Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Izjava o varstvu osebnih podatkov Insights Online v [slovenščini]

Obvestilu o zasebnosti spletnega vprašalnika družbe Insights (»vprašalnik«)

Prosimo, da preberete in poskrbite, da razumete to obvestilo o zasebnosti, preden začnete uporabljati vprašalnik. Če česa ne razumete, se obrnite na nas.

Če vnašate osebne podatke druge osebe, poskrbite, da bo ta oseba razumela obvestilo o zasebnosti, preden pošljete njene osebne podatke. Natančno ji razložite, kaj delate zanjo.

Prosimo, da ne vpisujete osebnih podatkov, če za to nimate pravice.

To obvestilo o zasebnosti:

 • vsebuje pomembne informacije o nas ter o tem, kako in zakaj zbiramo, shranjujemo, uporabljamo in delimo vaše osebne podatke,
 • razlaga vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki,
 • vam pove, kako lahko stopite v stik z nami ali z nadzornim organom v Združenem kraljestvu, Uradom informacijskega pooblaščenca, če imate vprašanja, skrbi ali če želite uveljavljati svoje pravice
 • vam pove, kako vložiti pritožbo.

Želimo, da razumete, kako in zakaj zbiramo vaše osebne podatke in kako jih uporabljamo med celotnim postopkom.

To obvestilo o zasebnosti je bilo objavljeno 21. 12. 2020 in nazadnje posodobljeno [8. 10. 2021]

Nenehno poskušamo izboljšati svoje postopke, zato moramo občasno posodobiti to obvestilo o zasebnosti.Obveščali vas bomo o posodobitvah prek e-poštnega naslova, ki ste ga navedli za uporabo vprašalnika, zato nas obvestite, če se podatki spremenijo.

Besede v tem obvestilu z velikimi začetnicami, ki niso na začetku stavkov, so imena ali pa imajo poseben pomen, določen v tem obvestilu.

Kdo smo?

Smo družba Insights Learning and Development Limited, registrirana na Škotskem, z matično številko SC107074, sklicevanja v tem obvestilu na »mi«, »naš« ali »nam« pa pomenijo družbo Insights Learning and Development Limited in naše podružnice.  To obvestilo o zasebnosti ureja naše prakse v zvezi z vprašalnikom in vsemi osebnimi podatki, ki nam jih posredujete prek vprašalnika. Ne ureja pa praks katere koli druge stranke.

Sedež družbe Insights Learning and Development Limited je na naslovu Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG.

Vaše osebne podatke zbiramo prek našega vprašalnika. Podatke uporabljamo, hranimo in smo odgovorni za njih; izvajamo tudi vse dejavnosti skladno z vsemi zadevnimi zakoni. To sta na splošno Zakon Združenega kraljestva o varstvu podatkov iz leta 2018 in Splošna uredba Združenega kraljestva o varstvu podatkov.  Če posredujete svoje osebne podatke eni od naših podružnic, lahko z njimi ravnajo skladno z lokalnimi zakoni o varstvu podatkov.

V Združenem kraljestvu smo registrirani kot upravljavci s podatki.

Če ste stranka distributerja ali partnerja družbe Insights, kar ste lahko v primeru, da vprašalnik nudi organizacija, ki ni vaš delodajalec in ne družba Insights, morate prebrati tudi obvestilo o zasebnosti tega distributerja ali partnerja.

Distributerji in partnerji lahko uporabljajo vaše osebne podatke za lastne namene, če imajo za to zakonsko podlago. To vam mora razložiti ta organizacija, prav tako vam morajo posredovati svoje obvestilo o zasebnosti. Družba Insights ni odgovorna za dejavnosti obdelave podatkov svojih distributerjev ali partnerjev, ki delujejo kot neodvisni upravljavci podatkov. Kot neodvisni upravljavci podatkov sami določajo namen, način in sredstva za svoje dejavnosti obdelave. Če imate kakršne koli težave z načinom, na katerega eden od naših partnerjev ali distributerjev ravna z vašimi podatki, se boste morali s tem ukvarjati neposredno ali prek regulativnega organa, vendar vas prosimo, da nas o tem obvestite. Take zadeve jemljemo zelo resno in obravnavali bomo vse pritožbe, vašo komunikacijo pa bomo jemali z ustreznim spoštovanjem. Če niste prepričani, ali dostopate do enega od naših ocenjevalnih vprašalnikov prek partnerja ali distributerja, stopite v stik z nami.

