Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Policy for Insights Discovery Evaluator

Generell personvernerklæring for Insights

Velkommen til Insights’ personvernerklæring («erklæring»), som

Denne erklæringen

 • inneholder viktig informasjon om oss og hvordan og hvorfor vi samler inn, lagrer, bruker og deler personlig informasjon om deg (kjent som «personopplysninger»)
 • forklarer hvilke rettigheter du har når det gjelder personopplysningene dine

Hvis du oppgir personlig informasjon om, eller på vegne av, andre personer, må du sørge for at du forteller dem hva du gir oss, hvorfor du gir det til oss og gjøre dem oppmerksomme på denne erklæringen.  Ikke oppgi personlig informasjon til oss med mindre du har rett til å gjøre det.

Det finnes en ordliste på slutten av denne erklæringen, som er utformet for å hjelpe deg med å forstå noen av begrepene vi har brukt.  Der vi har definert begrep eller ord, har vi forsøkt å sette inn lenker i denne erklæringen for enkel referanse.  Hvis det er noe i denne erklæringen du ikke forstår, må du gjerne kontakte oss.

Det er viktig at du leser denne erklæringen sammen med våre eventuelle andre retningslinjer for personvern eller rettferdig behandling, slik at du er fullstendig klar over hvordan og hvorfor vi bruker opplysningene dine. Denne erklæringen supplerer andre erklæringer og personvernerklæringer og er ikke ment å overstyre dem.

 

Hvem er vi?

Vi er Insights Learning & Development Limited, et selskap registrert i Skottland med registrert adresse på Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG og selskapsnummer SC107074.   Henvisninger i denne erklæringen til «vi», «vår», «oss» eller «Insights» betyr Insights Learning & Development Limited og våre relevante datterselskaper. Detaljer om våre datterselskaper finner du via vårt nettsted.  Insights er en «behandlingsansvarlig», som betyr at vi er ansvarlige for å bestemme hvordan vi oppbevarer og bruker personopplysninger om deg.

Denne erklæringen styrer vår praksis kun for de personopplysninger som samles inn og behandles av Insights.  Den styrer ikke praksisen til tredjeparter som Insights ikke eier eller kontrollerer, for eksempel, men ikke begrenset til, våre direkteklienter og/eller partnere.

Vi har oppnevnt et personvernombud (Data Protection Officer «DPO») som er ansvarlig for å føre tilsyn med spørsmål i forbindelse med denne kunngjøringen.  Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller ønsker å utøve dine juridiske rettigheter, kan du kontakte vårt personvernombud.

 

For mer informasjon om Insights og hva vi gjør, ber vi deg besøke vårt nettsted.

Endringer i denne erklæringen og din plikt til å informere oss om endringer

 

Vi forsøker kontinuerlig å forbedre prosessene våre og gjør regelmessige gjennomganger av denne erklæringen.  Historiske versjoner kan innhentes ved å kontakte oss.

Vi kan ha behov for å oppdatere denne erklæringen fra tid til annen.Når vi gjør dette, vil vi bestrebe oss på å holde deg informert om oppdateringer via nettsiden vår, apper og/eller via e-postadressen du har oppgitt til oss.  Vi ber deg også sjekke nettsidene våre for oppdateringer som kan påvirke deg.

Det er viktig at personopplysningene vi har om deg er nøyaktige og oppdaterte. Hold oss ​​informert dersom personopplysningene dine endres under forholdet ditt til oss.  Du kan kontakte oss når som helst for å oppdatere personopplysningene dine.

 

Tredjepartslenker og -kunder

Insights leverer ofte Insights-produkter direkte til deg i sammenheng med en debrief, workshop, opplevelse og/eller et læringsarrangement (et «Insights-arrangement»).   Vi gjør det imidlertid også mulig for kunder å levere Insights-produkter til deg gjennom Insights Accredited Practitioners.

Arbeidsgiveren/organisasjonen din

Insights akkrediterer ofte enkeltpersoner til å levere og tilrettelegge Insights-arrangementer til deg, ved å innlemme Insights-produkter.  Når du tar Insights Discovery Evaluator eller er med på et Insights-arrangement tilrettelagt eller levert av en kollega, er det sannsynlig at arbeidsgiveren din har betalt for at vedkommende skal bli akkreditert til å levere Insights-produkter internt til din arbeidsgiver/organisasjon.   Vi kaller din arbeidsgiver/organisasjon vår «direkteklient», og Insights Accredited Practitioners fra din arbeidsgiver eller organisasjon kalles «Client Practitioners».

Insights leverer Insights-produkter til Client Practitioners for de formål som er angitt i denne erklæringen. Selv om Client Practitioners er akkreditert av Insights, som ansatte av din arbeidsgiver/organisasjon, er de under kontroll av vår direkteklient og kan handle etter direkteklientens instruksjoner.    Når din arbeidsgiver/organisasjon instruerer eller gir tillatelse til at en Client Practitioner behandler dine personopplysninger på en måte som ikke er angitt i denne erklæringen, må de ha et juridisk grunnlag for å gjøre det, og de skal gi deg en egen personvernerklæring eller en erklæring som dekker deres behandlingsaktiviteter. Vi oppfordrer deg til å lese alle personvernerklæringer du får.

Hvis du er bekymret for hvordan din arbeidsgiver/organisasjon behandler personopplysningene som gis til dem fra Insights, ber vi deg kontakte dem før du oppgir personopplysninger til oss.

Insights er ikke ansvarlig for eventuelle behandlingsaktiviteter utført av direkteklienter, Insights Accredited Practitioners, administratorer, partnere eller på annen måte, for andre formål enn de som er spesifisert i denne erklæringen.

