Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

„Insights Online“ privatumo pranešimas lietuvių kalba

„Insights“ bendrosios duomenų apsaugos nuostatos

Susipažinkite su „Insights“ duomenų apsaugos nuostatomis (toliau – nuostatos).

Šiose nuostatose:

 • nurodoma, kaip susisiekti su mumis arba priežiūros tarnyba, jei kiltų klausimų ar neaiškumų arba norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis;
 • nurodoma, kaip pateikti skundą.
 • pateikiama svarbi informacija apie mus ir apie tai, kaip ir kodėl renkame, saugome, naudojame ir atskleidžiame asmeninę informaciją apie jus (toliau – asmens duomenys);
 • paaiškinamos jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis.

Jei pateikiate asmeninę informaciją apie kitą asmenį ar jo vardu, būtinai pasakykite jam, kokią informaciją pateikiate, kodėl tai darote bei supažindinkite jį su šiomis nuostatomis.  Neteikite mums jokių asmens duomenų, jei neturite tam teisės.

Nuostatų gale yra sąvokų žodynėlis, skirtas padėti jums suprasti kai kurias mūsų naudojamas sąvokas.  Apibrėžtas sąvokas ar žodžius šiose nuostatose išskiriame grafiškai, kad galėtumėte lengviau juos suprasti.  Jei ko nors šiose nuostatose nesuprantate, susisiekite su mumis.

Svarbu, kad perskaitytumėte šias nuostatas kartu su kitais duomenų apsaugos principais ar sąžiningo tvarkymo principais, kuriuos galime jums pateikti, kad žinotumėte, kaip ir kodėl naudojame jūsų duomenis. Šios nuostatos papildo kitas nuostatas ir duomenų apsaugos principus, jos nėra viršesnės.

 

Kas mes esame?

Esame Škotijos įmonė „Insights Learning and Development Limited“, buveinės adresas Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG, įmonės kodas SC107074.   Šiose nuostatose „mes" reiškia įmonę „Insights Learning and Development Limited“ ir mūsų antrines įmones. Išsamią informaciją apie mūsų antrines įmones rasite mūsų svetainėje.  „Insights“ yra duomenų valdytojas, t. y. mes esame atsakingi už sprendimus, kaip saugoti ir naudoti asmeninę informaciją apie jus.

Šios nuostatos reglamentuoja, kaip jūsų asmens duomenis renka ir tvarko tik įmonė „Insights“.  Jos nereglamentuoja trečiųjų šalių, kurių „Insights“ nevaldo ir nekontroliuoja, pvz., mūsų tiesioginių klientų ir partnerių, bet jais neapsiribojant, praktikos.

Esame paskyrę duomenų apsaugos pareigūną (DAP), kuris yra atsakingas už klausimų, susijusių su šiomis nuostatomis, priežiūrą.  Jei turite klausimų apie šias nuostatas arba norėtumėte pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis, kreipkitės į mūsų DAP.

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Insights“ ir mūsų veiklą, apsilankykite mūsų svetainėje.

Šių nuostatų pakeitimai ir jūsų pareiga informuoti mus apie pakeitimus

 

Mes nuolat stengiamės tobulinti savo procesus ir reguliariai peržiūrime šias nuostatas.  Su ankstesnėmis jų redakcijomis galite susipažinti susisiekę su mumis.

Retkarčiais galime atnaujinti šias nuostatas.Tokiu atveju stengsimės jus informuoti apie atnaujinimus savo svetainėje, programose ir el. pašto adresu, kurį mums nurodėte.  Taip pat prašome tikrinti mūsų svetaines, ar nėra atnaujinimų, kurie gali būti jums aktualūs.

Svarbu, kad mūsų turimi asmens duomenys apie jus būtų tikslūs ir nepasenę. Informuokite mus, jei jūsų asmens duomenys pasikeitė jūsų santykių su mumis metu.  Norėdami atnaujinti savo asmens duomenis, galite bet kada kreiptis į mus.

 

Trečiųjų šalių nuorodos ir klientai

Dažnai „Insights“ teikia „Insights“ produktus tiesiogiai jums su jais supažindindami, seminarų, patirties ar mokymo renginių (toliau – „Insights“ renginiai) metu.   Tačiau taip pat leidžiame klientams teikti „Insights“ produktus jums per „Insights“ akredituotus praktikus.

Jūsų įmonė ar organizacija

„Insights“ dažnai akredituoja asmenis organizuoti ir rengti jums „Insights“ renginius, kartu siūlant „Insights“ produktus.  Kai pildote „Insights Discovery“ anketą arba dalyvaujate „Insights“ renginyje, kurį organizuoja bendradarbis, tikėtina, kad jūsų įmonė sumokėjo už jų akreditaciją teikti „Insights“ produktus jūsų įmonės ar organizacijos viduje.   Jūsų įmonę ar organizaciją vadiname savo tiesioginiu klientu, o „Insights“ akredituoti praktikai, kurie yra jūsų įmonės ar organizacijos darbuotojai, vadinami kliento praktikais.

„Insights“ teikia „Insights“ produktus kliento praktikams šiose nuostatose nurodytais tikslais. Nors kliento praktikai yra akredituoti įmonės „Insights“, kaip jūsų įmonės ar organizacijos darbuotojai, jie pavaldūs mūsų tiesioginiam klientui ir gali veikti pagal tiesioginio kliento nurodymus.    Kai jūsų įmonė ar organizacija nurodo arba leidžia kliento praktikui tvarkyti jūsų asmens duomenis šiose nuostatose nenurodytu būdu, ji turi turėti teisėtą pagrindą tai daryti ir pateikti jums atskiras duomenų apsaugos nuostatas arba kitas nuostatas, apibrėžiančias duomenų tvarkymo tvarką. Rekomenduojame perskaityti visus jums pateikiamas duomenų apsaugos nuostatas ir principus.

Jei abejojate dėl to, kaip jūsų įmonė ar organizacija gali tvarkyti asmens duomenis, kuriuos jiems pateikė „Insights“, prieš pateikdami mums bet kokius asmens duomenis, susisiekite su jais.

„Insights“ nėra atsakinga už jokį duomenų tvarkymą, kurį vykdo tiesioginiai klientai, „Insights“ akredituoti praktikai, administratoriai, partneriai ir kiti asmenys bet kokiu šiose nuostatose nenurodytu tikslu.

