Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Български Insights Online декларация за поверителност

Добре дошли в електронния въпросник на Insights („Въпросника“), Политика за поверителност.

Моля, прочетете и се уверете, че разбирате настоящата политика за поверителност, преди да използвате въпросника. Ако има нещо, което не разбирате, моля, свържете се с нас.

Ако предоставяте лични данни за други лица, моля, уверете се, че те разбират тази политика за поверителност, преди да изпратите личните им данни. Моля, уведомете ги какво точно правите от тяхно име.

Моля, не ни предоставяйте никакви лични данни, освен ако нямате право да правите това.

Тази политика за поверителност:

 • съдържа важна информация за нас и за това как и защо събираме, съхраняваме, използваме и споделяме Вашите лични данни.
 • обяснява Вашите права във връзка с Вашите лични данни
 • информира Ви как да се свържете с нас или надзорния орган на Обединеното кралство, Службата на комисаря по информацията (ICO), ако имате въпроси или притеснения, или искате да упражните правата си
 • информира Ви как да подадете жалба

Искаме да разберете как и защо събираме Ваши лични данни и как те се използват по време на целия процес.

Тази политика за поверителност е публикувана на 21.12.2020 г. и последно е актуализирана на [08.10.2021 г.]

Ние непрекъснато се опитваме да подобряваме нашите процеси и понякога може да се налага да актуализираме тази политика за поверителност.  Ще Ви информираме за актуализации на имейл адреса, който ни предоставяте, когато използвате въпросника, затова Ви молим да ни уведомявате, ако има промяна в данните Ви.

Думите с главни букви в политиката за поверителност, които не са в началото на изречение, са имена или имат специални значения, дефинирани в политиката за поверителност.

Кои сме ние?

Ние сме Insights Learning and Development Limited, фирма, регистрирана в Шотландия с фирмен номер SC107074, а местоименията „ние“, „наш“ или „нас“ тук се отнасят за Insights Learning and Development Limited и съответните ни филиали.  Настоящата политика за поверителност регулира нашите практики във връзка с въпросника и всички лични данни, които ни предоставяте чрез него. Тя не регулира практиките на която и да е друга страна.

Адресът на регистрация на Insights Learning and Development Limited е Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG.

Ние събираме Вашите лични данни чрез нашия въпросник. Ние използваме, съхраняваме и носим отговорност за такива данни и извършваме всичките си дейности в съответствие с всички приложими закони. Това като цяло са UK Data Protection Act 2018 (Законът на Обединеното кралство от 2018 г. за защита на данните ) и UK General Data Protection Regulation (Общият регламент на Обединеното кралство за защита на данните).  Когато предоставяте лични данни на някой от нашите филиали, те може да обработват личните Ви данни в съответствие с техните местни закони за защита на данни.

Ние сме определени в законодателството на Обединеното кралство като администратор на данни.

Ако сте клиент на дистрибутор или партньор на Insights, какъвто може да е случаят, ако Вашият въпросник се предоставя от организация, която не е нито Ваш работодател, нито Insights, Вие трябва да прочетете и политиката за поверителност на този дистрибутор или партньор.

Дистрибуторите и партньорите могат да използват Вашите лични данни за свои собствени цели, при условие че има законно основание за това. Това трябва да Ви бъде обяснено от тази организация и те трябва да Ви предоставят своята политика за поверителност. Insights не носи отговорност за дейностите по обработката на данни на своите дистрибутори или партньори, които действат като независими администратори. Като независими администратори те определят целта, начина и средствата на дейностите си по извършваната от тях обработка. Ако имате някакви притеснения относно начина, по който наш партньор или дистрибутор обработва Вашите данни, ще трябва решите този въпрос директно с тях или чрез регулатора, но моля да ни уведомите. Ние приемаме такива въпроси много сериозно и ще разследваме всички жалби и ще обърнем необходимото внимание на предоставената от Вас информация. Ако не сте сигурни дали имате достъп до въпросниците чрез партньор или дистрибутор, моля, свържете се с нас.

Какво представляват въпросникът и Колелото на екипа?

Въпросникът

Във въпросника ще бъдете помолени да отговорите на поредица от въпроси. Вашите отговори ще бъдат обработени от нашия алгоритъм за създаването на Ваш личен „Профил“. Профилът Ви се състои от графики и раздели с текст, описващи как човек с Вашите предпочитания може да разбере повече за себе си и другите. Ние използваме тази информация, за да улесним Вашето пътешествие към себеосъзнаването с Insights.

