Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Policy for Insights Discovery Evaluator

Insights tar personvern og beskyttelse av personopplysninger på alvor. Denne policyen regulerer hvordan vi bruker opplysningene du oppgir i Insights Discovery Evaluator. Vi samler kun inn opplysninger fra deg i Insights Discovery Evaluator med ditt samtykke og i samsvar med denne policyen.

Kort oppsummering av policyen

Når du fyller ut Insights Discovery Evaluator på nettet, sendes opplysningene på en sikker måte over Internett til våre servere i Storbritannia. Vi bruker disse opplysningene til å generere en Insights Discovery «Personlig Profil». Her kan du se et eksempel på en personlig profil. Du får utlevert den personlige profilen av en akkreditert Insights Discovery Practitioner under en workshop eller individuell gjennomgang. En Insights Discovery Practitioner kan ikke dele din personlige profil med andre (inkludert arbeidsgiver eller organisasjon) uten din tillatelse.

Vi selger aldri personopplysninger til noe som helst formål.

Nedenfor finner du detaljerte informasjon om:

 • Hvem vi er
 • Hvilke opplysninger vi innhenter fra deg
 • Hvordan bruker vi opplysningene du gir oss
 • Hvem har tilgang til dataene dine
 • Hvor opplysningene lagres og hvordan de beskyttes
 • Hvilke land opplysningene kan overføres til
 • Hvor lenge vi oppbevarer opplysningene dine
 • Hvordan du kontakter oss om dine personopplysninger

Hvem vi er

Insights Learning & Development Limited («Insights») er registrert i Skottland med foretaksnummer SC107074. Vi har registrert adresse og globalt hovedkontor i Terra Nova, 3 Explorer Road, Dundee, DD2 1EG, Skottland, Storbritannia. Insights er «behandlingsansvarlig» for alle opplysninger du oppgir i Insights Discovery Evaluator. Opplysningene du oppgir, lagres på våre servere i Storbritannia.

Du finner mer informasjon om Insights og andre selskaper i Insights-konsernet på https://www.insights.com/what-we-do/.

Hvilke opplysninger vi innhenter fra deg

Personopplysninger

Når du har samtykket til denne policyen, blir du bedt om å oppgi følgende obligatoriske «Personopplysninger».

 • En referansekode, som du får utlevert
 • Fornavn og etternavn
 • Navn på arbeidsgiver/organisasjon
 • E-postadresse
 • Kjønn

Preferansedata

Når du har oppgitt personopplysningene, vises en serie med ordpar, og du blir bedt om å rangere disse etter hvor godt de beskriver deg og dine preferanser. Insights bruker disse svarene (som vi kaller for dine «Preferansedata») til å generere din unike personlige profil.

IP-adresse

Serverne våre registrerer IP-adressen til datamaskinen du bruker når du fyller ut Insights Discovery Evaluator. Denne informasjonen brukes kun til å løse tekniske problemer som kan oppstå mens du bruker Insights Discovery Evaluator, samt til å sikre at nettstedet er sikkert og fungerer som det skal. Vi lagrer IP-adressene i opptil seks måneder.

Hvordan bruker vi opplysningene du gir oss

Insights bruker personopplysningene du oppgir, sammen med preferansedataene til følgende formål:

 • til å generere din personlige profil og gi deg en kopi som en del av en workshop eller individuell tilbakemelding fra en akkreditert Insights Discovery Practitioner, og
 • på forespørsel fra arbeidsgiver eller organisasjon gir vi dem din «fargedynamikk» og «hjulposisjon» og genererer et «teamhjul» som viser hvor du og kollegene dine befinner dere i forhold til hverandre i fargehjulet.

Hva er fargedynamikk, hjulposisjon og teamhjul?

I eksemplet på en personlig profil  finner du mottakerens fargedynamikk på side 38. Fargedynamikken representerer mottakerens unike kombinasjon av preferanser for hvordan han kommuniserer og samhandler med andre (dette forklares grundig under workshopen eller den individuelle gjennomgangen). Kombinasjonen av bevisste fargeenergier sammenfattes i vedkommendes hjulposisjon i Insights Discovery-hjulet med 72 typer på side 37. Hver av de 72 typene representerer en unik kombinasjon av fargeenergier.

Et teamhjul er et hjul med 72 typer som viser din hjulposisjon sammen med posisjonene til kollegene dine, som i dette eksemplet. På workshopen lærer du hvordan informasjonen du får fra teamhjulet kan hjelpe deg og teamet til å forstå hverandre bedre og kommunisere mer effektivt.