Partneriai

Kartais „Insights“ teikia „Insights“ produktus trečiosioms šalims, kurios gali įtraukti tokius „Insights“ produktus (įskaitant, be apribojimų, asmeninius profilius ir  komandos ratus, kuriuose yra asmens duomenų apie jus), į savo programas, produktus ir paslaugas.  Nors mes atkleidžiame jūsų asmeninį profilį, spalvų paletę, komandos ratą ar kitus „Insights“ produktus jiems šiose nuostatose nurodytais tikslais, „Insights“ nekontroliuoja tokių trečiųjų šalių (vadinamų partneriais).

Kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, partneriai atsako už savo atitiktį duomenų apsaugos teisės aktams, įskaitant reikalavimus dėl informacijos.  Partneris turi jums prisistatyti ir nurodyti, kaip ir kodėl jis tvarko asmens duomenis, taip pat savo veiklos teisėtą pagrindą (jei jis skiriasi nuo nurodyto šiose nuostatose).  Rekomenduojame perskaityti visas jums pateikiamas duomenų apsaugos nuostatas ir principus.  Jums partnerio pateiktuose duomenų apsaugos principuose turi būti nurodyta, kaip „Insights“ produktai yra įtraukti į jo programas, produktus ir paslaugas, kaip ir kodėl jis naudoja asmens duomenis bei koks yra jo teisėtas pagrindas tvarkyti duomenis.

Jei kiltų abejonių dėl to, kaip kuris nors mūsų partneris tvarko jūsų asmens duomenis, kreipkitės į jį tiesiogiai, tačiau taip pat galite pranešti ir mums. Į tokius dalykus žiūrime rimtai, todėl išnagrinėsime visus skundus, o jūsų pranešimus vertinsime atsakingai.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, papildinius ir programas. Spustelėjus tokias nuorodas arba suaktyvinus tokias jungtis, trečiosios šalys gali rinkti arba atskleisti duomenis apie jus. Mes nekontroliuojame tokių trečiųjų šalių svetainių ir nesame atsakingi už jų duomenų apsaugos nuostatas. Kai išeinate iš mūsų svetainės, rekomenduojame perskaityti kitos svetainės, į kurią einate, duomenų apsaugos nuostatas.

Asmens duomenys, kuriuos renkame apie jus

Asmens duomenis paprastai renkame tiesiogiai iš jūsų, kai naudojate arba pasiekiate mūsų produktus ar paslaugas. Tačiau mes taip pat galime rinkti informaciją iš trečiųjų šalių.

Mūsų produktai nėra skirti vaikams ir mes sąmoningai nerenkame su vaikais susijusių asmens duomenų.

Galime rinkti, naudoti, saugoti ir atskleisti įvairių rūšių jūsų asmens duomenis, kuriuos suskirstėme į tokias grupes:

Asmens duomenys, renkami apie klientus

Jei esate klientas, galime rinkti jūsų:

 • asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, naudotojo vardą ar panašų identifikatorių, kreipinį, pareigas, funkciją, darbo stažą);
 • kontaktinius duomenis (įskaitant adresą sąskaitoms, pristatymo adresą, el. pašto adresą, telefono numerį);
 • finansinius duomenis (įskaitant banko sąskaitos ir mokėjimo kortelės duomenis);
 • operacijų duomenis (įskaitant mokėjimo informaciją, susijusią su produktais ir paslaugomis, kuriuos įsigijote iš mūsų);
 • techninius duomenis (įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, prisijungimo duomenis, naršyklės tipą ir versiją bei kitas technologijas prietaise, kuriuo naudojatės norėdami pasiekti mūsų svetaines ir kitas paslaugas);
 • naudojimo duomenis (įskaitant informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis, produktais ir paslaugomis);
 • informaciją, kurią pateikiate mums pildydami bet kokias formas mūsų svetainėje, taip pat per „Insights Online“, „Insights Connections“ ir pan.;
 • atsiliepimus, kuriuos mums pateikiate apie mūsų produktus ir paslaugas;
 • informaciją, kurią pateikiate susisiekdami su mumis;
 • informaciją, kurią pateikiate mums, kai norite užsisakyti mūsų paslaugų leidinius; ir
 • rinkodaros ir komunikacijos duomenis (įskaitant jūsų pasirinkimus gauti iš mūsų rinkodaros pranešimus, taip pat jūsų komunikacijos bei slapukų nuostatas, taip pat kaip jūs sąveikaujate su mūsų rinkodaros veiksmais, pvz., paspaudimų rodiklius).

Kai veikiate kliento vardu, renkame pirmiau minėtus asmens duomenis tiek, kiek esate įvardintas kliento arba esate tiesiogiai susiję su konkrečia veikla.  Pavyzdžiui, jei esate įmonės kortelės ar sąskaitos, skirtos naudoti prekėms ir paslaugoms įsigyti, vardinis naudotojas, bus tvarkomi jūsų tapatybės duomenys arba, jei dalyvaujate derybose dėl konkrečios sutarties, mes tvarkysime jūsų kontaktinius ir tapatybės duomenis, kad galėtume su jumis derėtis.

Asmens duomenis paprastai renkame tokiais atvejais:

 • prieš sutartinius santykius, jų pradžioje ir jų metu, kai prašote informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas arba juos perkate;
 • kai deratės dėl sutartinių santykių arba juos pradedate dėl produktų ir paslaugų teikimo;
 • kai užpildote pardavėjo klausimyną ar kitą formą, kuri yra mūsų išankstinės patikros procesų dalis;
 • kai pranešate mums apie problemą;
 • kai pateikiate užsakymą per kurią nors mūsų internetinę parduotuvę ar kitu būdu;
 • kai pildote formas mūsų svetainėje arba mūsų gaminiams ir paslaugoms, įskaitant registraciją naudotis mūsų svetaine, gauti mūsų paslaugų prenumeratą, medžiagos paskelbimą ar kitų paslaugų naudojimą;
 • kai dalyvaujate mūsų organizuojamame konkurse ar akcijoje;
 • kai susisiekiate su mumis arba pranešate mums apie problemą, arba pateikiate mums atsiliepimą, arba užpildote apklausą;
 • kai sudarote sandorius su mumis per mūsų svetainę arba kai pateikiate mums užsakymus telefonu ar el. paštu; ir
 • kai lankotės bet kurioje mūsų patalpoje ir privalote pateikti mums informaciją prieš apsilankymą arba jo metu (pvz., mums gali reikėti jus registruoti, kad žinotume, jog esate pastate kilus gaisrui).