Partnere

Insights leverer noen ganger Insights-produkter til tredjeparter, som kan innlemme slike Insights-produkter (inkludert, men ikke begrenset til, personlige profiler og  teamhjul som kan inneholde personopplysninger om deg) inn i sine egne programmer, produkter og/eller tjenester.  Selv om vi deler personlige profiler, fargepreferanser, teamhjul eller andre Insights-produkter med dem for de formål som er angitt i denne erklæringen, er ikke disse tredjepartene ( kjent som «partnere») under Insights’ kontroll.

Som uavhengige behandlingsansvarlige er partnere ansvarlige for eget samsvar med personvernregler, inkludert informasjonskrav.  Partnere skal gjøre seg kjent for deg og fortelle deg hvordan og hvorfor de behandler personopplysninger, samt det juridiske grunnlaget for deres behandlingsaktiviteter (hvis de avviker fra formålene som er angitt i denne erklæringen).    Vi oppfordrer deg til å lese alle personvernerklæringer du får.  Personvernerklæringene gitt til deg av en partner, skal oppgi hvordan Insights-produkter er integrert i deres programmer, produkter og/eller tjenester, hvordan og hvorfor de bruker dine personopplysninger, og deres juridiske grunnlag for behandlingen.

Hvis du lurer på noe angående måten en av våre partnere håndterer personopplysningene dine på, må du kontakte dem direkte, men du kan gjerne gi oss beskjed. Vi tar slike saker svært alvorlig og vil undersøke alle klager og behandle kommunikasjon fra deg med respekt.

Vår nettside kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder, -programtillegg og -apper. Ved å klikke på disse lenkene eller aktivere disse tilkoblingene kan tredjeparter samle inn eller dele opplysninger om deg. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartsnettstedene og er ikke ansvarlige for deres personvernerklæringer. Når du forlater nettstedet vårt, oppfordrer vi deg til å lese personvernreglene på hvert nettsted du besøker.

Personopplysninger vi samler inn om deg

Vi samler vanligvis inn personopplysninger direkte fra deg når du bruker eller får tilgang til våre produkter og/eller tjenester. Vi kan også samle inn informasjon fra tredjeparter.

Våre produkter er ikke beregnet på barn, og vi samler ikke bevisst inn personopplysninger knyttet til barn.

Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre forskjellige typer personopplysninger om deg som vi har gruppert som følger:

Personopplysninger innsamlet om kunder

Dersom du er en kunde, kan vi samle inn:

 • identitetsdata (inkludert fullt navn, brukernavn eller lignende identifikator, tittel, stillingstittel, rolle, ansiennitet)
 • kontaktdata (inkludert faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer)
 • finansielle data (inkludert bankkonto og betalingskortdetaljer)
 • transaksjonsdata (inkludert betalingsdetaljer knyttet til produktene og tjenestene du kjøpte fra oss)
 • tekniske data (inkludert internettprotokoll-adresse (IP-adresse), påloggingsdata, type og versjon av nettleser og annen teknologi på enheten som brukes for å få tilgang til nettsidene våre og andre tjenester)
 • bruksdata (inkludert informasjon om hvordan du bruker våre nettsider, produkter og tjenester)
 • informasjon som du gir til oss gjennom skjemaer på nettsiden vår, Insights Online, Insights Connections , eller på andre måter
 • eventuelle tilbakemeldinger du gir oss angående våre produkter og/eller tjenester
 • informasjon du oppgir når du kontakter oss
 • informasjon du gir oss når du ønsker å abonnere på våre tjenestepublikasjoner, og
 • markedsførings- og kommunikasjonsdata (inkludert dine preferanser for å motta markedsføring fra oss og dine kommunikasjons- og informasjonskapselpreferanser, samt hvordan du samhandler med markedsføringen vår, f.eks. klikkrater)

Når du opptrer på vegne av en kunde, vil vi samle inn personopplysninger nevnt ovenfor i den grad du er navngitt av kunden eller er direkte involvert i en relevant aktivitet.  For eksempel: Hvis du er en navngitt bruker av bedriftskortet eller bedriftkontoen som skal brukes til å kjøpe produkter og/eller tjenester, vil identitetsdataene dine bli behandlet, eller hvis du er involvert i forhandlingen av en bestemt kontrakt, vil vi behandle kontaktdata og identitetsdata for å forhandle med deg.

Personopplysningene vi samler inn, samles vanligvis inn under følgende omstendigheter:

 • før, ved oppstart og i løpet av et kontraktsforhold når du ber om informasjon om eller kjøper våre produkter og tjenester
 • når du forhandler eller starter et kontraktsforhold for levering av produkter og/eller tjenester
 • når du fyller ut et spørreskjema for leverandører eller andre skjema som en del av våre due diligence-prosesser
 • når du rapporterer et problem til oss
 • når du legger inn en bestilling gjennom en av våre «nettbutikker» eller på annen måte
 • når du fyller ut skjemaer på nettstedet vårt eller for våre produkter og tjenester, inkludert registrering for å bruke nettstedet vårt, abonnere på tjenestene våre, legge ut materiale eller bruke ytterligere tjenester
 • når du deltar i en konkurranse eller kampanje som er sponset av oss
 • når du kontakter oss eller rapporterer et problem til oss, eller gir tilbakemelding til oss, eller fyller ut en spørreundersøkelse
 • når du handler med oss ​​via nettstedet vårt eller når du legger inn bestillinger hos oss over telefon eller e-post, og
 • når du besøker et av våre lokaler og er pålagt å gi oss informasjon før eller under besøket (f.eks. må vi registrere at du er i bygningen i tilfelle brann)

For formålet med denne erklæringen er partnere våre «kunder» samt våre direkteklienter.

