Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Polityka prywatności Kwestionariusz Preferencji Insights Discovery

Insights dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności — ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Niniejsza polityka stanowi opis sposobu wykorzystania przez naszą firmę danych przekazanych za pośrednictwem Kwestionariusza Preferencji Insights Discovery. Informacje za pośrednictwem Kwestionariusza Preferencji Insights Discovery będziemy zbierać wyłącznie po uzyskaniu Twojego pozwolenia.

Streszczenie niniejszej Polityki

Po uzupełnieniu formularza Insights Discovery Kwestionariusza Preferencji, wprowadzone dane zostaną przesłane bezpiecznym łączem internetowym na serwery znajdujące się na terenie Wielkiej Brytanii. Niniejsze dane zostaną wykorzystane w celu utworzenia „Profilu Indywidualnego” Insights Discovery. Przykładowy Profil Indywidualny znajduje się pod tym adresem. Swój Profil Indywidualny otrzymasz osobiście od akredytowanego konsultanta Insights Discovery w trakcie warsztatów lub spersonalizowanej sesji informacji zwrotnej. Konsultant Insights Discovery jest zobowiązany do zachowania poufności danych zawartych w Profilu Indywidualnym i nie może ich nikomu przekazywać (łącznie z Twoim pracodawcą lub pracownikami Twojej firmy) bez Twojego pozwolenia.

Nie zajmujemy się sprzedażą danych osobowych w żadnym celu.

W dalszej części niniejszej polityki znajduje się szczegółowy opis następujących kwestii:

 • Kim jesteśmy
 • Jakie informacje zbieramy od Ciebie
 • Jak wykorzystujemy zebrane informacje
 • Kto posiada dostęp do Twoich danych
 • Gdzie są przechowywane zebrane dane i w jaki sposób są zabezpieczone
 • Kraje do których Twoje dane mogą zostać przeniesione
 • Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
 • Jak można się z nami skontaktować w związku z Twoimi danymi

Kim jesteśmy

Insights Learning & Development Limited (“Insights”) jest firmą zarejestrowaną na terenie Szkocji pod numerem SC107074. Główna siedziba firmy znajduje się pod adresem Terra Nova, 3 Explorer Road, Dundee, DD2 1EG, Szkocja, Wielka Brytania. Insights jest „kontrolerem danych” w stosunku do wszelkich informacji wprowadzonych w Kwestionariuszu Preferencji Insights Discovery. Wprowadzone dane będą przechowywane na dedykowanym serwerze na terenie Wielkiej Brytanii.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących Insights oraz innych podmiotów należących do grupy Insights, należy przejść pod adres https://www.insights.com/what-we-do/.

Jakie informacje zbieramy od Ciebie

Informacje osobowe

Po zaakceptowaniu warunków niniejszej polityki, Kwestionariusz Preferencji Insights Discovery poprosi o przekazanie następujących obowiązkowych „Danych osobowych”:

 • Kod referencyjny, który otrzymasz
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa pracodawcy / podmiotu
 • Adres e-mail
 • Płeć

Możesz też wypełnić następujące opcjonalne pola (Twój Profil Indywidualny będzie  zawierał te same treści w opisie Twojego stylu funkcjonowania, bez względu na to, czy zdecydujesz się na przekazanie dodatkowych informacji, czy nie):

 • Data urodzenia
 • Stanowisko
 • Adres, Miasto, Region/Województwo, Kod pocztowy, Kraj
 • Numer telefonu

Dane dotyczące preferencji

Po wprowadzeniu danych osobowych zostanie wyświetlona seria par wyrazów. Twoim zadaniem będzie ocena stopnia w jakim każde z nich opisuje Ciebie lub Twoje preferencje. Insights wykorzystuje podane odpowiedzi (które nazywamy „Danymi dotyczącymi preferencji”) w celu wygenerowania Twojego unikatowego Profilu Indywidualnego.

Adres IP

Nasze serwery zapisują adres IP komputera, z którego wprowadzane są dane w Kwestionariuszu Preferencji Insights Discovery. Adres IP może być wykorzystywany wyłącznie w celu rozwiązywania problemów technicznych, które mogą wystąpić w trakcie korzystania z Kwestionariusza Preferencji Insights Discovery, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonowania niniejszej witryny internetowej. Twój adres IP będzie przechowywany nie dłużej niż sześć miesięcy.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

Insights wykorzysta dostarczone dane osobowe oraz dane dotyczące preferencji w następujących celach:

 • aby wygenerować Profil Indywidualny oraz dostarczyć jego kopię w trakcie warsztatów lub indywidualnej sesji informacji zwrotnej przeprowadzonej przez akredytowanego konsultanta Insights Discovery; oraz
 • jeśli Twój pracodawca zażąda, aby dostarczyć Twój graf „Dynamiki energii kolorystycznych” oraz „pozycję na kole” a także, aby wygenerować „koło zespołu”, które przedstawia Twoją pozycję w stosunku do współpracowników oraz relacje między nimi.

Czym jest graf „Dynamika energii kolorystycznych”, pozycja na kole oraz koło zespołu?