Šiose nuostatose mūsų partneriai yra klientai ir mūsų tiesioginiai klientai.

Dalyvio asmens duomenys

Kai pildote „Insights Discovery“ anketą, mes renkame tokius asmens duomenis apie jus:

 • vardą ir pavardę;
 • darbo el. pašto adresą;
 • kitą vardą, kuriuo vadinatės;
 • pageidaujama kalbą;
 • pageidaujamus įvardžius;
 • gyvenamąją šalį (neprivaloma);
 • amžiaus grupę (neprivaloma);
 • pareigas (neprivaloma);
 • darbo stažą (neprivaloma);
 • pareigų lygį (neprivaloma);
 • darbo sektorių (neprivaloma);
 • darbo antrinį sektorių (neprivaloma);
 • atsakymus į „Insights Discovery“ anketą;
 • asmeninį profilį;
 • spalvų paletę; ir
 • poziciją komandos rate.

Taip pat galime rinkti asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums tiesiogiai, įskaitant, be apribojimų, kai pildote formas, teikiate atsiliepimus apie mūsų produktus ir paslaugas arba susirašinėjate su mumis bet kokiu būdu – paštu, el. paštu, per mūsų svetainę ar kitaip.

„Insights Discovery“ anketa

Kad galėtume sukurti produktus, pvz., asmeninį profilį ir  komandos ratą, turime surinkti iš jūsų asmens duomenis  per „Insights Discovery“ anketą.  Šiame psichometriniame įrankyje naudojamas paprastas ir įsimintinas spalvų modelis, padedantis žmonėms suprasti savo stilių, stipriąsias puses ir vertę, kurią jie suteikia savo komandai.

„Insights Discovery“ anketą sudaro keletas teiginių, o jūsų bus prašoma įvertinti, kiek, jūsų manymu, kiekvienas teiginys apibūdina jus ir jūsų nuostatas. Jūsų atsakymus apdorosime naudodami savo algoritmą, kuris remiasi mūsų dešimtmečių patirtimi ir įdirbiu intelektinės nuosavybės srityje, kad sukurtume jūsų asmeninį profilį.

Taip pat saugosime jūsų „Insights Discovery“ anketos atsakymus, kad galėtume:

Tai leidžia mums pasiūlyti jums gauti visą „Insights“ produktų naudą kaip individui per mūsų „Insights“ akredituotus praktikus.

Mes galime teikti „Insights“ produktus (su įtrauktais jūsų asmens duomenimis) „Insights“ akredituotiems praktikams daugiau nei vieną kartą ir daugiau nei vienam tokiam praktikui (t. y. mes teiksime jūsų asmeninį profilį „Insights“ akredituotam praktikui, kad jis galėtų teikti jį jums „Insights“ renginio, kuriame planuojate dalyvauti, kontekste.  Pastaba: „Insights“ renginiuose gali būti dalyviu iš kitų organizacijų, nesusijusių su jūsų įmone ar organizacija).

Profiliavimas

Nors jūsų atsakymus į „Insights Discovery“ anketą naudojame sukurti asmeninį profilį ir komandos ratą, tai nėra profiliavimas, kaip apibrėžta duomenų apsaugos įstatymuose, nes jūsų informacijos nenaudojame automatiniam sprendimų priėmimui.

Atsisakymas nuo komandos ratų ar asmeninių profilių

Atkreipkite dėmesį, kad neprivalote teikti mums savo asmens duomenų.  Jei nenorite gauti asmeninio profilio, nepildykite mūsų „Insights Discovery“ anketos, nes priešingu atveju jūsų asmeninis profilis bus sukurtas automatiškai.

Sukūrus ir atspausdinus asmeninį profilį, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti „Insights“ akredituotam praktikui  arba administratoriams, ir, nors galime ištrinti mūsų turimas kopijas, negalėsime kontroliuoti jokių atspausdintų ar elektroninių kopijų, kurias turi jūsų įmonė, organizacija, „Insights“ akredituotas praktikas ar administratorius. Todėl svarbu, kad paprašytumėte savo „Insights“ akredituoto praktiko ar administratoriaus taip pat ištrinti kopijas, kurias jie turi savo sistemose.  „Insights“ nekontroliuoja ir neatsako už asmeninius profilius, kurie nėra laikomi mūsų sistemose.

Jūs galite nesutikti būti įtraukti į komandos ratą.  Jei nesutiksite būti įtraukti į  komandos ratą, galite negauti visos naudos iš „Insights“ renginio, kuriame dalyvausite.   Jei nenorite būti įtraukti į komandos ratą, kreipkitės į mus adresu dpo@insights.com arba praneškite savo „Insights“ akredituotam praktikui.

Sukūrus ir atspausdinus  komandos ratą, jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti kitiems jūsų komandos nariams arba jūsų įmonei ar organizacijai.  Mes galime pašalinti jūsų poziciją rate būsimose elektroninėse komandos ratų kopijose, tačiau nepašalinsime jos iš atspausdintų variantų ar elektroninių kopijų, kurios jau yra (t. y. laikomų jūsų įmonės, organizacijos ar „Insights“ akredituoto praktiko, o ne mūsų).  Todėl svarbu, kad kuo greičiau praneštumėte mums apie savo pageidavimą, jei jau esate įtraukti į komandos ratą, kad norite būti pašalinti iš esamų komandos ratų, laikomų jūsų įmonės, organizacijos ar „Insights“ akredituoto praktiko. „Insights“ nekontroliuoja ir neatsako už komandos ratus, kurie nėra laikomi vidinėse „Insights“ sistemose.

Jei nuspręsite nepateikti mums savo asmens duomenų arba atšaukti savo ankstesnį sutikimą, kai kuriuos savo produktus ar paslaugas suteiksime vėliau arba apskritai jų nesuteiksime, arba jūs galbūt negalėsite pasinaudoti visa jų teikiama nauda.  Nepaisant to, jūs neprivalote mums pateikti jokių mūsų prašomų asmens duomenų ir turite teisę bet kada atšaukti savo ankstesnį sutikimą.