Deltakeres personopplysninger

Når du gjennomfører en Insights Discovery Evaluator, samler vi inn følgende personopplysninger:

 • hele navnet ditt
 • jobb-e-postadresse
 • kallenavn
 • foretrukket språk
 • foretrukket pronomen
 • bostedsland (valgfritt)
 • aldersgruppe (valgfritt)
 • stillingstittel (valgfritt)
 • ansiennitet (valgfritt)
 • stillingsnivå (valgfritt)
 • sektor (valgfritt)
 • undersektor (valgfritt)
 • dine svar på Insights Discovery Evaluator
 • din personlige profil
 • dine fargepreferanser, og
 • din posisjon i teamhjulet

Vi kan også samle inn personopplysninger som du oppgir direkte til oss, inkludert, uten begrensning, når du fyller ut skjemaer, gir tilbakemelding på våre produkter og/eller tjenester eller korresponderer med oss ​​på noen måte, enten via post, e-post, gjennom nettstedet vårt eller ellers.

 Insights Discovery Evaluator

For å produsere produkter som f.eks personlig profil og  teamhjul må vi samle inn personopplysninger fra deg gjennom et spørreskjema, som vi kaller «Insights Discovery Evaluator».  Dette psykometriske verktøyet bruker en enkel fargemodell som er enkel å huske for å hjelpe folk med å forstå sin stil, sine styrker og den verdien de tilfører teamet sitt.

Insights Discovery Evaluator består av en serie med utsagn, og du blir bedt om å rangere disse etter hvor godt de beskriver deg og/eller dine preferanser. Svarene dine behandles av algoritmen vår, som bygger på våre tiår med erfaring og utvikling av våre immaterielle rettigheter, for å lage en personlig profil som er personlig for deg.

Vi beholder også en kopi av dine svar på Insights Discovery Evaluator i våre registre for å:

 • regenerere din personlige profil (i tilfelle du ønsker å motta en ny kopi eller en Insights Accredited Practitioner trenger en kopi i forbindelse med et Insights-arrangement som du skal delta på)
 • regenerere eller oppdatere et teamhjul (i tilfelle et nytt teammedlem skal legges til, eller du ønsker å motta en kopi av et eksisterende hjul)
 • gjøre det mulig for deg å sammenligne svarene dine over tid og spore læringsreisen din
 • hjelpe deg å oppdage mer om deg selv, og
 • gjøre det mulig for Insights Accredited Practitioners å samhandle med deg gjennom hele læringsreisen

Dette gjør at vi kan levere, og at du kan få full nytte av Insights-produkter gjennom våre Insights Accredited Practitioners.

Vi kan levere Insights-produkter (som innlemmer dine personopplysninger) til Insights Accredited Practitioners mer enn én gang og til flere enn én slik Practitioner (dvs. vi vil gi din personlige profil til en Insights Accredited Practitioner for å legge til rette for at vedkommende kan levere den til deg i forbindelse med et Insights-arrangement som du skal delta på.  NB: Insights-arrangementer kan inkludere deltakere fra andre organisasjoner som ikke er knyttet til din arbeidsgiver og/eller organisasjon.

Profilering

Selv om vi bruker svarene dine på Insights Discovery Evaluator for å opprette en personlig profil og et teamhjul, «profilerer» vi ikke etter definisjonen i datavernloven, fordi vi ikke bruker informasjonen din til automatiske beslutningsformål.

Bortvalg av teamhjul eller personlige profiler

Vær oppmerksom på at du ikke er forpliktet til å gi oss dine personopplysninger.  Hvis du ikke ønsker å få en personlig profil, ber vi deg om å ikke fylle ut vår Insights Discovery Evaluator, for når den er fullført, vil det genereres en personlig profil  automatisk.

Når en personlig profil er opprettet og skrevet ut, kan personopplysningene dine deles med en Insights Accredited Practitioner  eller administrator, og selv om vi kan slette alle kopier vi har, vil vi ikke ha kontroll over papirkopier eller elektroniske kopier lagret av din arbeidsgiver, organisasjon, Insights Accredited Practitioner eller administrator. Derfor er det viktig at du også ber om at din Insights Accredited Practitioner og/eller administrator også sletter alle sine kopier fra sine egne systemer.  Insights har ingen kontroll over, og er ikke ansvarlig for, personlige profiler som ikke er lagret på våre egne interne systemer.

Du har rett til å takke nei til å bli inkludert i et  teamhjul.  Hvis du vil velge bort  teamhjulet, får du kanskje ikke fullt utbytte av et Insights-arrangement som du skal delta på.   Hvis du ønsker å velge bort  teamhjulet, kan du kontakte oss via e-post: dpo@insights.com eller ved å si ifra til din Insights Accredited Practitioner.

Når et  teamhjul opprettes og skrives ut, kan personopplysningene dine deles med andre medlemmer av teamet ditt og/eller med arbeidsgiveren eller organisasjonen din.  Vi kan fjerne hjulposisjonen din fra fremtidige elektroniske kopier av teamhjul, men det kan hende vi ikke er i stand til å fjerne deg fra trykte kopier eller elektroniske kopier som allerede er opprettet (dvs. som allerede oppbevares av din arbeidsgiver/organisasjon eller Insights Accredited Practitioner uavhengig av oss).  Derfor er det viktig at du forteller oss at du ønsker å avstå, så snart som mulig, og der du allerede har vært en del av et teamhjul, at du ber om fjerning fra eksisterende teamhjul oppbevart av din arbeidsgiver, organisasjon og/eller Insights Accredited Practitioner. Insights har ingen kontroll over, og er ikke ansvarlig for, teamhjul som ikke er lagret på Insights’ interne systemer.

Hvis du velger å ikke oppgi personopplysninger til oss eller velger å ikke delta, kan det forsinke eller forhindre leveringen av noen av produktene og/eller tjenestene våre, eller det kan hindre deg fra å dra full nytte av dem.  Likevel er du ikke forpliktet til å gi oss personopplysningene vi ber om, og du har full rett til å avstå fra dette når som helst.

Personopplysninger innsamlet fra Insights Accredited Practitioners og administratorer (inkludert enkeltpersoner som deltar på en Insights Discovery-akkreditering).