Въпреки че използваме Вашите отговори на нашите въпроси, за да създадем Профил, ние не „профилираме“, както е определено в закона за поверителност на данните на Обединеното кралство, тъй като не използваме Вашата информация за целите на автоматично вземане на решения.

Вашият Профил ще Ви бъде предоставен в контекста на обучение или коучинг.

Колело на екипа

Освен Профил, Insights може да генерира Колело на екипа, което идентифицира и отбелязва цветовите предпочитания от Профила на всеки член на екипа върху диаграма във формата на Колело, изобразяваща предпочитанията на Екипа. Екип в този контекст може да означава екипи на отдели, групи от колеги или други групи от лица, включително на учебно събитие. Колелата на екипите са предназначени да помагат на членовете на екип да се разбират по-добре и да общуват по-ефективно, като използват и се учат как да идентифицират цветовите предпочитания на всеки член на екипа. Колелата на екипите може да бъдат генерирани от Акредитирани специалисти на Insights, Администратори на клиенти и Администратори на Insights и може да бъдат споделяни с други членове на Вашия екип, нашите партньори и Вашия работодател или организация.

Акредитирани специалисти на Insights означава лица, които са преминали обучение, инструктаж и акредитация от Insights и които могат да използват и доставят продукти на Insights; Администратори на клиенти означава служители или външни изпълнители на работодатели или организации, които заявяват въпросника и действат в качеството на администратор за подпомагане на Акредитирани специалисти на Insights; и Администратори на Insights означава служители на Insights, които действат в качеството на администратор.

Използването и създаването на Профили и Колела на екипите са ограничени и се регулират от нашата Политика за приемлива употреба, с която може да се запознаете тук.

Не е разрешено клиенти, дистрибутори или партньори на Insights да създават или използват Профили или Колела на екипите по начин, несъвместим с Политиката за приемлива употреба, освен ако не са в състояние да установят законно основание за това. В такъв случай от тях трябва да получите съобщение за политиката за поверителност, в което се посочва това законно основание и е обяснено как и защо те ще обработват Вашите данни.  Моля, не забравяйте да прочетете всички политики за поверителност, които са Ви предоставени, за да сте сигурни, че разбирате как Вашите лични данни се обработват от всички страни, които имат достъп до тях.

Отказ

Имате право да не предоставяте своите лични данни. Също така имате право да откажете участие в Лични профили и/или Колела на екипите по всяко време, като се свържете с нас по имейл: clientservices@insights.com.

Ако не предоставите личните си данни или решите да се откажете, това може да ни забави или да ни попречи да предоставим някой от нашите продукти и услуги. или може да Ви попречи да получите пълната полза от тях. Независимо от това, не сте задължени да ни предоставяте данните, които искаме, и имате пълно право да се откажете по всяко време.

Лични данни, които събираме

Когато достъпите или използвате Въпросника, ние може да съберем следната информация:

 • Вашето пълно име
 • Вашият служебен имейл адрес
 • Втори имейл адрес
 • Вашето име „Известен/на като“
 • Предпочитаният от Вас език
 • Предпочитаните от Вас местоимения
 • Държава на местожителство (по избор)
 • Възрастова група (по избор)
 • Длъжност (по избор)
 • Прослужено време (по избор)
 • Ниво в служебната йерархия (по избор)
 • Сектор (по избор)
 • Подсектор (по избор)
 • Отговори на Въпросника – Вашите отговори на въпросите за предпочитанията.

Тези лични данни са необходими, за да можем да предоставяме своите продукти и услуги, включително Профил и Колело на екипа. Ние можем да ги предоставим на Вас, на нашите акредитирани специалисти (независимо дали са в рамките на Вашата организация или работодател), на наш дистрибутор или партньор и за други цели, посочени в настоящата политика за поверителност.

Как се събират Вашите лични данни

Обикновено събираме Вашите лични данни, когато сте поканени да попълните или се регистрирате за Въпросник и когато попълвате Въпросника. Може също така да събираме информация от трети страни като:

 • Вашият работодател или организация (напр. може да получим Вашето име и имейл адрес от колега или работодател, когато те ни помолят да Ви поканим на обучение);
 • Акредитиран специалист на Insights, Администратор на Insights или Администратор на клиенти (например, когато искат да Ви поканят на или да организират обучение); или
 • Нашите партньори или дистрибутори, които използват Insights, за да Ви предоставят продукти и услуги.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки за целите на удостоверяването и анализите, когато използвате Въпросника.  Нашата политика за бисквитките е тук.

