Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Norsk personvernerklæring for Insights Online

Velkommen til personvernerklæringen for den nettbaserte Insights-evaluatoren («evaluator»).

Les gjennom denne personvernerklæringen og sørg for at du forstår alt før du bruker evaluatoren. Hvis det er noe du ikke forstår, kan du ta kontakt med oss.

Hvis du oppgir personopplysninger om en annen person, må du sørge for at vedkommende forstår denne personvernerklæringen før du sender noen personopplysninger. Fortell vedkommende nøyaktig hva du gjør.

Ikke gi oss noen personopplysninger hvis du ikke har rett til å gjøre det.

Denne personvernerklæringen

 • inneholder viktig informasjon om oss og hvordan og hvorfor vi samler inn, lagrer, bruker og deler personopplysningene dine.
 • forklarer hvilke rettigheter du har når det gjelder personopplysningene dine.
 • forteller deg hvordan du kan kontakte oss eller den britiske tilsynsmyndigheten Information Commissioner’s Office hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve rettighetene dine.
 • viser deg hvordan du kan sende inn klager.

Vi vil at du skal forstå hvordan og hvorfor vi samler inn personopplysningene dine og hvordan de blir brukt i prosessen.

Denne personvernerklæringen ble publisert 21.12.2020 og ble sist oppdatert [08.10.2021].

Vi jobber hele tiden med å gjøre prosessene våre bedre, og det kan derfor være nødvendig å oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen.Vi informerer deg om eventuelle oppdateringer via e-postadressen du gir oss når du bruker evaluatoren, så si fra til oss hvis kontaktopplysningene dine endres.

Ord som er satt i anførselstegn første gang de dukker opp, har spesiell betydning som definert i denne erklæringen.

Hvem er vi?

Vi er Insights Learning and Development Limited, et selskap registrert i Skottland med organisasjonsnummer SC107074. Henvisninger i denne erklæringen til «vi», «vår» eller «oss» betyr Insights Learning and Development Limited og relevante datterselskaper.  Denne personvernerklæringen styrer våre praksiser for evaluatoren og eventuelle personopplysninger du gir oss gjennom evaluatoren. Den styrer ikke praksisen til andre parter.

Den registrerte adressen til Insights Learning and Development Limited er Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG, Skottland.

Vi samler inn personopplysninger gjennom evaluatoren vår. Vi bruker, oppbevarer og er ansvarlige for disse opplysningene, og utfører alle aktiviteter i henhold til alle relevante lover. Dette er i hovedsak UK Data Protection Act 2018 og UK General Data Protection Regulation.  Hvis du oppgir personopplysninger til et av datterselskapene våre, kan de behandle personopplysningene i henhold til sin lokale personvernlovgivning.

Vi er definert som behandlingsansvarlig i henhold til britisk lov.

Hvis du er kunde hos en Insights-distributør eller -partner, som kan være tilfellet hvis evaluatoren leveres av en organisasjon som hverken er din eller Insights sin arbeidsgiver, bør du også lese personvernerklæringen til den distributøren eller partneren.

Distributører og partnere kan bruke personopplysningene dine til sine egne formål så lenge det finnes juridisk grunnlag for det. Organisasjonen bør gjøre dette klart for deg, og bør gi deg personvernerklæringen sin. Insights er ikke ansvarlig for databehandlingen til distributører eller partnere, da disse fungerer som uavhengige behandlingsansvarlige. Som uavhengige behandlingsansvarlige fastsetter de selv hvordan de behandler personopplysninger og hva formålet er. Hvis du har problemer med hvordan en av våre partnere eller distributører behandler personopplysningene dine, må du kontakte dem direkte eller via en reguleringsmyndighet, men si gjerne fra til oss i tillegg. Vi tar slike saker svært alvorlig og undersøker alle klager. Hvis du er usikker på om du får tilgang til et av evaluatorspørreskjemaene våre via en partner eller distributør, kan du ta kontakt med oss.

Hva er evaluatoren og teamhjulet?

Evaluatoren

Evaluatoren stiller deg en rekke spørsmål. Svarene dine behandles av algoritmen vår for å lage en personlig profil om deg. Profilen din består av diagrammer og tekst som beskriver hvordan noen med dine preferanser kan forstå mer om seg selv og andre. Vi bruker denne informasjonen til å gi deg bedre selvinnsikt.

