Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Afrikaans Insights Online-privaatheidkennisgewing

Velkommen til privatlivspolitikken for Insights' online-evaluator (“evaluator”).

Du bedes læse og sætte dig ind i indholdet af denne privatlivspolitik, før du benytter evaluatoren. Hvis der er noget, du ikke forstår, bedes du kontakte os.

Hvis du opgiver personoplysninger om en anden person, bedes du sikre dig, at han eller hun forstår denne privatlivspolitik, før du sender personoplysningerne. Fortæl personen præcis, hvad du gør for dem.

Du må ikke afgive personoplysninger til os, medmindre du har ret til det.

Denne privatlivspolitik:

 • indeholder vigtige oplysninger om os, og hvordan og hvorfor vi indsamler, opbevarer, anvender og deler dine personoplysninger.
 • forklarer dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger
 • fortæller, hvordan du kontakter os eller det britiske datatilsyn, ICO, hvis du har spørgsmål eller bekymringer eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder
 • fortæller, hvordan du kan klage

Vi vil gerne have, at du forstår, hvordan og hvorfor vi indsamler dine personoplysninger, og hvordan de bliver brugt under hele processen.

Denne privatlivspolitik er offentliggjort den 21/12/2020 og senest opdateret den [08/10/2021]

Vi forsøger løbende at forbedre vores processer og kan fra tid til anden have behov for at opdatere denne privatlivspolitik.Vi holder dig orienteret om opdateringer via den e-mailadresse, du giver os, når du bruger evaluatoren, så du bedes fortælle os det, hvis dine oplysninger bliver ændret.

De ord i denne politik, som er skrevet med stort begyndelsesbogstav og ikke står i starten af en sætning, er navne eller har en særlig betydning i denne politik (dette gælder kun i den engelske udgave).

Hvem er vi?

Vi er Insights Learning and Development Limited, et selskab, som er registreret i Skotland med virksomhedsnummeret SC107074, og når der i denne politik står “vi”, “vores” eller “os”, betyder det Insights Learning and Development Limited og vores relevante datterselskaber.  Denne privatlivspolitik regulerer vores praksis i forhold til evaluatoren og de personoplysninger, du giver os via evaluatoren. Den regulerer ikke andre parters praksis.

Insights Learning and Development Limiteds hjemsted er Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG.

Vi indsamler dine personoplysninger gennem vores evaluator. Vi anvender, opbevarer og er ansvarlig for disse oplysninger og udfører alle vores aktiviteter i overensstemmelse med al relevant lovgivning. Det vil generelt være den britiske Data Protection Act 2018 (databeskyttelseslov) og den britiske General Data Protection Regulation (databeskyttelsesforordning).  Når du opgiver personoplysninger til et af vores datterselskaber, kan de håndtere dine personoplysninger i overensstemmelse med deres lokale databeskyttelseslovgivning.

Vi er defineret som dataansvarlig i britisk lovgivning.

Hvis du er kunde hos en Insights-forhandler eller -partner, hvilket kan være tilfældet, hvis din evaluator leveres af en organisation, som hverken er din arbejdsgiver eller Insights, skal du også læse forhandlerens eller partneres privatlivspolitik.

Forhandlere og partnere kan anvende dine personoplysninger til egne formål, forudsat at der er lovligt grundlag for det. Organisationen skal gøre det klart for dig, og de skal give dig deres privatlivspolitik. Insights er ikke ansvarlig for sine forhandleres eller partneres privatlivspolitik, da de fungerer som uafhængige dataansvarlige. De bestemmer i deres egenskab af uafhængige dataansvarlige formålet med deres behandlingsaktiviteter, og hvordan de udfører dem. Hvis du har problemer med den måde, en af vores partnere eller forhandlere håndterer dine data på, skal du henvende dig direkte til dem eller til myndighederne, men du må meget gerne også fortælle os om det. Vi tager den slags meget alvorligt og vil undersøge alle klager og behandle din kommunikation med behørig respekt. Hvis du er usikker på, om du tilgår et af vores evaluatorspørgeskemaer gennem en partner eller forhandler, bedes du kontakte os.

