Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

„Insights Online“ privatumo pranešimas lietuvių kalba

„Insights Online“ klausimyno (toliau – klausimynas) privatumo pranešimas.

Prieš naudodamiesi klausimynu, perskaitykite šį privatumo pranešimą ir įsitikinkite, kad jį supratote. Jeigu ko nors nesuprantate, susisiekite su mumis.

Jei teikiate kito asmens duomenis, prieš siųsdami jo asmens duomenis įsitikinkite, kad jis suprato šį privatumo pranešimą. Papasakokite jiems, ką tiksliai dėl jų darote.

Neteikite mums jokių asmens duomenų, jei neturite tam teisės.

Šiame privatumo pranešime:

 • pateikiama svarbi informacija apie mus ir apie tai, kaip ir kodėl renkame, saugome, naudojame ir dalijamės jūsų asmens duomenimis;
 • paaiškinamos jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis;
 • nurodoma, kaip susisiekti su mumis arba JK priežiūros tarnyba, ICO, jei turite klausimų ar abejonių arba norite pasinaudoti savo teisėmis;
 • nurodoma, kaip pateikti skundą.

Norime, kad suprastumėte, kaip ir kodėl renkame jūsų asmens duomenis ir kaip jie naudojami viso proceso metu.

Šis privatumo pranešimas buvo paskelbtas 2020-12-21 ir paskutinį kartą atnaujintas [2021-10-08]

Nuolat stengiamės tobulinti savo procesus, todėl kartkartėmis gali tekti atnaujinti šį privatumo pranešimą.Apie atnaujinimus jus informuosime el. pašto adresu, kurį mums nurodysite naudodamiesi klausimynu, todėl praneškite mums, jei jūsų duomenys pasikeistų.

Šiame pranešime didžiosiomis raidėmis rašomi žodžiai, išskyrus žodžius sakinių pradžioje, yra pavadinimai arba turi specialias reikšmes, apibrėžtas šiame pranešime.

Kas mes esame?

Mes esame „Insights Learning and Development Limited“, Škotijoje registruota bendrovė, kurios numeris SC107074, o šiame pranešime „mes", „mūsų“ arba „mus“ reiškia „Insights Learning and Development Limited“ ir atitinkamas mūsų dukterines įmones.  Šis privatumo pranešimas reglamentuoja mūsų praktiką, susijusią su klausimynu ir bet kokiais asmens duomenimis, kuriuos mums pateikiate per klausimyną. Jis nereglamentuoja jokios kitos šalies praktikos.

Įmonės „Insights Learning and Development Limited“ registruotasis adresas yra Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG.

Jūsų asmens duomenis renkame naudodamiesi klausimynu. Mes naudojame, saugome ir esame atsakingi už šiuos duomenis, ir visą savo veiklą vykdome laikydamiesi visų galiojančių įstatymų. Paprastai tai bus 2018 m. JK duomenų apsaugos įstatymas ir JK bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.  Jei asmens duomenis pateikiate vienai iš mūsų dukterinių įmonių, jos gali tvarkyti jūsų asmens duomenis pagal savo vietinius duomenų apsaugos įstatymus.

Pagal Jungtinės Karalystės įstatymus esame duomenų valdytojas.

Jei esate „Insights“ platintojo ar partnerio klientas, o taip gali būti, jei klausimyną pateikė organizacija, kuri nėra nei jūsų darbdavys, nei „Insights“, taip pat turėtumėte perskaityti to platintojo ar partnerio privatumo pranešimą.

