcem, vključno z odvetniki, bančniki, revizorji in zavarovatelji, ki opravljajo svetovalne, bančne, pravne, zavarovalniške in računovodske storitve, ter

 • davčnim in carinskim organom, nadzornim in drugim organom, ki v določenih okoliščinah zahtevajo poročanje o dejavnostih obdelave.

Če dostopate do izdelkov Insights prek enega od naših partnerjev, lahko z njim delimo vaše osebne podatke za pomoč pri upravljanju, omogočanju in zagotavljanju izdelkov Insights za vas.

Člani skupine podjetij Insights si lahko tudi medsebojno delijo osebne podatke. Vzpostavljene imamo medskupinske dogovore, s katerimi zagotavljamo, da so vsi deljeni osebni podatki zaščiteni.

Od vseh tretjih oseb zahtevamo, da spoštujejo varnost vaših osebnih podatkov in z njimi ravnajo v skladu z zakonom.  Dostop do vaših osebnih podatkov omejujemo na tiste osebe, ki jih resnično potrebujejo za namene, opisane v tem obvestilu.

Kje hranimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke hranimo v naših evropskih podatkovnih centrih AWS in storitvah v oblaku Azure Office 365, lahko pa tudi v svojih pisarnah ali pisarnah podjetij iz skupine, zunanjih agencij, partnerjev, ponudnikov storitev, zastopnikov in agentov, kot je opisano zgoraj.

Nekatere od teh tretjih oseb imajo lahko sedež zunaj Evropskega gospodarskega prostora ali vaše lokacije.

Prenos vaših osebnih podatkov iz vaše lokacije – mednarodni prenosi

Za zagotavljanje storitev moramo včasih deliti vaše osebne podatke zunaj Združenega kraljestva, Evropskega gospodarskega prostora (EGS) ali vaše lokacije, na primer:

 • z našimi pisarnami ali drugimi podjetji znotraj skupine;
 • z našimi ponudniki storitev;
 • z našimi strankami;
 • z našimi odobrenimi strokovnjaki;
 • z našimi partnerji;
 • če ste zunaj Združenega kraljestva/EGS, moramo prenesti vaše osebne podatke v naše strežnike v Združenem kraljestvu/EGS in nazaj do vaše lokacije;
 • če so storitve, ki vam jih zagotavljamo, mednarodne (tj. če se udeležite virtualnega dogodka Insights, na katerem sodelujejo posamezniki izven vaše države).

Vaše podatke bomo prenašali v druge države le, če imamo vzpostavljene ustrezne zaščitne ukrepe in če za to obstaja zakonita podlaga v skladu z veljavno zakonodajo.

Varnost podatkov

Izvajamo ustrezne varnostne ukrepe, s katerimi preprečujemo, da bi vaše osebne podatke nenamerno izgubili, jih uporabljali ali do njih dostopali na nepooblaščen način, jih spreminjali ali razkrili. Poleg tega dostop do vaših osebnih podatkov omejujemo na tiste zaposlene, zastopnike, izvajalce in druge tretje osebe, ki imajo resnične poslovne potrebe za njihovo poznavanje. Te osebe bodo vaše osebne podatke obdelovale le po naših navodilih in so zavezane k zaupnosti.

Vzpostavili smo postopke za obravnavanje vseh domnevnih kršitev varstva osebnih podatkov ter bomo vas in vse zadevne regulativne organe obvestili o kršitvi, če smo to zakonsko dolžni storiti.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke bomo hranili le toliko časa, kolikor je razumno potrebno za izpolnjevanje namenov, za katere jih zbiramo, vključno z izpolnjevanjem zakonskih, regulativnih, davčnih, računovodskih ali poročevalskih zahtev. Vaše osebne podatke lahko hranimo dlje časa v primeru pritožbe ali če upravičeno menimo, da obstaja možnost sodnega spora v zvezi z našim odnosom z vami.

Za določitev ustreznega obdobja hrambe osebnih podatkov upoštevamo količino, naravo in občutljivost podatkov, ki jih hranimo, morebitno nevarnost škodovanja zaradi nepooblaščene uporabe ali razkritja vaših osebnih podatkov, namene, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, in ali lahko te namene dosežemo z drugimi sredstvi, ter veljavne zakonske, regulativne, davčne, računovodske ali druge zahteve.