Hvad er evaluatoren og teamhjulet?

Evaluatoren

Evaluatoren beder dig om at besvare en række spørgsmål. Dine svar bliver behandlet af vores algoritme, og ud fra det bliver der skabt en personlig "profil" af dig. Din profil består af grafer og tekstafsnit, som beskriver, hvordan en person med dine præferencer kan forstå sig selv og andre bedre. Vi bruger disse oplysninger til at facilitere din selvindsigtsrejse med Insights.

Selvom vi bruger dine svar på vores spørgsmål til at skabe en profil, "profilerer" vi ikke som defineret i den britiske databeskyttelseslov, da vi ikke bruger dine oplysninger til automatiske beslutningsprocesser.

Du får din profil i en lærings- eller coachingsammenhæng.

Teamhjulet

Ud over en profil kan Insights generere et teamhjul, som identificerer og markerer det enkelte teammedlems farvepræferencer fra profilen på et hjulformet diagram, som viser teamets præferencer. Teamet kan i denne sammenhæng betyde afdelingsteam, samlinger af kolleger eller andre samlinger af personer, herunder et læringsforløb. Teamhjulet er beregnet til at hjælpe medlemmerne af et team med at forstå andre bedre og kommunikere mere effektivt ved at bruge og lære, hvordan de identificerer de enkelte teammedlemmers farvepræferencer. Teamhjulet kan genereres af akkrediterede Insights-practitioners, kundeadministratorer og Insights-administratorer og kan deles med andre medlemmer af dit team, vores partnere og din arbejdsgiver eller organisation.

Akkrediterede Insights-practitioners er personer, som har fået undervisning, instruktioner og akkreditering fra Insights, og som kan bruge og levere Insights’ produkter; kundeadministratorer er medarbejdere eller leverandører for arbejdsgivere eller organisationer, som anmoder om evaluatorer, og har en administrativ funktion, hvor de hjælper akkrediterede Insights-practitioners; Insights-administratorer er medarbejdere hos Insights, der har en administrativ funktion.

Brugen og skabelsen af profiler og teamhjul er begrænset og reguleret af vores politik for acceptabel brug, som kan findes her.

Insights’ kunder, forhandlere eller partnere må ikke oprette eller bruge profiler eller teamhjul på en måde, som er i strid med vores politik for acceptabel brug, medmindre de kan godtgøre et lovgrundlag for det. I dette tilfælde bør du modtage en privatlivspolitik fra dem, som anfører lovgrundlaget og fortæller dig, hvordan og hvorfor de behandler dine data.  Sørg for at læse alle privatlivspolitikker, du får udleveret, for at sikre, at du forstår, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet af alle parter, som har adgang til dem.

Fravalg

Du har ret til ikke at opgive dine personoplysninger. Du har også til hver en tid ret til at fravælge at deltage i personprofiler og/eller teamhjul ved at kontakte os pr. e-mail: clientservices@insights.com.

Hvis du ikke opgiver dine personoplysninger, eller hvis du fravælger det, kan det forsinke eller forhindre os i at levere nogle af vores produkter og tjenester, eller det kan forhindre, at du får det fulde udbytte af dem. Du har ikke desto mindre ikke pligt til at give os nogen af de data, vi anmoder om, og du er til hver en tid fuldt berettiget til at fravælge det.

Personoplysninger, vi indsamler

Når du tilgår eller bruger evaluatoren, kan vi indsamle følgende oplysninger:

 • Dit fulde navn
 • Din arbejds-e-mail
 • En sekundær e-mailadresse
 • Dit kaldenavn
 • Dit foretrukne sprog
 • Dine foretrukne pronominer
 • Bopælsland (valgfrit)
 • Aldersinterval (valgfrit)
 • Jobtitel (valgfrit)
 • Varighed af ansættelse (valgfrit)
 • Jobniveau (valgfrit)
 • Sektor (valgfrit)
 • Undersektor (valgfrit)
 • Evaluatorsvar – dine svar på præferencespørgsmålene.

