Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Tiếng Việt Thông báo Quyền Riêng tư Insights Online

Chào mừng đến với Tuyên bố Quyền riêng tư áp dụng cho người thực hiện Bản đánh giá Trực tuyến Insights (“Bản Đánh giá”).

Vui lòng đọc và chắc chắn bạn đã hiểu rõ tuyên bố quyền riêng tư này trước khi tiến hành làm Bản đánh giá. Nếu có điểm nào chưa rõ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn đang thay mặt cá nhân nào khác để cung cấp dữ liệu cho chúng tôi, vui lòng đảm bảo cá nhân đó đã nắm được nội dung thông báo quyền riêng tư này trước khi bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ. Hãy thông báo cho họ biết chính xác những gì bạn đang thay mặt họ thực hiện.

Vui lòng không cung cấp thông tin cá nhân của người khác cho chúng tôi nếu bạn chưa được uỷ quyền.

Trong thông báo quyền riêng tư này:

 • có chứa các thông tin quan trọng về chúng tôi và cách thức, lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.
 • giải thích các quyền của người tham gia đối với dữ liệu cá nhân của mình
 • cung cấp cách thức liên hệ với chúng tôi hoặc cơ quan quản lý của Vương quốc Anh, ICO, nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc hoặc muốn thực hiện quyền của mình
 • cung cấp cách thức gửi khiếu nại

Chúng tôi muốn bạn hiểu được cách thức và lý do tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và những thông tin này sẽ được sử dụng như thế nào trong toàn bộ quá trình.

Thông báo quyền riêng tư này được ban hành ngày 21/12/2020 và cập nhật lần cuối vào ngày [08/10/2021]

Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện các quy trình và có thể sẽ phải cập nhật thông báo quyền riêng tư này thường xuyên.Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các nội dung cập nhật qua địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi làm Bản đánh giá, vì vậy vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu thông tin của bạn có thay đổi.

Những từ được viết hoa chữ cái đầu mặc dù không phải ở đầu câu là chỉ tên riêng hoặc mang những ý nghĩa đặc biệt, và sẽ được giải thích rõ trong thông báo này.

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là Insights Learning and Development Limited, một công ty đăng ký kinh doanh tại Scotland với mã số SC107074. Trong thông báo này, những danh xưng “chúng tôi” và “của chúng tôi” đều mang nghĩa chỉ Insights Learning and Development Limited và các công ty con có liên quan.  Thông báo quyền riêng tư này áp dụng cho các thực hành, hoạt động liên quan đến Bản đánh giá và tất cả dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong Bản đánh giá. Tuy nhiên sẽ không được áp dụng với các thực hành của bất kỳ bên nào khác.

Insights Learning and Development Limited có địa chỉ đăng ký tại Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ Bản đánh giá. Chúng tôi sẽ sử dụng, lưu trữ và chịu trách nhiệm về những dữ liệu này, mọi hoạt động của chúng tôi đều tuân thủ theo các quy định pháp luật liên quan. Các quy định này bao gồm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Vương quốc Anh 2018 và Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu Vương quốc Anh.  Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho một trong các công ty con của chúng tôi, họ có thể xử lý các dữ liệu cá nhân này theo các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu tại địa phương đó.

Theo luật của Vương quốc Anh, chúng tôi được coi là đơn vị kiểm soát dữ liệu.

Nếu bạn là khách hàng của nhà phân phối hoặc đối tác của Insights, sẽ xảy ra trường hợp Bản đánh giá này do một đơn vị khác, không phải nơi bạn làm việc hay Insights, cung cấp, khi đó, bạn cần nắm rõ thông báo quyền riêng tư của nhà phân phối hoặc đối tác đó.