Asmens duomenys, renkami iš „Insights“ akredituotų praktikų ir administratorių (įskaitant asmenis, dalyvaujančius „Insights Discovery“ akreditacijoje).

Jei esate „Insights“ akredituotas praktikas  ar „Insights“ administratorius, mes renkame:

 • jūsų kontaktinę informaciją (pvz., telefono numerį, pareigų pavadinimą, el. pašto adresą, įmonės duomenis);
 • jūsų įmonės ar organizacijos pavadinimą;
 • asmens duomenis, kuriuos pateikiate kurdami „Insights Online“ arba „Insights Connections“ paskyrą;
 • jūsų prisijungimo ir naudotojo duomenis, kai jungiatės prie „Insights Online“ arba „Insights Connections“;
 • asmens duomenis, kuriuos įkeliate į „Insights Connections“;
 • asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums tiesiogiai, įskaitant, be apribojimų, kai pildote formas, pateikiate atsiliepimus apie mūsų produktus ir paslaugas arba susirašinėjate su mumis;
 • informaciją apie savo darbą (t. y. jei esate „Insights“ akredituotas praktikas,  teikiantis „Insights“ produktus savo įmonėje, mes būsime informuoti, kai iš jos išeisite);
 • adresą, kuriuo norite, kad „Insights“ siųstų visą popierinę medžiagą, kitą medžiagą ir firminę atributiką; ir
 • jūsų „Insights“ praktiko akreditavimo informaciją.

Jei esate kliento administratorius, taip pat galime rinkti jūsų kontaktinę informaciją, jūsų įmonės pavadinimą ir jūsų prisijungimo duomenis.

Trečiosios šalys

Mes gausime įvairius jūsų asmens duomenis iš įvairių trečiųjų šalių.

Jei esate dalyvis, galime gauti asmens duomenis iš:

Jei esate klientas, galime gauti asmens duomenis iš:

 • jūsų banko, finansų paslaugų įstaigos ar konsultacinės įmonės (t. y. jei įmonės sąskaitoje esate nurodyti kaip vardinis naudotojas, prireikus paprašysime sutikimo);
 • kredito vertinimo agentūrų arba klientų išankstinės patikros paslaugų tiekėjų (t. y. kai esate įmonės kortelės ar sąskaitos, kurią ketinate naudoti paslaugoms įsigyti, vardinis naudotojas – mes nevertiname asmenų kreditingumo (nebent jie yra individualūs verslininkai);
 • jūsų įmonės ar organizacijos (t. y. kai esate pažymėti verslo el. laiškų gijoje arba nurodyti kaip kliento kontaktinis asmuo);ir 
 • viešųjų šaltinių (t. y. įmonių registrų, „LinkedIn“ paskyros ar jūsų svetainės).

Jei esate „Insights“ akredituotas praktikas, galime gauti asmens duomenis iš:

Techniniai duomenys

Apskritai galime gauti techninius duomenis iš šių trečiųjų šalių arba viešųjų šaltinių:

 • analizės teikėjų (pvz., „Google“, kuri įsikūrusi už JK ribų);
 • renginių organizatorių (pvz., CIPD ir ATD, kai registruojatės į mūsų renginius);
 • kontaktinius, finansinius ir operacijų duomenis iš techninių, mokėjimo ir pristatymo paslaugų teikėjų;
 • tapatybės ir kontaktinius duomenis iš duomenų brokerių ar kaupėjų; ir
 • tapatybės ir kontaktinius duomenis iš viešų šaltinių.

Bendrieji asmens duomenys, kuriuos galime rinkti

Asmens duomenys, renkami, kai lankotės mūsų svetainėje

Paprasčiausiai lankantis mūsų svetainėje nereikalaujama pateikti asmens duomenų (nors mūsų slapukai gali rinkti tam tikrus asmens duomenis pagal mūsų slapukų nuostatas). Kai jungiatės prie mūsų svetainės ir kitų paslaugų, naudojame slapukus. Kai naudojame slapukus, apie tai jums pranešame atskirame lange; juos naudosime pagal mūsų slapukų nuostatas

Galite nustatyti, kad naršyklė atmestų visus arba kai kuriuos naršyklės slapukus arba įspėtų, kai svetainės nustato arba pasiekia slapukus. Jei išjungsite arba atmesite slapukus, kai kurios mūsų svetainės dalys ir kitos paslaugos gali tapti nepasiekiamos ir netinkamai veikti.

Jei norite užsiregistruoti dalyvauti renginiuose, gauti rinkodaros medžiagą ar kitaip išreikšti susidomėjimą pirkti ar gauti mūsų produktus ir paslaugas per mūsų svetainę, mes rinksime visus asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate.  Kai mūsų svetainėje naudojatės pokalbio funkcija Klauskite „Insights ir funkciją Kreiptis į mus norėdami užduoti klausimų ar pranešti apie problemas, mes taip pat rinksime asmens duomenis, kuriuos pateikiate naudodami šias funkcijas.

Automatizuotos technologijos ir sąveika

Kai sąveikaujate su mūsų svetaine, mes automatiškai renkame techninius duomenis apie jūsų prietaisus, naršymo veiksmus ir tendencijas. Šiuos asmens duomenis renkame naudodami slapukus, serverio žurnalus ir kitas panašias technologijas. Taip pat galime gauti techninių duomenų apie jus, kai lankotės kitose svetainėse, kuriose naudojami mūsų slapukai. Daugiau informacijos rasite mūsų slapukų nuostatose.

Apibendrinti duomenys

Bet kokiais tikslais renkame, naudojame ir atskleidžiame apibendrintus duomenis, pvz., statistinius ar demografinius. Apibendrinti duomenys gali būti išvedami iš jūsų asmens duomenų, tačiau pagal įstatymą jie nėra laikomi asmens duomenimis, nes jie tiesiogiai ar netiesiogiai nenurodo jūsų tapatybės. Pavyzdžiui, galime apibendrinti jūsų naudojimo duomenis, kad apskaičiuotume, kiek procentų vartotojų pasiekia savo asmeninius profilius praėjus tam tikram laikotarpiui, arba analizuoti naudojimąsi svetaine. Tačiau jei apibendrintus duomenis deriname arba jungiame su jūsų asmens duomenimis, kad pagal juos būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti, sujungtus duomenis traktuojame kaip asmens duomenis, kurie bus naudojami pagal šias nuostatas.