Platintojai ir partneriai gali naudoti jūsų asmens duomenis savo tikslais, jei tam yra teisėtas pagrindas. Tokia organizacija turėtų jums tai paaiškinti ir pateikti jums savo privatumo pranešimą. Įmonė „Insights“ neatsako už savo platintojų ar partnerių, kurie veikia kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, duomenų tvarkymo veiklą. Būdami nepriklausomi duomenų valdytojai, jie patys nustato savo duomenų tvarkymo veiklos tikslą, būdą ir priemones. Jei turite bet kokių problemų dėl to, kaip vienas iš mūsų partnerių ar platintojų tvarko jūsų duomenis, turėsite kreiptis dėl to tiesiogiai arba per priežiūros instituciją, tačiau prašome apie tai pranešti mums. Į tokius klausimus žiūrime labai rimtai – ištirsime visus skundus ir skirsime jūsų pranešimams deramą dėmesį. Jei nesate tikri, ar vieną iš mūsų klausimynų gaunate per partnerį arba platintoją, susisiekite su mumis.

Kas yra klausimynas ir „Team Wheel“?

Klausimynas

Klausimyne bus prašoma jūsų atsakyti į keletą klausimų. Jūsų atsakymai bus apdoroti naudojant mūsų algoritmą ir bus sukurtas asmeninis profilis. Jūsų profilį sudarys diagramos ir teksto dalys, kuriose aprašoma, kaip asmuo su jūsų pasirinkimais gali geriau suprasti save ir kitus. Šią informaciją naudojame, kad palengvintume jūsų savęs pažinimo kelionę su „Insights“.

Nors jūsų atsakymus į klausimus naudojame profiliui sukurti, tai nėra „profiliavimas“, kaip apibrėžta JK duomenų privatumo įstatyme, nes jūsų informacijos nenaudojame automatinio sprendimų priėmimo tikslais.

Jūsų profilis jums bus pateiktas mokymosi ar instruktavimo patirties kontekste.

„Team Wheel“

Be profilio, „Insights“ gali sukurti „Team Wheel“, kuriame nustatomi ir rato formos diagramoje, vaizduojančioje komandos pasirinkimus, spalvomis parodomi kiekvieno komandos nario pasirinkimai iš profilio. Komanda šiame kontekste gali reikšti skyrių komandas, kolegų grupes arba kitas asmenų grupes, įskaitant mokymosi renginio dalyvius. „Team Wheels“ yra skirti padėti komandos nariams geriau suprasti vieniems kitus ir veiksmingiau bendrauti naudojant ir mokantis nustatyti kiekvieno komandos nario spalvomis parodytus pasirinkimus. „Team Wheels“ gali kurti „Insights“ akredituoti specialistai, klientų administratoriai ir „Insights“ administratoriai ir jais gali būti dalijamasi su kitais jūsų komandos nariais, mūsų partneriais ir jūsų darbdaviu ar organizacija.

„Insights“ akredituoti specialistai – tai asmenys, kuriems „Insights“ surengė mokymus, instruktavo bei akreditavo ir kurie gali naudoti ir teikti „Insights“ produktus; klientų administratoriai – tai darbdavių ar organizacijų, prašančių klausimyno, darbuotojai ar rangovai, atliekantys administracines funkcijas ir padedantys „Insights“ akredituotiems specialistams; „Insights“ administratoriai – tai administracines funkcijas atliekantys „Insights“ darbuotojai.

Profilių ir „Team Wheels“ naudojimas ir kūrimas yra ribojamas ir reglamentuojamas mūsų Priimtino naudojimo politikos, kurią rasite čia.

„Insights“ klientams, platintojams ar partneriams neleidžiama kurti ar naudoti profilių arba „Team Wheels“ taip, kad tai neatitiktų Priimtino naudojimo politikos nuostatų, nebent jie tai daro teisėtu pagrindu. Tokiu atveju iš jų turėtumėte gauti privatumo pranešimą, kuriame būtų nurodytas teisėtas pagrindas ir paaiškinta, kaip ir kodėl jie tvarkys jūsų duomenis.  Būtinai perskaitykite visus jums pateiktus privatumo pranešimus, kad įsitikintumėte, jog suprantate, kaip jūsų asmens duomenis tvarko visos šalys, kurios turi prieigą prie jų.