Các nhà phân phối và đối tác có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho các mục đích của riêng họ trong phạm vi luật pháp cho phép. Tổ chức đó cần thông báo rõ ràng cho bạn về điều này cũng như cung cấp cho bạn thông báo quyền riêng tư của họ. Insights không chịu trách nhiệm về các hoạt động xử lý dữ liệu của các nhà phân phối hay đối tác vì họ là các tổ chức kiểm soát dữ liệu độc lập. Với tư cách là đơn vị kiểm soát dữ liệu độc lập, họ sẽ tự quyết định mục đích, cách thức và phương tiện xử lý dữ liệu. Nếu gặp vấn đề về cách thức xử lý dữ liệu tại một trong những đối tác hoặc nhà cung cấp của chúng tôi, bạn cần liên hệ và xử lý trực tiếp với đối tác/nhà cung cấp đó, hoặc thông qua cơ quan pháp luật. Tuy nhiên, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết nếu sự việc này xảy ra. Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc những vấn đề này và tiến hành điều tra mọi khiếu nại và xử lý thoả đáng những thông tin trao đổi với bạn. Nếu bạn chưa rõ liệu mình có đang truy cập vào một trong các bản đánh giá thông qua đối tác hay nhà phân phối hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bản đánh giá và Mô hình bánh xe Đội nhóm là gì?

Bản đánh giá

Bản đánh giá sẽ đưa ra một loạt các câu hỏi cho bạn trả lời. Câu trả lời của bạn sẽ được xử lý bằng các thuật toán của chúng tôi để tạo một "Hồ sơ'' của riêng bạn. Hồ sơ của bạn sẽ bao gồm các biểu đồ và thông tin mô tả giúp những người được bạn nhắc đến hiểu được bản thân họ và người khác. Chúng tôi sử dụng những thông tin này để hỗ trợ bạn trên hành trình tự nhận thức với Insights.

Mặc dù chúng tôi sử dụng các câu trả lời của bạn để tạo Hồ sơ, nhưng theo luật pháp về quyền riêng tư dữ liệu của Vương quốc Anh, chúng tôi không ‘lập hồ sơ’, vì chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tự đưa ra quyết định.

Hồ sơ này sẽ được chia sẻ lại cho bạn trong khi bạn tham gia trải nghiệm học tập hoặc khai vấn.

Mô hình Bánh xe Đội nhóm

Ngoài Hồ sơ, Insights có thể khởi tạo một Mô hình Bánh xe Đội nhóm. Theo đó, màu sắc của từng thành viên trong nhóm theo Hồ sơ cá nhân sẽ được biểu thị trên một biểu đồ hình Bánh xe mô tả đặc điểm của cả Đội nhóm. Đội nhóm trong trường hợp này có thể là các nhóm làm việc cùng phòng ban, một nhóm đồng nghiệp, hoặc một nhóm cá nhân, bao gồm những người tham gia sự kiện học tập. Mô hình Bánh xe Đội nhóm được thiết kế để giúp các thành viên trong nhóm hiểu nhau hơn và biết cách giao tiếp hiệu quả hơn bằng cách áp dụng và học cách xác định đặc điểm màu sắc của từng thành viên trong nhóm. Mô hình Bánh xe Đội nhóm có thể do Người hướng dẫn chính thức của Insights, Quản trị Khách hàng và Quản trị Insights khởi tạo và mô hình này có thể được chia sẻ với các thành viên khác trong nhóm, đối tác của chúng tôi cũng như cơ quan hoặc tổ chức nơi bạn làm việc.

Người hướng dẫn chính thức của Insights là những người đã được đào tạo, hướng dẫn và được Insights công nhận. Đồng thời họ có thể sử dụng và hướng dẫn người khác sử dụng các sản phẩm của Insights; Quản trị Khách hàng là các nhân viên hoặc nhà thầu của công ty hoặc tổ chức có yêu cầu tiến hành Bản đánh giá và có vai trò hỗ trợ hành chính cho Người hướng dẫn chính thức của Insights; Quản trị Insights là nhân viên của Insights, chuyên đảm nhận các công việc hành chính.

Việc sử dụng và khởi tạo Hồ sơ và Mô hình Bánh xe Đội nhóm chỉ được tiến hành trong giới hạn và phải tuân thủ theo Chính sách Sử dụng Hợp lý của chúng tôi. Bạn có thể xem thêm chính sách này tại đây.

