Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Declarație de confidențialitate Insights Online în limba română

Declarație de confidențialitate generală Insights

Vă prezentăm Declarația de confidențialitate Insights („Declarația”).

Prezenta Declarație:

 • vă arată cum să ne contactați pe noi sau autoritatea de supraveghere relevantă dacă aveți întrebări sau probleme sau dacă doriți să vă exercitați drepturile și
 • vă arată cum să depuneți o plângere.
 • conține informații importante despre noi și modul și motivul pentru care colectăm, stocăm, utilizăm și partajăm informațiile cu caracter personal despre dumneavoastră (cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”);
 • vă explică drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă ne furnizați informații cu caracter personal despre sau în numele altei persoane, asigurați-vă că ați informat persoana respectivă privind informațiile furnizate, motivul pentru care ni le furnizați și că i-ați adus la cunoștință prezenta Declarație.  Nu ne furnizați informații cu caracter personal decât dacă aveți dreptul să le furnizați.

La sfârșitul prezentei Declarații există un glosar care va facilita înțelegerea unora dintre termenii pe care i-am utilizat.  Când am definit termeni sau cuvinte, am încercat să creăm linkuri la acestea în Declarație pentru a fi mai ușor de consultat.  Dacă există aspecte din această Declarație pe care nu le înțelegeți, vă rugăm să ne contactați.

Este important să citiți prezenta Declarație împreună cu orice altă declarație de confidențialitate sau politică de prelucrare corectă pe care am putea să vi le punem la dispoziție, astfel încât să fiți pe deplin informat despre modul și motivul pentru care vă utilizăm datele. Prezenta Declarație vine în completarea altor declarații și politici de confidențialitate și nu este destinată înlocuirii acestora.

 

Cine suntem?

Suntem Insights Learning & Development Limited, o societate înregistrată în Scoția, cu sediul social la adresa Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG și având numărul de înregistrare a societății SC107074.   Orice trimitere din această Declarație la „noi”, „nouă”, „al nostru/a noastră/ai noștri/ale noastre” sau „Insights” se referă la Insights Learning & Development Limited și filialele noastre relevante. Detalii privind filialele noastre pot fi găsite prin intermediul siteului nostru.  Insights este un „operator de date”, ceea ce înseamnă că suntem responsabili de luarea deciziei priind modul de deținere și utilizare a informațiilor cu caracter personal despre dumneavoastră.

Prezenta Declarație ne reglementează practicile în legătură cu datele cu caracter personal colectate și prelucrate exclusiv de Insights.  Declarația nu reglementează practicile terților care nu se află sub controlul Insights, cum ar fi următorii, dar nu numai ei: Clienții direcți și/sau Partenerii.

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor („RPD”) care răspunde de gestionarea întrebărilor legate de această Declarație.  În cazul în care aveți întrebări despre prezenta Declarație sau dacă doriți să vă exercitați drepturile legale, contactați RPD.

 

Pentru mai multe informații despre Insights și activitatea noastră, vizitați site-ul nostru.

Modificări ale prezentei Declarații și obligația dumneavoastră de a ne informa cu privire la modificări

 

Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți procesele și revizuim constant prezenta Declarație.  Versiunile anterioare pot fi obținute contactându-ne.

S-ar putea să fie necesare actualizări ocazionale ale prezentei Declarații.În această situație, ne vom strădui să vă informăm cu privire la actualizări prin intermediul site-ului nostru, al aplicațiilor și/sau al adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o.  De asemenea, vă rugăm să ne consultați site-urile pentru a vedea eventuale actualizări care vă pot afecta.

Este important ca datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră să fie exacte și actuale. Vă rugăm să ne țineți la curent cu modificările datelor dumneavoastră cu caracter personal pe durata relației cu noi.  Ne puteți contacta oricând pentru a vă actualiza datele cu caracter personal.

 

Linkuri către terți și Clienți

Deseori, Insights vă oferă direct Produse Insights în contextul unei ședințe de informare, al unui atelier, al unei experiențe și/sau al unui eveniment de învățare (un „Eveniment Insights”).   Cu toate acestea, le dăm și Clienților posibilitatea să vă ofere Produse Insights prin intermediul Specialiștilor acreditați Insights.

Angajatorul/organizația dumneavoastră

Deseori, Insights acreditează persoane pentru a vă oferi și a coordona Evenimente Insights, care includ Produse Insights.  În cazul în care parcurgeți Evaluatorul Insights Discovery sau participați la un Eveniment Insights coordonat sau oferit de un coleg, este probabil ca angajatorul dumneavoastră să fi plătit pentru ca acestea să fie acreditate să ofere Produse Insights la nivel intern pentru angajatorul/organizația dumneavoastră. Facem referire la angajatorul/organizația dumneavoastră ca la un „Client Direct”, iar Specialiștii Acreditați Insights de la angajatorul sau din cadrul organizației dumneavoastră sunt numiți „Specialiști ai Clientului”.

Insights oferă Produse Insights Specialiștilor clientului în scopurile stabilite prin prezenta Declarație. Cu toate că Specialiștii clientului sunt acreditați de Insights, în calitate de angajați ai angajatorului/organizației dumneavoastră, ei se află sub controlul Clientului direct și pot acționa în baza instrucțiunilor Clientului direct.    În cazul în care angajatorul/organizația dumneavoastră îi solicită sau permite unui Specialist al clientului să vă prelucreze datele cu caracter personal într-un mod care nu este stabilit în prezenta Declarație, el/ea trebuie să aibă un temei legal în acest sens și trebuie să vă pună la dispoziție o declarație de confidențialitate separată sau o declarație care să acopere activitățile sale de prelucrare. Vă încurajăm să citiți toate declarațiile de confidențialitate care v-au fost puse la dispoziție.

În cazul în care aveți motive de îngrijorare privind modul în care angajatorul/organizația dumneavoastră vă prelucrează datele cu caracter personal care i-au fost puse la dispoziție de Insights, vă rugăm să îl/o contactați înainte de a ne furniza orice date cu caracter personal.

Insights nu este răspunzătoare pentru nicio activitate de prelucrare desfășurată de Specialiștii Acreditați Insights, Administratorii, Partenerii Clientului Direct sau alte persoane, pentru niciun alt scop în afara celor precizate în prezenta Declarație.