Selv om vi bruker svarene dine til å lage en profil, er ikke dette «profilering» slik det defineres i britisk personvernlovgivning, fordi vi ikke bruker informasjonen din til formål knyttet til automatisk beslutningstaking.

Du får profilen i tilknytning til læring og coaching.

Teamhjulet

I tillegg til en profil kan Insights lage et teamhjul som identifiserer og legger inn teammedlemmenes fargepreferanser fra profilen i et hjulformet diagram som viser teamets preferanser. I denne sammenhengen kan «team» bety avdelingsteam, en samling medarbeidere eller andre samlinger av enkeltpersoner, inkludert på et opplæringsarrangement. Teamhjul er utviklet for å hjelpe medlemmene i et team med å forstå hverandre og kommunisere bedre ved å bruke og lære hvordan de kan identifisere fargepreferansene til de andre medlemmene. Teamhjul kan lages av akkrediterte Insights-instruktører, kundeadministratorer og Insights-administratorer, og kan bli delt med andre medlemmer av teamet, partnerne våre og arbeidsgiveren eller organisasjonen din.

Akkrediterte Insights-instruktører er personer som har fått opplæring, instruksjoner og akkreditering fra Insights, og som kan bruke og levere Insights-produkter. Kundeadministratorer er ansatte eller kontraktører av arbeidsgivere eller organisasjoner som ber om evaluatorer, og bistår akkrediterte Insights-instruktører administrativt. Insights-administratorer er ansatte fra Insight som fungerer som administrator.

Bruk og oppretting av profiler og teamhjul er begrenset og styres av retningslinjene våre for akseptabel bruk, som du finner her (på engelsk).

Insights’ kunder, distributører eller partnere har ikke lov til å lage eller bruke profiler eller teamhjul på en måte som strider mot retningslinjene for akseptabel bruk, med mindre de kan vise til et juridisk grunnlag for å gjøre det. I slike tilfeller bør du få en personvernerklæring fra dem som beskriver det juridiske grunnlaget og forteller deg hvordan og hvorfor de behandler personopplysningene dine.  Sørg for å lese alle personvernerklæringene du får, slik at du forstår hvordan personopplysningene dine behandles av alle partene som har tilgang til dem.

Hvis du ikke ønsker å delta

Du har rett til å ikke oppgi personopplysningene dine. Du har også rett til å velge å ikke delta i personlige profiler og/eller teamhjul. Du kan gjøre dette når som helst ved å ta kontakt med oss på e-post: clientservices@insights.com.

Hvis du ikke oppgir noen personopplysninger eller velger å ikke delta, kan det forsinke eller forhindre leveringen av noen av produktene og tjenestene våre, eller det kan hindre deg fra å dra full nytte av dem. Du er imidlertid ikke pålagt å gi oss noen av opplysningene vi ber om, og du kan trekke deg når som helst.

Personopplysninger vi samler inn

Når du får tilgang til eller bruker evaluatoren, kan vi samle inn følgende informasjon:

 • hele navnet ditt
 • jobbe-postadressen din
 • annen e-postadresse
 • kallenavn
 • foretrukket språk
 • foretrukket pronomen
 • bostedsland (valgfritt)
 • aldersgruppe (valgfritt)
 • stillingstittel (valgfritt)
 • ansiennitet (valgfritt)
 • stillingsnivå (valgfritt)
 • sektor (valgfritt)
 • undersektor (valgfritt)
 • evaluatorsvarene – svarene du har gitt på spørsmålene

Vi trenger disse personopplysningene for å levere produktene og tjenestene våre, deriblant profiler og teamhjul. Vi kan levere dem til deg, våre akkrediterte instruktører (enten de er tilknyttet organisasjonen/arbeidsgiveren din eller ikke), distributører eller partnere og til de andre formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Slik samles personopplysningene dine inn

Vi samler i hovedsak inn personopplysningene dine når du blir invitert til eller registrerer deg for en evaluator og når du fullfører evaluatoren. Vi kan også samle inn informasjon fra tredjeparter som

 • arbeidsgiveren eller organisasjonen din (vi kan for eksempel få navnet ditt og adressen din fra en medarbeider eller arbeidsgiver når de ber oss invitere deg til en læreopplevelse)
 • akkreditert Insights-instruktør, Insights-administrator eller kundeadministrator (f.eks. når de ønsker å invitere deg til eller lage en læreopplevelse)
 • partnerne og distributørene våre som bruker Insights til å levere produkter og tjenester til deg

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler til autentisering og analyser når du bruker evaluatoren.  Retningslinjene våre for informasjonskapsler finner du her.