Disse personoplysninger er nødvendige, for at vi kan levere vores produkter og tjenester, herunder en profil og et teamhjul. Vi kan levere dem til dig, vores akkrediterede practitioners (uanset om de er i din organisation eller din arbejdsgiver eller ej), vores forhandler eller partner og til andre formål, som er anført i denne privatlivspolitik.

Sådan indsamles dine personoplysninger

Vi indsamler generelt dine personoplysninger, når du bliver inviteret eller registrerer dig til en evaluator, og når du udfylder evaluatoren. Vi kan også indsamle oplysninger fra tredjeparter som:

 • Din arbejdsgiver eller organisation (vi kan f.eks. få dit navn og din e-mailadresse fra en kollega eller arbejdsgiver, når de beder os om at invitere dig til et læringsforløb).
 • En akkrediteret Insights-practitioner, Insights-administrator eller kundeadministrator (f.eks. når de vil invitere dig til eller oprette et læringsforløb).
 • Vores partnere eller forhandlere, som bruger Insights til at levere produkter og tjenester til dig.

Cookies

Vi bruger cookies til godkendelse og analyse, når du bruger evaluatoren.  Vores cookiepolitik er her.

Hvordan og hvorfor vi bruger personoplysninger

I henhold til databeskyttelseslovgivningen må vi kun bruge personoplysninger, hvis vi har en gyldig grund til det. Det kan f.eks. være:

 • at overholde vores juridiske forpligtelser
 • at opfylde en kontrakt med den person, hvis oplysninger skal bruges
 • at tage skridt før indgåelse af en kontrakt med den person, hvis oplysninger skal bruges
 • hvis vi eller en tredjepart har en legitim interesse*
 • du har givet samtykke

*Der foreligger legitim interesse, hvis der er et forretningsmæssigt eller kommercielt behov for at bruge personoplysninger, som ikke opvejes af de rettigheder og interesser, den person, hvis oplysninger skal bruges, har.

Nedenstående tabel forklarer, hvordan vi bruger personoplysninger, og vores begrundelse for at gøre det:

Det bruger vi dine personoplysninger til

Vores lovgrundlag

Til at levere vores produkter eller tjenester til dig i henhold til en kontrakt, vi har med din arbejdsgiver og/eller organisation.

Vores eller tredjeparts legitime interesse – f.eks. at støtte din arbejdsgiver og/eller organisation i din faglige og læringsmæssige udvikling og teambuildingfærdigheder og at levere vores produkter og tjenester til dig i overensstemmelse med den kontrakt, vi har med dem.

Til at skabe en "profil" ud fra dine svar på vores Insights-evaluatorspørgeskema.

Vores eller tredjeparts legitime interesse – f.eks. at støtte dig og din arbejdsgiver og/eller organisation i din faglige og læringsmæssige udvikling og teambuildingfærdigheder og at levere vores produkter og tjenester til dig i overensstemmelse med den kontrakt, vi har med dem.

I henhold til vores til enhver tid gældende dataopbevaringspolitik kan vi også opbevare en kopi af dine evaluatorsvar, så du kan gå tilbage og se din livslange læringsrejse ved at sammenligne forskellige personprofiler, du har udfyldt, og få mere viden om dig selv, og sætte akkrediterede Insights-practitioners i stand til at interagere med dig under hele din læringsrejse. Det sætter os i stand til at give dig det fulde udbytte af vores tjenester.

Til at skabe et "teamhjul", som sætter dig i stand til at se, hvordan du og andre ligger i teamet, og forstå og forbinde teammedlemmerne bedre.