Как и защо използваме лични данни

Съгласно закона за защита на данните можем да използваме лични данни само ако имаме основателна причина. Такива причини включват:

 • спазване на нашите правни задължения
 • изпълнение на договор с лицето, чиито данни трябва да се използват
 • предприемане на стъпки преди сключване на договор с лицето, чиито данни трябва да се използват
 • за нашите законни интереси* или тези на трета страна; или
 • когато сте дали съгласие.

*Съществува законен интерес, ако има бизнес или търговска необходимост от използване на лични данни, която надделява над правата и интересите на лицето, чиито данни трябва да се използват.

Таблицата по-долу обяснява как използваме лични данни и причините за това:

За какво използваме Вашите лични данни

Нашето законно основание

За да Ви предоставяме своите продукти и услуги по договор, който имаме с Вашия работодател и/или организация.

За нашите законни интереси или тези на трета страна – например, за да подкрепяме Вашия работодател и/или организация във Вашето професионално и учебно развитие и развитието на умения за изграждане на екип и да Ви предоставяме в съответните срокове своите продукти и услуги в съответствие с договора, който имаме сключен с тях.

За да създадем „Профил“ въз основа на Вашите отговори на нашия Въпросник Insights.

За нашите законни интереси или тези на трета страна – например, за да подкрепяме Вас и Вашия работодател и/или организация във Вашето професионално и учебно развитие и развитие на умения за изграждане на екип и да Ви предоставяме в съответните срокове своите продукти и услуги в съответствие с договора, който имаме сключен с тях.

Във връзка с нашата политика за съхранение на данни, ние може също да съхраняваме копие от Вашите отговори на въпросника във файл, за да Ви дадем възможност да проследите своето учене през целия живот като сравнявате различни Лични профили, които сте попълнили, и да откриете повече за себе си, както и за да дадем възможност на Акредитирани специалисти на Insights да работят с Вас по време на Вашето обучително пътешествие. Това ни позволява да предоставяме пълната полза от нашите услуги на Вас като физическо лице.

За да създадем „Колело на екипа“, което Ви позволява да видите къде Вие и другите се намирате във Вашия екип и по-добре да разберете и се свържете с членовете на екипа.

За нашите законни интереси или тези на трета страна – например, за да подкрепяме Вашия работодател и/или организация във Вашето професионално и учебно развитие и развитието на умения за изграждане на екип и да Ви предоставяме в съответните срокове своите продукти и услуги в съответствие с договора, който имаме сключен с тях.

Във връзка с нашата политика за съхранение на данни, ние може също да съхраняваме копие от Вашата позиция на Колелото на екипа във файл, за да Ви дадем възможност да проследите напредъка си и за да дадем възможност на Акредитирани специалисти на Insights да работят с Вас и колеги по време на Вашето обучение. Като сравнявате своите различни позиции на Колелото на екипа, ще можете да видите осезаемо всички промени в предпочитанията си и в различни екипи по време на Вашето учене през целия живот.  Този процес ни позволява да предоставяме пълната полза от своите услуги на Вас като физическо лице и да вървим заедно с Вас във Вашето откривателско пътешествие.

За да обработваме Вашите лични данни чрез нашия алгоритъм, за да създадем уникален за Вас Личен профил. Личният профил е разработен, за да Ви помогне да разберете себе си по-добре.

За нашите законни интереси или тези на трета страна – например, за да подкрепяме Вашия работодател и/или организация във Вашето професионално и учебно развитие и развитието на умения за изграждане на екип и да Ви предоставяме в съответните срокове своите продукти и услуги в съответствие с договора, който имаме сключен с тях.

За да Ви информираме за Вашия личен профил директно или чрез Акредитиран специалист на Insights. За да прехвърляме данни към Акредитиран специалист.

За нашите законни интереси или тези на трета страна – например, за да подкрепяме Вашия работодател и/или организация във Вашето професионално и учебно развитие и развитието на умения за изграждане на екип и да Ви предоставяме в съответните срокове своите продукти и услуги в съответствие с договора, който имаме сключен с тях. Коучингът също е разработен, за да Ви даде възможност да разберете себе си по-добре.

За да организираме семинар или учебно събитие за Вас и други колеги и посетители.