Hvordan og hvorfor vi bruker personopplysninger

I henhold til personvernlovgivning kan vi bruke personopplysninger kun hvis vi har en gyldig grunn. Slike grunner omfatter:

 • å overholde de juridiske forpliktelsene våre
 • å utføre en kontrakt med personen hvis opplysninger skal brukes
 • å utføre tiltak før vi inngår kontrakt med personen hvis opplysninger skal brukes
 • for våre eller en tredjeparts berettigede interesser*
 • der du har gitt samtykke

*Det foreligger berettiget interesse hvis det finnes et forretningsmessig eller kommersielt behov for å bruke personopplysningene som ikke oppveies av rettighetene og interessene til personen hvis opplysninger skal brukes.

Tabellen nedenfor forklarer hvordan og hvorfor vi bruker personopplysninger:

Det vi bruker personopplysningene dine til

Vårt juridiske grunnlag

Levere produktene og tjenestene våre til deg i henhold til kontrakten vi har med arbeidsgiveren/organisasjonen din, fra tid til annen.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser – f.eks. for å hjelpe arbeidsgiveren/organisasjonen din med din profesjonelle utvikling og dine samarbeidsferdigheter, og for å levere produktene og tjenestene våre til deg i henhold til kontakten vi har med dem, fra tid til annen.

Opprette en profil basert på svarene dine i Insights-evaluatorspørreskjemaet.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser – f.eks. for å hjelpe deg og arbeidsgiveren/organisasjonen din med din profesjonelle utvikling og dine samarbeidsferdigheter, og for å levere produktene og tjenestene våre til deg i henhold til kontakten vi har med dem, fra tid til annen.

I henhold til retningslinjene våre om oppbevaring av data kan vi fra tid til annen beholde en kopi av evaluatorsvarene dine, slik at du kan spore læreopplevelsen din ved å sammenligne flere personlige profiler du har fylt ut og finne ut mer om deg selv, og for å gjøre det mulig for akkrediterte Insights-instruktører å samhandle med deg gjennom læreopplevelsen din. Dette gjør det mulig for oss å gi deg som enkeltperson alle fordelene ved tjenestene våre.

Lage et teamhjul som viser deg hvordan du og andre passer inn i teamet, og hvordan du kan forstå teammedlemmene bedre og få bedre kontakt med dem.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser – f.eks. for å hjelpe arbeidsgiveren/organisasjonen din med din profesjonelle utvikling og dine samarbeidsferdigheter, og for å levere produktene og tjenestene våre til deg i henhold til kontakten vi har med dem, fra tid til annen.

I henhold til retningslinjene våre om oppbevaring av data kan vi fra tid til annen beholde en kopi av posisjonen din i teamhjulet slik at du kan spore fremgangen din, og for å gjøre det mulig for akkrediterte Insights-instruktører å samhandle med deg gjennom læreopplevelsen din. Når du sammenligner de forskjellige posisjonene dine i teamhjulet, kan du se eventuelle endringer i preferansene dine samt posisjonene dine i forskjellige team gjennom læreopplevelsen din.  Denne behandlingen gjør det mulig for oss å gi deg som enkeltperson alle fordelene ved tjenestene våre og veilede deg gjennom læreopplevelsen.

Behandle personopplysningene dine med algoritmen vår for å fremstille en unik personlig profil om deg. Den personlige profilen er laget for å hjelpe deg med å forstå deg selv bedre.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser – f.eks. for å hjelpe arbeidsgiveren/organisasjonen din med din profesjonelle utvikling og dine samarbeidsferdigheter, og for å levere produktene og tjenestene våre til deg i henhold til kontakten vi har med dem, fra tid til annen.

Forklare den personlige profilen for deg, enten direkte eller via en akkreditert Insights-instruktør. Overføre personopplysninger til den akkrediterte instruktøren.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser – f.eks. for å hjelpe arbeidsgiveren/organisasjonen din med din profesjonelle utvikling og dine samarbeidsferdigheter, og for å levere produktene og tjenestene våre til deg i henhold til kontakten vi har med dem, fra tid til annen. Veiledningen er også utviklet for å hjelpe deg med å forstå deg selv bedre.