Atsisakymas

Jūs turite teisę neteikti savo asmens duomenų. Taip pat turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti asmeninių profilių ir (arba) „Team Wheels“ programose, susisiekę su mumis el. paštu clientservices@insights.com.

Jei nepateiksite savo asmens duomenų arba nuspręsite atsisakyti tai daryti, gali būti, kad vėluosime arba negalėsime teikti kai kurių mūsų produktų ir paslaugų arba negalėsite jais pasinaudoti. Nepaisant to, neprivalote mums pateikti jokių mūsų prašomų duomenų ir turite teisę bet kada atsisakyti tai daryti.

Mūsų renkami asmens duomenys

Kai atveriate klausimyną arba juo naudojatės, mes galime rinkti šią informaciją:

 • jūsų vardas, pavardė;
 • jūsų darbo el. pašto adresas;
 • antras el. pašto adresas;
 • jūsų kitas vardas, kuriuo vadinatės;
 • jūsų pageidaujama kalba;
 • jūsų pageidaujami įvardžiai;
 • gyvenamosios vietos šalis (neprivaloma);
 • amžiaus intervalas (neprivalomas);
 • pareigos (neprivalomos);
 • darbo stažas (neprivalomas);
 • darbo lygis (neprivalomas);
 • ūkio šaka (neprivaloma);
 • pošakis (neprivalomas);
 • klausimyno atsakymai – jūsų atsakymai į pasirenkamojo tipo klausimus.

Šie asmens duomenys reikalingi tam, kad galėtume teikti savo produktus ir paslaugas, įskaitant profilį ir „Team Wheel“. Juos galime teikti jums, mūsų akredituotiems specialistams (nepriklausomai nuo to, ar jie dirba jūsų organizacijoje, ar darbdaviui), mūsų platintojui ar partneriui ir kitais šiame privatumo pranešime nurodytais tikslais.

Kaip renkami jūsų asmens duomenys

Jūsų asmens duomenis paprastai renkame, kai esate pakviečiamas arba užsiregistruojate klausimyne ir kai jį užpildote. Taip pat galime rinkti informaciją iš trečiųjų šalių, pvz.:

 • jūsų darbdavio ar organizacijos (pvz., jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą galime gauti iš kolegos ar darbdavio, kai jie paprašo pakviesti jus į mokymosi praktinį užsiėmimą);
 • „Insights“ akredituoto specialisto, „Insights“ administratoriaus arba klientų administratoriaus (pvz., kai jie nori jus pakviesti arba suorganizuoti mokymosi praktinį užsiėmimą); arba
 • mūsų partnerių ar platintojų, kurie naudoja „Insights“, kad pateiktų jums produktus ir paslaugas.

Slapukai

Kai naudojate klausimyną, mes naudojame slapukus autentifikavimo ir analizės tikslais.  Mūsų slapukų politika pateikiama čia.

Kaip ir kodėl naudojame asmens duomenis

Pagal duomenų apsaugos įstatymą asmens duomenis galime naudoti tik turėdami tinkamą priežastį. Tokios priežastys yra:

 • laikytis teisinių prievolių;
 • vykdyti sutartį su asmeniu, kurio duomenys bus naudojami;
 • imtis veiksmų prieš sudarant sutartį su asmeniu, kurio duomenys bus naudojami;
 • dėl mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų*; arba
 • jei davėte sutikimą.

*Teisėtas interesas egzistuoja, jei yra verslo ar komercinis poreikis naudoti asmens duomenis, kurio nenusveria asmens, kurio duomenys bus naudojami, teisės ir interesai.

Toliau pateiktoje lentelėje paaiškinta, kaip naudojame asmens duomenis ir kokios yra to priežastys:

Kam naudojame jūsų asmens duomenis

Mūsų teisėtas pagrindas

Kad galėtume kartkartėmis teikti jums savo produktus ir paslaugas pagal sutartį, kurią sudarėme su jūsų darbdaviu ir (arba) organizacija.