Parteneri

Uneori, Insights oferă Produse Insights unor terți care pot încorpora astfel de Produse Insights (inclusiv, dar fără a se limita la, Profiluri Personale și  Roți ale Echipei care conțin date cu caracter personal despre dumneavoastră), în propriile programe, proiecte și/sau servicii.  Cu toate că partajăm cu ei Profilul Personal, Preferințele Culorilor, Roata Echipei dumneavoastră sau alte Produse Insights în scopurile stabilite în cadrul prezentei Declarații, acești terți (cunoscuți sub denumirea de „Parteneri”) nu se află sub controlul Insights.

În calitate de operatori independenți, Partenerii au propria responsabilitate de a asigura respectarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a cerințelor privind informațiile.  Partenerul trebuie să vi se prezinte și să vă informeze despre modul și motivul pentru care vă prelucrează datele cu caracter personal, precum și orice temei legal pentru activitățile sale de prelucrare (în cazul în care se abate de la scopurile stabilite în prezenta Declarație). Vă încurajăm să citiți toate declarațiile de confidențialitate care v-au fost puse la dispoziție. Declarațiile de confidențialitate care v-au fost puse la dispoziție de către un Partener trebuie să vă indice modul în care Produsele Insights  sunt încorporate în programele, produsele și/sau serviciile sale, modul și motivul pentru care utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal și baza legală pentru prelucrarea acestora.

Dacă aveți motive de îngrijorare legate de modul în care unul dintre Partenerii noștri vă tratează datele cu caracter personal, va trebui să discutați situația direct cu ei, însă puteți să ne semnalați oricând problema. Luăm în serios aceste chestiuni: vom cerceta toate plângerile și vom acorda maximă atenție comunicărilor dumneavoastră.

Site-ul nostru poate include linkuri către site-uri, inserturi și aplicații terțe. Dacă faceți clic pe aceste linkuri sau activați conexiunile respective, unii terți pot să colecteze și să partajeze date despre dumneavoastră. Noi nu controlăm aceste site-uri terțe și nu suntem responsabili pentru declarațiile lor de confidențialitate. În momentul în care părăsiți site-ul nostru, vă încurajăm să citiți declarația de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră

În general, colectăm date cu caracter personal direct de la dumneavoastră când utilizați sau accesați produsele și/sau serviciile noastre. Cu toate acestea, este posibil să colectăm și informații de la terți.

Produsele noastre nu sunt destinate copiilor și nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal în legătură cu copiii.

Este posibil să colectăm, să utilizăm, să stocăm și să transferăm diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care le-am grupat după cum urmează:

Date cu caracter personal colectate despre Clienți

În cazul în care sunteți un Client, este posibil să colectăm:

 • Date privind identitatea (inclusiv numele complet, numele de utilizator sau un element de identificare asemănător, titlul, numele funcției, rolul, vechimea);
 • Date de contact (inclusiv adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon);
 • Date financiare (inclusiv contul bancar și detalii privind cardul de plată);
 • Date privind tranzacția (inclusiv detaliile plății în legătură cu produsele și serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi);
 • Date tehnice (inclusiv adresa IP, datele de conectare, tipul și versiunea browserului și a alte tehnologii utilizate pentru accesarea site-urilor noastre și a altor servicii);
 • Date privind utilizarea (inclusiv informații despre modul în care utilizați site-urile, produsele și serviciile noastre);
 • Informații pe care ni le furnizați prin intermediul oricărui formular de pe site-ul nostru, Insights Online, Insights Connections sau în orice alt fel;
 • Orice feedback pe care ni-l furnizați în legătură cu produsele și/sau serviciile noastre;
 • Informațiile pe care ni le furnizați când ne contactați;
 • Informațiile pe care ni le furnizați când doriți să vă abonați la publicațiile privind serviciile; și
 • Date de marketing și comunicare (inclusiv preferințele dumneavoastră legate de primirea materialelor de marketing și comunicărilor de la noi și preferințele privind modulele cookie, precum și modul în care interacționați cu materialele noastre de marketing, de exemplu procentajul de clicuri.)

În cazul în care acționați în numele unui Client, vom colecta datele cu caracter personal menționate mai sus în măsura în care sunteți desemnat de Client sau sunteți direct implicat într-o activitate relevantă.  De exemplu: în cazul în care sunteți utilizatorul desemnat al cardului societății sau al contului care urmează a fi utilizat pentru achiziția de produse și/sau servicii, datele dumneavoastră de identitate vor fi prelucrate sau, în cazul în care sunteți implicat în negocierea unui anumit contract, vom prelucra datele de contact și datele de identitate pentru a negocia cu dumneavoastră.

De regulă, efectuăm colectarea datelor cu caracter personal în următoarele situații:

 • înainte de, la începutul și în timpul derulării unei relații contractuale, când solicitați informații despre sau achiziționați produsele și serviciile noastre;
 • la negocierea sau la începerea unei relații contractuale pentru furnizarea de produse și/sau servicii;
 • când completați un chestionar despre vânzător sau alt formular ca parte a proceselor noastre de verificare prealabilă;
 • când ne raportați o problemă;
 • când plasați o comandă prin intermediul unuia dintre magazinele noastre online sau altfel;
 • când completați formulare pe site-ul nostru sau pentru produsele și serviciile noastre, inclusiv înregistrarea pentru utilizarea site-ului nostru, abonarea la serviciile noastre, postarea de materiale sau utilizarea altor servicii;
 • când intrați într-un concurs sau o promoție sponsorizată de noi;
 • când ne contactați pentru a ne raporta o problemă, pentru a ne oferi feedback sau pentru a completa un chestionar;
 • când faceți o tranzacție cu noi prin intermediul site-ului sau când plasați o comandă la telefon sau pe e-mail; și
 • Când veniți la unul din sediile noastre și trebuie să ne furnizați informații înainte de vizită sau în timpul acesteia (de exemplu, ar putea fi necesar să notăm prezența dumneavoastră în clădire în caz de incendiu).

În scopurile prezentei Declarații, Partenerii noștri sunt „Clienții”, precum și Clienții direcți.