За нашите законни интереси или тези на трета страна – например, за да подкрепяме Вашия работодател и/или организация във Вашето професионално и учебно развитие и развитието на умения за изграждане на екип и да Ви предоставяме в съответните срокове своите продукти и услуги в съответствие с договора, който имаме сключен с тях. Опитът също е разработен, за да Ви даде възможност да разберете себе си по-добре.

За да изпълняваме своите законни задължения, като например водене на регистър на посетителите съгласно правилата за пожарна безопасност.

За да Ви дадем достъп до Въпросника.

За нашите законни интереси или тези на трета страна – например, за да подкрепяме Вашия работодател и/или организация във Вашето професионално и учебно развитие и развитието на умения за изграждане на екип и да Ви предоставяме в съответните срокове своите продукти и услуги в съответствие с договора, който имаме сключен с тях.

За да Ви дадем възможност за достъп и използване на нашите продукти и услуги според нуждите. Молим Ви да ни предоставите втори имейл адрес, който да Ви даде възможност да възстановите акаунта си, ако загубите паролата, или да Ви предоставим достъп до Вашия профил, когато напуснете работодателя на организацията, чрез която сте попълнили Въпросника .

Търсене и действия при обратна връзка относно продуктите и услугите, които сме Ви предоставили.

За нашите законни интереси или тези на трета страна – за съдействие в предоставянето на продукти и услуги с добър стандарт.

За да управляваме нашите текущи отношения и да Ви осигурим достъп до своите продукти.

За нашите законни интереси или тези на трета страна – поддържане на връзка с нашите потребители и гарантиране, че (във връзка с нашата политика за съхранение на данните) нашите потребители могат да имат достъп до нашите продукти и услуги по време на тяхното обучително пътешествие, независимо от съществуването или промяната в други отношения, например всяко сливане, разделяне, промяна в корпоративния състав или идентичността на организацията, чрез която попълвате всеки Въпросник, всяка промяна, свързана с Вашия работодател или със заетостта Ви, и всяка промяна в каквото и да е споразумение между Insights и някой от нейните клиенти, партньори, дистрибутори или други посредници.

Актуализиране и подобряване на нашите вътрешни архиви.

За да спазваме своите законови и нормативни задължения (напр. за проверка на точността и актуалността на архивите.) 

За нашите законни интереси или тези на трета страна, например за гарантиране, че можем да останем във връзка със своите потребители по отношение на предоставянето на нашите услуги.

Осигуряване на спазване на бизнес политиките, например политики, обхващащи сигурността и използването на интернет.

За нашите законни интереси или тези на трета страна, т.е. за гарантиране, че спазваме своите собствени вътрешни процедури, за да можем да Ви предоставим най-добрата услуга.

Събиране и предоставяне на информация, необходима или свързана с одити, запитвания или разследвания от регулаторни органи.

За да спазваме своите правни и нормативни задължения.

Оперативни причини, като например подобряване на ефективността, обучението и качеството.

За нашите законни интереси или тези на трета страна, т.е. да бъдем максимално ефективни, за да можем да Ви предоставим възможно най-добрата услуга.

Научноизследователски и развойни цели, като разработване на нови продукти, подобряване на съществуващите ни продукти и поддържане и подобряване на качеството.

За нашите законни интереси или тези на трета страна, т.е. да сме добри в това, което правим, за да можем да Ви предоставим възможно най-добрата услуга.

Статистически анализ, който да ни помогне да управляваме своите вътрешни практики, например във връзка с нашите финансови резултати, клиентска база, вид работа или други мерки за ефективност.

За нашите законни интереси или тези на трета страна, т.е. да бъдем максимално ефективни, за да можем да Ви предоставим възможно най-добрата услуга.

Предотвратяване на неоторизиран достъп и модификации на системите.

За нашите законни интереси или тези на трета страна, т.е. да предотвратяваме и откриваме престъпна дейност, която може да навреди на нас и на Вас.


За да спазваме своите правни и нормативни задължения.

Външни одити и проверки на качеството, например за акредитации по ISO и одита на нашите отчети.

За нашите законни интереси или тези на трета страна, т.е. да поддържаме нашите акредитации, за да можем да покажем, че се придържаме към високи стандарти на работа.


За да спазваме своите правни и нормативни задължения

За предоставяне на копия от Вашия профил и Колела на екипите на Акредитирани специалисти на Insights* в рамките на нашите дистрибутори или партньори.

За законните интереси на Insights или тези на трета страна – например, за да дадем възможност на нашите дистрибутори и партньори да Ви предоставят своите продукти и услуги, които включват продукти и услуги на Insights.