Om du er en Insights Accredited Practitioner  og/eller en Insights administrator, vil vi samle inn:

 • din kontaktinformasjon (som telefonnummer, stillingstittel, e-postadresse, bedriftsdetaljer)
 • navn på arbeidsgiver eller organisasjon
 • personopplysninger som du oppgir når du oppretter en Insights Online - eller Insights Connections-konto
 • din pålogging og bruksdata for når du logger på Insights Online eller Insights Connections
 • personopplysninger som du laster opp til Insights Connections
 • personopplysninger som du oppgir direkte til oss, inkludert, uten begrensning, når du fyller ut skjemaer, gir tilbakemelding på våre produkter og/eller tjenester eller korresponderer med oss
 • informasjon om ansettelsesforholdet ditt (dvs. hvis du er en Insights Accredited Practitioner som leverer Insights-produkter i selskapet som ansetter deg, vil vi bli varslet dersom du slutter hos denne arbeidsgiveren)
 • adressen du ønsker at Insights skal sende eventuelle papirressurser, materiell og/eller varer til, og
 • dine Insights Practitioner-akkrediteringsdetaljer

Dersom du er en klient-administrator, kan vi også samle inn kontaktinformasjonen din, navnet på arbeidsgiveren din og påloggingsdataene dine.

Tredjeparter

Vi vil motta personopplysninger om deg fra ulike tredjeparter.

Dersom du er en deltaker, kan vi motta personopplysninger fra:

Dersom du er en kunde, kan vi motta personopplysninger fra:

 • din bank, finansinstitusjon eller økonomiske rådgiver (dvs. der du er en navngitt bruker på bedriftskontoen – der det er nødvendig, vil vi be om samtykke)
 • kredittreferansebyråer eller klientens due diligence-leverandører (dvs. der du er en navngitt bruker av et bedriftskort eller en bedriftskonto som skal brukes til å kjøpe tjenesten) – vi utfører ikke kredittsjekk av enkeltpersoner (med mindre de har et enkeltpersonforetak)
 • din arbeidsgiver eller organisasjon (dvs. der du er merket i en bedrifts e-postkjede eller navngitt som en kunde-kontakt),og 
 • offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. Brønnøysundregisteret, LinkedIn-siden eller nettstedet ditt)

Dersom du er en Insights Accredited Practitioner, kan vi motta personopplysninger fra:

Tekniske data

Mer generelt kan vi motta tekniske data fra følgende tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder:

 • analyseleverandører (som Google basert utenfor Storbritannia)
 • arrangører (som CIPD og ATD når du registrerer deg til et av våre arrangementer)
 • kontakt-, finans- og transaksjonsdata fra leverandører av tekniske, betalings- og leveringstjenester
 • identitets- og kontaktdata fra datameglere eller -aggregatorer, og
 • identitets- og kontaktdata fra offentlig tilgjengelige kilder

Generelle personopplysninger som vi kan samle inn

Personopplysninger som samles inn når du besøker nettstedet vårt

Et besøk på nettstedet vårt krever ikke at du sender inn personopplysninger (selv om informasjonskapslene våre kan samle inn visse personopplysninger i henhold til våre retningslinjer for informasjonskapsler). Vi bruker informasjonskapsler når du går inn på nettstedet vårt og andre tjenester. Når vi bruker informasjonskapsler, vil vi fortelle deg dette i en popup-melding, og vi vil bruke dem i tråd med våre retningslinjer for informasjonskapsler

Du kan stille inn nettleseren din til å avvise alle eller visse nettleserinformasjonskapsler, eller til å varsle deg når nettsteder setter inn eller får tilgang til informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer eller avviser informasjonskapsler, vær oppmerksom på at enkelte deler av nettstedet vårt og/eller andre tjenester kan bli utilgjengelige og/eller ikke fungere som de skal.

Hvis du ønsker å registrere deg for å delta på arrangementer, motta markedsføringsmateriell eller på annen måte uttrykker interesse for å kjøpe eller motta noen av våre produkter og/eller tjenester via nettstedet vårt, vil vi samle inn personopplysninger som du sender til oss.  Når du bruker «Ask Insights»-chatten og «Kontakt oss» gjennom nettstedet vårt for å stille spørsmål eller rapportere problemer, vil vi også samle inn personopplysningene du oppgir gjennom disse funksjonene.

Automatiserte teknologier eller interaksjoner

Når du samhandler med nettstedet vårt, vil vi automatisk samle inn tekniske data om utstyret ditt samt handlinger og mønstre for nettsurfing. Vi samler inn disse personopplysningene ved å bruke informasjonskapsler, serverlogger og andre lignende teknologier. Vi kan også motta tekniske data om deg hvis du besøker andre nettsteder som bruker våre informasjonskapsler. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for videre detaljer.

Aggregerte data

Vi samler også inn, bruker og deler aggregerte data, som statistiske eller demografiske data, til ethvert formål. Aggregerte data kan avledes fra dine personopplysninger, men regnes ikke som personopplysninger juridisk, da disse dataene ikke direkte eller indirekte avslører identiteten din. For eksempel kan vi samle bruksdataene dine for å beregne prosentandelen av brukerne som bruker sine personlige profiler etter en viss periode, eller for å analysere bruken av nettsiden. Hvis vi imidlertid kombinerer eller kobler aggregerte data med dine personopplysninger slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi de kombinerte dataene som personopplysninger, som vil bli brukt i samsvar med denne erklæringen.

Spesialkategorier av personopplysninger

Vi samler vanligvis ikke inn spesialkategorier av personopplysninger om deg (dette inkluderer detaljer om din rase eller etnisitet, religiøse eller filosofiske overbevisninger, sexliv, seksuell legning, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om helsen din og genetiske og biometriske data). Vi samler heller ikke inn informasjon om straffedommer og lovbrudd. I de sjeldne tilfellene der vi samler inn spesialkategorier av personopplysninger, vil vi gi deg beskjed før vi samler dem inn.