Date cu caracter personal ale participantului

Când completați un Evaluator Insights Discovery, colectăm următoarele date cu caracter personal:

 • numele dumneavoastră complet;
 • adresa dumneavoastră de e-mail de la serviciu;
 • numele sub care sunteți cunoscut;
 • limba dumneavoastră preferată;
 • pronumele dumneavoastră preferate;
 • țara de reședință (opțional);
 • intervalul de vârstă (opțional);
 • funcția (opțional);
 • vechimea în muncă (opțional);
 • nivelul postului (opțional);
 • sectorul (opțional);
 • subsectorul (opțional);
 • răspunsurile dumneavoastră la Evaluatorul Insights Discovery;
 • profilul personal;
 • preferințele culorilor; și
 • poziția pe Roata Echipei.

De asemenea, putem colecta datele cu caracter personal pe care ni le furnizați direct, inclusiv, dar nu numai, atunci când completați formulare, ne oferiți feedback privind produsele și/sau serviciile sau când corespondați cu noi sub orice formă, prin poștă, e-mail sau prin intermediul site-ului nostru sau în alt mod.

Evaluatorul Insights Discovery

Pentru a realiza produse precum Profilul Personal și  Roata Echipei, trebuie să colectăm date cu caracter personal de la dumneavoastră prin intermediul unui chestionar pe care l-am numit „Evaluatorul Insights Discovery”.  Acest instrument psihometric utilizează un model de culori simplu, care poate fi memorat pentru a ajuta oamenii să își înțeleagă stilul, punctele forte și valoarea cu care contribuie la echipă.

Evaluatorul Insights Discovery constă într-o serie de afirmații și vi se va solicita să evaluați cât de bine considerați că vă descrie fiecare afirmație pe dumneavoastră și/sau preferințele dumneavoastră. Răspunsurile dumneavoastră vor fi procesate de algoritmul nostru, care se bazează pe zeci de ani de experiență și de dezvoltare a proprietății noastre intelectuale pentru a genera un Profil Personal pentru dumneavoastră.

De asemenea, păstrăm un exemplar al răspunsurilor dumneavoastră din Evaluatorul Insights Discovery în evidențele noastre pentru:

 • a vă regenera Profilul Personal (în eventualitatea în care doriți să primiți un alt exemplar sau dacă un Specialist Acreditat Insights are nevoie de un exemplar în legătură cu un Eveniment Insights la care urmează să participați);
 • a vă regenera sau a vă actualiza o Roată a Echipei (în eventualitatea în care trebuie adăugat un nou membru al echipei sau dacă doriți să primiți un exemplar al unei roți existente);
 • a vă permite să vă comparați răspunsurile în timp și a vă monitoriza parcursul de învățare;
 • a vă ajuta să descoperiți mai multe despre dumneavoastră; și
 • a permite Specialiștilor acreditați Insights să se implice în parcursul dumneavoastră de învățare.

Astfel, putem să vă oferim toate beneficiile Produselor Insights , iar dumneavoastră le puteți obține personal prin intermediul Specialiștilor Acreditați Insights.

Putem oferi Produse Insights (care încorporează datele dumneavoastră cu caracter personal) Specialiștilor Acreditați Insights de mai multe ori și mai multor specialiști (adică, vom furniza Profilul dumneavoastră Personal unui Specialist Acreditat Insights pentru a-i permite să vi-l ofere în legătură cu un Eveniment Insights la care urmează să participați.  Vă rugăm să rețineți: Evenimentele Insights pot include participanți din alte organizații care nu au legătură cu angajatorul și/sau organizația dumneavoastră).

Crearea de profiluri

Deși folosim răspunsurile dumneavoastră la întrebările Evaluatorului Insights Discovery pentru a genera un Profil Personal și Roata Echipei, noi nu „creăm un profil” conform definiției din legea privind protecția datelor, întrucât nu vă folosim informațiile în procese decizionale automate.

Renunțarea la Roțile Echipei sau la Profilurile Personale

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu sunteți obligat să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal.  În cazul în care nu veți dori să primiți un Profil personal, nu completați Evaluatorul Insights Discovery, pentru că, odată completat, va fi generat automat un Profil Personal.

Odată ce un Profil Personal a fost creat și tipărit, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi partajate cu un Specialist Acreditat Insights  sau cu Administratori și, cu toate că putem șterge orice copie pe care o deținem, nu vom avea control asupra niciunui exemplar tipărit sau electronic stocat de angajatorul sau organizația dumneavoastră, de un Specialist Acreditat Insights sau de un Administrator. Prin urmare, este important ca dumneavoastră să solicitați și Specialistului Acreditat Insights ș/sau Administratorului să șteargă din sistemele proprii orice exemplar deținut.  Insights nu are niciun control asupra și nu este responsabilă pentru Profilurile Personale care nu sunt stocate pe propriile noastre sisteme interne.

Aveți dreptul să renunțați la a fi inclus într-o  Roată a Echipei.  În cazul în care alegeți să renunțați la  Roata Echipei, nu veți mai avea beneficiile complete al niciunui Eveniment Insights la care ar urma să participați.   În cazul în care doriți să renunțați la  Roata Echipei, puteți face acest lucru contactându-ne pe e-mail: dpo@insights.com sau informându-l pe Specialistul Acreditat Insights.

Odată ce o Roată a Echipei a fost generată și tipărită, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi partajate cu alți membri ai Echipei dumneavoastră și/sau cu angajatorul sau organizația dumneavoastră.  Putem elimina poziția dumneavoastră de pe roată din viitoarele exemplare electronice ale Roților Echipei, dar nu vom putea să vă eliminăm din exemplarele tipărite sau electronice care există deja (mai exact, care sunt stocate de angajatorul sau organizația dumneavoastră sau de Specialistul Acreditat Insights separat de noi).  Prin urmare, este important să ne spuneți că doriți să renunțați cât mai curând posibil și, dacă ați fost deja inclus într-o Roată a Echipei, că solicitați îndepărtarea dumneavoastră din Roțile Echipei existente stocate de angajatorul sau organizația dumneavoastră și/sau Specialistul Acreditat Insights. Insights nu are niciun control asupra și nu este responsabilă pentru Roțile Echipei care nu sunt stocate pe sistemele interne ale Insights.