Kaj sta vprašalnik in ekipno kolo?

Vprašalnik

Vprašalnik vas bo pozval, da odgovorite na različna vprašanja. Vaše odgovore bo obdelal naš algoritem in ustvaril vaš osebni »profil«. Vaš profil sestavljajo grafi in razdelki besedila, ki opisujejo, kako lahko nekdo z vašimi preferencami več razume o sebi in drugih. Te informacije uporabljamo, da izboljšamo vaše samozavedanje pri družbi Insights.

Čeprav uporabljamo vaše odgovore na naša vprašanja, da ustvarimo profil, vas ne ‘profiliramo’, kot je določeno v Zakonu Združenega kraljestva o varstvu podatkov, saj ne uporabljamo vaših podatkov za namene samodejnega odločanja.

Vaš profil vam bo na voljo v smislu učenja ali izkušenj mentorstva.

Ekipno kolo

Poleg profila lahko družba Insights ustvari ekipno kolo, ki določa in načrtuje barvne preference za vsakega člana ekipe iz profila v grafikon v obliki kolesa, ki ponazarja preference ekipe. Ekipa v tem kontekstu pomeni oddelčne ekipe, nabor sodelavcev ali druge nabore posameznikov, vključno s tistimi na učnem dogodku. Ekipna kolesa so zasnovana, da pomagajo članom ekipe, da se medsebojno bolje razumejo in učinkoviteje komunicirajo z uporabo in učenjem, kako prepoznati barvne preference posameznega člana ekipe. Ekipna kolesa lahko ustvarjajo strokovnjaki, ki jih potrdi družba Insights, skrbniki strank in skrbniki družbe Insights, in jih je mogoče deliti z drugimi člani ekipe, našimi partnerji in vašim delodajalcem ali organizacijo.

Strokovnjaki, ki jih potrdi družba Insights, so osebe, ki so prejele usposabljanje, navodila in potrditev od družbe Insights ter ki lahko uporabljajo in dobavljajo izdelke Insights; skrbniki strank so zaposleni ali izvajalci delodajalca ali organizacije, ki zahtevajo ocenjevalce, in delujejo kot administrativna pomoč strokovnjakom, ki jih potrdi družba Insights; skrbniki družbe Insights so zaposleni v družbi Insights, ki delujejo na administrativnem položaju.

Uporabo in ustvarjanje profilov in ekipnih koles omejuje in ureja naš pravilnik o sprejemljivi uporabi, ki ga najdete tukaj.

Strankam, distributerjem ali partnerjem družbe Insights ni dovoljeno ustvarjati ali uporabljati profilov ali ekipnih koles na način, ki ni skladen s pravilnikom o sprejemljivi uporabi, razen če lahko za to navedejo pravno podlago. V takem primeru boste od njih prejeli obvestilo o zasebnosti, ki navaja, da obstaja pravna podlaga ter kako in zakaj bodo obdelovali vaše podatke.  Poskrbite, da boste prebrali vsa obvestila o zasebnosti, ki ste jih prejeli, ter da boste razumeli, kako vaše osebne podatke obdelujejo vse stranke, ki imajo dostop do njih.

Zavrnitev

Pravico imate, da ne posredujete svojih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico, da kadar koli zavrnete sodelovanje pri osebnih profilih in/ali ekipnih kolesih, tako da se obrnete na nas prek e-pošte: clientservices@insights.com.

Če ne navedete svojih osebnih podatkov ali če želite izkoristiti možnost zavrnitve, lahko to pomeni zakasnitev ali preprečitev, da vam omogočimo določene izdelke in storitve ali pa vam lahko prepreči, da bi izkoristili vse njihove prednosti. Vsekakor pa nam niste dolžni posredovati katerih koli podatkov, ki jih zahtevamo, in lahko to kadar koli zavrnete.

Osebni podatki, ki jih zbiramo

Kadar dostopate do vprašalnika, lahko zbiramo naslednje podatke:

 • vaše polno ime,
 • vaš službeni e-poštni naslov,
 • sekundarni e-poštni naslov,
 • vaše ime »Znan/-a kot«,
 • vaš prednostni jezik,
 • vaše prednostne zaimke,
 • državo prebivanja (izbirno),
 • starostno skupino (izbirno),
 • naziv delovnega mesta (izbirno),
 • delovno dobo (izbirno),
 • raven zaposlitve (izbirno),
 • sektor (izbirno),
 • podsektor (izbirno),
 • odgovore v vprašalniku – vaše odgovore na preferenčna vprašanja.