Kadar koli lahko zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, tako da pošljete elektronsko pošto na naslov dpo@insights.com

Vaše osebne podatke bomo hranili le, dokler je to potrebno za namene, za katere smo jih zbrali, kot je določeno v tem obvestilu.  V zvezi z izdelki Insights, vključno z osebnim profilom, barvnimi preferencami in ekipnim kolesom, bomo osebne podatke, potrebne za izdelavo teh izdelkov, hranili tri leta od zadnjega datuma aktivnosti, razen če nas zaprosite za daljšo hrambo ali izbris pred iztekom triletnega obdobja.

Samodejno bomo izbrisali ali anonimizirali vaše osebne podatke, ko namen njihove hrambe ne bo več obstajal.  Iz osebnih podatkov, ki so bili anonimizirani, vas ni več mogoče prepoznati in zakon šteje take podatke kot nenevarne za svoboščine posameznikov. Anonimizirane podatke lahko uporabimo za kateri koli namen.

Da boste v celoti razumeli, kako uporabljamo vaše osebne podatke: tudi ko smo jih povsem anonimizirali, lahko uporabljamo anonimizirane podatke na različne načine, med drugim za preizkušanje svojih sistemov IT, raziskave, analizo podatkov, izboljšanje storitev ter razvoj novih izdelkov in funkcij.

Anonimizirane podatke lahko tudi delimo z drugimi.

Vaše zakonske pravice 

V določenih okoliščinah imate v skladu z zakoni o varstvu podatkov pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki. Če želite izvedeti več o teh pravicah, kliknite na spodnje povezave:

Dostop

Pravica, da prejmete kopijo svojih osebnih podatkov.

Popravek

Pravica do popravka katerih koli napak v vaših osebnih podatkih.

Da vas pozabimo

Pravica, da od nas zahtevate izbris svojih osebnih podatkov.

Omejitev obdelave

Pravica, da od nas zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov.

Prenosljivost podatkov

Pravica, da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, običajno uporabljeni in strojno čitljivi obliki zapisa in/ali da prenesete te podatke tretjim osebam.

Do ugovora

Pravica do ugovora:
– kadar koli lahko ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za neposredno trženje (vključno s profiliranjem);
– v nekaterih drugih primerih lahko ugovarjate trajni obdelavi vaših osebnih podatkov, npr. obdelavi za namene naših legitimnih interesov.

Da niste predmet samodejnemu posameznemu odločanju

Pravica, da niste predmet odločitve izključno na podlagi samodejne obdelave (vključno s profiliranjem), ki povzroči pravne učinke v zvezi z vami ali ki vas podobno pomembno zadevajo.

Če želite uveljavljati katero koli od teh pravic: pošljite elektronsko pošto naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na naslov dpo@insights.com in nam sporočite:

  • katero pravico/katere pravice želite uveljavljati in
  • podatke, na katere se nanaša vaša zahteva.

Plačilo pristojbine običajno ni potrebno

Za dostop do osebnih podatkov (ali uveljavljanje katere koli druge pravice) vam ne bo treba plačati pristojbine. Vendar lahko zaračunamo razumno pristojbino, če je vaša zahteva očitno neutemeljena, ponavljajoča se ali pretirana. V teh okoliščinah lahko tudi zavrnemo izpolnitev vaše zahteve.

Kaj bomo morda potrebovali od vas

Morda bomo morali od vas zahtevati določene informacije, ki nam bodo pomagale potrditi vašo identiteto in preveriti, ali imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov (ali do uveljavljanja vaših drugih pravic). To je varnostni ukrep, ki zagotavlja, da osebnih podatkov ne razkrijemo osebam, ki jih nimajo pravice prejeti. Lahko tudi stopimo v stik z vami, da vas prosimo za dodatne informacije v zvezi z vašo zahtevo, da s tem pospešimo naš odziv.