Hvordan og hvorfor vi bruker personopplysninger

Vi vil kun bruke dine personopplysninger hvis vi har et juridisk grunnlag for å gjøre det. Oftest vil vi bruke dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

 • når vi trenger å gjennomføre kontrakten vi er i ferd med å inngå eller har inngått med deg
 • når det er nødvendig for våre juridiske interesser (eller en tredjeparts), og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene, og
 • når vi trenger å overholde våre juridiske forpliktelser

Generelt sett baserer vi oss ikke på samtykke som juridisk grunnlag for å behandle dine personopplysninger, selv om vi kan be om samtykke, der det er nødvendig, for å sende markedsføringskommunikasjon til deg via e-post eller tekstmelding.   Der vi har basert oss på ditt samtykke av en eller annen grunn, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst.  Vi vil fortelle deg hvordan du kan trekke tilbake samtykket ditt når vi ber om det, men du kan også trekke det tilbake ved å sende oss en e-post, hvis det er enklere for deg.

Hvis du er en enkeltperson basert i en jurisdiksjon som krever samtykke til behandling av personopplysninger, ber vi deg om uttrykkelig samtykke før vi samler inn eller bruker personopplysningene dine, med mindre vi kan utlede samtykke fra handlinger du utfører eller lar være å utføre. Når vi avgjør hva som er passende samtykkeform, vurderer vi hvor sensitive personopplysningene er, hvorfor vi samler dem inn og hvilke forventninger du har som den registrerte. Når vi bruker personopplysninger til et nytt formål, dokumenterer vi dette og ber om samtykke fra deg.

Personopplysninger innsamlet om kunder (inkludert partnere/distributører)

Personopplysningene som samles inn fra kunder og andre forretningskontakter, samles vanligvis inn:

 • for at du skal kunne motta produkter og tjenester fra oss
 • for å administrere kontraktsforhold på en kontinuerlig basis
 • for kontoadministrasjon
 • for å hjelpe oss med å oppfylle eventuelle juridiske og/eller forskriftsmessige krav (dvs. vi kan bli pålagt å beholde visse økonomiske poster ved lov), og
 • for å levere oppdateringer og nyheter om våre produkter og tjenester, arrangementer og annen informasjon som vi tror kan være av interesse

Deltakeres personopplysninger

Personopplysningene som samles inn fra deltakere, samles vanligvis inn:

Personopplysninger innsamlet fra Insights Accredited Practitioners og administratorer

Personopplysninger innsamlet fra Insights Accredited Practitioners  og/elleradministratorer, samles vanligvis inn:

 • for å føre oppdaterte registre angående akkrediteringen din (dvs. når du ble akkreditert, om akkrediteringen fortsatt er aktiv og hvilken kunde du leverer Insights-produkter til)
 • for å gi deg tilgang til Practitioner-materiell og -ressurser som er nødvendige for at du skal kunne tilrettelegge og levere Insights-arrangementer som innlemmer Insights-produkter
 • for å gi deg tilgang til våre sikre systemer, portaler eller plattformer som lar deg generere og få tilgang til visse Insights-produkter (dvs. de som er påkrevd for at du skal kunne tilrettelegge for og levere et Insights-arrangement på vegne av en kunde)
 • for å fakturere våre kunder i sammenheng med din akkreditering og lisensieringsgebyr forInsights Accredited Practitioners (dvs. kunden som nominerte deg til å bli akkreditert, betaler vanligvis en lisensieringsavgift til Insights som lar deg levere og tilrettelegge Insights-arrangementer på deres vegne)

Behandlingen av generelle personopplysninger

Vi samler også inn mer generelle personopplysninger om deg, enten du er en kunde, forretningskontakt, deltaker, Insights Accredited Practitioner eller administrator.  Disse personopplysningene samles vanligvis inn:

 • så vi kan oppdatere og forbedre interne prosesser og journalføring
 • så vi kan sikre at interne bedriftsretningslinjer blir overholdt
 • for å gjennomføre undersøkelser og få tilbakemelding om våre produkter og tjenester
 • for å overvåke og demonstrere vår overholdelse av loven og/eller våre kontrakter med kundene
 • for å hjelpe oss med akkrediteringer (vi bruker vanligvis aggregerte data til dette)
 • for å samle inn personopplysninger for å utføre statistisk eller demografisk dataanalyse
 • for å hjelpe oss med eventuelle revisjoner (som sikkerhetsrevisjoner i forbindelse med våre plattformer)
 • for å svare på eventuelle spørsmål eller korrespondanse fra deg, og
 • for markedsføringsformål

Hvis du ønsker en mer detaljert beskrivelse av alle måtene vi planlegger å bruke dine personopplysninger på, og hvilke av de juridiske grunnlagene vi baserer oss på for å gjøre det, kan du be om dette ved å sende en e-post til dpo@insights.com.

Merk at vi kan behandle dine personopplysninger av mer enn én juridisk grunn, avhengig av det spesifikke formålet vi bruker dine personopplysninger til.

Markedsføring

Når du er en kunde eller en Insights Accredited Practitioner, kan vi bruke dine personopplysninger til å sende deg oppdateringer (via e-post, tekstmelding, telefon eller post) om produkt- eller tjenesteutvikling som kan være av interesse for deg, og/eller informasjon om våre tjenester, inkludert eksklusive tilbud, kampanjer eller nye tjenester eller produkter.

Vi har vanligvis en legitim interesse i å bruke dine personopplysninger til markedsføringsformål, noe som betyr at vi vanligvis ikke trenger ditt samtykke for å sende deg markedsføringsinformasjon. Der det imidlertid er behov for samtykke, vil vi be om dette separat og tydelig.