Specialiųjų kategorijų asmens duomenys

Paprastai nerenkame jokių specialiųjų kategorijų asmens duomenų apie jus (tai apima informaciją apie jūsų rasę ar etninę kilmę, religinius ar filosofinius įsitikinimus, lytinį gyvenimą, lytinę orientaciją, politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, informaciją apie jūsų sveikatą, genetinę ir biometrinę informaciją). Taip pat nerenkame jokios informacijos apie teistumą ir nusikaltimus. Tais retais atvejais, kai rinksime specialiųjų kategorijų asmens duomenis, apie tai jus iš anksto informuosime.

Kaip ir kodėl naudojame asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis naudosime tik turėdami teisėtą pagrindą tai daryti. Dažniausiai jūsų asmens duomenis naudosime tokiais atvejais:

 • kai mums reikia įvykdyti sutartį, kurią ketiname sudaryti arba sudarėme su jumis;
 • kai tai būtina dėl mūsų (ar trečiosios šalies) teisėtų interesų, o jūsų interesai bei pagrindinės teisės nėra viršesni už tuos interesus; ir
 • kai turime vykdyti teisinę prievolę.

Paprastai mes nesiremiame sutikimu kaip teisiniu jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu, nors prireikus galime prašyti sutikimo siųsti rinkodaros pranešimus el. paštu arba teksto žinutėmis.   Jei dėl kokios nors priežasties rėmėmės jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada jį atšaukti.  Mes jums pasakysime, kaip atšaukti savo sutikimą, kai jo paprašysime, tačiau jūs taip pat galite jį atšaukti susisiekę su mumis el. paštu, jei jums taip lengviau.

Jei esate fizinis asmuo, priklausantis jurisdikcijai, kuri reikalauja sutikimo tvarkyti jūsų duomenis, prieš rinkdami arba naudodami jūsų asmens duomenis paprašysime jūsų aiškaus sutikimo, nebent iš jūsų veiksmų ar neveikimo galime daryti išvadą apie jūsų sutikimą. Nustatydami tinkamą sutikimo formą, atsižvelgiame į asmeninės informacijos jautrumą, priežastis, dėl kurių ją renkame, ir jūsų, kaip duomenų subjekto, pagrįstus lūkesčius. Naudodami asmens duomenis naujam tikslui, dokumentuosime tą naują tikslą ir prašysime jūsų sutikimo.

Asmens duomenys, surinkti apie klientus (įskaitant partnerius ir platintojus)

Asmens duomenysklientų ir kitų verslo kontaktų paprastai renkami siekiant:

 • jums gauti iš mūsų produktus ir paslaugas;
 • nuolat tvarkyti sutartinius santykius;
 • administruoti paskyrą;
 • padėti mums įvykdyti bet kokius teisinius ir reguliavimo reikalavimus (t. y. pagal įstatymus mums gali tekti tvarkyti tam tikrus finansinius įrašus); ir
 • teikti naujinius ir naujienas apie mūsų produktus ir paslaugas, renginius ir kitą informaciją, kuri, mūsų nuomone, gali būti jums įdomi.

Dalyvio asmens duomenys

Asmens duomenysdalyvių paprastai renkami siekiant:

Asmens duomenys, renkami iš „Insights“ akredituotų praktikų ir administratorių

Asmens duomenys„Insights“ akredituotų praktikų ir administratorių paprastai renkami siekiant:

Bendrųjų asmens duomenų tvarkymas

Mes taip pat renkame bendresnio pobūdžio asmens duomenis apie jus, nesvarbu, ar esate klientas, verslo kontaktas, dalyvis, „Insights“ akredituotas praktikas ar administratorius.  Šie asmens duomenys paprastai renkami siekiant:

 • mums galėti atnaujinti ir tobulinti vidinius procesus bei apskaitą;
 • užtikrinti, kad būtų laikomasi vidinės verslo tvarkos;
 • atlikti tyrimus ir gauti atsiliepimų apie mūsų produktus ir paslaugas;
 • stebėti ir įrodyti, kad laikomės įstatymų ir sutarčių su klientais;
 • padėti mums akredituoti (tam dažniausiai naudojame apibendrintus duomenis);
 • atlikti statistinių ar demografinių duomenų analizę;
 • padėti mums vykdant įvairius auditus (pvz., mūsų platformų saugos auditus);
 • atsakyti į jūsų klausimus ar susirašinėjimą; ir
 • vykdyti rinkodaros veiksmus.

Jei norite išsamesnio visų būdų, kuriais ketiname naudoti jūsų asmens duomenis, aprašymo, ir sužinoti, kokiu teisiniu pagrindu remiamės, kreipkitės į mus adresu dpo@insights.com.

Atminkite, kad galime tvarkyti jūsų asmens duomenis daugiau nei vienu teisėtu pagrindu, atsižvelgiant į konkretų tikslą, kuriam naudojame jūsų asmens duomenis.

Rinkodara

Jei esate klientas arba „Insights“ akredituotas praktikas, mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją siųsti jums naujienas (el. paštu, teksto žinute, telefonu arba paštu) apie produktus ar paslaugas, kurios gali jus sudominti, ir informaciją apie mūsų paslaugas, įskaitant išskirtinius pasiūlymus, akcijas ar naujas paslaugas arba produktus.

Paprastai mes turime teisėtą interesą naudoti jūsų asmeninę informaciją rinkodaros tikslais, o tai reiškia, kad paprastai mums nereikia jūsų sutikimo, kad galėtume siųsti jums rinkodaros informaciją. Tačiau kai reikia sutikimo, jo prašysime atskirai ir aiškiai.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus:

 • susisiekdami su mumis adresu dpo@insights.com; arba
 • laiškuose paspaudę nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ arba išsiuntę žodį STOP telefonu ar el. laišku.

Asmens duomenų pardavimas

„Insights“ ima mokestį iš jūsų įmonės ar organizacijos už „Insights“ produktus ir paslaugas, tačiau neparduoda asmens duomenų trečiosioms šalims.