Rok za odgovor

Na vse upravičene zahteve poskušamo odgovoriti v enem mesecu. Občasno lahko traja dlje kot mesec dni, če je vaša zahteva posebej zapletena ali če ste vložili več zahtev. Če se to zgodi, vas bomo o tem obvestili in vas sproti obveščali.

Za dodatne informacije glede posameznih pravic, vključno z okoliščinami, v katerih veljajo, si oglejte smernice informacijskega pooblaščenca glede posameznikovih pravic skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Kako se pritožiti

Upamo, da bomo lahko odpravili vse vaše pomisleke, ki se vam porajajo glede naše uporabe podatkov.  Vendar imate tudi pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v Evropski uniji (ali Evropskem gospodarskem prostoru), državi, v kateri delate, imate stalno bivališče ali v kateri je prišlo do domnevne kršitve zakonov o varstvu podatkov.

Nadzorni organ v Sloveniji je informacijski pooblaščenec, s katerim lahko stopite v stik na naslovuhttps://www.ip-rs.si/ ali po telefonu: 01 230 97 30.  Z njim lahko stopite v stik, če ste v Sloveniji ali ne.

Podatki o stiku za organe v EGS, Švici in določenih neevropskih državah (vključno z ZDA in Kanado) so navedeni tukaj

Kako stopiti v stik z nami

Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete po elektronski pošti, pošti ali telefonu:

DPO@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 908050

Glosar

Skrbnik pomeni posameznika, ki ima dostop do platforme Insights Online, da pomaga strokovnjaku, ki ga potrdi družba Insights, pri upravljanju njegovega računa in zagotavljanju enega ali več določenih izdelkov Insights.  

Barvne preference pomeni barvne preference, ki so navedene v vašem osebnem profilu.  Njihov namen je pomagati vam razumeti, kako sodelujete in komunicirate z drugimi.   Barvne preference predstavljajo vašo mešanico barvnih energij.  Te barvne energije so barvna osnova skoraj vsega, kar poučujemo, saj verjamemo, da so temeljne za razumevanje samega sebe.  Čeprav vam je verjetno ena barvna energija bližje kot druge, smo vsi mešanica vseh barvnih energij in po potrebi lahko določene barve poudarimo ali ublažimo.  Barve predstavljajo preference in niso merilo spretnosti, zato vas lahko natančno opišejo, vendar vas ne določajo.  Vaša barvna energija ni statična stvar, temveč je tekoča. Njen namen je, da vam pomaga reševati vse situacije, v katerih se znajdete, tako da razumete sebe.

Vaša kombinacija barvnih energij je povzeta z vašim položajem v  ekipnem kolesu.

Izpolnjevanje zakonske obveznosti pomeni obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar je to potrebno za izpolnjevanje pravne ali regulativne obveznosti, ki velja za nas.

Stranka pomeni stranko družbe Insights, ki je ali neposredna stranka in/ali partner.

 

Neposredna stranka pomeni stranko družbe Insights, ki kupi izdelke Insights za lastno notranjo uporabo (tj. za svoje zaposlene).  Neposredna stranka ima lahko tudi izvajalce stranke, ki so potrjeni za interno zagotavljanje izdelkov Insights neposredni stranki.

Strokovnjak, ki ga potrdi družba Insights,  pomeni posameznika, ki ga je družba Insights potrdila za uporabo in zagotavljanje enega ali več določenih izdelkov InsightsStrokovnjaki, ki jih potrdi družba Insights, so lahko:

 • zaposleni ali svetovalci družbe Insights;
 • zaposleni pri vašem delodajalcu ali organizaciji in/ali
 • zaposleni ali svetovalci partnerja ali distributerja družbe Insights.

Če je strokovnjak, ki ga potrdi družba Insights,   zaposlen pri vašem delodajalcu ali organizaciji, ga imenujemo »izvajalec stranke» in lahko zagotavlja izdelke Insights samo znotraj vašega delodajalca ali organizacije.

 

Insights Connections pomeni digitalno platformo skupnosti Insights Online za strokovnjake, ki jih potrdi družba Insights, ki vključuje virtualni forum za razpravo in vire, namenjene podpori strokovnjakom, ki jih potrdi družba Insights, pri zagotavljanju izdelkov Insights. Obvestilo o varovanju zasebnosti platforme Insights Connections je na voljo tukaj.