Du har rett til å velge bort å motta markedskommunikasjon når som helst ved å:

 • kontakte oss via dpo@insights.com, eller
 • ved å bruke lenken «avslutt abonnement» i e-poster eller «STOPP»-nummeret i tekstmeldinger eller e-poster

Salg av personopplysninger

Insights tar betalt fra arbeidsgiveren eller organisasjonen din for de Insights-produktene vi leverer, men vi selger ikke personopplysninger til tredjeparter.

Hvem vi deler personopplysningene dine med

Vi kan dele dine personopplysninger med partene som er angitt nedenfor, for de formål som er angitt i denne erklæringen:

 • Insights’ ansatte, entreprenører, Insights Accredited Practitioners og/eller administratorer involvert i administrering eller tilretteleggelse av Insights-arrangementer, har tilgang til Insights Online og kan generere og få tilgang til personlige profiler og teamhjulMerk at: vi gir tilgang til Insights Online til Insights Accredited Practitioners for de formål som er angitt i denne erklæringen.  Når en Insights Accredited Practitioner er en ansatt eller en direktekunde eller partner, kan vedkommende også behandle dine personopplysninger i samsvar med kundens    Kunden er ansvarlig for sin overholdelse av personvernlover, inkludert alle informasjonskrav.

 

 • Våre partnere, når de leverer produkter og/eller tjenester til deg som innlemmer Insights-produkter.

 • Våre tjenesteleverandører som utfører behandlingstjenester på vegne av oss.  Når vi bruker databehandlere, sørger vi for å ha kontrakter med dem, og at de er underlagt krav om å følge instruksene våre.

 • Andre tredjeparter der dette er nødvendig for å utføre instruksjonene dine (dvs. vi kan dele dine opplysninger med andre tredjeparter dersom du ber oss om det).

 • Personer som utfører behandlingstjenester på vegne av oss.  Når vi bruker databehandlere, sørger vi for å ha kontrakter med dem og at de er underlagt krav om å følge instruksene våre.

 • Tredjeparter som vi kan velge å selge, overføre eller slå sammen deler av vår virksomhet eller våre eiendeler til. Alternativt kan vi ønske å kjøpe andre virksomheter eller fusjonere med dem. Dersom det skjer en endring i vår virksomhet, kan de nye eierne bruke dine personopplysninger på samme måte som angitt i denne erklæringen.

 • I tillegg leverer, under noen omstendigheter, våre kunder tilleggstjenester for å innlemme Insights-produkter. Når de gjør det, skal de gi deg en egen personvernerklæring som dekker alle aktiviteter som ikke er dekket i denne erklæringen. Vi er ikke ansvarlige for slike tredjeparters behandlingsaktiviteter.

 • Dersom du bruker Insights Connections, andre brukere som kan se eller vise ditt personlige område, eventuelle kommentarer eller innhold som du laster opp og eventuelle tilbakemeldinger og vurderinger som du har gitt til bestemte materialer, ressurser eller innhold.

 • Profesjonelle rådgivere, inkludert advokater, bankfolk, revisorer og forsikringsselskaper som tilbyr konsulenttjenester, banktjenester, juridiske, forsikrings- og regnskapstjenester, og

 • HM Revenue & Customs, regulatorer og andre myndigheter som krever at rapportering av behandlingsaktiviteter utføres under visse omstendigheter.

Når du får tilgang til Insights-produkter gjennom en av våre partnere, kan vi dele dine personopplysninger med dem for å hjelpe med administrasjon, tilrettelegging og levering av Insights-produkter til deg.

Medlemmer av Insights-konsernet kan dele personopplysninger med hverandre. Vi har avtaler internt i konsernet som sikrer at personopplysninger som deles slik, sikres.

Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten av dine personopplysninger og behandler dem i samsvar med loven.  Vi begrenser tilgangen til personopplysningene dine til kun de som har et genuint behov for å se dem for de formål som er beskrevet i denne erklæringen.

Hvor vi oppbevarer personopplysningene dine

Dine personopplysninger oppbevares på AWS sine europeiske datasentre, Azure Office 365 Cloud Services, og kan bli oppbevart på kontorene våre og kontorene til konsernet, tredjepartsbyråer, partnere eller tjenesteleverandører, representanter og agenter, som beskrevet ovenfor.

Noen av disse tredjepartene kan være basert utenfor EØS eller utenfor stedet du befinner deg.

Overføring av personopplysninger bort fra stedet du befinner deg – internasjonale overføringer

For at vi skal kunne levere tjenestene våre til deg, må vi noen ganger dele personopplysningene dine utenfor Storbritannia, EØS eller stedet du befinner deg, for eksempel:

 • med kontorene våre eller andre selskaper i konsernet vårt
 • med tjenesteleverandørene våre
 • medkundene våre
 • med våre Accredited Practitioners
 • med vårepartnere
 • hvis du er basert utenfor Storbritannia/EØS, til serverne våre i Storbritannia/EØS og tilbake til stedet ditt
 • hvis tjenestene vi leverer til deg, har en internasjonal del (dvs. du deltar på et virtuelt Insights-arrangement med personer utenfor landet der du befinner deg)

Vi overfører personopplysningene dine internasjonalt kun når vi har de nødvendige sikkerhetstiltakene på plass og der det er juridisk grunnlag for at vi kan gjøre dette i henhold til gjeldende lovgivning.

Datasikkerhet

Vi har satt i verk egnede sikkerhetstiltak for å forhindre at dine personopplysninger mistes eller brukes på en uautorisert måte, endres eller avsløres. I tillegg begrenser vi tilgangen til personopplysningene dine til kun de ansatte, agenter, entreprenører eller andre tredjeparter som har et forretningsmessig behov for å se dem. Disse partene vil kun behandle dine personopplysninger etter våre instrukser, og de er underlagt taushetsplikt.

Vi har innført prosedyrer for å håndtere ethvert mistenkt brudd på personopplysninger og vil varsle deg og enhver gjeldende tilsynsmyndighet om et brudd der vi er lovpålagt å gjøre det.