Vores eller tredjeparts legitime interesse – f.eks. at støtte din arbejdsgiver og/eller organisation i din faglige og læringsmæssige udvikling og teambuildingfærdigheder og at levere vores produkter og tjenester til dig i overensstemmelse med den kontrakt, vi har med dem.

I henhold til vores til enhver tid gældende dataopbevaringspolitik kan vi også opbevare en kopi af din teamhjulposition, så du kan gå tilbage og se, hvordan du har udviklet dig, og sætte akkrediterede Insights-practitioners i stand til at interagere med dig under hele din læringsrejse. Ved at sammenligne dine forskellige teamhjulpositioner kan du fysisk se ændringer i dine præferencer og din position i forskellige team under hele din livslange læringsrejse.  Denne behandling sætter os i stand til at give dig det fulde udbytte af vores tjenester og følge dig på din opdagelsesrejse.

Til at behandle dine personoplysninger med vores algoritme for at skabe en personprofil, som er unik for dig. Formålet med personprofilen er at hjælpe dig med at forstå dig selv bedre.

Vores eller tredjeparts legitime interesse – f.eks. at støtte din arbejdsgiver og/eller organisation i din faglige og læringsmæssige udvikling og teambuildingfærdigheder og at levere vores produkter og tjenester til dig i overensstemmelse med den kontrakt, vi har med dem.

Til at debriefe dig om din personprofil, enten direkte eller gennem en akkrediteret Insights-practitioner. Til at overføre data til den akkrediterede practitioner.

Vores eller tredjeparts legitime interesse – f.eks. at støtte din arbejdsgiver og/eller organisation i din faglige og læringsmæssige udvikling og teambuildingfærdigheder og at levere vores produkter og tjenester til dig i overensstemmelse med den kontrakt, vi har med dem. Coachingen er også udformet med henblik på at sætte dig i stand til at forstå dig selv bedre.

Til at levere en workshop eller et læringsforløb til dig eller andre kolleger og deltagere.

Vores eller tredjeparts legitime interesse – f.eks. at støtte din arbejdsgiver og/eller organisation i din faglige og læringsmæssige udvikling og teambuildingfærdigheder og at levere vores produkter og tjenester til dig i overensstemmelse med den kontrakt, vi har med dem. Oplevelsen er også udformet med henblik på at sætte dig i stand til at forstå dig selv bedre.

Til at opfylde vores juridiske forpligtelser, f.eks. registrering af deltagerne i henhold til brandsikkerhedsreglerne.

Til at give dig adgang til evaluatoren.

Vores eller tredjeparts legitime interesse – f.eks. at støtte din arbejdsgiver og/eller organisation i din faglige og læringsmæssige udvikling og teambuildingfærdigheder og at levere vores produkter og tjenester til dig i overensstemmelse med den kontrakt, vi har med dem.

Til at give dig adgang til og sætte dig i stand til at bruge vores produkter og tjenester som ønsket. Vi beder om en sekundær e-mailadresse, så du kan gendanne din konto, hvis du har mistet en adgangskode, eller for at du kan få adgang til din profil, når du har forladt den arbejdsgiver eller organisation, hvor du udfyldte evaluatorspørgeskemaet.

Til at søge og handle på feedback på de produkter og tjenester, vi har leveret til dig.

Vores eller tredjeparts legitime interesse – for at hjælpe os med at levere en god standard for produkter og tjenester.

Til at administrere vores løbende relation og give dig adgang til vores produkter.

Vores eller tredjeparts legitime interesse – at holde kontakt med vores brugere og sikre, at vores brugere (i henhold til vores dataopbevaringspolitik) kan få adgang til vores produkter og tjenester under hele deres læringsrejse, uanset om der eksisterer eller sker ændringer i en anden relation, f.eks. fusion, opdeling, ændring i sammensætningen eller identiteten af den organisation, hvorigennem du udfylder et evaluatorspørgeskema, ændringer i din arbejdsgiver eller ansættelsesstatus og ændringer i ordningen mellem Insights og Insights' kunder, partnere, forhandlere eller andre mellemled.