Levere workshops eller læreopplevelser til deg og andre medarbeidere og deltakere.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser – f.eks. for å hjelpe arbeidsgiveren/organisasjonen din med din profesjonelle utvikling og dine samarbeidsferdigheter, og for å levere produktene og tjenestene våre til deg i henhold til kontakten vi har med dem, fra tid til annen. Opplevelsen er også utviklet for å hjelpe deg med å forstå deg selv bedre.

For å oppfylle våre juridiske forpliktelser, for eksempel føre protokoll over hvem som deltar av brannsikkerhetshensyn.

Gi deg tilgang til evaluatoren.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser – f.eks. for å hjelpe arbeidsgiveren/organisasjonen din med din profesjonelle utvikling og dine samarbeidsferdigheter, og for å levere produktene og tjenestene våre til deg i henhold til kontakten vi har med dem, fra tid til annen.

For å gi deg tilgang til og la deg bruke produktene og tjenestene våre. Vi ber deg om en ekstra e-postadresse slik at du kan gjenopprette kontoen din hvis du glemmer passordet ditt, eller for å gi deg tilgang til profilen din når du ikke lenger jobber i organisasjonen du tok evaluatorspørreskjemaet gjennom.

Be om og bruke tilbakemeldinger om produktene og tjenestene vi har levert til deg.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser – for å hjelpe oss med å levere produkter og tjenester med god standard.

Administrere forholdet vårt og gi deg tilgang til produktene våre.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser – holde kontakten med brukerne våre og sørge for (i henhold til retningslinjene våre om oppbevaring av data) at brukerne får tilgang til produktene og tjenestene våre under hele læreopplevelsen, uavhengig av endrede eller nye forhold. Dette kan være sammenslåing, oppdeling, endringer i bedriftsstrukturen eller identiteten til organisasjonen du tar evaluatorspørreskjemaet gjennom, endret arbeidsgiver eller jobbstatus og endrede avtaler mellom Insights og dets kunder, partnere, distributører eller andre mellomledd.

Oppdatere og forbedre våre interne dokumenter.

For å overholde våre juridiske og forskriftsmessige forpliktelser (f.eks. holde dokumenter nøyaktige og oppdaterte). 

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser, f.eks. sikre at vi kan holde kontakten med brukerne våre i tilknytning til levering av tjenestene våre.

Sikre at bedriftsretningslinjene overholdes, f.eks. retningslinjer for sikkerhet og bruk av internett.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser, dvs. for å sørge for at vi følger våre egne interne prosedyrer slik at vi kan gi deg best mulig tjenester.

Samle inn og tilby informasjon som kreves for eller er tilknyttet revisjoner eller undersøkelser utført av reguleringsmyndigheter.

For å overholde de juridiske og forskriftsmessige forpliktelsene våre.

Driftsårsaker som å bli mer effektive eller gjøre opplæring og kvalitet bedre.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser, dvs. å være så effektive som mulig slik at vi kan gi deg best mulig tjenester.

Formål knyttet til forskning og utvikling, slik som å utvikle nye produkter, gjøre eksisterende produkter bedre og opprettholde og forbedre kvaliteten.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser, dvs. å være så gode som mulig slik at vi kan gi deg best mulig tjenester.

Statistisk analyse for å hjelpe oss med å administrere interne praksiser, f.eks. i tilknytning til økonomiske resultater, kundegrunnlag, jobbtype eller andre mål på effektivitet.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser, dvs. å være så effektive som mulig slik at vi kan gi deg best mulig tjenester.

Forhindre uautorisert tilgang til eller uautoriserte endringer i systemet.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser – dvs. for å forhindre og oppdage kriminell aktivitet som kan skade både oss og deg.


For å overholde de juridiske og forskriftsmessige forpliktelsene våre.

Eksterne revisjoner og kvalitetskontroller, f.eks. for ISO-akkrediteringer og revisjon av kontoene våre.

For våre eller en tredjeparts berettigede interesser, dvs. for å opprettholde akkrediteringene våre slik at vi kan vise at vi holder høy standard.


For å overholde de juridiske og forskriftsmessige forpliktelsene våre.

Gi kopier av profilen din og teamhjulet ditt til akkrediterte Insights-instruktører blant våre distributører eller partnere.

For Insights eller en tredjeparts berettigede interesser – f.eks. for å la distributørene og partnerne våre levere produktene og tjenestene sine som omfatter Insights-produkter og -tjenester, til deg.