Ti osebni podatki so potrebni, da nam omogočijo nudenje naših izdelkov in storitev, vključno s profilom in z ekipnim kolesom. Te lahko zagotovimo vam, našim odobrenim strokovnjakom (znotraj vaše organizacije ali pri vašem delodajalcu ali pa ne), distributerjem ali partnerjem in za druge namene, navedene v tem obvestilu o zasebnosti.

Kako zbiramo vaše osebne podatke

Na splošno zbiramo vaše osebne podatke, ko vas povabimo ali ko se registrirate za vprašalnik in kadar izpolnite vprašalnik. Prav tako lahko zbiramo podatke od tretjih oseb, kot npr.:

 • vašega delodajalca ali organizacije (npr. lahko prejmemo vaše ime in e-poštni naslov od vašega sodelavca ali delodajalca, če nas prosijo, da vas povabimo k usposabljanju);
 • strokovnjaka, ki ga potrdi družba Insights, skrbnika družbe Insights ali skrbnika za stranke (npr. če vas želijo povabiti ali naročiti na usposabljanje); ali
 • naših partnerjih ali distributerjev, ki uporabljajo Insights, da vam omogočijo svoje izdelke in storitve.

Piškotki

Piškotke uporabljamo za namene preverjanja pristnosti in analize, kadar uporabljate vprašalnik.  Naš pravilnik o piškotkih najdete tukaj.

Kako in zakaj uporabljamo vaše osebne podatke

Skladno z Zakonom o varstvu podatkov lahko uporabljamo osebne podatke samo, če imamo za to ustrezen razlog. Taki razlogi vključujejo:

 • skladnost z našimi pravnimi dolžnostmi,
 • za izvajanje pogodbe z osebo, katere podatke uporabljamo,
 • za ukrepe pred sklenitvijo pogodbe z osebo, katere podatke uporabljamo,
 • za naše legitimne interese* ali interese tretje osebe; ali
 • če ste nam dali soglasje.

*Legitimen interes je takrat, če obstaja poslovna ali komercialna potreba po uporabi osebnih podatkov, ki ne presega pravic in interesov osebe, katere podatke uporabljamo.

Spodnja tabela razlaga, kako uporabljamo osebne podatke in naše razloge za to:

Za kaj uporabljamo vaše osebne podatke

Naša pravna podlaga

Da vam lahko ponudimo svoje izdelke in storitve skladno s pogodbo, ki jo občasno sklenemo z vašim delodajalcem/organizacijo.

Za naše legitimne interese ali interese tretjih oseb – npr. za podporo vašemu delodajalcu in/ali organizaciji pri vašem poklicnem in učnem razvoju ter sposobnostih delovanja v ekipi in za zagotavljanje naših izdelkov ter storitev skladno s pogodbami, ki jih občasno sklenemo z njimi.

Za ustvarjanje ‘profila’ na podlagi vaših odgovorov v vprašalniku Insights.

Za naše legitimne interese ali interese tretjih oseb – npr. za podporo vam in vašemu delodajalcu in/ali organizaciji pri vašem poklicnem in učnem razvoju ter sposobnostih delovanja v ekipi in za zagotavljanje naših izdelkov ter storitev skladno s pogodbami, ki jih občasno sklenemo z njimi.

Skladno z našim pravilnikom o hrambi podatkov lahko občasno shranimo kopijo vaših odgovorov v vprašalniku, da vam omogočimo sledenje vašemu doživljenjskemu popotovanju s primerjavo različnih osebnih profilov, ki ste jih izpolnili, da odkrijete več o sebi in da omogočite strokovnjakom, ki jih odobri družba Insights, da se vam na tem popotovanju pridružijo. S tem nam omogočite, da vam nudimo vse prednosti storitev kot posamezniku.

Za ustvarjanje ‘ekipnega kolesa’, ki vam omogoča, da vidite, kako vi in drugi ustrezate svoji ekipi, in da se bolje razumete in povežete s člani ekipe.

Za naše legitimne interese ali interese tretjih oseb – npr. za podporo vašemu delodajalcu in/ali organizaciji pri vašem poklicnem in učnem razvoju ter sposobnostih delovanja v ekipi in za zagotavljanje naših izdelkov ter storitev skladno s pogodbami, ki jih občasno sklenemo z njimi.