Opdatering og udvidelse af vores interne arkiver.

For at overholde vores juridiske og regulatoriske forpligtelser (f.eks. at sikre, at vores arkiver er korrekte og up to date). 

Vores eller tredjeparts interesse, f.eks. at sikre, at vi holder forbindelse til vores kunder med hensyn til levering af vores tjenester.

Til at sikre, at forretningspolitikker bliver overholdt, f.eks. politikker vedrørende sikkerhed og internetbrug.

Vores eller tredjeparts legitime interesse, f.eks. for at sikre, at vi følger vores egne interne procedurer, så vi kan levere den bedste tjeneste til dig.

Indsamling og levering af oplysninger, som kræves af eller vedrører revisioner, forespørgsler eller efterforskninger fra regulatoriske myndigheder.

For at overholde vores juridiske og regulatoriske forpligtelser.

Driftsmæssige forhold, f.eks. forbedring af effektivitet, uddannelse og kvalitet.

Vores eller tredjeparts legitime interesse, f.eks. for at være så effektive, vi kan, så vi kan levere den bedste tjeneste til dig.

Forsknings- og udviklingsformål, f.eks. udvikling af nye produkter, forbedring af vores eksisterende produkter og opretholdelse og forbedring af kvalitet.

Vores eller tredjeparts legitime interesse, f.eks. for at være så gode til det, vi laver, som vi kan, så vi kan levere den bedste tjeneste til dig.

Statistiske analyser for at hjælpe os med at administrere vores interne praksis, f.eks. i forhold til økonomisk resultat, kundebase, arbejdstype eller andre effektiviseringsforanstaltninger.

Vores eller tredjeparts legitime interesse, f.eks. for at være så effektive, vi kan, så vi kan levere den bedste tjeneste til dig.

Til at forhindre uautoriseret adgang til og ændring af systemer.

Vores eller tredjeparts legitime interesse, dvs. for at forhindre og opdage kriminel aktivitet, som kan skade os eller dig.


For at overholde vores juridiske og regulatoriske forpligtelser.

Eksterne revisioner og kvalitetskontroller, f.eks. til ISO-akkreditering og revision af vores konti.

Vores eller tredjeparts legitime interesse, dvs. for at opretholde vores akkrediteringer, så vi kan vise, at vi arbejder med en høj standard.


For at overholde vores juridiske og regulatoriske forpligtelser.

Til at levere kopier af vores profil og teamhjul til akkrediterede Insights-practitioners* inden for vores forhandlere eller partnere.

Insights' eller tredjeparts legitime interesse – f.eks. at sætte vores forhandlere og partnere i stand til at levere deres produkter og tjenester, som omfatter Insights’ produkter og tjenester, til dig.

Retsområder, der kræver samtykke

Hvis du er en fysisk person i et retsområde, som kræver samtykke, for at vi kan behandle dine data, beder vi om dit udtrykkelige samtykke, før vi indsamler eller bruger dine data, medmindre vi kan udlede dit samtykke af dine handlinger eller manglende handlinger. Når vi beslutter, hvilken form for samtykke der er passende, inddrager vi følsomheden af personoplysningerne, årsagerne til, at vi behandler dem, og dine rimelige forventninger som registreret, i beslutningen. Når vi bruger personoplysninger til et nyt formål, dokumenterer vi det nye formål og beder om dit samtykke til det.

Salg af personoplysninger

Insights opkræver betaling fra din arbejdsgiver eller organisation for de leverede tjenester, men sælger ikke personoplysninger til tredjeparter.

Særlige kategorier af personoplysninger

Særlige kategorier af personoplysninger som f.eks. race, politisk og religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredstilstand og oplysninger om en persons seksualliv. Disse oplysninger skal have ekstra beskyttelse, da de er så følsomme og kan have indflydelse på en persons rettigheder og frihedsrettigheder. Insights bruger ikke denne særlige type personoplysninger.

