Global coverage

Visit this country's website View our global coverage

Polityka Prywatności Kwestionariusza Preferencji

Polityka Prywatności Kwestionariusza Preferencji

Z najwyższą przyjemnością Insights daje Państwu możliwość doświadczenia jednego z naszych najnowocześniejszych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie uczenia i rozwoju.

Chcemy zapewnić, że do kwestii bezpieczeństwa informacji osobowych naszych klientów podchodzimy bardzo poważnie.

Poprzez wypełnienie Kwestionariusza Preferencji Insights zgadzają się Państwo na następującą politykę ochrony danych.  Polityka ta wyjaśnia:

 • Jak Insights zbiera dane o Panu/Pani
 • Jak Insights wykorzystuje Państwa dane
 • Osoby, którym Państwa dane mogą zostać ujawnione
 • Kraje, przez które Państwa dane mogą przechodzić
 • Jak Insights przechowuje Państwa dane
 • Jak Insights dokonuje zmian w tej polityce

Insights to światowa firma zajmująca się kształceniem i rozwojem, działająca we współpracy z wiodącymi organizacjami na świecie. Nasza siedziba znajduje się w Dundee, Szkocja.

Nasze rozwiązania w zakresie uczenia się są wspierane bogatym portfolio produktów i usług, które mogą być dostosowywane do potrzeb klienta. Portfolio to, dostarczone przez światowy zespół zaangażowanych i doświadczonych pracowników firmy Insights, pomaga naszym klientom podnosić swoją efektywność w takich obszarach, jak:

 • Rozwój indywidualny
 • Rozwój zespołów
 • Rozwój organizacji
 • Sprzedaż
 • Przywództwo

Insights jest częścią spółek The Insights Group. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie globalnej: www.insights.com.

Jak Insights zbiera dane o Panu/Pani

Insights prosi o informacje o Panu/Pani, gdy wypełniają Państwo Kwestionariusz Preferencji. Insights zbiera następujące informacje: Pana/Pani imię, nazwisko, miejsce pracy, służbowy adres email, płeć oraz preferencje osobowościowe.  Ma Pan/Pani opcję podania nam daty urodzenia, stanowiska oraz innych szczegółów kontaktowych.

Jak Insights wykorzystuje Państwa dane

Insights wykorzystuje dane do wygenerowania Profilu Indywidualnego, ulepszenia usług oferowanych Państwu przez Insights, dla celów administracyjnych, badawczych oraz starając się zapewnić, że otrzymują Państwo z Kwestionariusza Preferencji wszystko, co najlepsze.

Podczas wypełniania Kwestionariusza Preferencji, Insights rejestruje Państwa dane osobowe. Państwa dane będą zasadniczo wykorzystywane do spełnienia Państwa wymagań. Insights zachowuje dane, które Państwo podają i może je wykorzystać dla następujących celów: badania i rozwój, cele administracyjne i prawne, analizy statystyczne i marketingowe, testowanie systemów, konserwacja i rozwój, badania klienta, relacje klienckie oraz aby pomóc sobie w dalszych kontaktach z Państwem, na przykład przez określenie Państwa preferencji osobowościowych.  Insights przechowuje dane tylko tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia tych celów.

Dla tych celów, Insights może ujawniać Państwa dane innym spółkom  w grupie Insights. Jeśli jest to wymagane przez prawo, Insights może również ujawnić dane instytucjom rządowym i organom ścigania.  Jeśli wypełniają Państwo Kwestionariusz Preferencji dla celów rozwiązań w zakresie uczenia i rozwoju, które mają zostać dostarczone przez wyznaczonego Akredytowanego Konsultanta - Partnera (niezależnego specjalistę licencjonowanego w zakresie dostarczania rozwiązań dla Insights) lub Akredytowanego Konsultanta - Klienta (kolegę z Państwa organizacji licencjonowanego w zakresie dostarczania rozwiązań dla Insights), Państwa dane mogą być również dostarczane wyznaczonemu Akredytowanemu Konsultantowi. Wszystkie te scenariusze mogą uwzględniać przesyłanie danych do różnych krajów.

Jeśli Insights będzie chciała wykorzystać Państwa dane dla nowego celu, poza cele określone w niniejszej polityce, Insights poprosi o Państwa zgodę. Insights nigdy nie przekazuje Państwa danych stronom trzecim dla celów marketingowych.

Osoby, którym Państwa dane mogą zostać ujawnione

Ujawnienie Państwa danych innym stronom może być niezbędne dla zapewnienia bezproblemowego dostarczania produktów, usług i informacji, jakich Państwo sobie życzą. Państwa dane mogą zostać ujawnione innym jednostkom opisanym pod nagłówkiem "Jak Insights wykorzystuje Państwa dane", a stanie się tak wyłącznie wtedy, gdy będziemy mogli zapewnić bezpieczeństwo i prywatność Państwa danych.

Państwa dane, które zostały dostarczone do Insights, mogą zostać usunięte z naszych rejestrów w dowolnym momencie, gdy tylko skontaktują się Państwo z Insights wykorzystując dane kontaktowe podane poniżej.

Kraje, przez które Państwa dane mogą przechodzić

Insights ma grupę spółek i wyznaczonych specjalistów w różnych krajach.  Dane zebrane przez dowolną spółkę z Grupy Insights mogą być przechowywane i przetwarzane w innym kraju, w tym w kraju, który nie znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).  Niektóre kraje mogą nie mieć praw ochrony prywatności danych tak silnych, jak prawa obowiązujące w innych krajach.  Insights zapewnia, że we wszystkich krajach, w których działa Insights, są przestrzegane takie same wysokie standardy, niezależnie od tego, czy prawo danego kraju wymaga przestrzegania takich standardów.

Ponieważ Insights jest firmą brytyjską, jesteśmy prawnie zobowiązani do zarejestrowania się w Biurze Komisarza ds. Informacji Wlk. Brytanii (ICO) [UK Information Commissioner’s Office], co zapewnia, że Insights w pełni przestrzega międzynarodowych wymogów prawnych.
Dalsze informacje można znaleźć na: http://www.ico.org.uk/

Jak Insights przechowuje Państwa dane w bezpieczny sposób

Insights wdrożyła polityki bezpieczeństwa oraz zasady i środki techniczne w celu ochrony danych, które Insights ma pod kontrolą.  Wspomniane środki bezpieczeństwa zostały zaprojektowane w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi, niewłaściwemu wykorzystaniu lub ujawnieniu, nieuprawnionym modyfikacjom lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu lub przypadkowej utracie.

Jak Insights dokonuje zmian w tej polityce

W przyszłości mogą wystąpić zmiany w tym, jak Insights może chcieć wykorzystać Państwa dane, a zmiany takie zostaną Państwu zgłoszone przez aktualizację tej polityki.
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

The Data Protection Officer
Insights Learning and Development Limited
Terra Nova
3 Explorer Road
Dundee
DD2 1EG
Scotland
UK
Tel: +44 (0)1382 908050
E-mail: legal@insights.com

Let us help your business today. Contact us now to start your journey.