Jurisdiksjoner som krever samtykke

Hvis du er en enkeltperson basert i en jurisdiksjon som krever samtykke til behandling av personopplysninger, ber vi deg om uttrykkelig samtykke før vi samler inn eller bruker opplysningene dine, med mindre vi kan utlede samtykke fra handlinger du utfører eller lar være å utføre. Når vi avgjør hva som er passende samtykkeform, vurderer vi hvor sensitive personopplysningene er, hvorfor vi samler dem inn og hvilke forventninger du har som den registrerte. Når vi bruker personopplysninger til et nytt formål, dokumenterer vi dette og ber om samtykke fra deg.

Salg av personopplysninger

Insights tar betalt fra arbeidsgiveren eller organisasjonen din for tjenestene vi leverer, men vi selger ikke personopplysninger til tredjeparter.

Spesialkategorier av personopplysninger

Spesialkategorier av personopplysninger omfatter rase, politisk overbevisning, religion, medlemskap i forbund, helse og opplysninger om sexliv. Disse trenger sterkere beskyttelse fordi de er svært sensitive og kan påvirke en persons rettigheter og frihet.Insights bruker ikke spesialkategorier av personopplysninger.

Hvem vi deler personopplysningene dine med

Vi deler jevnlig personopplysningene dine med:

 • akkrediterte Insights-instruktører som er opplært i å gi læreopplevelser til deltakere eller brukere. En akkreditert Insights-instruktør kan være ansatt eller konsulent hos Insights, ansatt eller konsulent hos arbeidsgiveren eller organisasjonen din eller ansatt eller konsulent hos en av våre partnere eller distributører.
 • administrativt personale som bistår i organiseringen av læreopplevelsene.
 • arbeidsgivere eller andre organisasjoner du jobber for. Dette er kun for teamhjul.
 • distributørene og partnerne våre når de leverer Insights-produkter og -tjenester.
 • personer som utfører behandlingstjenester på vegne av oss. Når vi bruker databehandlere, sørger vi for å ha kontrakter med dem og at de er underlagt krav om å følge instruksene våre.

Vi kan dele opplysningene dine med andre tredjeparter hvis du ber oss om det.

Vi begrenser tilgangen til personopplysningene dine til kun dem som har et forretningsmessig behov for å se dem. De som behandler informasjonen din, må gjøre det på en autorisert måte og er underlagt taushetsplikt. Hvis arbeidsgiveren din får tilgang til eller behandler personopplysningene dine, gjør vedkommende det som uavhengig behandlingsansvarlig. Arbeidsgiveren må ha juridisk grunnlag for denne behandlingen og må fortelle deg hvordan og hvorfor vedkommende gjør det. Vi gir ikke arbeidsgivere profiler, men vi kan gi dem teamhjul.

Medlemmer av Insights-konsernet kan også dele personopplysninger med hverandre. Vi har avtaler internt i konsernet som sikrer at personopplysninger som deles slik, sikres.

Hvor vi oppbevarer personopplysningene dine

Informasjon oppbevares på AWS-tjenerne våre i Dublin og kan bli oppbevart på kontorene våre og kontorene til konsernet, tredjepartsbyråer, Insights-partnere eller -distributører, tjenesteleverandører, representanter og agenter som beskrevet ovenfor (se «Hvem vi deler personopplysningene dine med»).

Noen av disse tredjepartene kan være basert utenfor EØS eller stedet du er basert.

Overføring av personopplysninger bort fra stedet du er basert – internasjonale overføringer

For at vi skal kunne levere tjenestene våre til deg, må vi noen ganger dele personopplysningene dine utenfor Storbritannia, EØS eller stedet du er basert, for eksempel:

 • med kontorene våre eller andre selskaper i konsernet vårt
 • med tjenesteleverandørene våre
 • med kundene våre
 • med de akkrediterte instruktørene våre
 • med partnerne og distributørene våre
 • hvis du er basert utenfor Storbritannia/EØS, må vi overføre personopplysningene dine til tjenerne våre i Storbritannia/EØS og tilbake til stedet du er
 • hvis tjenestene vi leverer til deg, har en internasjonal del

Vi overfører personopplysningene dine internasjonalt kun når vi har de nødvendige retningslinjene og sikkerhetstiltakene på plass og juridisk grunnlag i henhold til gjeldende lovgivning.

Hvor lenge vi beholder personopplysningene dine

Du kan be oss slette personopplysningene dine fra våre arkiver når som helst ved å sende en e-post til clientservices@insights.com.