Hvem vi deler dine personoplysninger med

Vi deler rutinemæssigt personoplysninger med:

 • Akkrediterede Insights-practitioners, som er uddannet i at levere læringsforløb til deltagere eller brugere. En akkrediteret Insights-practitioner kan være en medarbejder eller konsulent hos Insights, en medarbejder eller konsulent hos din arbejdsgiver eller organisation eller en medarbejder eller konsulent hos en af vores partnere eller forhandlere.
 • Administrativt personale, som bistår med at arrangere læringsforløb
 • Medarbejdere og andre organisationer, du måtte arbejde for. Dette gælder kun for teamhjul.
 • Vores forhandlere og partnere, hvor de leverer Insights’ produkter og tjenester
 • Personer, som udfører behandlingstjenester for os. Når vi bruger databehandlere, sørger vi for at have passende kontrakter med dem, og at de er forpligtet til at følge vores instruktioner meget nøje

Vi kan dele dine oplysninger med andre tredjeparter, hvis du beder os om det.

Vi begrænser adgangen til dine personoplysninger til dem, som har et legitimt forretningsmæssigt behov for at have adgang til dem. De, der behandler dine oplysninger, må kun gøre det på en godkendt måde og er underlagt tavshedspligt. Når din arbejdsgiver opsamler eller behandler nogen af dine personoplysninger, sker det som uafhængig dataansvarlig; de skal have et lovligt grundlag til behandlingen, og de skal fortælle dig, hvordan og hvorfor de behandler dine oplysninger. Vi leverer ikke profiler til arbejdsgivere, men vi kan levere teamhjul til dem.

Medlemmer af Insights-gruppen kan også dele personoplysninger med hinanden. Vi har gruppeaftaler på plads, som sikrer, at personoplysninger, der deles på denne måde, er beskyttet.

Her opbevarer vi dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares på vores AWS-servere i Dublin og kan opbevares på vores kontorer og hos selskaberne i gruppen, tredjepartsagenturer, partnere og forhandlere af Insights, serviceudbydere, repræsentanter og agenter som beskrevet ovenfor (se "Hvem vi deler dine personoplysninger med").

Nogle af disse tredjeparter kan være hjemmehørende uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller det sted, hvor du er hjemmehørende.

Overførsel af dine personoplysninger uden for dit hjemsted – international overførsel

For at kunne levere vores tjenester til dig er det af og til nødvendigt for os at dele dine personoplysninger uden for Storbritannien, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller det sted, hvor du er hjemmehørende, f.eks.:

 • med vores kontorer eller andre selskaber i gruppen
 • med vores serviceudbydere
 • med vores kunder
 • med vores akkrediterede practitioners
 • med vores partnere og forhandlere
 • hvis du er hjemmehørende uden for Storbritannien/EØS, har vi behov for at overføre dine personoplysninger til vores servere i Storbritannien/EØS og tilbage til det sted, hvor du er,
 • når der er en international dimension i de tjenester, vi leverer til dig

Vi overfører kun dine data internationalt, når vi har relevante politikker, processer og sikkerhedsforanstaltninger på plads og et lovligt grundlag i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvor længe dine personoplysninger bliver opbevaret

Du kan til hver en tid anmode om, at vi sletter dine personoplysninger fra vores arkiver, ved at sende en e-mail til clientservices@insights.com.

Ellers bliver de efter indsamling, behandling og deling med dig opbevaret:

 • for at besvare dine anmodninger, spørgsmål, klager eller krav
 • så vi kan sikre os, at vi behandler dig på en fair måde
 • for at føre regnskab osv. som krævet i lovgivningen
 • hvis du ønsker, at vi skal holde styr på ændringer i din profil og teamhjulposition over tid

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål. Vi sletter eller anonymiserer automatisk dine personoplysninger, når disse formål ophører.