Dėl mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų, pvz., siekiant padėti jūsų darbdaviui ir (arba) organizacijai ugdyti jūsų profesinius ir mokymosi bei komandos formavimo įgūdžius ir kartkartėmis teikti jums mūsų produktus ir paslaugas pagal sutartį, kurią su jais sudarėme.

Sukurti profilį, pagrįstą jūsų atsakymais į „Insights“ klausimyną.

Dėl mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų, pvz., siekiant padėti jūsų darbdaviui ir (arba) organizacijai ugdyti jūsų profesinius ir mokymosi bei komandos formavimo įgūdžius ir kartkartėmis teikti jums mūsų produktus ir paslaugas pagal sutartį, kurią su jais sudarėme.

Laikydamiesi duomenų saugojimo politikos, mes taip pat galime kartkartėmis saugoti jūsų klausimyno atsakymų kopijas, kad galėtumėte stebėti savo mokymosi visą gyvenimą procesą, lygindami įvairius savo užpildytus asmeninius profilius ir sužinotumėte daugiau apie save, o „Insights“ akredituoti specialistai galėtų su jumis bendrauti viso jūsų mokymosi proceso metu. Tai leidžia suteikti jums, kaip asmeniui, visą mūsų paslaugų teikiamą naudą.

Sukurti „Team Wheel“, kuris padėtų jums pamatyti, kaip jūs ir kiti žmonės atrodo jūsų komandoje, ir geriau suprasti komandos narius bei bendrauti su jais.

Dėl mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų, pvz., siekiant padėti jūsų darbdaviui ir (arba) organizacijai ugdyti jūsų profesinius ir mokymosi bei komandos formavimo įgūdžius ir kartkartėmis teikti jums mūsų produktus ir paslaugas pagal sutartį, kurią su jais sudarėme.

Laikydamiesi duomenų saugojimo politikos, kartkartėmis mes taip pat galime išsaugoti jūsų „Team Wheel“ pozicijos kopiją, kad galėtumėte stebėti savo pažangą ir kad „Insights“ akredituoti specialistai galėtų bendrauti su jumis ir kolegomis per visą jūsų mokymosi procesą. Lygindami savo įvairias „Team Wheel“ pozicijas, galėsite apčiuopiamai matyti bet kokius savo pasirinkimų pokyčius ir pokyčius įvairiose komandose per visą mokymosi visą gyvenimą procesą.  Šis duomenų apdorojimas leidžia suteikti visą mūsų paslaugų naudą jums, kaip asmeniui, ir eiti kartu su jumis jūsų atradimų kelionėje.

Apdoroti jūsų asmens duomenis naudojant mūsų algoritmą, kad būtų sukurtas unikalus jūsų asmeninis profilis. Asmeninis profilis yra skirtas padėti jums geriau suprasti save.

Dėl mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų, pvz., siekiant padėti jūsų darbdaviui ir (arba) organizacijai ugdyti jūsų profesinius ir mokymosi bei komandos formavimo įgūdžius ir kartkartėmis teikti jums mūsų produktus ir paslaugas pagal sutartį, kurią su jais sudarėme.

Tiesiogiai arba per „Insights“ akredituotą specialistą pateikti jums informaciją apie jūsų asmeninį profilį. Perduoti duomenis akredituotam specialistui.

Dėl mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų, pvz., siekiant padėti jūsų darbdaviui ir (arba) organizacijai ugdyti jūsų profesinius ir mokymosi bei komandos formavimo įgūdžius ir kartkartėmis teikti jums mūsų produktus ir paslaugas pagal sutartį, kurią su jais sudarėme. Instruktavimas taip pat yra skirtas tam, kad galėtumėte geriau suprasti save.

Vesti seminarą ar mokymosi renginį jums ir kitiems kolegoms bei dalyviams.