Hvor lenge vi beholder personopplysningene dine

Vi vil kun beholde dine personopplysninger så lenge det er rimelig nødvendig for å oppfylle formålene vi samler dem inn for, inkludert for å tilfredsstille eventuelle juridiske, regulatoriske, skattemessige, regnskaps- eller rapporteringskrav. Vi kan beholde dine personopplysninger i en lengre periode i tilfelle klager eller om vi med rimelighet tror at det er utsikter til rettslige prosedyrer knyttet til vårt forhold til deg.

For å bestemme passende oppbevaringsperiode for personopplysninger vurderer vi mengde, type og sensitivitet ved de personopplysningene vi har, den potensielle risikoen for skade fra uautorisert bruk eller utlevering av personopplysningene dine, formålene vi behandler personopplysningene dine for, og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter, og gjeldende juridiske, regulatoriske, skattemessige, regnskapsmessige eller andre krav.

Du kan be oss slette personopplysningene dine fra våre arkiver når som helst ved å sende en e-post til dpo@insights.com

Vi beholder personopplysningene kun så lenge vi trenger dem til formålene vi samlet dem inn for, som beskrevet i denne erklæringen.  Med hensyn til Insights-produkter, inkludert personlig profil, fargepreferanser og teamhjul, vil vi beholde personopplysninger som kreves for å generere disse produktene, i 3 år fra siste dato for inaktivitet, med mindre du ber oss om å beholde dem lenger eller slette dem før 3-årsperioden har gått.

Når formålet for å beholde dem ikke lenger gjelder, sletter eller anonymiserer vi dem automatisk.  Personopplysninger som er blitt anonymisert, kan ikke lenger identifisere deg, og ifølge lovgivningen utgjør ikke slike opplysninger noen risiko for enkeltpersoners frihet. Vi kan bruke anonymiserte data til et hvilket som helst formål.

Vær klar over at etter at vi har anonymisert personopplysningene dine, kan vi bruke dem på forskjellige måter, inkludert, uten begrensning: til testing av IT-systemene våre, forskning, dataanalyse, forbedring av tjenester samt utvikling av nye produkter og funksjoner.

Vi kan også dele anonymisert informasjon med andre.

Dine juridiske rettigheter

Under visse omstendigheter har du rettigheter under personvernlover knyttet til personopplysningene dine. Klikk på lenkene nedenfor for å finne ut mer om disse rettighetene:

Tilgang

Retten til å få en kopi av personopplysningene dine

Retting

Retten til å kreve at vi retter feil i personopplysningene dine

Retten til å bli glemt

Retten til å kreve at vi sletter personopplysningene dine

Begrensning av behandling

Retten til å kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine

Dataportabilitet

Retten til å få personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og/eller til at disse opplysningene overføres til en tredjepart

Retten til å motsette deg

Retten til å motsette deg:
– at personopplysningene dine behandles for direkte markedsføring (inkludert profilering) når som helst
– at vi behandler personopplysningene dine, f.eks. behandling for våre legitime interesser

Ikke bli utsatt for automatisk beslutningstaking

Retten til å ikke bli utsatt for beslutninger som tas basert utelukkende på automatisk behandling (inkludert profilering) og som kan ha juridiske følger for deg eller på annen måte påvirke deg i betydelig grad.

Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene, kan du: sende en e-post til vårt personvernombud på dpo@insights.com og gi oss beskjed om:

  • hvilke rettigheter du vil benytte deg av
  • opplysningene forespørselen din handler om

Gebyr kreves vanligvis ikke

Du må ikke betale noe for å få tilgang til personopplysningene dine (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid kreve et rimelig gebyr dersom forespørselen din er åpenbart ubegrunnet, repeterende eller overdreven. Alternativt kan vi nekte å etterkomme forespørselen din under disse omstendighetene.

Det vi kan trenge fra deg

Det kan hende vi må be om spesifikk informasjon fra deg slik at vi kan få bekreftet identiteten din og sikre at du har rett til å få tilgang til personopplysningene dine (eller for å utøve noen av de andre rettene dine). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysningene ikke formidles til personer som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også kontakte deg for å be deg om ytterligere informasjon om forespørselen din, for å fremskynde vår respons.

Tidsgrense for å svare

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen en måned. Noen ganger kan det ta oss lenger enn én måned dersom forespørselen din er spesielt kompleks eller du har kommet med flere forespørsler. I slike tilfeller vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

For mer informasjon om dine rettigheter og når de gjelder, kan du lese veiledningen fra britiske Information Commissioner’s Office (ICO) om enkeltpersoners rettigheter i henhold til personvernforordningen (på engelsk).

Slik kan du klage

Vi håper vi kan løse eventuelle problemer eller spørsmål du har om hvordan vi bruker opplysningene dine.  Du har imidlertid rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i EU- eller EØS-landet du jobber eller bor i, eller der et angivelig brudd på personvernlovgivningen har skjedd.

Tilsynsmyndigheten i Storbritannia er Information Commissioner, som du kan ta kontakt med på nettet på https://ico.org.uk/concerns eller på telefon: +44 0303 123 1113.  Du kan kontakte dem selv om du ikke er lokalisert i Storbritannia.

Kontaktinformasjon for myndigheter i EØS, Sveits og enkelte land utenfor Europa (inkludert USA og Canada) finner du her

Slik tar du kontakt med oss

Ta kontakt med personvernombudet vårt via e-post eller på telefon:

DPO@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG, Skottland

+44 (0)1382 908050

Ordliste

Administrator betyr en person som har tilgang til Insights Online for å bistå en Insights Accredited Practitioner i å administrere vedkommendes konto og levere ett eller flere spesifiserte Insights-produkter.  