Dacă alegeți să nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal sau dacă alegeți să renunțați, este posibil să existe întârzieri sau să ne împiedicați să vă furnizăm unele dintre produsele și/sau serviciile noastre ori să nu puteți beneficia pe deplin de ele.  Cu toate acestea, nu există nicio obligație să ne furnizați datele cu caracter personal pe care vi le solicităm și aveți dreptul deplin de a renunța oricând.

Date cu caracter personal colectate de la Specialiști Acreditați Insights și de la Administratori (inclusiv de la persoane individuale care participă la o Acreditare Insights Discovery).

În cazul în care sunteți un Specialist Acreditat Insights  și/sau un Administrator Insights, vom colecta:

 • informațiile dumneavoastră de contact (cum ar fi număr de telefon, numele funcției, adresa de e-mail, detaliile societății);
 • numele angajatorului sau al organizației dumneavoastră;
 • datele cu caracter personal pe care ni le furnizați când creați un cont Insights Online sau Insights Connections;
 • datele dumneavoastră de conectare și de utilizare atunci când vă conectați la Insights Online sau la Insights Connections;
 • datele cu caracter personal pe care le încărcați în Insights Connections;
 • datele cu caracter personal pe care ni le furnizați direct, inclusiv, dar nu numai, atunci când completați formulare, ne oferiți feedback privind produsele și/sau serviciile sau când corespondați cu noi;
 • informațiile despre locul dumneavoastră de muncă (adică, dacă sunteți un Specialist Acreditat Insights  care oferă Produse Insights în cadrul societății la care sunteți angajat, vei fi notificat dacă părăsiți angajatorul respectiv);
 • adresa la care doriți ca Insights să vă transmită resursele tipărite, materialele și/sau mărfurile; și
 • detalii privind Acreditarea ca Specialist Insights.

Dacă sunteți un Administrator de Client, este posibil să colectăm și informațiile dumneavoastră de contact, numele angajatorului și datele dumneavoastră de conectare.

Părți terțe

Vom primi date cu caracter personal despre dumneavoastră de la diferite părți terțe.

În cazul în care sunteți Participant, este posibil să primim date cu caracter personal de la:

În cazul în care sunteți Client, este posibil să primim date cu caracter personal de la:

 • banca dumneavoastră, societatea de construcții, instituția financiară sau consilierul financiar (adică, atunci când sunteți utilizatorul desemnat al contului societății, vă vom cere consimțământul, când este necesar);
 • agențiile de informații privind creditele sau furnizorii de verificări prealabile ai clientului (adică, în cazul în care sunteți utilizatorul desemnat al unui card de credit sau cont al societății care urmează a fi utilizat pentru achiziția serviciului – nu efectuăm controale de credit privind persoanele individuale (cu excepția cazului în care acestea sunt întreprinzători independenți);
 • angajatorul sau organizația dumneavoastră (adică, în cazul în care sunteți menționat într-un lanț de e-mailuri de afaceri sau sunteți nominalizat drept contact pentru Client);și 
 • surse accesibile public, (de exemplu, Registrul Comerțului, pagina de LinkedIn sau site-ul dumneavoastră).

În cazul în care sunteți un Specialist Acreditat Insights, este posibil să primim date cu caracter personal de la:

Date tehnice

În termeni mai generali, este posibil să primim date tehnice de la următoarele părți terțe sau surse disponibile public:

 • furnizori de analize (cum ar fi Google din afara Regatului Unit);
 • organizatori de evenimente (cum ar fi CIPD și ATD, atunci când vă înregistrați la unul dintre evenimentele noastre);
 • date de contact, financiare și privind tranzacțiile de la furnizori de servicii tehnice, de plată și de livrare;
 • date privind identitatea și de contact de la brokeri sau agregatori de date; și
 • date privind identitatea și de contact din surse disponibile public.

Date generale cu caracter personal pe care le putem colecta

Date cu caracter personal colectate atunci când vizitați site-ul nostru

Simpla vizitare a site-ului nostru nu vă impune să transmiteți date cu caracter personal (cu toate că modulele noastre cookie pot colecta anumite date cu caracter personal în conformitate cu Politica noastră privind modulele cookie). Utilizăm module cookie atunci când ne accesați site-ul și alte servicii. Atunci când utilizăm module cookie, vă vom informa printr-o fereastră pop-up și le vom utiliza în conformitate cu Politica noastră privind modulele cookie

Vă puteți seta browserul să refuze toate modulele cookie sau doar o parte dintre ele sau să vă avertizeze atunci când site-urile setează sau accesează modulele cookie. În cazul în care dezactivați sau refuzați modulele cookie, rețineți că unele părți din site-ul nostru și/sau alte servicii pot să nu fie accesibile și/sau să nu funcționeze corespunzător.

Dacă doriți să vă înregistrați pentru a participa la evenimente, a primi materiale de marketing sau a vă exprima în alte moduri un interes în achiziția sau primirea oricărora dintre produsele și/sau serviciile noastre prin intermediul site-ului nostru, vom colecta orice date cu caracter personal pe care ni le transmiteți.  Atunci când folosiți chatul „Ask Insights” și „Contactați-ne” prin intermediul site-ului nostru pentru a pune întrebări sau a raporta probleme, vom colecta, de asemenea, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați prin intermediul acestor funcții.

Tehnologii sau interacțiuni automatizate

În timp ce interacționați cu site-ul nostru, vom colecta automat date tehnice despre echipamentul dumneavoastră, acțiunile și tiparele de navigare. Colectăm aceste date cu caracter personal utilizând module cookie, jurnale de server și alte tehnologii asemănătoare. De asemenea, este posibil să primim date tehnice despre dumneavoastră dacă vizitați alte site-uri care utilizează module cookie. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră privind modulele cookie.

Date agregate

De asemenea, colectăm, utilizăm și partajăm date agregate, cum ar fi date statistice sau demografice în orice scopuri. Datele agregate pot fi obținute din datele dumneavoastră cu caracter personal, dar legea nu le consideră date cu caracter personal întrucât aceste date nu vă divulgă direct sau indirect identitatea. De exemplu, putem agrega datele dumneavoastră privind utilizarea pentru a calcula procentajul de utilizatori care își accesează Profilurile Personale după o anumită perioadă sau pentru a analiza utilizarea site-ului nostru. Cu toate acestea, în cazul în care combinăm sau facem legătura dintre datele agregate și datele dumneavoastră cu caracter personal astfel încât să vă putem identifica direct sau indirect, vom trata datele combinate ca date cu caracter personal care vor fi utilizate în conformitate cu prezenta Declarație.