Dėl mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų, pvz., siekiant padėti jūsų darbdaviui ir (arba) organizacijai ugdyti jūsų profesinius ir mokymosi bei komandos formavimo įgūdžius ir kartkartėmis teikti jums mūsų produktus ir paslaugas pagal sutartį, kurią su jais sudarėme. Patirtis taip pat skirta tam, kad galėtumėte geriau suprasti save.

Vykdyti teisines prievoles, pavyzdžiui, registruoti dalyvius dėl priešgaisrinės saugos taisyklių.

Suteikti jums prieigą prie klausimyno.

Dėl mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų, pvz., siekiant padėti jūsų darbdaviui ir (arba) organizacijai ugdyti jūsų profesinius ir mokymosi bei komandos formavimo įgūdžius ir kartkartėmis teikti jums mūsų produktus ir paslaugas pagal sutartį, kurią su jais sudarėme.

Suteikti prieigą prie mūsų produktų ir paslaugų bei jais naudotis pagal poreikį. Mes prašome antro el. pašto adreso, kad galėtumėte atkurti savo paskyrą, jei prarastumėte slaptažodį, arba kad turėtumėte prieigą prie savo profilio, jei paliksite organizacijos, per kurią pildėte klausimyną, darbdavį.

Ieškoti atsiliepimų apie produktus ir paslaugas, kurias jums suteikėme, ir į juos reaguoti.

Dėl mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų padėti mums teikti kokybiškus produktus ir paslaugas.

Valdyti mūsų nuolatinius santykius ir suteikti jums prieigą prie mūsų produktų.

Dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų palaikyti ryšį su mūsų naudotojais ir užtikrinti, kad (atsižvelgiant į mūsų duomenų saugojimo politiką) mūsų naudotojai galėtų naudotis mūsų produktais ir paslaugomis viso mokymosi proceso metu, nepaisant jokių kitų santykių buvimo ar jų pasikeitimo, pavyzdžiui, bet kokio organizacijos, per kurią pildote klausimyną, susijungimo, padalijimo, struktūros ar tapatybės pasikeitimo, bet kokio jūsų darbdavio ar pareigų statuso pasikeitimo ir bet kokio susitarimo tarp „Insights“ ir bet kurių jos klientų, partnerių, platintojų ar kitų tarpininkų pasikeitimo.

Atnaujinti ir patobulinti mūsų vidaus įrašus.

Laikytis savo teisinių ir reguliavimo prievolių (pvz., užtikrinti, kad įrašai būtų tikslūs ir atnaujinti). 

Dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų, pvz., siekiant užtikrinti, kad galėtume palaikyti su mūsų paslaugų teikimu susijusį ryšį su savo naudotojais.

Užtikrinti, kad būtų laikomasi verslo politikos, pvz., saugumo ir interneto naudojimo politikos.

Dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų, t. y. norint įsitikinti, kad laikomės savo vidinių procedūrų, jog galėtume jums teikti geriausias paslaugas.

Rinkti ir teikti informaciją, kurios reikalauja reguliavimo institucijos arba kuri yra susijusi su jų atliekamais auditais, užklausomis ar tyrimais.

Laikytis teisinių ir reguliavimo prievolių.

Veiklos priežastys, pavyzdžiui, efektyvumo, mokymo ir kokybės gerinimas.

Dėl mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų, t. y., kad būtume kuo efektyvesni ir galėtume jums teikti geriausias paslaugas.

Mokslinių tyrimų ir plėtros tikslais, pavyzdžiui, kuriant naujus produktus, tobulinant esamus produktus ir palaikant bei gerinant kokybę.

Dėl mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų, t. y. kad galėtume kuo geriau atlikti savo darbą ir teikti jums kuo geresnes paslaugas.

Statistinei analizei, padedančiai mums valdyti savo vidaus praktiką, pvz., atsižvelgiant į mūsų finansinius rezultatus, klientų bazę, darbo pobūdį ar kitas efektyvumo priemones.

Dėl mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų, t. y., kad būtume kuo efektyvesni ir galėtume jums teikti geriausias paslaugas.

Užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie sistemų ir jų modifikavimui.

Dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų, t. y. siekiant užkirsti kelią nusikalstamai veiklai, kuri gali būti žalinga mums ir jums, ir ją nustatyti.


Laikytis teisinių ir reguliavimo prievolių.

Išorės auditams ir kokybės patikrinimams, pvz., ISO akreditacijai ir mūsų sąskaitų auditui.

Dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų, t. y. siekiant išlaikyti akreditacijas, kad galėtume įrodyti, jog dirbame pagal aukštus standartus.


Laikytis teisinių ir reguliavimo prievolių.

Pateikti savo profilio ir „Team Wheels“ kopijas mūsų platintojų ar partnerių „Insights“ akredituotiems specialistams*.

Dėl teisėtų „Insights“ ar trečiosios šalies interesų, pvz., kad mūsų platintojai ir partneriai galėtų jums teikti savo produktus ir paslaugas, į kurias įtraukti „Insights“ produktai ir paslaugos.

Sutikimo reikalaujančios jurisdikcijos

Jei esate fizinis asmuo, įsikūręs jurisdikcijoje, reikalaujančioje sutikimo tvarkyti jūsų duomenis, prieš rinkdami ar naudodami jūsų duomenis paprašysime jūsų aiškaus sutikimo, nebent iš jūsų veiksmų ar neveikimo galėsime daryti išvadą apie jūsų sutikimą. Nustatydami tinkamą sutikimo formą, atsižvelgiame į asmeninės informacijos jautrumą, priežastis, dėl kurių ją renkame, ir jūsų, kaip duomenų subjekto, pagrįstus lūkesčius. Naudodami asmens duomenis nauju tikslu, dokumentais patvirtinsime tą naują tikslą ir paprašysime jam jūsų sutikimo.

Asmens duomenų pardavimas

„Insights“ ima mokestį iš jūsų darbdavio ar organizacijos už suteiktas paslaugas, tačiau neparduoda asmens duomenų trečiosioms šalims.

Specialios kategorijos asmens duomenys

Specialios kategorijos duomenys apima informaciją apie rasę, politinius ir religinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatą ir duomenis apie asmens lytinį gyvenimą. Kadangi šie duomenys yra labai jautrūs ir gali turėti įtakos asmens teisėms ir laisvėms, juos reikia labiau saugoti. „Insights“ nenaudoja specialios kategorijos asmens duomenų.

Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis

Įprastai dalijamės asmens duomenimis su:

 • „Insights“ akredituotais specialistais, kurie yra išmokyti vesti mokymosi praktinius užsiėmimus dalyviams arba naudotojams. „Insights“ akredituotas specialistas gali būti „Insights“ darbuotojas ar konsultantas, jūsų darbdavio ar organizacijos darbuotojas ar konsultantas arba vieno iš mūsų partnerių ar platintojų darbuotojas ar konsultantas;
 • administraciniu personalu, padedančiu organizuoti mokymosi praktinius užsiėmimus;
 • darbdaviais ir kitomis organizacijomis, kuriose galite dirbti. Tai taikoma tik „Team Wheels“;
 • mūsų platintojais ir partneriais, kai jie teikia „Insights“ produktus ir paslaugas;
 • asmenimis, mūsų vardu teikiančiais duomenų tvarkymo paslaugas. Kai naudojamės duomenų tvarkytojų paslaugomis, užtikriname, kad su jais būtų sudarytos tinkamos sutartys ir kad jie būtų griežtai įpareigoti laikytis mūsų nurodymų.

Jūsų duomenimis galime dalytis su kitomis trečiosiomis šalimis, jei to paprašysite.