Skladno z našim pravilnikom o hrambi podatkov lahko občasno shranimo kopijo vašega položaja v ekipnem kolesu, da vam omogočimo sledenje vašemu napredku, da omogočite strokovnjakom, ki jih odobri družba Insights, da se na tem učnem popotovanju pridružijo vam in vašim sodelavcem. S primerjavo vaših različnih položajev v ekipnem kolesu boste lahko videli vse spremembe v svojih preferencah in različnih ekipah skozi celotno doživljenjsko popotovanje.  S tem procesom nam omogočite, da vam nudimo vse prednosti storitev kot posamezniku in vas spremljamo na vašem popotovanju odkrivanja.

Za obdelavo vaših osebnih podatkov prek našega algoritma, da lahko ustvarimo vaš edinstven osebni profil. Osebni profil je zasnovan, da vam pomaga, da sami sebe bolje razumete.

Za naše legitimne interese ali interese tretjih oseb – npr. za podporo vašemu delodajalcu in/ali organizaciji pri vašem poklicnem in učnem razvoju ter sposobnostih delovanja v ekipi in za zagotavljanje naših izdelkov ter storitev skladno s pogodbami, ki jih občasno sklenemo z njimi.

Za neposredni povzetek vašega osebnega profila ali prek strokovnjaka, ki ga odobri družba Insights. Za prenos podatkov do odobrenega strokovnjaka.

Za naše legitimne interese ali interese tretjih oseb – npr. za podporo vašemu delodajalcu in/ali organizaciji pri vašem poklicnem in učnem razvoju ter sposobnostih delovanja v ekipi in za zagotavljanje naših izdelkov ter storitev skladno s pogodbami, ki jih občasno sklenemo z njimi. Tudi mentorstvo je zasnovano zato, da vam omogoči, da sami sebe bolje razumete.

Za omogočanje delavnic ali učnih dogodkov za vas, sodelavce in druge udeležence.

Za naše legitimne interese ali interese tretjih oseb – npr. za podporo vašemu delodajalcu in/ali organizaciji pri vašem poklicnem in učnem razvoju ter sposobnostih delovanja v ekipi in za zagotavljanje naših izdelkov ter storitev skladno s pogodbami, ki jih občasno sklenemo z njimi. Tudi izkušnja je zasnovana, da vam omogoči, da sami sebe bolje razumete.

Za izpolnjevanje naših dolžnosti, kot je hramba zapisov udeležencev zaradi pravilnika o protipožarni zaščiti.

Za omogočanje dostopa do vprašalnika.

Za naše legitimne interese ali interese tretjih oseb – npr. za podporo vašemu delodajalcu in/ali organizaciji pri vašem poklicnem in učnem razvoju ter sposobnostih delovanja v ekipi in za zagotavljanje naših izdelkov ter storitev skladno s pogodbami, ki jih občasno sklenemo z njimi.

Po potrebi za omogočanje dostopa in uporabe naših izdelkov ter storitev. Prosimo vas tudi za sekundarni e-naslov, ki vam omogoča obnovitev svojega računa, če izgubite geslo, ali omogočanje dostopa do profila, ko ste zapustili delodajalca v organizaciji, prek katere ste izpolnjevali vprašalnik.

Iskanje in delovanje na podlagi povratnih informacij glede izdelkov in storitev, ki vam jih nudimo.

Za naše legitimne interese ali interese tretje osebe – da nam pomagate nuditi dober standard za izdelke in storitve.

Za ohranjanje našega trajnega razmerja in da vam omogočimo dostop do naših izdelkov.

Za naše legitimne interese ali interese tretjih oseb – ohranjanje stikov z uporabniki in zagotavljanje, da (skladno z našim pravilnikom o hrambi podatkov) lahko naši uporabniki dostopajo do naših izdelkov in storitev skozi svoje učno popotovanje, ne glede na obstoj ali spremembo katerega koli drugega razmerja, na primer vsaka združitev, razdružitev, sprememba sestave ali identitete organizacije, prek katere izpolnjujete ocenjevalni vprašalnik, vse spremembe vašega statusa delodajalca ali zaposlenega in vse spremembe v dogovorih med družbo Insights in katero koli njeno stranko, partnerjem, z distributerjem ali drugimi posredniki.