Bruk av opplysningene dine etter workshopen

Når du har deltatt på en workshop eller en individuell gjennomgang, lagrer Insights opplysningene dine på sikre servere, med mindre du ber oss om å slette dem. Vi bruker opplysningene til følgende formål:

 • Hvis du fyller ut Insights Discovery Evaluator igjen på et senere tidspunkt, kan vi gi deg og en akkreditert Insights Discovery Practitioner tilgang til tidligere personlige profil(er) som kan være til nytte under neste workshop eller gjennomgang. Det gir deg mulighet til å se hvordan preferansene eventuelt endrer seg over tid.
 • Det kan hende vi ber deg om tilbakemelding, for eksempel i form av en kundeundersøkelse. Det kan også være vi sender deg mer informasjon og tips om hvordan du får mest mulig utbytte av den personlige profilen videre i lærings- og utviklingsprosessen.

Hvem har tilgang til dataene dine

Du får den personlige profilen din ved å delta på en workshop, en individuell gjennomgang eller en veiledningstime med en akkreditert Insights Practitioner. Vedkommende får tilgang til den personlige profilen og preferansedataene dine før de utleveres til deg. Alle akkrediterte Insights Practitioners er ansatt eller konsulenter hos enten:

 • Insights eller et regionalt Insights-kontor
 • En uavhengig lisensiert forhandler eller
 • Selskapet eller organisasjonen som kjøpte profilen til deg (det betyr vanligvis at den Insights-akkrediterte konsulenten er ansatt av arbeidsgiveren din).

Et vilkår i Insights Practitioner-akkrediteringen er at alle personopplysninger må behandles strengt konfidensielt og i samsvar med denne policyen. De kan kun dele opplysningene dine med andre, inkludert kolleger og arbeidsgiver, hvis (a) det gis uttrykkelig tillatelse til det i denne policyen, eller (b) hvis du gir dem uttrykkelig tillatelse til å dele opplysningene. På en workshop kan du bli bedt om å dele informasjon fra profilen din med gruppen. Det er imidlertid helt opp til deg om du vil dele profilen din med andre.

En akkreditert Insights Practitioner kan ha administrasjonsassistentene som hjelper til med klargjøringen av profiler. Vi tillater kun at disse administrasjonsassistentene håndterer profilen din for å hjelpe den Insights-akkrediterte konsulenten eller for å levere en kopi direkte til deg.

Hvis arbeidsgiveren eller organisasjonen ber om et teamhjul, så gir vi dem det. Vi vil imidlertid aldri utlevere den personlige profilen din uten uttrykkelig tillatelse fra deg.

Vi selger aldri personopplysninger til andre, og vi bruker aldri den personlige profilen, personopplysningene eller preferansedataene dine til markedsføringsformål.

Hvor opplysningene lagres og hvordan de beskyttes

Alle opplysninger som samles inn gjennom Insights Discovery Evaluator, overføres sikkert via Internett ved hjelp av 256-bits TLS-kryptering. Opplysningene lagres i databasen Insights Online på sikre servere i et ISO 27001-sertifisert datasenter i Storbritannia.

Insights har iverksatt sikkerhetsretningslinjer, regler og tekniske tiltak som oppfyller eller overstiger bransjestandarden for beskyttelse av personopplysninger. Disse sikkerhetstiltakene er utformet for å hindre uautorisert tilgang, urettmessig bruk eller videreformidling, uautorisert endring, ulovlig tilintetgjøring og utilsiktet tap.

Hvilke land opplysningene kan overføres til

Insights leverer produkter og tjenester til kunder i hele verden. Vi lagrer imidlertid preferansedataene og den personlige profilen din i vårt datasenter i Storbritannia. Vi overfører kun opplysningene dine til land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») i følgende tilfeller:

 • Du befinner deg utenfor EØS og vi overfører opplysningene til deg, eller
 • vi overfører opplysningene dine til en Insights-akkreditert konsulent som har fått i oppdrag å utlevere opplysninger til deg. Konsulenten er da kontraktsmessig forpliktet til å håndtere personopplysninger i overensstemmelse med denne policyen og personvernforordningen (Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/679 [2016] EUT L 119/1).

Insights overholder de samme høye standardene for databeskyttelse alle steder vi driver virksomhet, også der lokal lovgivning stiller lavere krav.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysningene dine

Insights beholder kun opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle disse formålene. Du kan be om å få de personopplysningene dine slettet fra våre arkiver. Forespørsler om sletting av personopplysninger sendes til vårt personvernombud på e-post (legal@insights.com) eller på postadressen som er oppgitt på slutten av denne policyen.

Hvordan du kontakter oss om dine personopplysninger

Hvis du har spørsmål til denne policyen, kan du kontakte:

The Data Protection Officer

Insights Learning and Development Limited

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

Skottland

Storbritannia

Telefon: +44 (0)1382 908050

E-post: legal@insights.com

Let us help your business today. Contact us now to start your journey.