Kam atskleidžiame jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti nurodytoms šalims šiose nuostatose nurodytais tikslais:

 

 • mūsų paslaugų teikėjams, kurie tvarko duomenis mūsų vardu.  Kai naudojamės duomenų tvarkytojų paslaugomis, užtikriname, kad su jais būtų sudarytos atitinkamos sutartys ir kad jie būtų griežtai įpareigoti laikytis mūsų nurodymų;

 • kitoms trečiosioms šalims, jei reikia, kad įvykdytų jūsų nurodymus (t. y. mes galime atskleisti jūsų duomenis kitoms trečiosioms šalims, jei to paprašysite); ir

 • asmenims, mūsų vardu teikiantiems duomenų tvarkymo paslaugas.  Kai naudojamės duomenų tvarkytojų paslaugomis, užtikriname, kad su jais būtų sudarytos tinkamos sutartys ir kad jie būtų griežtai įpareigoti laikytis mūsų nurodymų;

 • trečiosioms šalims, kurioms galime nuspręsti parduoti, perleisti arba sujungti savo verslo ar turto dalis, arba galime siekti įsigyti kitus verslus ar su jais susijungti. Jei mūsų versle įvyksta pokyčių, naujieji savininkai gali naudoti jūsų asmens duomenis tokiu pat būdu, kaip nurodyta šiose nuostatose;

 • be to, tam tikromis aplinkybėmis mūsų klientai teikia papildomas paslaugas be „Insights“ produktų, tokiu atveju jie turi pateikti jums atskiras duomenų apsaugos nuostatas, kuriose būtų nurodytos paslaugos, nenurodytos šiose nuostatose. Mes nesame atsakingi už tokią trečiųjų šalių tvarkymo veiklą;

 • jei naudojate „Insights Connections“ – kitiems naudotojams, kurie gali matyti ar peržiūrėti jūsų asmeninę erdvę, jūsų įkeltus komentarus ar turinį ir bet kokius atsiliepimus bei vertinimus, kuriuos suteikėte konkrečiai medžiagai, ištekliams ar turiniui;

 • profesionaliems konsultantams, įskaitant teisininkus, bankininkus, auditorius ir draudikus, teikiančius konsultavimo, bankininkystės, teisines, draudimo ir apskaitos paslaugas; ir

 • JK mokesčių ir muitų tarnybai, reguliavimo institucijoms ir kitoms institucijoms, kurios tam tikromis aplinkybėmis reikalauja pranešti apie duomenų tvarkymo veiklą.

Kai prie „Insights“ produktų prisijungiate per mūsų partnerį, galime jam atskleisti jūsų asmeninę informaciją, kad padėtume administruoti, teikti ir pristatyti „Insights“ produktus jums.

„Insights“ įmonių grupės nariai gali atskleisti asmens duomenis vieni kitiems. Esame sudarę vidinius grupės susitarimus, siekdami užtikrinti, kad visi tokiu būdu atskleidžiami asmens duomenys būtų apsaugoti.

Reikalaujame, kad visos trečiosios šalys gerbtų jūsų asmens duomenų saugumą ir tvarkytų juos pagal įstatymus.  Prieigą prie jūsų asmens duomenų suteikiame tik tiems, kuriems ji būtina šiose nuostatose nurodytais tikslais.

Kur mes laikome jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenys saugomi mūsų AWS Europos duomenų centruose, „Azure Office 365“ debesyje ir gali būti laikomi mūsų biuruose ir mūsų grupės įmonių, trečiųjų šalių agentūrų, partnerių, paslaugų teikėjų, atstovų ir agentų biuruose, kaip aprašyta anksčiau.

Kai kurios iš šių trečiųjų šalių gali būti įsikūrusios už Europos ekonominės erdvės ribų arba už jūsų buvimo vietos ribų.

Jūsų asmens duomenų perkėlimas iš vietos, kurioje esate įsikūrę – tarptautinis perdavimas

Kad galėtume teikti paslaugas, kartais mums būtina perduoti jūsų asmens duomenis už Jungtinės Karalystės, Europos ekonominės erdvės (EEE) ar jūsų buvimo vietos ribų, pvz.:

 • mūsų biurams ar kitoms grupės įmonėms;
 • mūsų paslaugų teikėjams;
 • mūsų klientams;
 • mūsų akredituotiems praktikams;
 • mūsų partneriams;
 • jei esate įsikūrę už JK ar EEE ribų, turime perduoti jūsų asmens duomenis į savo serverius JK ar EEE ir atgal į jūsų buvimo vietą,
 • kai mūsų teikiamos paslaugos yra tarptautinio pobūdžio (t. y. kai jūs dalyvaujate nuotoliniame „Insights“ renginyje su asmenimis, kurie dalyvauja iš kitų šalių).

Jūsų duomenis perduosime į kitą šalį tik tuo atveju, jei turėsime tinkamas apsaugos priemones bei teisėtą pagrindą pagal galiojančius įstatymus.

Duomenų saugumas

Taikome tinkamas apsaugos priemones, kad asmens duomenys nebūtų atsitiktinai prarasti, naudojami arba prie jų nebūtų neteisėtai prieita, jie nebūtų pakeisti ar atskleisti. Be to, prieigą prie jūsų asmens duomenų suteikiame tik tiems darbuotojams, agentams, rangovams ir kitoms trečiosioms šalims, kurioms jie būtini verslo tikslais. Šios šalys tvarkys jūsų asmens duomenis pagal mūsų nurodymus; jos yra saistomos konfidencialumo įsipareigojimo.

Taikome reikiamas procedūras, skirtas reaguoti į bet kokį įtariamą asmens duomenų pažeidimą bei pranešame apie duomenų saugos pažeidimą jums ir atitinkamai reguliavimo institucijai, jei esame teisiškai įpareigoti tai padaryti.

Kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek pagrįstai būtina norint įvykdyti tikslus, kuriems juos renkame, įskaitant tikslus patenkinti bet kokius teisinius, reglamentavimo, mokestinius, apskaitos ar atskaitomybės reikalavimus. Jūsų asmens duomenis galime saugoti ilgiau skundo atveju arba jei pagrįstai tikime, kad yra bylinėjimosi tikimybė dėl mūsų santykių su jumis.

Norėdami nustatyti tinkamą asmens duomenų saugojimo laikotarpį, atsižvelgiame į mūsų turimų asmens duomenų kiekį, pobūdį ir jautrumą, galimą žalos dėl neteisėto jūsų asmens duomenų naudojimo ar atskleidimo riziką, tikslus, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis, ir ar galime pasiekti tuos tikslus kitomis priemonėmis, taip pat taikomus teisinius, reguliavimo, mokesčių, apskaitos ar kitus reikalavimus.