Khách hàng, nhà phân phối hay đối tác của Insights không được phép khởi tạo hoặc sử dụng Hồ sơ hay Mô hình Bánh xe Đội nhóm với mục đích trái với các điều khoản đã nêu trong Chính sách Sử dụng Hợp lý, trừ khi họ có thể cung cấp cơ sở pháp lý cho những hành động này. Trong trường hợp đó, những đơn vị này cần gửi thông báo quyền riêng tư cho bạn, trong đó nêu rõ về cơ sở pháp lý và cho bạn biết cách thức và lý do tại sao họ sẽ xử lý dữ liệu của bạn.  Vui lòng đọc toàn bộ các thông báo quyền riêng tư bạn nhận được để chắc chắn bạn nắm được cách thức xử lý dữ liệu của tất cả các bên có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn.

Không tham gia

Bạn có quyền không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền lựa chọn không đồng ý cho khởi tạo Hồ sơ Cá nhân và/hoặc Mô hình Bánh xe Đội nhóm vào bất cứ thời điểm nào, chỉ cần liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: clientservices@insights.com.

Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân, hoặc lựa chọn không tham gia, chúng tôi có thể sẽ không thể cung cấp hoặc sẽ có sự chậm trễ trong việc cung cấp một số sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc có thể khiến bạn không thể tận dụng được toàn bộ lợi ích từ những sản phẩm hoặc dịch vụ này. Tuy nhiên, bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào trong số những dữ liệu mà chúng tôi yêu cầu, và có toàn quyền lựa chọn rút lui vào bất kỳ thời điểm nào.

Những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Bản đánh giá của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

 • Họ tên đầy đủ
 • Địa chỉ email công việc
 • Địa chỉ email khác
 • Tên thường gọi
 • Ngôn ngữ bạn muốn sử dụng
 • Danh xưng bạn muốn sử dụng
 • Quốc gia cư trú (không bắt buộc)
 • Độ tuổi (không bắt buộc)
 • Chức danh công việc (không bắt buộc)
 • Thâm niên làm việc (không bắt buộc)
 • Cấp bậc công việc (không bắt buộc)
 • Ngành (không bắt buộc)
 • Phân ngành phụ (không bắt buộc)
 • Trả lời bản đánh giá - các câu trả lời về xu hướng lựa chọn của bạn.

Chúng tôi cần những dữ liệu cá nhân này để có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, trong đó có Hồ sơ và Mô hình Bánh xe Đội nhóm. Chúng tôi có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ này cho bạn, người hướng dẫn chính thức của chúng tôi (bất kể người này có làm việc tại tổ chức hoặc cơ quan của bạn hay không), nhà phân phối hoặc đối tác của chúng tôi hoặc để phục vụ các mục đích khác được nêu trong thông báo quyền riêng tư này.

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thế nào

Chúng tôi thường thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn được mời tham gia hoặc đăng ký nhận Bản đánh giá và khi bạn hoàn thành Bản đánh giá. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các bên thứ ba ví dụ như:

 • Cơ quan hoặc tổ chức nơi bạn làm việc (ví dụ chúng tôi có thể nhận được tên và địa chỉ email của bạn từ một đồng nghiệp hoặc công ty nào đó khi họ yêu cầu chúng tôi mời bạn tham gia trải nghiệm học tập);
 • Người hướng dẫn chính thức của Insights, Quản trị Insights hoặc Quản trị Khách hàng (ví dụ, khi họ muốn mời bạn tham gia hoặc xây dựng trải nghiệm học tập); hoặc
 • Các đối tác hoặc nhà phân phối của chúng tôi - những người sử dụng Insights để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn.

Cookies

Chúng tôi dùng cookies cho các mục đích xác minh và phân tích khi bạn thực hiện Bản đánh giá.  Chính sách cookies của chúng tôi có tại đây.

Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân

Theo luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi chỉ có thể sử dụng dữ liệu cá nhân nếu có lý do chính đáng. Các lý do này bao gồm:

 • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi
 • thực hiện hợp đồng với người có dữ liệu được chúng tôi sử dụng
 • tiến hành các bước cần làm trước khi ký kết hợp đồng với người có dữ liệu được chúng tôi sử dụng
 • vì các lợi ích hợp pháp* của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba; hoặc
 • khi bạn đồng ý.