Date cu caracter personal din categorii speciale

În general nu colectăm despre dumneavoastră date cu caracter personal din categoriile speciale (acestea includ detalii despre rasă sau etnie, credințe religioase sau filozofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, afilierea la sindicate, informații despre sănătatea dumneavoastră și date genetice și biometrice). Nu colectăm nici informații despre condamnări sau infracțiuni. În situația puțin probabilă în care vom colecta date cu caracter personal din categorii speciale, vă vom informa înainte de a le colecta.

Modul și motivul pentru care utilizăm datele cu caracter personal

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal dacă avem un temei legal în acest sens. De regulă, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 • când trebuie să executăm contractul pe care urmează să îl încheiem sau pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;
 • când utilizarea este necesară în interesele legitime ale noastre sau ale unei părți terțe și când interesele și drepturile dumneavoastră fundamentale nu prevalează asupra acestor interese; și
 • când trebuie să respectăm o obligație legală.

În general, nu ne bazăm pe consimțământ ca temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu toate că este posibil să vă solicităm consimțământul, dacă este necesar, pentru a vă transmite comunicări de marketing pe e-mail sau prin mesaje text.   În cazul în care, din orice motiv, ne-am bazat pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment.  Vă vom informa cum să vă retrageți consimțământul atunci când veți solicita acest lucru; cu toate acestea, vi-l puteți retrage și trimițându-ne un e-mail, dacă această variantă vi se pare mai simplă.

Dacă sunteți o persoană aflată într-o jurisdicție care impune exprimarea consimțământului în scopul prelucrării datelor dumneavoastră, vă vom cere consimțământul explicit înainte de a vă colecta sau utiliza datele cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care putem deduce consimțământul dumneavoastră din acțiunile sau lipsa de acțiune din partea dumneavoastră. Când stabilim forma adecvată de consimțământ, luăm în considerare sensibilitatea informațiilor cu caracter personal, motivele din care le colectăm și așteptările dumneavoastră rezonabile ca persoană vizată. Când utilizăm datele cu caracter personal în scopuri noi, vom consemna acel nou scop și vă vom solicita consimțământul în acest sens.

Date cu caracter personal colectate despre Clienți (inclusiv Parteneri/distribuitori)

Datele cu caracter personal colectate de la Clienți și alte contacte de afaceri, se colectează în general:

 • pentru ca dumneavoastră să primiți produse și servicii de la noi;
 • pentru a gestiona în mod regulat relațiile contractuale;
 • pentru administrarea contului;
 • pentru a ne ajuta să ne îndeplinim cerințele legale/de reglementare (adică, este posibil să fim obligați prin lege să păstrăm anumite evidențe financiare); și
 • să oferim actualizări și știri despre produsele și serviciile noastre, evenimente și alte informații pe care le considerăm a fi de interes.

Date cu caracter personal ale participantului

Datele cu caracter personal colectate de la Participanți se colectează în general pentru:

Date cu caracter personal colectate de la Specialiști Acreditați Insights și de la Administratori

Datele cu caracter personal colectate de la Specialiștii Acreditați Insights și/sau de la Administratori se colectează în general:

 • pentru a menține la zi evidențele legate de acreditarea dumneavoastră (adică, momentul în care ați fost acreditat, dacă acreditarea este încă activă și cărui Client îi oferiți Produse Insights);
 • pentru a vă da acces la materialele și resursele pentru specialiști care vă sunt necesare pentru a coordona și a oferi Evenimente Insights care încorporează Produse Insights;
 • pentru a vă da acces la sistemele, portalurile sau platformele noastre securizate care vă permit să generați și să accesați anumite Produse Insights (adică, cele care vă sunt necesare pentru a coordona și a oferi un Eveniment Insights în numele unui Client);
 • pentru a ne factura Clienții în legătură cu acreditarea dumneavoastră și cu taxa de licență a Specialistului Acreditat Insights  (adică, de obicei, Clientul care v-a desemnat pentru acreditare plătește o taxă de licență către Insights care vă permite să oferiți și să coordonați Evenimente Insights în numele său).

Prelucrarea datelor cu caracter personal generale

De asemenea, colectăm mai multe date cu caracter personal generale despre dumneavoastră, indiferent dacă sunteți Client, contact de afaceri, Participant, Specialist Acreditat Insights sau Administrator.  Aceste date cu caracter personal se colectează astfel încât:

 • să ne putem actualiza și îmbunătăți procesele interne și evidențele;
 • să ne asigurăm că se respectă politicile profesionale interne;
 • să realizăm cercetări și să obținem feedback despre produsele și serviciile noastre;
 • să monitorizăm și să demonstrăm respectarea legii și/sau a contractelor noastre cu Clienții;
 • să ne ajute în legătură cu acreditările (de obicei, pentru aceasta folosim date agregate);
 • să agregăm date cu caracter personal pentru a realiza analize ale datelor statistice sau demografice;
 • să ne ajute în legătură cu orice audituri (cum ar fi audituri de securitate în legătură cu platformele noastre);
 • să răspundem la eventuale întrebări sau la corespondență; și
 • în scopuri de marketing.

Dacă doriți o descriere mai detaliată a tuturor modurilor în care planificăm să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt temeiurile legale pe care ne sprijinim aceste acțiuni, vă rugăm să ne solicitați acest lucru transmițându-ne un e-mail la adresa dpo@insights.com.

Rețineți că este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza mai multor temeiuri juridice, în funcție de scopul specific pentru care vă utilizăm datele cu caracter personal.

Marketing

În cazul în care sunteți un Client sau un Specialist Acreditat Insights, este posibil să vă utilizăm informațiile cu caracter personal pentru a vă transmite noutăți (pe e-mail, prin mesaje text, pe telefon sau prin poștă) despre evoluțiile produselor sau serviciilor care ar putea să vă intereseze și/sau informații despre serviciile noastre, inclusiv oferte exclusive, promoții sau servicii sau produse noi.