Bet kuriuo metu galite paprašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti iš mūsų sistemų; tam kreipkitės adresu dpo@insights.com. 

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek tai būtina tikslams, kuriems jie renkami, pasiekti, kaip aprašyta šiose nuostatose.  „Insights“ produktų, įskaitant asmeninį profilį, spalvų paletę ir komandos ratą, kontekste mes saugosime asmens duomenis, reikalingus šiems produktams sukurti 3 metus nuo paskutinio veiksmo datos, nebent paprašysite juos saugoti ilgiau arba ištrinti juos nepasibaigus 3 metų laikotarpiui.

Kai šie tikslai nebebus aktualūs, jūsų asmens duomenis automatiškai ištrinsime arba nuasmeninsime.  Pagal nuasmenintus duomenis negalima nustatyti jūsų tapatybės ir pagal įstatymą tokie duomenys nekelia pavojaus asmens laisvėms. Nuasmenintus duomenis galime naudoti bet kokiu tikslu.

Kad jums būtų visiškai aišku, kaip naudojame jūsų duomenis, net ir visiškai juos nuasmeninę, nuasmenintą informaciją galime naudoti šiais tikslais, įskaitant, be apribojimų: savo IT sistemoms testuoti, tyrimams, duomenų analizei, paslaugoms tobulinti ir naujiems produktams bei funkcijoms kurti.

Taip pat galime perduoti nuasmenintą informaciją kitiems asmenims.

Jūsų teisės

Tam tikromis aplinkybėmis pagal duomenų apsaugos įstatymus turite teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis. Norėdami sužinoti daugiau apie šias teises, spauskite šias nuorodas:

Teisė susipažinti

Teisė gauti savo asmens duomenų kopiją

Teisė ištaisyti

Teisė reikalauti, kad ištaisytume bet kokias jūsų asmens duomenų klaidas

Teisė ištrinti duomenis (būti pamirštam)

Teisė reikalauti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis

Teisė riboti duomenų tvarkymą

Teisė reikalauti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą

Teisė į duomenų perkeliamumą

Teisė gauti asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir (arba) perduoti šiuos duomenis trečiajai šaliai

Teisė prieštarauti

Teisė prieštarauti:
– kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą);
– tam tikrose situacijose – kad toliau tvarkytume jūsų asmens duomenis, pvz., dėl mūsų teisėtų interesų

Teisė netaikyti automatizuoto individualių sprendimų priėmimo

Teisė reikalauti, kad nebūtų priimtas sprendimas, grindžiamas tik automatizuotu duomenų tvarkymu (įskaitant profiliavimą), kuris lemtų jums teisines pasekmes arba turėtų panašų reikšmingą poveikį

Jei norite pasinaudoti bet kuria šių teisių, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną adresu dpo@insights.com, nurodydami:

  • kokiomis teisėmis norite pasinaudoti; ir
  • su kokia informacija susijęs jūsų prašymas.

Paprastai mokėti nereikia

Jums nereikės mokėti, kad galėtumėte susipažinti su savo asmens duomenimis (ar pasinaudoti kitomis teisėmis). Tačiau galime imti pagrįstą mokestį, jei jūsų prašymas yra aiškiai nepagrįstas, pasikartojantis arba perteklinis. Tokiomis aplinkybėmis taip pat galime atsisakyti vykdyti jūsų prašymą.

Ko mums gali reikėti iš jūsų

Mums gali prireikti jūsų paprašyti konkrečios informacijos, kuri padėtų mums patvirtinti jūsų tapatybę ir užtikrinti jūsų teisę susipažinti su jūsų asmens duomenimis (arba pasinaudoti kitomis jūsų teisėmis). Tai saugumo priemonė, užtikrinanti, kad asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiam asmeniui, neturinčiam teisės jų gauti. Taip pat galime susisiekti su jumis ir paprašyti daugiau informacijos, susijusios su jūsų prašymu, kad paspartintume atsakymą.

Atsakymo terminas

Į visus teisėtus prašymus stengiamės atsakyti per vieną mėnesį. Kartais galime užtrukti ilgiau nei vieną mėnesį, jei jūsų prašymas yra ypač sudėtingas arba pateikėte daug prašymų. Tokiu atveju mes jus informuosime.

Daugiau informacijos apie savo teises, įskaitant aplinkybes, kuriomis jos taikomos, žr. JK Informacijos komisaro biuro (ICO) gaires dėl asmenų teisių pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Kaip pateikti skundą

Tikimės, kad galėsime išspręsti bet kokius jūsų klausimus ar problemas, susijusias su jūsų asmens duomenų naudojimu.  Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas taip pat suteikia jums teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma Europos Sąjungos (arba Europos ekonominės erdvės) valstybėje, kurioje dirbate, paprastai gyvenate arba kurioje įvyko įtariamas duomenų apsaugos įstatymų pažeidimas.

Jungtinėje Karalystėje priežiūros institucija yra Informacijos komisaras (Information Commissioner), su kuriuo galima susisiekti adresu https://ico.org.uk/concerns arba telefonu: 0303 123 1113.  Su juo galite susisiekti nepriklausomai nuo to, ar esate įsikūrę Jungtinėje Karalystėje, ar ne.

EEE, Šveicarijos ir kai kurių ne Europos šalių (įskaitant JAV ir Kanadą) institucijų kontaktinius duomenis rasite čia

Kaip su mumis susisiekti

Kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną paštu, el. paštu arba telefonu:

DPO@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 908050

Sąvokos

Administratorius yra asmuo, turintis prieigą prie „Insights Online“, kad galėtų padėti „Insights“ akredituotam praktikui   administruoti jo paskyrą ir teikti vieną ar daugiau konkrečių „Insights“ produktų.  

Spalvų paletė yra spalvų paletė, nurodyta jūsų asmeniniame profilyje.  Ji skirta padėti jums suprasti, kaip sąveikaujate ir bendraujate su kitais.   Spalvų paletė atspindi jūsų spalvinių energijų derinį.  Šios energijos yra spalvingas beveik visko, ko mokome, pagrindas, nes manome, kad jos yra esminės norint suprasti save.  Nors tikriausiai turite natūralų polinkį vienai konkrečiai spalvinei energijai, mes visi esame visų spalvų energijų mišinys ir, kai reikia, galime suaktyvinti arba deaktyvinti tam tikras spalvas.  Spalvos atspindi pageidavimus, jos nerodo įgūdžių lygio, ir nors jos gali tiksliai apibūdinti jus, jos jūsų neapibrėžia.  Jūsų spalvų energija nėra statiška, veikiau ji yra taki. Ji skirta padėti jums susidoroti su bet kokia situacija, kurioje galite atsidurti stengdamiesi suprasti save.