*Lợi ích hợp pháp nghĩa là khi nhu cầu sử dụng dữ liệu cá nhân vì mục đích thương mại hoặc kinh doanh không đi ngược lại với các quyền và lợi ích của người có dữ liệu được chúng tôi sử dụng.

Bảng dưới đây giải thích cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân:

Mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Cơ sở pháp lý

Nhằm liên tục cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ theo hợp đồng được ký kết giữa chúng tôi và cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba - ví dụ như để hỗ trợ cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn nâng cao chuyên môn và học tập cũng như kỹ năng xây dựng nhóm và nhằm liên tục cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ theo hợp đồng được chúng tôi ký với cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn.

Để tạo ‘Hồ sơ’ dựa trên các câu trả lời của bạn trong Bản đánh giá Insights của chúng tôi.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba - ví dụ như để hỗ trợ cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn nâng cao chuyên môn và học tập cũng như kỹ năng xây dựng nhóm và nhằm liên tục cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ theo hợp đồng được chúng tôi ký với cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn.

Tùy theo chính sách lưu trữ dữ liệu của chúng tôi tại từng thời điểm, chúng tôi có thể lưu lại bản sao các câu trả lời trong bản đánh giá để bạn có thể theo dõi hành trình học tập suốt đời của mình như so sánh các Hồ sơ cá nhân bạn đã điền và khám phá thêm về bản thân mình đồng thời giúp Người hướng dẫn chính thức Insights có thể tương tác với bạn trong suốt hành trình học tập. Lưu trữ dữ liệu cho phép chúng tôi tối đa hoá lợi ích bạn nhận được từ các dịch vụ được chúng tôi cung cấp.

Khởi tạo ‘Mô hình Bánh xe Đội nhóm’ cho phép bạn có cái nhìn tổng thể về vị trí của bản thân và các thành viên khác trong nhóm, từ đó, bạn có thể hiểu và kết nối với họ hiệu quả hơn.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba - ví dụ như để hỗ trợ cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn nâng cao chuyên môn và học tập cũng như kỹ năng xây dựng nhóm và nhằm liên tục cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ theo hợp đồng được chúng tôi ký với cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn.

Tùy theo chính sách lưu trữ dữ liệu của chúng tôi tại từng thời điểm, chúng tôi có thể lưu lại bản sao vị trí của bạn trong Mô hình Bánh xe Đội nhóm để bạn có thể theo dõi tiến bộ của bản thân, đồng thời giúp Người hướng dẫn chính thức Insights có thể kết nối bạn với các đồng nghiệp trong suốt hành trình học tập. Khi so sánh vị trí của mình trong các Mô hình Bánh xe Đội nhóm, bạn sẽ có thể thấy rõ từng thay đổi trong xu hướng lựa chọn của bản thân và khi ở các nhóm khác nhau trong cả hành trình học tập suốt đời của mình.  Lưu trữ dữ liệu theo cách này sẽ cho phép chúng tôi tối đa hoá lợi ích bạn nhận được từ các dịch vụ chúng tôi cung cấp, đồng thời cho phép chúng tôi đồng hành cùng bạn trong hành trình khám phá bản thân.

Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân bằng thuật toán hoàn toàn phục vụ mục đích khởi tạo Hồ sơ cho mỗi cá nhân. Hồ sơ Cá nhân được thiết kế nhằm giúp bạn hiểu rõ bản thân mình hơn.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba - ví dụ như để hỗ trợ cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn nâng cao chuyên môn và học tập cũng như kỹ năng xây dựng nhóm và nhằm liên tục cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ theo hợp đồng được chúng tôi ký với cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn.

Để trao đổi trực tiếp với bạn hoặc thông qua Người hướng dẫn chính thức Insights về thông tin có trong Hồ sơ Cá nhân. Để chuyển dữ liệu cho Người hướng dẫn chính thức.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba - ví dụ như để hỗ trợ cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn nâng cao chuyên môn và học tập cũng như kỹ năng xây dựng nhóm và nhằm liên tục cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ theo hợp đồng được chúng tôi ký với cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn. Phiên khai vấn cũng được xây dựng nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân mình.