Prieigą prie jūsų asmens duomenų suteikiame tik tiems, kuriems jie tikrai reikalingi verslo tikslais. Jūsų informaciją tvarkantys asmenys privalo tai daryti tik įgalioti ir jie privalo laikytis konfidencialumo įsipareigojimo. Jei darbdavys gauna ar tvarko bet kokius jūsų asmens duomenis, jis tai daro kaip nepriklausomas duomenų valdytojas; jis turi turėti teisėtą pagrindą tokiam tvarkymui ir privalo jums pasakyti, kaip ir kodėl jis tvarko jūsų duomenis. Mes neteikiame profilių darbdaviams, tačiau galime jiems teikti „Team Wheels“.

„Insights“ įmonių grupės nariai taip pat gali dalytis asmens duomenimis tarpusavyje. Esame sudarę grupės vidaus sutartis, kuriomis užtikrinama, kad visi tokiu būdu bendrinami asmens duomenys būtų apsaugoti.

Kur saugome jūsų asmens duomenis

Informacija yra saugoma mūsų AWS serveriuose Dubline, taip pat gali būti saugoma mūsų ir grupės įmonių, trečiųjų šalių agentūrų, partnerių ar „Insights“ platintojų, paslaugų teikėjų, atstovų ir agentų biuruose, kaip aprašyta pirmiau (žr. „Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis“).

Kai kurios šių trečiųjų šalių gali būti įsikūrusios ne Europos ekonominėje erdvėje arba už jūsų buvimo vietos ribų.

Jūsų asmens duomenų perdavimas už jūsų buvimo vietos ribų – tarptautinis perdavimas

Kad galėtume teikti paslaugas, kartais mums būtina perduoti jūsų asmens duomenis už Jungtinės Karalystės, Europos ekonominės erdvės (EEE) ar jūsų buvimo vietos ribų, pvz.:

 • mūsų biurams ar kitoms grupės įmonėms;
 • mūsų paslaugų teikėjams;
 • mūsų klientams;
 • mūsų akredituotiems specialistams;
 • mūsų partneriams ir platintojams;
 • jei esate įsikūrę už JK / EEE ribų, turime perduoti jūsų asmens duomenis į savo serverius JK / EEE ir atgal į jūsų buvimo vietą;
 • kai mūsų teikiamos paslaugos yra tarptautinio pobūdžio.

Jūsų duomenis tarptautiniu mastu perduosime tik tuo atveju, jei turėsime tinkamą politiką ir apsaugos priemones bei teisėtą pagrindą pagal galiojančius įstatymus.

Kiek laiko bus saugomi jūsų asmens duomenys

Bet kuriuo metu galite paprašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti iš mūsų įrašų, rašydami el. paštu clientservices@insights.com.

Priešingu atveju, surinkus duomenis, juos apdorojus ir pasidalijus rezultatais su jumis, jie bus saugomi:

 • atsakyti į jūsų prašymus, klausimus, skundus ar pretenzijas;
 • įsitikinti, jog su jumis elgėmės sąžiningai;
 • saugoti teisės aktų reikalaujamus įrašus;
 • jei norite, kad laikui bėgant stebėtume jūsų profilio ir „Team Wheel“ pozicijos pokyčius.

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek tai būtina pirmiau išvardytiems tikslams pasiekti. Kai šie tikslai nebebus aktualūs, automatiškai ištrinsime arba nuasmeninsime jūsų asmens duomenis.

Ketvirtojo tikslo – stebėti savo tobulėjimą – atveju, tai reiškia po tam tikro neaktyvumo laikotarpio. Neaktyvumo pavyzdžiai gali būti tokie:

per pastaruosius 2,5 metų nesukurtas profilis;

per pastaruosius 2,5 metų neatsisiųstas profilis;

per pastaruosius 2,5 metų į „Wheel Team“ nepridėtas nė vienas profilis.

Bet visada galite paprašyti, kad jūsų duomenys būtų ištrinti.