De obicei, avem un interes legitim să utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing, ceea ce înseamnă că, de obicei, nu avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a vă transmite informații de marketing. Cu toate acestea, când este necesar consimțământul, vi-l vom solicita separat și în mod clar.

Aveți dreptul de a renunța oricând să primiți comunicări de marketing:

 • trimițându-ne un mesaj la adresa dpo@insights.com; sau
 • utilizând linkul „dezabonare” din e-mailuri sau trimițând „STOP” în mesajele text sau în e-mailuri.

Vânzarea datelor cu caracter personal

Pentru Produsele Insights și/sau serviciile furnizate, Insights solicită plăți de la angajatorul sau organizația dumneavoastră, însă nu vinde date cu caracter personal către terți.

Partajarea datelor cu caracter personal

Este posibil să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu părțile menționate mai jos în scopurile stabilite în prezenta Declarație:

 • Angajații Insights, contractanți, Specialiști Acreditați Insights și/sau Administratori implicați în administrarea, coordonarea Evenimentelor Insights  și care au acces la Insights Online și pot genera și accesa Profiluri Personale și Roți ale EchipeiVă rugăm să rețineți: oferim acces la Insights Online Specialiștilor Acreditați Insights în scopurile stabilite prin prezenta Declarație.  În cazul în care un Specialist Acreditat Insights este angajat, Client Direct sau Partener, și acesta poate să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile Clientului.  Clientul are responsabilitatea de a asigura respectarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a tuturor cerințelor privind informațiile.

 

 • Partenerii noștri, atunci când vă furnizează produse și/sau servicii care încorporează Produse Insights;

 • Furnizorii noștri de servicii care efectuează servicii de prelucrare în numele nostru.  Dacă utilizăm persoane împuternicite de operatori, ne asigurăm că am încheiat contractele adecvate cu acestea și că se supun unor obligații stricte de a ne respecta instrucțiunile; și

 • Alte părți terțe, dacă este necesar să vă îndeplinim instrucțiunile (adică, este posibil să partajăm date cu alți terți dacă ne solicitați acest lucru);

 • Persoanele care efectuează servicii de prelucrare în numele nostru.  Dacă utilizăm persoane împuternicite de operatori, ne asigurăm că am încheiat contractele adecvate cu acestea și că se supun unor obligații stricte de a ne respecta instrucțiunile;

 • Terți cărora putem alege să le vindem, transferăm sau să fuzionăm părți din activitatea sau activele noastre. Alternativ, putem intenționa să achiziționăm alte întreprinderi sau să fuzionăm cu ele. Dacă se produce o schimbare în activitatea noastră, atunci noii proprietari pot utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în același mod stabilit în prezenta Declarație;

 • În plus, în unele situații Clienții noștri oferă servicii suplimentare pe lângă încorporarea Produselor Insights, situație în care trebuie să vă furnizeze o declarație de confidențialitate separată care să acopere orice activități care nu sunt acoperite de prezenta Declarație. Nu suntem responsabili pentru astfel de activități de prelucrare ale terților;

 • Dacă utilizați Insights Connections, alți utilizatori pot vedea spațiul dumneavoastră personal, orice comentarii sau conținut pe care îl încărcați și orice feedback și evaluări pe care le acordați unor anumite materiale, resurse sau conținut;

 • Personalul IT care va fi disponibil să vă ofere asistență în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Insights Online, Insights Connections și a altor sisteme, portaluri sau platforme Insights;

 • Consilierii profesioniști, inclusiv avocați, bancheri, auditori și asigurători care oferă servicii de consultanță, de banking, juridice, de asigurări și de contabilitate; și

 • HM Revenue & Customs (Administrația fiscală și vamală), autoritățile de reglementare și alte autorități care impun ca raportarea activităților de prelucrare să se desfășoare în anumite circumstanțe.

În cazul în care accesați Produse Insights prin intermediul unuia dintre Partenerii noștri, este posibil să partajăm cu el informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru a-l ajuta în procesul de administrare, coordonare și oferire de Produse Insights către dumneavoastră.

Membrii grupului de societăți Insights pot partaja între ei datele dumneavoastră cu caracter personal. În grup, avem încheiate acorduri pe plan intern pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal partajate.

Le cerem tuturor terților să respecte securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să le trateze conform legii.  Limităm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru cei care au o necesitate autentică de a le accesa în scopurile evidențiate în prezenta Declarație.

Unde stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate în centrele noastre de date europene AWS, folosind serviciile de cloud Azure Office 365, și pot fi stocate la sediile noastre și la sediile grupului nostru de societăți, ale agențiilor terțe, ale Partenerilor, ale furnizorilor de servicii, ale reprezentanților și agenților așa cum sunt descriși mai sus.

Unii dintre acești terți se pot afla în afara Spațiului Economic European sau în afara locației dumneavoastră.

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara locației dumneavoastră – transferuri internaționale

Pentru a vă furniza serviciile, uneori trebuie să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Regatului Unit, a Spațiului Economic European (SEE) sau a locației dumneavoastră, de exemplu:

 • către sediile noastre sau alte societăți din cadrul grupului;
 • către furnizorii noștri de servicii;
 • cătreClienții noștri;
 • către specialiștii noștri acreditați;
 • cătrePartenerii noștri;
 • către serverele noastre din Regatul Unit/SEE și înapoi către locația dumneavoastră, dacă vă aflați în afara Regatului Unit/SEE;
 • dacă serviciile pe care vi le furnizăm au o dimensiune internațională (adică, participați la un Eveniment Insights virtual la care participă persoane din afara țării dumneavoastră).

Vă vom transfera datele la nivel internațional doar dacă dispunem de protecțiile adecvate și dacă există un temei legal pentru a face acest lucru în conformitate cu legislația aplicabilă.

Securitatea datelor

Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea accidentală, utilizarea sau accesarea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În plus, limităm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal doar la acei angajați, agenți, contractanți sau terți care au o necesitate profesională de a le cunoaște. Aceste părți vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe baza instrucțiunilor noastre, iar ele se supun obligației de confidențialitate.

Am instituit proceduri pentru a gestiona orice încălcare a securității datelor cu caracter personal și vă vom înștiința și pe dumneavoastră și orice autoritate de reglementare relevantă privind încălcarea dacă avem o obligație legală în acest sens.