Để tổ chức một buổi hội thảo hoặc sự kiện học tập cho bạn, các đồng nghiệp, và những người tham gia.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba - ví dụ như để hỗ trợ cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn nâng cao chuyên môn và học tập cũng như kỹ năng xây dựng nhóm và nhằm liên tục cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ theo hợp đồng được chúng tôi ký với cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn. Trải nghiệm cũng được thiết kế nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân mình.

Để hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý, như tuân thủ cách thức lưu trữ danh sách người tham gia theo quy định an toàn khi xảy ra hỏa hoạn.

Để bạn có thể truy cập Bản đánh giá.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba - ví dụ như để hỗ trợ cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn nâng cao chuyên môn và học tập cũng như kỹ năng xây dựng nhóm và nhằm liên tục cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ theo hợp đồng được chúng tôi ký với cơ quan và/hoặc tổ chức của bạn.

Để cho phép bạn truy cập và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi khi có yêu cầu. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email phụ để bạn có thể khôi phục tài khoản trong trường hợp bị mất mật khẩu hoặc để bạn có thể truy cập vào Hồ sơ cá nhân ngay cả khi không còn làm việc ở cơ quan hoặc tổ chức hiện tại.

Xin phản hồi và dựa trên phản hồi đó để có các bước xử lý điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ bạn đang sử dụng.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba - để hỗ trợ chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng hơn.

Nhằm quản lý mối quan hệ hiện tại giữa Insights và bạn, đồng thời cấp cho bạn quyền truy cập các sản phẩm của chúng tôi.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba - giữ liên lạc với người dùng dịch vụ và đảm bảo rằng (theo chính sách lưu trữ dữ liệu của chúng tôi) người dùng có thể tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ trong suốt hành trình học tập, dù có biến động hay thay đổi trong bất kỳ mối quan hệ nào, ví dụ như công ty sáp nhập, chia tách, thay đổi trong cơ cấu doanh nghiệp hoặc danh tính của tổ chức nơi người dùng thực hiện Bản đánh giá, hay khi người dùng thay đổi nơi làm việc hoặc thay đổi tình trạng công việc, hoặc bất kỳ thay đổi nào khác trong các thỏa thuận giữa Insights và các khách hàng, đối tác, nhà phân phối của công ty hoặc các đơn vị trung gian khác.

Cập nhật và nâng cấp hồ sơ nội bộ của chúng tôi.

Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định (ví dụ đảm bảo độ chính xác và cập nhật cho các hồ sơ được lưu trữ.) 

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba, ví dụ, đảm bảo rằng chúng tôi vẫn có thể liên hệ với người dùng trong các vấn đề liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.

Đảm bảo tuân thủ các chính sách kinh doanh, ví dụ, các chính sách về bảo mật và sử dụng internet.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba, ví dụ, đảm bảo chúng tôi tuân theo các quy trình nội bộ để có thể cung cấp cho người tham gia dịch vụ tốt nhất.

Thu thập và cung cấp các thông tin theo yêu cầu hoặc liên quan đến các hoạt động kiểm toán, yêu cầu cung cấp thông tin hoặc điều tra của cơ quan pháp luật.

Nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định.

Vì lý do vận hành, ví dụ như nâng cao hiệu quả, đào tạo và chất lượng.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba, ví dụ, hoạt động hiệu quả nhất có thể và mang lại dịch vụ tốt nhất cho người tham gia.

Vì mục đích nghiên cứu và phát triển, ví dụ như phát triển sản phẩm mới, nâng cấp sản phẩm hiện có và duy trì và nâng cao chất lượng.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba, ví dụ nâng cao năng lực tối đa và mang lại dịch vụ tốt nhất cho người tham gia.

Phân tích thống kê giúp chúng tôi quản lý các thực hành nội bộ, ví dụ như thực hành trong công tác tài chính, hệ thống khách hàng, loại hình công việc hoặc các biện pháp nâng cao hiệu suất khác.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba, ví dụ, hoạt động hiệu quả nhất có thể và mang lại dịch vụ tốt nhất cho người tham gia.