Potrditev Insights Discovery pomeni izobraževalni dogodek, ki ga izvaja družba Insights za posameznike, ki želijo postati strokovnjaki, ki jih potrdi družba Insights.

Vprašalnik Insights Discovery pomeni psihometrično orodje, ki ga družba Insights uporablja za izdelavo izdelkov Insights. Vprašalnik Insights Discovery sestavlja niz izjav, za katere morajo udeleženci oceniti, kako dobro po njihovem mnenju opisujejo njih in/ali njihove preference.  Odgovore bomo obdelali z našim algoritmom, ki temelji na naših večdesetletnih izkušnjah in razvoju naše intelektualne lastnine, da bomo izdelali izdelke Insights (kot sta osebni profil in  ekipno kolo).

 

Dogodek Insights pomeni poročanje, delavnico, izkušnjo ali učni dogodek, ki vključuje izdelek Insights.

 

Insights Online pomeni spletno platformo, ki jo upravlja družba Insights in prek katere lahko (i) posamezniki dostopajo do vprašalnika Insights Discovery, (ii) osebe, ki jih družba Insights pooblasti, pa lahko dostopajo do izdelkov Insights.

Izdelki Insights pomeni izdelke in storitve, ki jih je razvila družba Insights, so v njeni lasti ali je družba Insights zanje prejela licenco ter se tržijo ali uporabljajo pod blagovnimi znamkami družbe Insights.  Ti lahko vključujejo izdelke, ki vključujejo osebne podatke, kot so med drugim osebni profil, barvne preference in  ekipno kolo.

Udeleženec pomeni osebo, ki prejme izdelke Insights ali se udeleži dogodka Insights (tj. oseba, ki izpolni vprašalnik Insights Discovery, se udeleži dogodka Insights ali za katero je izdelan zadevni osebni profil).

Partner pomeni stranko družbe Insights, ki kupi izdelke Insights da bi jih vključila v svoje izdelke/storitve in/ali programe s svojimi lastnimi strankami.  Partnerje včasih imenujemo tudi »distributerji«.

 

Osebni profil pomeni profil, ustvarjen z vprašalnikom Insights Discovery, ki je izdelan posebej za vasOsebni profil je zasnovan tako, da vam pomaga povečati samozavedanje in se običajno uporablja v okviru učenja ali mentorstva.  Sestavljajo ga grafi in razdelki besedila, ki opisujejo, kako lahko nekdo z vašimi preferencami več razume o sebi in drugih. Na primer: lahko ima poglavje o vaših prednostih, slabostih in vrednosti za ekipo, o vašem slogu komuniciranja, učinkovitosti prodaje, o tem, kako vodite ali želite biti vodeni, o vašem idealnem delovnem okolju itd.  Znotraj osebnega profila lahko vidite svoje barvne preference in svoj položaj na ekipnem kolesu.

Ekipno kolo Ekipno kolo določa in prikazuje barvne preference za vsakega člana ekipe, kot so določene v njegovem osebnem profilu, na grafikonu v obliki kolesa, ki ponazarja preference ekipe.  »Ekipa« v tem kontekstu pomeni oddelčne ekipe, nabor sodelavcev ali druge nabore posameznikov, ki sodelujejo na dogodku Insights. Če sodelujete na dogodku Insights, na katerem sodelujejo posamezniki iz različnih organizacij, bodo drugi posamezniki, ki se udeležijo tega dogodka Insights tvorili ekipo.  Ekipna kolesa lahko izdelajo strokovnjaki, ki jih potrdi družba Insights in skrbnikiter jih je mogoče deliti z drugimi člani ekipe, našimi partnerji in neposredno stranko.

Ekipna kolesa so zasnovana, da pomagajo članom ekipe, da se medsebojno bolje razumejo in med sabo učinkoviteje komunicirajo z uporabo in učenjem, kako prepoznati barvne preference posameznega člana ekipe.

Uporabo in ustvarjanje profilov in ekipnih koles ureja naš pravilnik o sprejemljivi uporabi, ki ga najdete tukaj.