Юрисдикции, изискващи съгласие

Ако сте физическо лице, което се намира в юрисдикция, изискваща съгласие за обработка на Вашите данни, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, преди да съберем или използваме Вашите данни, освен ако не можем да направим заключение за Вашето съгласие от Вашите действия или бездействия. Когато определяме подходящата форма на съгласие, ние отчитаме чувствителността на личната информация, причините, поради които я събираме, и Вашите разумни очаквания като субект на данни. Когато използваме лични данни поради нова цел, ние ще документираме тази нова цел и ще поискаме Вашето съгласие за нея.

Продажба на лични данни

Insights таксува Вашия работодател или организация за предоставяните услуги, но не продава лични данни на трети страни.

Специална категория лични данни

Специалната категория лични данни включва данни, като раса, политически и религиозни убеждения, членство в съюзи, здраве и данни относно сексуалния живот на човек. Тя се нуждае от повече защита, тъй като е много чувствителна и може да засегне правата и свободите на даден човек. Insights не използва специална категория лични данни.

С кого споделяме Вашите лични данни

Рутинно споделяме лични данни с:

 • Акредитирани специалисти на Insights, които са подготвени за предоставяне на обучение на участници или потребители. Акредитиран специалист на Insights може да бъде служител или консултант на Insights, служител или консултант на Вашия работодател или организация или служител или консултант на някой от нашите партньори или дистрибутори.
 • Административен персонал, който съдейства за организирането на обучение
 • Работодатели и други организации, за които може да работите. Това се ограничава само до Колелата на екипите.
 • Нашите дистрибутори и партньори, когато те предоставят продукти и услуги на Insights
 • Лица, извършващи услуги по обработка от наше име. Когато използваме лица по обработка на данни, ние гарантираме, че имаме сключени подходящи договори с тях и че те са строго задължени да спазват нашите инструкции

Може да споделим Вашите данни с други трети страни, ако ни помолите да го направим.

Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до онези, които имат истинска бизнес нужда за достъп до тях. Тези, които обработват Вашата информация, трябва да го правят само по оторизиран начин и са обвързани със задължение за поверителност. Когато Вашият работодател придобива или обработва Ваши лични данни, той го прави като независим администратор; той трябва да има законно основание за такава обработка и трябва да Ви информира как и защо обработва Вашите данни. Ние не предоставяме Профили на работодателите, но може да им предоставим Колелата на екипите.

Членовете на групата компании на Insights също могат да споделят лични данни помежду си. Имаме вътрешногрупови споразумения, за да гарантираме, че всички лични данни, споделени по този начин, са защитени.

Когато Вашите лични данни се съхраняват от нас

Информацията се съхранява на нашите AWS сървъри в Дъблин и може да се съхранява в нашите офиси и тези на компаниите от нашата група, агенции на трети страни, партньори или дистрибутори на Insights, доставчици на услуги, представители и агенти, както е описано по-горе (вижте „С кого споделяме Вашите лични данни“).

Някои от тези трети страни може да са извън Европейското икономическо пространство или мястото, където сте базирани.

Предаване на личните Ви данни от мястото, където сте базирани – международно предаване на данни

За да Ви предоставим своите услуги, понякога е необходимо да споделяме Вашите лични данни извън Обединеното кралство, Европейското икономическо пространство (ЕИП) или мястото, където сте базирани, например:

 • с нашите офиси или други компании в рамките на нашата група;
 • с нашите доставчици на услуги
 • с нашите клиенти
 • с нашите акредитирани специалисти
 • с нашите партньори и дистрибутори
 • ако се намирате извън Обединеното кралство/ЕИП, трябва да предадем Вашите лични данни на нашите сървъри в рамките на Обединеното кралство/ЕИП и обратно до Вашето местоположение
 • когато има международно измерение на услугите, които Ви предоставяме.

Ние ще предаваме Вашите данни на международно ниво само когато имаме установени подходящи процеси, политики и предпазни мерки, както и законно основание в съответствие с приложимото законодателство.

Колко дълго ще бъдат съхранявани Вашите лични данни

Можете да поискате да изтрием Вашите лични данни от нашите архиви по всяко време, като ни изпратите имейл на clientservices@insights.com.

В противен случай, след събиране на данните, обработката и споделянето на резултатите с Вас, те ще бъдат запазени:

 • за отговори на Ваши искания, въпроси, жалби или искове
 • за да можем да гарантираме, че сме се отнасяли с Вас добросъвестно
 • за поддържане на архиви, изисквани от закона
 • в случай, че след време искате да проследим промени във Вашия профил и позиция на Колелото на екипа

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, изброени по-горе. Ние автоматично ще изтрием или анонимизираме Вашите лични данни, когато тези цели вече не съществуват.