Ngăn chặn hành vi truy cập trái phép và thay đổi hệ thống.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba, ví dụ, nhằm ngăn chặn và phát hiện hoạt động tội phạm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chúng tôi và người tham gia.


Nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định.

Kiểm toán độc lập và kiểm tra chất lượng, ví dụ, để xin chứng nhận ISO và kiểm toán các tài khoản của chúng tôi.

Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba, ví dụ, để duy trì các chứng nhận đã đạt được và chứng minh chúng tôi vận hành theo tiêu chuẩn cao.


Nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi

Để cung cấp bản sao Hồ sơ và Mô hình Bánh xe Đội nhóm cho Người hướng dẫn chính thức Insights* làm việc tại các nhà phân phối và đối tác của chúng tôi.

Vì lợi ích hợp pháp của Insights hoặc của một bên thứ ba - ví dụ, để cho phép các nhà phân phối và đối tác của chúng tôi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho người tham gia, bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ của Insights.

Khu vực yêu cầu có bằng chứng chấp thuận theo luật

Nếu bạn sinh sống ở các khu vực có yêu cầu bằng chứng để chứng minh bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tuân thủ theo điều kiện này trước khi tiến hành thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn trừ khi chúng tôi có thể suy luận rằng bạn đã đồng ý từ các hành động chứng minh hoặc hành động im lặng của bạn. Khi đánh giá biểu mẫu đưa ra có thích hợp để sử dụng không, chúng tôi đã cân nhắc đến độ nhạy cảm của các thông tin cá nhân, lý do tại sao chúng tôi cần thu thập chúng và các kỳ vọng hợp lý của người tham gia trong vai trò là đối tượng cung cấp dữ liệu. Khi sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích mới, chúng tôi sẽ dẫn chứng mục đích mới đó bằng tài liệu và xin sự đồng ý từ phía người tham gia.

Bán dữ liệu cá nhân

Insights tính phí đối với cơ quan hoặc tổ chức của bạn khi chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các công ty và tổ chức này, nhưng chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba.

Dữ liệu cá nhân đặc thù

Dữ liệu đặc thù bao gồm các vấn đề như sắc tộc, niềm tin chính trị và tôn giáo, thành viên hiệp hội, sức khỏe và dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục của các cá nhân. Những dữ liệu này cần bảo vệ nghiêm ngặt hơn vì đây là những dữ liệu quá nhạy cảm và có thể ảnh hưởng tới các quyền và tự do cá nhân. Insights không sử dụng dữ liệu cá nhân đặc thù.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai

Chúng tôi thường chia sẻ dữ liệu cá nhân với:

 • Những người hướng dẫn chính thức Insights đã được đào tạo để hướng dẫn người tham gia hoặc người dùng trải nghiệm hoạt động học tập. Người hướng dẫn chính thức Insights có thể là nhân viên hoặc tư vấn của Insights, nhân viên hoặc tư vấn của cơ quan hoặc tổ chức của bạn hoặc nhân viên hay tư vấn của một trong các đối tác hoặc nhà cung cấp của chúng tôi.
 • Nhân viên hành chính hỗ trợ tổ chức trải nghiệm học tập
 • Có thể là cơ quan hoặc tổ chức khác nơi bạn làm việc. Nội dung này chỉ giới hạn riêng cho Mô hình Bánh xe Đội nhóm.
 • Đội ngũ nhà cung cấp và đối tác của chúng tôi, khi họ cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Insights
 • Những người thay mặt chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ. Khi có người đại diện cung cấp dịch vụ, chúng tôi đảm bảo ký hợp đồng với những người đại diện này và yêu cầu họ có nghĩa vụ phải nghiêm khắc tuân thủ các hướng dẫn của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba khác nếu bạn yêu cầu.