Durata de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atâta timp cât este rezonabil necesar pentru a ne îndeplini scopurile pentru care le colectăm, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, normative, fiscale, contabile sau de raportare. Putem păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă în eventualitatea unei plângeri sau dacă putem considera în mod rezonabil că există posibilitatea unui litigiu în legătură cu relația noastră cu dumneavoastră.

Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a datelor cu caracter personal, ținem cont de cantitatea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal pe care le deținem, de riscul potențial de a cauza un prejudiciu determinat de utilizarea sau divulgarea neautorizată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, de scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace și de cerințele legale, normative, fiscale, contabile și de altă natură aplicabile.

Ne puteți solicita să vă ștergem oricând datele cu caracter personal din evidențe prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@insights.com

Vă vom păstra datele cu caracter personal numai cât este necesar, în scopurile pentru care le-am colectat, așa cum sunt stabilite în prezenta Declarație.  În ceea ce privește Produsele Insights, inclusiv Profilul Personal, Preferințele Culorilor și Roata Echipei, vă vom păstra datele cu caracter personal necesare pentru a genera aceste produse timp de 3 ani de la data ultimei activități, cu excepția cazului în care ne solicitați să le păstrăm pentru o perioadă mai lungă sau să le ștergem după trecerea perioadei de 3 ani.

Vom șterge sau anonimiza automat datele dumneavoastră cu caracter personal când scopurile păstrării acestora nu mai sunt aplicabile.  Datele cu caracter personal care au fost anonimizate nu vă mai pot identifica, iar legea consideră că astfel de date nu prezintă niciun risc pentru libertățile individuale. Putem utiliza datele anonimizate în orice scop.

Pentru claritate completă asupra modului în care vă utilizăm datele cu caracter personal, chiar și după ce le-am anonimizat complet, este posibil să utilizăm informațiile anonimizate în diferite moduri, inclusiv, dar nu numai, testarea sistemelor noastre IT, cercetări, analiza datelor, îmbunătățirea serviciului și dezvoltarea de noi produse și caracteristici.

De asemenea, este posibil să partajăm astfel de informații anonimizate și cu alte persoane.

Drepturile dumneavoastră legale 

În anumite circumstanțe, în temeiul legislației privind protecția datelor, aveți drepturi asupra datele dumneavoastră cu caracter personal. Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a afla mai multe despre aceste drepturi:

Accesul

Dreptul de a vi se furniza un exemplar din datele dumneavoastră cu caracter personal

Rectificarea

Dreptul de a ne solicita să corectăm orice greșeli conținute de datele dumneavoastră cu caracter personal

Dreptul de a fi uitat

Dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal

Restricționarea prelucrării

Dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Portabilitatea datelor

Dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care să poată fi citit automat și/sau ca datele respective să fie transmise către un terț

Opoziția

Dreptul de a vă opune:
- oricând datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru marketing direct (inclusiv crearea de profiluri);
- în anumite situații la prelucrarea în continuare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu, prelucrarea efectuată în interesele noastre legitime.

De a nu vă supune procesului decizional individual automatizat

Dreptul de a nu vă supune unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri) care generează efecte legale care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă similară.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să: transmiteți un e-mail către responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa dpo@insights.com și să ne anunțați:

  • ce drept(uri) doriți să exercitați și
  • informațiile vizate de solicitarea dumneavoastră.

În general nu se percepe nicio taxă

Nu va trebui să achitați o taxă pentru a avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să vă percepem o taxă rezonabilă în cazul în care cererea dumneavoastră este clar nefondată, repetată sau excesivă. Avem și alternativa de a refuza să dăm curs cererii dumneavoastră în aceste situații.

Ce am putea solicita de la dumneavoastră

Este posibil să vă solicităm informații specifice pentru a putea să vă confirmăm identitatea și pentru a vă asigura dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (sau pentru a vă exercita oricare alte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate, prin care ne asigurăm că datele cu caracter personal nu sunt divulgate altor persoane care nu au dreptul să le primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare în legătură cu cererea dumneavoastră și a vă răspunde mai rapid.

Termen limită pentru răspuns

Încercăm să răspundem tuturor cererilor legitime în decurs de o lună. Ocazional, este posibil să dureze mai mult de o lună în cazul în care cererea dumneavoastră este extrem de complexă sau dacă ați făcut mai multe cereri. În acest caz, vă vom informa și vă vom ține la curent.

Pentru alte informații privind fiecare dintre drepturile dumneavoastră, inclusiv circumstanțele în care se aplică, consultați Ghidul autorității britanice pentru protecția datelor (ICO) privind drepturile persoanelor conform Regulamentului general privind protecția datelor.

Modul de depunere a plângerilor

Sperăm să putem soluționa orice întrebare sau problemă semnalată privind modul în care vă utilizăm informațiile.  Cu toate acestea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul din Uniunea Europeană (sau din Spațiul Economic European) în care lucrați, locuiți de obicei sau în care a apărut o presupusă încălcare a legilor privind protecția datelor.

Autoritatea de supraveghere din Regatul Unit este Autoritatea pentru protecția datelor, care poate fi contactată online la adresa https://ico.org.uk/concerns sau telefonic: 0303 123 1113.  O puteți contacta indiferent dacă vă aflați sau nu în Regatul Unit.

Datele de contact pentru autoritățile din SEE, Elveția și anumite țări non-europene (inclusiv SUA și Canada) se găsesc aici

Cum ne puteți contacta

Contactați responsabilul nostru cu protecția datelor prin e-mail, poștă sau telefonic la:

DPO@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 908050

Glosar

Administrator înseamnă o persoană care are acces la Insights Online pentru a ajuta un Specialist Acreditat Insights   să își administreze contul și să ofere unul sau mai multe produse Insights specificate.  