Posodobitev in izboljšanje naših internih zapisov.

Za skladnost z našimi pravnimi in regulativnimi dolžnostmi (npr. zagotavljanje točnosti in posodobljenosti zapisov.) 

Za naše legitimne interese ali interese tretje osebe, npr. zagotavljanje, da lahko ostanemo povezani s svojimi uporabniki v zvezi s ponudbo storitev.

Zagotavljanje upoštevanja poslovnih pravilnikov, npr. pravilniki, ki zajemajo varnost in uporabo interneta.

Za naše legitimne interese ali interese tretjih oseb, npr. za zagotavljanje, da sledimo lastnim internim postopkom, da vam lahko omogočimo najboljše storitve.

Zbiranje in nudenje informacij, ki jih zahtevajo ali ki so povezane z revizijami, povpraševanji ali preiskavami regulativnih organov.

Za skladnost z našimi pravnimi in regulativnimi dolžnostmi.

Operativni razlogi, kot so izboljšanje učinkovitosti, usposabljanje in kakovost.

Za naše legitimne interese ali interese tretjih oseb, npr. da smo čim bolj učinkoviti, da vam lahko omogočimo najboljše storitve.

Za namene raziskav in razvoja, kot so razvoj novih izdelkov, izboljšava obstoječih izdelkov ter ohranjanje in izboljšanje kakovosti.

Za naše legitimne interese ali interese tretjih oseb, npr. da smo dobri pri svojem delu, da vam lahko omogočimo najboljše storitve.

Statistična analiza, ki nam pomaga upravljati z internimi praksami, npr. v zvezi s finančno uspešnostjo, bazo strank, vrsto dela ali drugimi ukrepi za učinkovitost.

Za naše legitimne interese ali interese tretjih oseb, npr. da smo čim bolj učinkoviti, da vam lahko omogočimo najboljše storitve.

Preprečevanje nepooblaščenega dostopa in sprememb sistemov.

Za naše legitimne interese ali interese tretje osebe, npr. za preprečevanje in zaznavanje kriminalnih dejavnosti, ki bi lahko bile škodljive za nas in vas.


Za skladnost z našimi pravnimi in regulativnimi dolžnostmi.

Zunanje revizije in preverjanja kakovosti, npr. za akreditacije ISO in revizijo naših računov.

Za naše legitimne interese in interese tretje osebe, npr. za ohranjanje akreditacij, da lahko dokažemo delovanje skladno z visokimi standardi.


Za skladnost z našimi pravnimi in regulativnimi dolžnostmi.

Za zagotavljanje kopij vašega profila in ekipnega kolesa strokovnjakom, ki jih potrdi družba Insights*, v zvezi z distributerji ali s partnerji.

Za naše legitimne interese in interese tretje osebe – npr. za omogočanje distributerjem in partnerjem, da vam zagotovijo svoje izdelke in storitve, ki vključujejo izdelke in storitve družbe Insights.

Jurisdikcije, ki zahtevajo soglasje

Če ste posameznik v jurisdikciji, ki zahteva soglasje za obdelavo podatkov, vas bomo prosili, da podate izrecno soglasje, preden začnemo zbirati ali uporabljati vaše podatke, razen če lahko pridobimo vaše soglasje iz vaših dejanj ali nedejanj. Pri določanju ustrezne oblike soglasja upoštevamo občutljivost osebnih podatkov, razloge za njihovo zbiranje in vaša razumna pričakovanja kot posameznik, na katerega se nanašajo podatki. Pri uporabi osebnih podatkov za drugačen namen bomo to dokumentirali in vas prosili za novo soglasje.

Prodaja osebnih podatkov

Družba Insights zaračuna vašemu delodajalcu ali organizaciji za zagotavljanje storitev, vendar ne prodaja podatkov o osebju tretjim osebam.

Posebna kategorija osebnih podatkov

Posebna kategorija podatkov vsebuje zadeve, kot so rasa, politično in versko prepričanje, članstvo v sindikatih, zdravje in podatke, ki zadevajo spolno življenje osebe. Za to je potrebna boljša zaščita, saj so ti podatki izjemno občutljivi in lahko vplivajo na pravice in svoboščine osebe. Družba Insights ne uporablja posebne kategorije osebnih podatkov.