Chúng tôi hạn chế quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ cho phép những người có nhu cầu kinh doanh thỏa đáng được tiếp cận những dữ liệu này mà thôi. Những người xử lý thông tin của bạn phải tiến hành xử lý theo đúng cách thức đã thoả thuận và phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật. Khi cơ quan của bạn yêu cầu hoặc tự tiến hành xử lý bất kỳ nội dung nào trong dữ liệu cá nhân của bạn, tức là cơ quan của bạn chính là đơn vị quản lý dữ liệu độc lập; hành động này phải tuân thủ theo đúng cơ sở pháp lý và bạn phải được thông báo về cách thức cũng như lý do tại sao dữ liệu của mình được xử lý theo cách thức như vậy. Chúng tôi không cung cấp Hồ sơ cho cơ quan bạn làm việc, nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho họ Mô hình Bánh xe Đội nhóm.

Các thành viên trong nhóm Insights của các công ty cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với nhau. Chúng tôi đã xây dựng sẵn các thỏa thuận liên nhóm để đảm bảo rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được chia sẻ theo cách thức này đều được bảo vệ.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn ở đâu

Thông tin của bạn được lưu trên các máy chủ AWS tại Dublin và có thể được giữ tại các văn phòng của chúng tôi và của các công ty trong tập đoàn, các đơn vị bên thứ ba, đối tác hoặc nhà phân phối của Insights, đơn vị cung cấp dịch vụ, đại diện hoặc đại lý được mô tả ở trên (xem mục 'Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai').

Một số đơn vị trong số các bên thứ ba này có thể nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc tại nơi bạn đang sinh sống.

Chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi nơi bạn sinh sống - chuyển giao quốc tế

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ của Insights, đôi khi chúng tôi cần chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài Vương quốc Anh, Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc nơi bạn đang sinh sống, ví dụ:

 • với các văn phòng của chúng tôi hoặc các công ty khác trong tập đoàn;
 • với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi
 • với khách hàng của chúng tôi
 • với những người hướng dẫn chính thức của chúng tôi
 • với các đối tác và nhà cung cấp của chúng tôi
 • nếu bạn sinh sống ở ngoài Vương quốc Anh/EEA, chúng tôi cần chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến máy chủ của chúng tôi ở Vương quốc Anh/EEA và ngược lại
 • khi các dịch vụ chúng tôi đang cung cấp cho bạn có yếu tố quốc tế.

Chúng tôi sẽ chỉ chuyển dữ liệu của bạn ra ngoài phạm vi kể trên khi chúng tôi đã có sẵn các quy trình chính sách và biện pháp đảm bảo an toàn phù hợp và cơ sở pháp lý theo pháp luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hồ sơ lưu trữ của chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào chỉ cần gửi email tới địa chỉ clientservices@insights.com.

Hoặc, sau khi thu thập, xử lý dữ liệu và chia sẻ kết quả với bạn, dữ liệu sẽ được lưu trữ:

 • nhằm phản hồi lại các yêu cầu, câu hỏi, khiếu nại hoặc thắc mắc của bạn
 • để chúng tôi có thể đảm bảo luôn đối xử công bằng với bạn
 • để lưu trữ hồ sơ theo quy định pháp luật
 • trong trường hợp bạn muốn chúng tôi theo dõi các thay đổi ghi nhận trong Hồ sơ và vị trí trên Mô hình Bánh xe Đội nhóm

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết tối thiểu để phục vụ các nhu cầu được liệt kê ở trên. Chúng tôi sẽ tự động xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn sau khi hoàn thành những mục đích này.

Trong trường hợp phục vụ mục đích thứ tư - theo dõi sự phát triển của bạn - điều này nghĩa là sau một khoảng thời gian không có liên lạc hoạt động. Ví dụ về không có liên lạc hoạt động có thể bao gồm:

Không có Hồ sơ nào được tạo trong vòng 2,5 năm qua

Không có Hồ sơ nào được tải xuống trong vòng 2,5 năm qua

Không có Hồ sơ nào được thêm vào Mô hình Bánh xe Đội nhóm trong vòng 2,5 năm qua

Tuy nhiên bạn luôn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của mình.