Preferințele Culorilor înseamnă preferințele culorilor evidențiate în Profilul dumneavoastră Personal.  Acestea au rolul de a vă ajuta să înțelegeți modul în care interacționați și comunicați cu alte persoane.   Preferințele Culorilor reprezintă mixul dumneavoastră de energii cromatice.  Energiile cromatice reprezintă baza colorată pentru aproape tot ceea ce predăm, pentru că noi considerăm că acestea sunt fundamentale pentru a ne înțelege.  Deși probabil veți avea o afinitate naturală pentru o anumită energie cromatică față de celelalte, cu toții suntem un mix al tuturor energiilor cromatice și putem spori sau reduce intensitatea unor anumite culori când este necesar.  Culorile reprezintă preferințe și nu sunt o măsură a aptitudinilor și, deși acestea vă pot descrie cu exactitate, ele nu vă definesc.  Energia cromatică nu este un element static, ci este mai curând fluidă. Ea are rolul de a vă ajuta să vă înțelegeți personalitatea și astfel să abordați orice situație în care vă găsiți.

Combinația de energii cromatice este rezumată prin poziția dumneavoastră pe  Roata Echipei.

Respectarea unei obligații legale înseamnă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal când este cazul pentru respectarea unei obligații legale sau normative care ne revine.

Client înseamnă un Client Insights, indiferent dacă este un Client Direct și/sau un Partener.

 

Client Direct înseamnă un Client Insights care achiziționează Produse Insights pentru uzul propriu intern (adică, pentru angajații săi).  Clientul Direct poate avea și Specialiști ai Clientului care sunt acreditați pentru a oferi Produse Insights la nivel intern pentru Clientul Direct.

Specialist Acreditat Insights  înseamnă o persoană care este acreditată de Insights pentru a utiliza și a oferi unul sau mai multe Produse Insights specificate.  Specialiștii Acreditați Insights pot fi:

 • angajați sau consultanți ai Insights;
 • angajați ai angajatorului sau ai organizației dumneavoastră; și/sau
 • un angajat sau un consultant al unui Partener sau distribuitor Insights.

În cazul în care un Specialist Acreditat Insights   este angajat al angajatorului sau al organizației dumneavoastră, îl vom numi în continuare „Specialist al Clientului” și acesta va putea să ofere Produse Insights angajatorului sau organizației dumneavoastră doar la nivel intern.

 

Insights Connections înseamnă platforma digitală a comunității Insights Online destinată Specialiștilor Acreditați Insights care include un forum virtual pentru discuții și resurse concepute pentru a sprijini Specialiștii Acreditați Insights să ofere Produse Insights. Declarația de confidențialitate a Insights Connections poate fi găsită aici.

Acreditare Insights Discovery înseamnă un eveniment de formare derulat de Insights pentru persoane care doresc să devină Specialiști Acreditați Insights.

Evaluator Insights Discovery înseamnă instrumentul psihometric utilizat de Insights pentru a realiza Produse Insights . Evaluatorul Insights Discovery constă într-o serie de afirmații la care Participanților li se solicită să evalueze cât de bine consideră că îi descrie fiecare afirmație pe ei și/sau preferințele lor. Răspunsurile vor fi procesate de algoritmul nostru, care se bazează pe zeci de ani de experiență și de dezvoltare a proprietății noastre intelectuale pentru a genera Produse Insights (cum ar fi Profilul Personal și Roțile Echipei).

 

Eveniment Insights înseamnă o ședință de informare, un atelier, o experiență sau un eveniment de învățare care încorporează Produse Insights.

 

Insights Online înseamnă o platformă online exploatată de Insights prin intermediul căreia (i) persoane individuale pot accesa Evaluatorul Insights Discovery; și (ii) persoane autorizate de Insights pot accesa Produse Insights.

Produse Insights înseamnă produse și servicii care sunt dezvoltate de, deținute de sau licențiate Insights și care sunt comercializate sau utilizate sub brandul și mărcile comerciale ale Insights.  Acestea pot include produse care încorporează date cu caracter personal, cum ar fi următoarele, dar nu numai: Profilul Personal, Preferințele Culorilor și  Roata Echipei.

Participant înseamnă persoana care primește Produse Insights sau care participă la un Eveniment Insights (adică, persoana care parcurge Evaluatorul Insights Discovery, care participă la un Eveniment Insights sau la care se referă Profilul Personal în cauză).

Partener înseamnă un Client Insights care achiziționează Produse Insights pentru a le încorpora în propriile produse/servicii și/sau programe cu propriii Clienți.  Partenerii sunt numiți uneori „Distribuitori”.

 

Profil Personal înseamnă profilul generat de Evaluatorul Insights Discovery care este al dumneavoastrăProfilul Personal este conceput pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți autoconștientizarea și, de obicei, se utilizează în contextul unei experiențe de învățare sau de coaching.  Acesta constă din grafice, diagrame și secțiuni de text care descriu modul în care o persoană cu preferințele dumneavoastră poate înțelege mai multe despre sine și ceilalți. De exemplu: poate conține un capitol privind punctele dumneavoastră forte, punctele slabe și valoarea pentru echipă, stilul de comunicare, eficiența vânzărilor, felul în care conduceți sau vă place să fiți condus, mediul de lucru ideal pentru dumneavoastră etc.  În cadrul Profilului Personal veți vedea Preferințele culorilor și  poziția pe Roata Echipei.

Roata EchipeiRoata Echipei identifică și trasează preferințele fiecărui membru al echipei în materie de culori, așa cum sunt stabilite în Profilul Personal al acestora pe un grafic în formă de roată, care ilustrează preferințele culorilor echipei.  În acest context, o „Echipă” înseamnă echipe departamentale, grupuri de colegi sau alte grupuri de persoane, care participă la un Eveniment Insights. Dacă participați la un Eveniment Insights la care participă persoane din diferite organizații, celelalte persoane care participă la respectivul Eveniment Insights vor forma o Echipă.  Roțile Echipei pot fi generate de Specialiștii Acreditați Insights și de Administratori și pot fi partajate cu ceilalți membri ai Echipei dumneavoastră, cu Partenerii noștri și cu Clientul Direct.

Roțile Echipei au rolul de a-i ajuta pe membrii unei echipe să capete o înțelegere reciprocă aprofundată și să comunice mai eficient între ei, prin utilizarea și învățarea modului în care se identifică preferințele în materie de culori ale fiecărui membru al echipei.

Utilizarea și crearea de Profiluri și Roți ale Echipei sunt reglementate de Politica noastră de Utilizare Acceptabilă, care se găsește aici.