S kom delimo vaše osebne podatke

Rutinsko delimo vaše osebne podatke s/z:

 • strokovnjaki, ki jih odobri družba Insights in ki so usposobljeni, da omogočijo učno izkušnjo udeležencem ali uporabnikom. Strokovnjak, ki ga odobri družba Insights, je lahko zaposleni oziroma svetovalec družbe Insights, zaposleni oziroma svetovalec vašega delodajalca ali organizacije ali zaposleni oziroma svetovalec enega od naših partnerjev oziroma distributerjev.
 • administrativnim osebjem, ki pomaga pri organizaciji učne izkušnje,
 • delodajalci in drugimi organizacijami, za katere delate. To je omejeno samo na ekipna kolesa.
 • našimi distributerji in partnerji, ki zagotavljajo izdelke in storitve družbe Insights,
 • osebami, ki izvajajo obdelavo v našem imenu. Kjer uporabljamo obdelovalce, poskrbimo, da sklenemo ustrezne pogodbe z njimi in da so dolžni strogo slediti našim navodilom.

Vaše podatke lahko delimo s tretjimi osebami, če nam to dovolite.

Dostop do vaših osebnih podatkov omejujemo za tiste, ki imajo resnične poslovne potrebe za dostop do njih. Obdelovalci vaših podatkov smejo to izvajati samo na pooblaščen način in so zavezani k molčečnosti. Če vaš delodajalec pridobiva ali obdeluje katere koli od vaših osebnih podatkov, to izvaja kot neodvisni upravljavec; za tako obdelavo mora imeti pravno podlago in mora vam povedati, kako in zakaj obdeluje vaše podatke. Profilov ne posredujemo delodajalcem, lahko pa jim posredujemo ekipna kolesa.

Člani skupine podjetij Insights si lahko tudi medsebojno delijo osebne podatke. Vzpostavljene imamo medskupinske dogovore, s katerimi zagotavljamo, da so vsi deljeni osebni podatki zaščiteni.

Kje hranimo vaše osebne podatke

Podatke hranimo na svojih strežnikih AWS v Dublinu, lahko pa tudi v svojih pisarnah ali pisarnah podjetij iz skupine, zunanjih agencij, partnerjev ali distributerjev družbe Insights, ponudnikov storitev, zastopnikov in agentov, kot je opisano zgoraj (glejte ‘S kom delimo vaše osebne podatke’).

Nekatere od teh tretjih oseb lahko imajo sedež zunaj Evropskega gospodarskega prostora ali vaše lokacije.

Prenos vaših osebnih podatkov iz vaše lokacije – mednarodni prenosi

Za zagotavljanje storitev moramo včasih deliti vaše osebne podatke zunaj Združenega kraljestva, Evropskega gospodarskega prostora (EGS) ali vaše lokacije, na primer:

 • z našimi pisarnami ali drugimi podjetji znotraj skupine;
 • z našimi ponudniki storitev;
 • z našimi strankami;
 • z našimi odobrenimi strokovnjaki;
 • z našimi partnerji in distributerji;
 • če ste zunaj Združenega kraljestva/EGS, moramo prenesti vaše osebne podatke v naše strežnike v Združenem kraljestvu/EGS in nazaj do vaše lokacije;
 • če so storitve, ki vam jih zagotavljamo, mednarodne.

Vaše podatke bomo prenašali mednarodno samo, če imamo vzpostavljene ustrezne postopke glede pravilnikov in varovala ter pravno podlago, ki je skladna z veljavnim zakonom.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Kadar koli lahko zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, tako da pošljete e-pošto na naslov clientservices@insights.com.

V nasprotnem primeru se bodo podatki po zbiranju, obdelavi in deljenju rezultatov z vami hranili:

 • za odgovore na vaše zahteve, vprašanja, pritožbe ali zahtevke;
 • da se lahko prepričamo, ali smo vas obravnavali pošteno;
 • za hrambo zapisov, kot to nalaga zakon;
 • če bi želeli časovno slediti spremembam profila in položaja v ekipnem kolesu.

Vaše osebne podatke bomo hranili, dokler je to potrebno in za zgoraj navedene namene. Samodejno bomo izbrisali ali anonimizirali vaše osebne podatke, ko bodo ti nameni doseženi.

V primeru četrtega namena – sledenje vašemu razvoju – to pomeni po obdobju neaktivnosti. Primeri neaktivnosti lahko vključujejo:

Noben profil ni bil ustvarjen v zadnjih 2 letih in pol

Noben profil ni bil prenesen v zadnjih 2 letih in pol

Noben profil ni bil dodan v ekipno kolo v zadnjih 2 letih in pol

Vseeno imate vedno možnost, da zaprosite za izbris svojih podatkov.