Một khi dữ liệu đã được ẩn danh không ai có thể xác định danh tính của bạn và theo quy định pháp luật, những dữ liệu này sẽ không gây ra rủi ro đối với quyền tự do cá nhân, vì thế chúng tôi có thể sử dụng những dữ liệu này cho bất kỳ mục đích nào. Để bạn hoàn toàn hiểu rõ về cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, ngay cả sau khi chúng tôi ẩn danh hoàn toàn dữ liệu, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đã ẩn danh này để kiểm tra hệ thống CNTT của chúng tôi, nghiên cứu, phân tích dữ liệu, nâng cao dịch vụ và phát triển các sản phẩm và tính năng mới. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin đã ẩn danh với những người/bên khác.

Quyền của người tham gia

Bạn sẽ có các quyền sau:

Truy cập

Quyền được nhận bản sao dữ liệu cá nhân của bản thân

Sửa đổi

Quyền yêu cầu chúng tôi sửa lỗi trong dữ liệu cá nhân

Được xóa khỏi danh sách

Quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân

Hạn chế xử lý

Quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân

Khả năng truyền tải của dữ liệu

Quyền được nhận dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc trên máy và/hoặc truyền dữ liệu đó cho một bên thứ ba

Phản đối

Quyền phản đối: 
—xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp tại bất kỳ thời điểm nào (bao gồm quá trình xây dựng hồ sơ). Insights không tiến hành hoạt động xử lý này.
—chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ hoạt động xử lý được tiến hành vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Không phải là đối tượng để tự động ra quyết định cá nhân

Quyền không trở thành đối tượng bị ảnh hưởng do quyết định đưa ra từ quá trình xử lý dữ liệu tự động (bao gồm quá trình xây dựng hồ sơ) và quyết định này dẫn đến các tác động pháp lý liên quan đến người tham gia hoặc ảnh hưởng đáng kể đến người tham gia. Insights không tiến hành hoạt động xử lý này.

Để biết thêm thông tin về cụ thể các quyền của người tham gia, bao gồm các trường hợp cần áp dụng, vui lòng tham khảo Hướng dẫn từ Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO) Vương quốc Anh về các quyền của cá nhân theo Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền lợi nào trong số các quyền này, vui lòng:

 • gửi email cho Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ dpo@insights.com; và
 • cho chúng tôi biết:
  • bạn muốn thực hiện quyền lợi nào và
  • yêu cầu của bạn liên quan đến thông tin nào.

Để đảm bảo an toàn dữ liệu cho bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng xác định danh tính và địa chỉ trước khi cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào.

Đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân của người tham gia

Chúng tôi có các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn dữ liệu cá nhân vô tình bị mất hoặc bị sử dụng/ truy cập trái phép.

Chúng tôi cũng áp dụng các quy trình để xử lý tất cả vi phạm bảo mật dữ liệu đáng ngờ. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và mọi cơ quan pháp luật hiện hành về các vi phạm bảo mật dữ liệu đáng ngờ khi được yêu cầu hợp pháp.

Cách thức khiếu nại

Chúng tôi hi vọng có thể giải quyết mọi thắc mắc hoặc câu hỏi của bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân.

Theo Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu, bạn cũng có quyền gửi khiếu nại đến một cơ quan quản lý, cụ thể tại khu vực Liên minh Châu Âu (hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu) nơi bạn làm việc, thường trú hoặc nơi có cáo buộc vi phạm luật bảo vệ dữ liệu. Cơ quan quản lý tại Vương quốc Anh là Ủy viên Thông tin và bạn có thể liên hệ qua trang web https://ico.org.uk/concerns hoặc qua số điện thoại: 0303 123 1113. Bạn có thể liên hệ với cơ quan này, dù bạn có đang ở Vương quốc Anh hay không.

Bạn có thể tìm thông tin liên hệ cụ thể với các cơ quan chính quyền tại EEA, Thụy Sĩ và các quốc gia ngoài Châu Âu (bao gồm cả Hoa Kỳ và Canada) tại đây

Cách thức liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua thư, email hoặc điện thoại như sau:

dpo@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 908050

Chi tiết liên hệ Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu:

DPO@insights.com

Hãy để chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay. Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu hành trình của bạn.

Liên hệ với chúng tôi