Pagal nuasmenintus duomenis negalima nustatyti jūsų tapatybės ir pagal įstatymą tokie duomenys nekelia pavojaus asmens laisvėms, todėl juos galime naudoti bet kokiam tikslui. Kad jums būtų visiškai aišku, kaip naudojame jūsų duomenis, net ir visiškai juos nuasmeninę, nuasmenintą informaciją galime naudoti savo IT sistemoms testuoti, tyrimams, duomenų analizei, paslaugoms tobulinti ir naujiems produktams bei funkcijoms kurti. Taip pat galime dalytis nuasmeninta informacija su kitais asmenimis.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, kuriomis galite naudotis nemokamai:

Susipažinimas

Teisė gauti savo asmens duomenų kopiją.

Ištaisymas

Teisė reikalauti, kad ištaisytume bet kokias jūsų asmens duomenų klaidas.

Pamiršimas

Teisė reikalauti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis.

Apribojimas tvarkyti duomenis

Teisė reikalauti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų perkeliamumas

Teisė gauti asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir (arba) perduoti šiuos duomenis trečiajai šaliai.

Prieštaravimas

Teisė prieštarauti: 
– kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą). „Insights“ tokio duomenų tvarkymo nevykdo;
– kad toliau tvarkytume jūsų asmens duomenis, pvz., tvarkyti juos dėl mūsų teisėtų interesų.

Automatizuoto individualių sprendimų priėmimo netaikymas

Teisė reikalauti, kad nebūtų priimtas sprendimas, grindžiamas tik automatizuotu duomenų tvarkymu (įskaitant profiliavimą), kuris lemtų jums teisines pasekmes arba turėtų panašų reikšmingą poveikį. „Insights“ tokio duomenų tvarkymo nevykdo.

Daugiau informacijos apie kiekvieną šių teisių, įskaitant aplinkybes, kuriomis jos taikomos, rasite Jungtinės Karalystės Informacijos komisaro biuro (ICO) gairėse dėl asmenų teisių, suteikiamų pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Jei norite pasinaudoti bet kuria šių teisių:

 • rašykite duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu dpo@insights.com; ir
 • nurodykite mums:
  • kokia (-omis) teise (-ėmis) norite pasinaudoti ir
  • su kokia informacija susijęs jūsų prašymas.

Norėdami užtikrinti jūsų duomenų saugumą, prieš suteikdami jums bet kokią informaciją, galime paprašyti patvirtinti savo tapatybę ir adresą.

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Taikome tinkamas saugumo priemones, kad asmens duomenys nebūtų atsitiktinai prarasti, naudojami arba prie jų nebūtų neteisėtai prieita.

Taip pat turime procedūras, skirtas bet kokiam įtariamam duomenų saugumo pažeidimui nagrinėti. Apie įtariamą duomenų saugumo pažeidimą pranešame jums ir bet kuriai atitinkamai reguliavimo institucijai, jei esame teisiškai įpareigoti tai padaryti.

Kaip pateikti skundus

Tikimės, kad galėsime išspręsti bet kokius jūsų klausimus ar problemas, susijusias su jūsų informacijos naudojimu.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas taip pat suteikia jums teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma Europos Sąjungos (arba Europos ekonominės erdvės) valstybėje, kurioje dirbate, paprastai gyvenate arba kurioje įvyko įtariamas duomenų apsaugos įstatymų pažeidimas. Jungtinėje Karalystėje priežiūros institucija yra Informacijos komisaras, su kuriuo galima susisiekti adresu https://ico.org.uk/concerns arba telefonu: 0303 123 1113. Su juo galite susisiekti nepriklausomai nuo to, ar esate įsikūrę Jungtinėje Karalystėje, ar ne.

EEE, Šveicarijos ir kai kurių ne Europos šalių (įskaitant JAV ir Kanadą) institucijų kontaktinius duomenis rasite čia

Kaip su mumis susisiekti

Kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną paštu, el. paštu arba telefonu:

dpo@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 908050

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

DPO@insights.com

Leiskite šiandien padėti jūsų verslui. Susisiekite su mumis dabar, kad pradėtumėte savo kelionę.

Susisiekite su mumis