В случая на четвъртата цел – проследяване на Вашето развитие – това означава след период на бездействие. Примери за бездействие могат да включват:

Няма създаден Профил през последните 2,5 години

Не е изтеглян Профил през последните 2,5 години

Не е добавян Профил към Колело на екипа през последните 2,5 години

Но винаги имате възможност да помолите Вашите данни да бъдат изтрити.

Данни, които са анонимизирани, вече не може да Ви идентифицират и законът счита, че такива данни не представляват риск за индивидуалните свободи, така че можем да използваме такива данни за всякакви цели. За да сте напълно наясно как използваме Вашите данни, дори след като сме ги анонимизирали напълно, ние може да използваме анонимизирана информация за тестване на нашите ИТ системи, изследвания, анализ на данни, подобряване на нашата услуга и разработване на нови продукти и функции. Може също да споделяме анонимизирана информация с други.

Вашите права

Имате следните права, които може да упражнявате безплатно:

Достъп

Правото да Ви бъде предоставено копие от Вашите лични данни

Коригиране

Правото да изискате от нас да коригираме всякакви грешки във Вашите лични данни

Да бъдете забравени

Правото да изискате от нас да изтрием Вашите лични данни

Ограничаване на обработката

Правото да изискате от нас да ограничим обработката на Вашите лични данни

Преносимост на данните

Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общоприет и машинно четим формат и/или да предадете тези данни на трета страна

Да възразите

Правото да възразите: 
— по всяко време срещу обработката на Вашите лични данни за директен маркетинг (включително профилиране). Insights не извършва такава обработка.
— срещу непрекъснатата обработка на Вашите лични данни от нас, например обработка, извършвана за целите на нашите законни интереси.

Да не сте обект на автоматизирано индивидуално вземане на решения

Правото да не сте обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка (включително профилиране), което води до засягащи Ви правни последици или по подобен начин значително Ви засяга. Insights не извършва такава обработка.

За допълнителна информация относно всяко от тези права, включително обстоятелствата, при които се прилагат, моля, вижте Guidance from the UK Information Commissioner’s Office (ICO) on individuals’ rights under the General Data Protection Regulation (Насоки от Службата на Комисаря по информацията (ICO) на Обединеното кралство относно правата на физическите лица съгласно Общия регламент относно защитата на данните).

Ако искате да упражните някое от тези права, моля:

 • изпратете имейл на нашето Длъжностно лице по защита на данните на dpo@insights.comи
 • уведомете ни относно:
  • кое(и) право(а) бихте искали да упражните и
  • информацията, за която се отнася Вашето искане.

За да запазим сигурността на Вашите данни, може да се наложи да поискаме доказателство за Вашата самоличност и адрес, преди да можем да Ви предоставим каквато и да е информация.

Поддържане на сигурността на Вашите лични данни

Разполагаме с въведени подходящи мерки за сигурност за предотвратяване на случайно изгубване или незаконно използване или достъп до Вашите лични данни.

Също така имаме въведени процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността на данните. Ще уведомим Вас и всеки уместен регулаторен орган за дадено предполагаемо нарушение на сигурността на данните, когато по закон сме длъжни да го направим.

Как да подадете жалба

Надяваме се, че можем да разрешим всяко Ваше запитване или притеснение относно използването на Вашата информация от нас.

Общият регламент относно защитата на данните също Ви дава право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата в Европейския съюз (или Европейското икономическо пространство), където работите, обичайно живеете или където е възникнало всяко предполагаемо нарушение на законите за защита на данни. Надзорният орган в Обединеното кралство е Службата на Комисаря по информацията, с който може да се свържете на https://ico.org.uk/concerns или по телефона: 0303 123 1113. Можете да се свържете с нея, независимо дали се намирате във Великобритания или не.

Данни за контакт с органи в ЕИП, Швейцария и определени държави извън ЕС (включително САЩ и Канада) може да намерите тук

Как да се свържете с нас

Моля, свържете се с нашето Длъжностното лице по защита на данните по пощата, имейл или телефон на:

dpo@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 908050

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

DPO@insights.com

Позволете ни да помогнем на Вашия бизнес днес. Свържете се с нас сега, за да стартирате своето пътешествие.

Свържете се с нас