Iz podatkov, ki so bili anonimizirani, vas ni več mogoče prepoznati in zakon šteje take podatke kot nenevarne za svoboščine posameznikov, zato lahko uporabljamo te podatke za katere koli namene. Da boste v celoti razumeli, kako uporabljamo vaše podatke: tudi ko smo jih povsem anonimizirali, lahko uporabljamo anonimizirane podatke za preizkušanje svojih sistemov IT, raziskave, analizo podatkov, izboljšanje storitev ter razvoj novih izdelkov in funkcij. Anonimizirane podatke lahko tudi delimo z drugimi.

Vaše pravice

Imate naslednje pravice, ki jih lahko brezplačno uveljavljate:

Dostop

Pravica, da prejmete kopijo svojih osebnih podatkov.

Popravek

Pravica do popravka katerih koli napak v vaših osebnih podatkih.

Da vas pozabimo

Pravica, da od nas zahtevate izbris svojih osebnih podatkov.

Omejitev obdelave

Pravica, da od nas zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov.

Prenosljivost podatkov

Pravica, da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, običajno uporabljeni in strojno čitljivi obliki zapisa in/ali da prenesete te podatke tretjim osebam.

Do ugovora

Pravica do ugovora: 
– kadar koli lahko ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za neposredno trženje (vključno s profiliranjem). Družba Insights ne izvaja takih obdelav.
– za trajno obdelavo vaših osebnih podatkov, npr. obdelave za namene naših legitimnih interesov.

Da niste predmet samodejnemu posameznemu odločanju

Pravica, da niste predmet odločitve izključno na podlagi samodejne obdelave (vključno s profiliranjem), ki povzroči pravne učinke v zvezi z vami ali ki vas podobno pomembno zadevajo. Družba Insights ne izvaja takih obdelav.

Za dodatne informacije glede posameznih pravic, vključno z okoliščinami, v katerih veljajo, si oglejte Smernice Urada informacijskega pooblaščenca Združenega kraljestva (ICO) glede posameznikovih pravic skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Če želite uveljavljati katero koli od teh pravic:

 • pošljite e-sporočilo našemu pooblaščencu za varstvo podatkov na naslov dpo@insights.com; in
 • povejte nam:
  • katero pravico/katere pravice želite uveljavljati in
  • podatke, na katere se nanaša vaša zahteva.

Da bodo vaši podatki varni, vas lahko prosimo za dokazilo o vaši identiteti in naslovu, preden vam posredujemo kakršne koli informacije.

Zagotavljanje varnosti vaših osebnih podatkov

Izvajamo ustrezne varnostne ukrepe, da preprečimo nenamerno izgubo oziroma nezakonito uporabo ali dostop do osebnih podatkov.

Prav tako imamo vzpostavljene postopke za obravnavo kakršnega koli suma kršitve varstva podatkov. O sumu kršitve varstva podatkov bomo obvestili vas in zadevni regulativni organ, če smo to pravno dolžni storiti.

Kako se pritožiti

Upamo, da bomo lahko odpravili vse vaše pomisleke, ki se vam porajajo glede naše uporabe podatkov.

Splošna uredba o varstvu podatkov vam daje tudi pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v Evropski uniji (ali Evropskem gospodarskem prostoru), državi, v kateri delate, imate stalno bivališče ali v kateri je prišlo do domnevne kršitve zakonov o varstvu podatkov. Nadzorni organ v Združenem kraljestvu je informacijski pooblaščenec, s katerim lahko stopite v stik na naslovu https://ico.org.uk/concerns ali po telefonu: 0303 123 1113. Z njimi lahko stopite v stik, če ste v Združenem kraljestvu ali pa ne.

Podatki o stiku za organe v EGS, Švici in določenih neevropskih državah (vključno z ZDA in Kanado) so navedeni tukaj

Kako stopiti v stik z nami

Prosimo, da se obrnete na našega pooblaščenca za varstvo podatkov po pošti, e-pošti ali telefonu:

dpo@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 908050

Podatki o stiku s pooblaščencem za varstvo podatkov:

DPO@insights.com

Danes lahko pomagamo vašemu podjetju. Stopite v stik z nami in stopite na svojo pot.

Stik z nami