Fargepreferanser betyr fargepreferansene som er skissert i din personlige profil.  De er utformet for å hjelpe deg å forstå hvordan du samhandler og kommuniserer med andre.   Fargepreferanser representerer din blanding av fargeenergier.  Disse fargeenergiene er det fargerike grunnlaget for nesten alt vi lærer bort, fordi vi mener de er grunnleggende for å forstå oss selv.  Mens du sannsynligvis vil ha en naturlig tilhørighet til én fargeenergi fremfor de andre, er vi alle en blanding av alle fargeenergiene, og vi kan alle skru opp eller skru ned bestemte farger når det er nødvendig.  Fargene representerer preferanser og er ikke et mål på ferdigheter, og selv om de kan være en nøyaktig beskrivelse av deg, definerer de deg ikke.  Fargeenergien din er ikke en statisk ting – den er flytende. Den er utviklet for å hjelpe deg med å takle enhver situasjon du befinner deg i, gjennom å forstå deg selv.

Din kombinasjon av fargeenergier oppsummeres av din posisjon i  teamhjulet.

Overholde en juridisk forpliktelse betyr å behandle dine personopplysninger der det er nødvendig for å overholde en juridisk eller regulatorisk forpliktelse vi er underlagt.

Kunde betyr en kunde av Insights, en direkteklient og/eller en partner.

 

Direkteklient betyr en kunde av Insights som kjøper Insights-produkter for eget internt bruk (dvs. for sine ansatte).  Direkteklient kan også ha Client Practitioners som er akkreditert til å levere Insights-produkter internt til direkteklienten.

Insights Accredited Practitioner  betyr en person som er akkreditert av Insights til å bruke og levere ett eller flere spesifiserte Insights-produkterInsights Accredited Practitioners kan:

 • være ansatt eller konsulenter hos Insights
 • være ansatt av din arbeidsgiver eller organisasjon, og/eller
 • være ansatt eller konsulent for en Insights-partner eller -distributør.

Når en Insights Accredited Practitioner er ansatt hos din arbeidsgiver eller organisasjon, omtaler vi denne som en «Client Practitioner». Vedkommende kan bare levere Insights-produkter internt til din arbeidsgiver eller organisasjon.

 

Insights Connections betyr plattformen med det digitale nettsamfunnet Insights Online for Insights Accredited Practitioners, som inkluderer et virtuelt samtaleforum og ressurser utviklet for å hjelpe Insights Accredited Practitioners med å levere Insights-produkter. Personvernerklæringen for Insights Connections finner du her.

Insights Discovery-akkreditering betyr et opplæringsarrangement drevet av Insights for enkeltpersoner som ønsker å bli Insights Accredited Practitioners.

Insights Discovery Evaluator betyr det psykometriske verktøyet som brukes av Insights til å produsere Insights-produkter. Insights Discovery Evaluator består av en serie av utsagn som deltakere bes om å rangere etter hvor godt de mener hvert utsagn beskriver dem og/eller deres preferanser.  Svarene vil bli behandlet av vår algoritme, som bygger på våre tiår med erfaring og utvikling av våre immaterielle rettigheter, for å lage Insights-produkter (som personlige profiler og  teamhjul).

 

Insights-arrangement betyr en debrief, workshop, opplevelse eller et opplæringsarrangement som inkluderer Insights-produkter.

 

Insights Online betyr en nettplattform som drives av Insights, som (i) enkeltpersoner kan få tilgang til Insights Discovery Evaluator gjennom, og som (ii) personer som er autorisert av Insights, kan få tilgang til Insights-produkter gjennom.

Insights-produkter betyr produkter og tjenester som er utviklet av, eid av eller lisensiert til Insights, og som markedsføres eller brukes under merker og merkevarer tilhørende Insights.  Disse kan inkludere produkter som inneholder personopplysninger, for eksempel, men ikke begrenset til: personlig profil, fargepreferanser og  teamhjul.

Deltaker betyr personen som mottar Insights-produkter eller deltar på et Insights-arrangement (dvs. personen som tar Insights Discovery Evaluator, deltar på et Insights-arrangement eller som en aktuell personlig profil gjelder).

Partner betyr en kunde av Insights som kjøper Insights-produkter for å innlemme dem i sine egne produkter/tjenester og/eller programmer med sine egne kunder.  Partnere kalles av og til også «distributører».

 

Personlig profil betyr den profilen som genereres av Insights Discovery Evaluator, som er personlig for deg.  Personlig profil er utviklet for å hjelpe deg med å øke din selvinnsikt og brukes vanligvis i sammenheng med en lærings- eller coachingopplevelse.  Den består av grafer, diagrammer og tekst som beskriver hvordan noen med dine preferanser kan forstå mer om seg selv og andre. For eksempel: den kan ha et kapittel om dine styrker, svakheter og din verdi for teamet, din kommunikasjonsstil, salgseffektivitet, hvordan du håndterer eller liker å bli ledet, ditt ideelle arbeidsmiljø osv.  I en personlig profil vil du se dine fargepreferanser og posisjonen din i  teamhjulet.

Teamhjulteamhjulet identifiserer og plotter hvert teammedlems fargepreferanser, slik det er angitt i deres personlige profil, på et hjulformet diagram som viser fargepreferansene til teamet.  «Team» i denne sammenhengen kan bety avdelingsteam, en samling medarbeidere eller andre samlinger av enkeltpersoner, som deltar på et Insights-arrangement. Dersom du deltar på et Insights-arrangement hvor enkeltpersoner fra forskjellige organisasjoner er til stede, vil andre personer som deltar på dette Insights-arrangementet, danne et team.  Teamhjul kan lages av Insights Accredited Practitioners og administratorer, og kan bli delt med andre medlemmer av teamet, partnerne våre og direkteklienten.

Teamhjul er utviklet for å hjelpe medlemmene i et team med å forstå hverandre og kommunisere bedre ved å bruke og lære hvordan de kan identifisere fargepreferansene til de andre medlemmene.

Bruk og oppretting av profiler og teamhjul styres av retningslinjene våre for akseptabel bruk, som du finner her.

 

 

Let us help your business today. Contact us now to start your journey.