I forbindelse med det fjerde formål – at holde styr på din udvikling – betyder det efter en periode uden aktivitet. Eksempler på inaktivitet kan være:

Ingen profil oprettet i de sidste 2,5 år

Ingen profil downloadet i de sidste 2,5 år

Ingen profil tilføjet i et teamhjul i de sidste 2,5 år

Men du har altid mulighed for at bede om at få dine oplysninger slettet.

Oplysninger, som er anonymiseret, kan ikke længere identificere dig, og i lovgivningens øjne udgør disse oplysninger ikke nogen risiko for den enkeltes frihedsrettigheder, så vi kan bruge disse data til alle formål. For at du er helt på det rene med, hvordan vi bruger dine oplysninger, også når vi har anonymiseret dem fuldstændigt, så kan vi bruge anonymiserede oplysninger til test af vores it-systemer, forskning, dataanalyse, forbedring af tjenesten og udvikling af nye produkter og features. Vi kan også dele anonymiserede oplysninger med andre.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, som du kan gøre brug af gratis:

Adgang

Ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger

Berigtigelse

Ret til at bede os om at rette eventuelle fejl i dine personoplysninger

Ret til at blive glemt

Ret til at bede os om at slette dine personoplysninger

Begrænsning af behandling

Ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

Dataportabilitet

Ret til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og/eller at transmittere disse oplysninger til en tredjepart

Til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse: 
– mod at dine personoplysninger bliver behandlet med henblik på direkte markedsføring (herunder profilering). Insights udfører ikke denne type behandling.
– mod fortsat behandling af dine personoplysninger, f.eks. behandling, som udføres med henblik på vores legitime interesser.

Til ikke at blive underkastet automatisk individuel beslutningstagning

Ret til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatisk behandling (herunder profilering), som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Insights udfører ikke denne type behandling.

Du kan finde yderligere oplysninger om disse rettigheder, herunder de omstændigheder, hvorunder de gælder, i vejledningen om den enkeltes rettigheder i forbindelse med EU's databeskyttelsesforordning fra det britiske datatilsyn (ICO).

Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du:

 • sende en e-mail til vores Databeskyttelsesrådgiver på dpo@insights.com og
 • fortælle os:
  • hvilken rettighed/hvilke rettigheder du ønsker at gøre brug af,
  • de oplysninger, din anmodning vedrører

For at sikre dine oplysninger kan vi bede om bevis på din identitet og adresse, før vi kan give dig nogen oplysninger.

Sikring af dine personoplysninger

Vi har iværksat passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at personoplysninger går tabt eller anvendes eller tilgås ulovligt.

Vi har også procedurer for håndtering af mistanke om brud på datasikkerheden. Vi underretter dig og eventuelle relevante myndigheder om mistanke om brud på datasikkerheden, når vi er juridisk forpligtet til det.

Sådan klager du

Vi håber, at vi kan løse de spørgsmål eller bekymringer, du måtte have, om vores brug af dine oplysninger.

Den generelle forordning om databeskyttelse giver dig også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat i EU (eller EØS), hvor du arbejder, normalt bor, eller hvor en påstået krænkelse af databeskyttelseslovgivningen er foregået. Tilsynsmyndigheden i Storbritannien er Information Commissioner, som kan kontaktes på https://ico.org.uk/concerns eller på telefon: 0303 123 1113. Du kan kontakte dem, uanset om du er hjemmehørende i Storbritannien eller ej.

Kontaktoplysningerne til myndigheder i EØS, Schweiz og visse ikke-europæiske lande (herunder USA og Canada) kan findes her

Sådan kontakter du os

Du bedes kontakte vores databeskyttelsesrådgiver pr. post, e-mail eller telefon på:

dpo@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 908050

Databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger:

DPO@insights.com

Lad os hjælpe din virksomhed i dag. Kontakt os nu, og start din rejse med Insights.

Kontakt os