Jūsų spalvų energijų derinį apibendrina jūsų pozicija komandos rate.

Laikytis teisinės prievolės reiškia tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai tai būtina, kad laikytumėmės mums taikomų teisinių ar norminių įsipareigojimų.

Klientas yra „Insights“ klientastiesioginis klientas ir (arba) partneris.

 

Tiesioginis klientas yra „Insights“ klientas, kuris įsigyja „Insights“ produktus savo vidiniam naudojimui (t. y. savo darbuotojams).  Tiesioginis klientas taip pat gali turėti kliento praktikų, kurie akredituoti teikti „Insights“ produktus viduje tiesioginiam klientui.

„Insights“ akredituotas praktikas yra asmuo, akredituotas „Insights“ naudoti ir teikti vieną ar kelis konkrečius „Insights“ produktus„Insights“ akredituoti praktikaigali:

 • būti „Insights“ darbuotojai ar konsultantai;
 • būti jūsų įmonės ar organizacijos darbuotojai; arba
 • būti „Insights“ partnerio ar platintojo darbuotojai ar platintojai.

„Insights“ akredituotą praktiką, kuris yra jūsų įmonės ar organizacijos darbuotojas, vadiname kliento praktiku; jis gali teikti „Insights“ produktus tik jūsų įmonės ar organizacijos viduje.

 

„Insights Connections“ yra „Insights Online“ bendruomenės skaitmeninė platforma, skirta „Insights“ akredituotiems praktikams, apimanti virtualių pokalbių erdvę ir išteklius, skirtus padėti „Insights“ akredituotiems praktikams teikti „Insights“ produktus. „Insights Connections“ duomenų apsaugos nuostatas rasite čia.

„Insights Discovery“ akreditacija yra mokymo renginys, kurį „Insights“ organizuoja asmenims, kurie nori tapti „Insights“ akredituotais praktikais.

„Insights Discovery“ anketa yra psichometrinė priemonė, kurią „Insights“ naudoja „Insights“ produktams kurti. „Insights Discovery“ anketą sudaro keletas teiginių, kuriuos dalyviai turi įvertinti pagal tai, kiek, jų manymu, kiekvienas teiginys apibūdina juos ir jų pageidavimus.  Atsakymai apdorojami naudojant mūsų algoritmą, kuris remiasi mūsų dešimtmečių patirtimi ir įdirbiu intelektinės nuosavybės srityje, kad sukurtume „Insights“ produktus (pvz., asmeninį profilį ir  komandos ratus).

 

„Insights“ renginys yra supažindinimas, seminaras, patirtis ar mokymo užsiėmimas, kuriame figūruoja „Insights“ produktai.

 

„Insights Online“ yra „Insights“ valdoma internetinė platforma, per kurią (i) asmenys gali pasiekti „Insights Discovery“ anketą; ir (ii) „Insights“ įgalioti asmenys gali pasiekti „Insights“ produktus.

„Insights“ produktai yra produktai ir paslaugos, kurie yra sukurti, priklauso arba licencijuoti „Insights“ ir kurie parduodami arba naudojami su „Insights“ prekių ir paslaugų ženklais.  Tai gali būti produktai, kuriuose yra asmens duomenų, įskaitant, bet neapsiribojant: asmeninį profilį, spalvų paletę ir  komandos ratą.

Dalyvis yra asmuo, gaunantis „Insights“ produktus arba dalyvaujantis „Insights“ renginyje (t. y. asmuo, užpildantis „Insights Discovery“ anketą, dalyvaujantis „Insights“ renginyje arba turintis asmeninį profilį).

Partneris yra „Insights“ klientas, kuris įsigyja „Insights“ produktus siekdamas panaudoti juos savo produktuose, paslaugose ir programose su savo klientais.  Kartais partneriai vadinami platintojais.

 

Asmeninis profilis yra profilis, sugeneruotas „Insights Discovery“ anketos; jis yra tik apie jus.  Asmeninis profilis skirtas padėti jums didinti jūsų savivoką ir paprastai naudojamas mokymosi ar instruktavimo patirties kontekste.  Jį sudaro grafikai, diagramos ir tekstas, kuriame aprašoma, kaip asmuo, kurio pageidavimai yra tokie, kaip jūsų, gali daugiau suprasti apie save ir kitus. Pavyzdys: profilyje gali būti skyrius apie jūsų stipriąsias ir silpnąsias puses ir vertę komandai, jūsų bendravimo stilių, pardavimų efektyvumą, tai, kaip jums sekasi vadovauti ar būti vadovaujamam, jūsų idealią darbo aplinką ir pan.  Asmeniniame profilyje matysite savo spalvų paletę ir poziciją  komandos rate.

Komandos rataskomandos rate visi komandos nariai išdėstomi pagal spalvų paletę, pasirinktą jų asmeniniuose profiliuose, rato formos diagramoje, tokiu būdu sukuriant komandos spalvų paletę.  Žodis komanda šiame kontekste gali reikšti skyriaus darbuotojus, bendradarbių grupę arba kitą asmenų grupę, dalyvaujančią „Insights“ renginyje. Jei dalyvaujate „Insights“ renginyje, kuriame taip pat dalyvauja asmenys iš kitų organizacijų, kiti „Insights“ renginio dalyviai sudaro komandą.  Komandos ratusgeneruoja „Insights“ akredituoti praktikai ir Administratoriai, jie gali būti atskleisti kitiems jūsų komandos nariams, mūsų partneriams ir tiesioginiam klientui.

Komandos ratai skirti padėti komandos nariams geriau suprasti vieni kitus ir efektyviau bendrauti tarpusavyje naudojantis spalvų palete ir mokantis, kaip nustatyti ją kiekvienam komandos nariui.

Profilių ir komandos ratų naudojimą ir kūrimą reglamentuoja mūsų priimtino naudojimo principai, kuriuos rasite čia.