Hvis du ikke gjør det, beholder vi personopplysningene dine etter at de er samlet inn og behandlet og vi har delt resultatene med deg, av følgende grunner:

 • for å svare på forespørsler, spørsmål, klager eller krav fra deg
 • slik at vi kan sikre at vi behandler deg rettferdig
 • for å føre de journaler som er påkrevd ved lov
 • hvis du vil vi skal spore endringer i profilen din og posisjonen din i teamhjulet over tid

Vi beholder personopplysningene kun så lenge vi trenger dem til formålene ovenfor. Når vi ikke lenger trenger dem, sletter eller anonymiserer vi dem automatisk.

For det fjerde formålet (sporing av utviklingen din) betyr dette etter en periode uten aktivitet. Eksempler på inaktivitet er:

det er ikke opprettet noen profil de siste 2,5 årene

det er ikke lastet ned noen profil de siste 2,5 årene

det er ikke lagt til noen profil i et teamhjul de siste 2,5 årene

Du kan imidlertid be om å få personopplysningene dine slettet når som helst.

Opplysninger som er blitt anonymisert, kan ikke lenger identifisere deg, og ifølge lovgivningen utgjør ikke slike opplysninger noen risiko for enkeltpersoners frihet, så vi kan bruke dem for hvilket som helst formål. Vær klar over at etter at vi har anonymisert opplysningene dine, kan vi bruke dem til testing av IT-systemene våre, forskning, dataanalyse, forbedring av tjenester samt utvikling av nye produkter og funksjoner. Vi kan også dele anonymisert informasjon med andre.

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter, som du kan utøve kostnadsfritt:

Tilgang

Retten til å få en kopi av personopplysningene dine.

Retting

Retten til å kreve at vi retter feil i personopplysningene dine.

Retten til å bli glemt

Retten til å kreve at vi sletter personopplysningene dine.

Begrensning av behandling

Retten til å kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine.

Dataportabilitet

Retten til å få personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og/eller overføre disse opplysningene til en tredjepart.

Retten til å motsette deg

Retten til å motsette deg: 
– at personopplysningene dine behandles for direkte markedsføring (inkludert profilering) når som helst. Insights behandler ikke opplysninger for dette formålet.
– at vi behandler personopplysningene dine, f.eks. behandling for våre legitime interesser.

Ikke bli utsatt for automatisk beslutningstaking

Retten til å ikke bli utsatt for beslutninger som tas basert utelukkende på automatisk behandling (inkludert profilering) og som kan ha juridiske følger for deg eller på annen måte påvirke deg i betydelig grad. Insights behandler ikke opplysninger for dette formålet.

For mer informasjon om disse rettighetene og når de gjelder, kan du lese veiledningen fra britiske Information Commissioner’s Office (ICO) om enkeltpersoners rettigheter i henhold til personvernforordningen (på engelsk).

Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene, kan du:

 • sende en e-post til personvernombudet vårt på dpo@insights.com og
 • fortelle oss:
  • hvilke rettigheter du vil benytte deg av
  • opplysningene forespørselen din handler om

Vi kan be om bevis på identitet og adresse før vi gir deg informasjon. Dette er for å holde opplysningene dine sikre.

Sikring av personopplysninger

Vi har egnede sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysninger mistes eller brukes på ulovlig måte.

Vi har også prosedyrer for å håndtere mistenkte databrudd. Vi varsler deg og relevante tilsynsmyndigheter om mistenkte databrudd der vi er lovpålagt å gjøre det.

Slik kan du klage

Vi håper vi kan løse eventuelle problemer eller spørsmål du har om hvordan vi bruker opplysningene dine.

I henhold til personvernforordningen har du også rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i EU (eller EØS)-landet du jobber, bor eller der et angivelig brudd på personvernlovgivningen har skjedd. Tilsynsmyndigheten i Storbritannia er Information Commissioner, som du kan ta kontakt med her: https://ico.org.uk/concerns eller på telefon: +44 0303 123 1113. Du kan kontakte dem selv om du ikke bor i Storbritannia.

Kontaktinformasjon for myndigheter i EØS, Sveits og enkelte land utenfor Europa (inkludert USA og Canada) finner du her.

Slik tar du kontakt med oss

Ta kontakt med personvernombudet vårt via brev, på e-post eller på telefon:

dpo@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG, Skottland

+44 (0)1382 908050

Kontaktinformasjon for personvernombud:

DPO@insights.com

La oss hjelpe bedriften din. Ta kontakt nå for å komme i gang.

Ta kontakt