W przykładowym Profilu Indywidualnym graf „Dynamika energii kolorystycznych” znajduje się na stronie 39. Dynamika energii kolorystycznych reprezentuje unikatową mieszankę preferencji respondenta dotyczących komunikacji i interakcji z osobami trzecimi (szczegóły zostaną opisane w trakcie warsztatów lub sesji indywidualnej). Kombinację energii kolorystycznych podsumowuje pozycja na kole, którą zajmuje respondent na Kole 72 Typów Insights Discovery znajdującym się na stronie 38. Każdy z 72 typów reprezentuje konkretną kombinację energii kolorów.

Koło zespołu to koło 72 typów, które przedstawia Twoją pozycję na kole wspólnie z pozycjami Twoich współpracowników, tak jak na podanym przykładzie. W trakcie warsztatów dowiesz się, w jaki sposób informacje otrzymane na kole zespołu mogą pomóc Tobie i Twojemu zespołowi lepiej się zrozumieć oraz efektywniej komunikować.

Wykorzystanie danych po warsztatach

Po odbyciu warsztatów lub indywidualnej sesji, Insights będzie przechowywać Twoje dane na zabezpieczonych serwerach. Dane zostaną usunięte po wyrażeniu żądania usunięcia. Wykorzystujemy przekazane dane w następujących celach:

 • Jeśli jeszcze raz wypełnisz formularz Kwestionariusza Preferencji Insights Discovery, mamy możliwość przekazania Tobie oraz akredytowanemu konsultantowi Insights Discovery Twojego poprzedniego Profilu Indywidualnego na kolejnych warsztatach lub sesji. Dzięki temu będziesz mógł zobaczyć, w jaki sposób zmieniają się Twoje preferencje z biegiem czasu.
 • Możemy poprosić o przekazanie nam informacji zwrotnej poprzez np. ankiety skierowane do klienta. Możemy również wysłać dalsze informacje i wskazówki dotyczące pełnego wykorzystania Profilu Indywidualnego zgodnie z ideą ciągłej nauki i rozwoju.

Kto posiada dostęp do Twoich danych

Aby otrzymać swój Profil Indywidualny musisz wziąć udział w warsztatach, spersonalizowanej sesji informacji zwrotnej lub sesji coachingowej prowadzonej przez akredytowanego konsultanta Insights. Przed spotkaniem przekażemy konsultantowi Twój Profil Indywidualny oraz dane dotyczące preferencji. Wszyscy akredytowani konsultanci Insights są pracownikami lub konsultantami:

 • Firmy Insights lub regionalnego przedstawicielstwa Insights;
 • Są niezależnymi licencjonowanymi dystrybutorami; lub
 • firmą bądź organizacją, która zakupiła Profil dla Ciebie (zazwyczaj oznacza to, że konsultant został zatrudniony przez Twojego pracodawcę).

Warunkiem zachowania akredytacji Insights przez konsultanta jest przetwarzanie danych osobowych klientów z zachowaniem całkowitej poufności oraz zgodności z niniejszą polityką. Konsultanci będą przekazywać informacje osobowe osobom trzecim, włączając współpracowników oraz pracodawcę, gdy zostanie spełniony jeden z następujących warunków (a) niniejsza polityka pozwala na udostępnienie danego zakresu informacji (b) wyraziłeś jednoznacznie zgodę na ich przekazanie. W trakcie warsztatów możesz zostać poproszony przez konsultanta o przekazanie informacji ze swojego Profilu grupie. Należy jednak pamiętać, iż to Ty decydujesz, czy chcesz się nimi dzielić.

Akredytowanym konsultantom Insights mogą towarzyszyć asystenci administracyjni, których zadanie polega na pomocy w przygotowaniu Profilu. Asystenci mogą wyłącznie  administrować Profilem w celu pomocy konsultantowi lub przekazania go bezpośrednio Tobie.

Jeśli Twój pracodawca poprosił o przygotowanie koła zespołu, zostanie ono dostarczone przez naszą firmę. Nie przekażemy Twojego Profilu Indywidualnego bez wyraźnej zgody.

Nigdy nie sprzedamy danych osobowych żadnemu podmiotowi w żadnym celu i nie wykorzystamy Twojego Profilu Indywidualnego, danych osobowych oraz danych dotyczących preferencji w celach marketingowych.

Gdzie są przechowywane zebrane dane i w jaki sposób są zabezpieczone

Wszelkie dane zebrane przez Kwestionariusz Preferencji Insights Discovery są przesyłane drogą internetową z wykorzystaniem protokołu szyfrowania TLS 256 bitów lub lepszego. Dane są przechowywane w bazie danych Insights online na zabezpieczonych serwerach w centrum danych posiadającym certyfikat ISO 27001 na terenie Wielkiej Brytanii.

Firma Insights wdrożyła politykę bezpieczeństwa, zasady oraz środki techniczne, które spełniają lub wykraczają poza standardowe protokoły ochrony danych. Niniejsze środki bezpieczeństwa zostały wdrożone, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, niewłaściwemu użytkowaniu lub ujawnieniu, nieautoryzowanej modyfikacji, bezprawnemu zniszczeniu lub przypadkowemu utraceniu danych.

Kraje do których Twoje dane mogą zostać przeniesione

Insights dostarcza produkty i usługi klientom na całym świecie. Twoje Profile Indywidualne oraz dane dotyczące preferencji są przechowywane w centrum danych na terenie Wielkiej Brytanii. Twoje dane zostaną przeniesione poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w następujących sytuacjach:

 • znajdujesz się poza EOG i przesyłamy Twoje dane do Ciebie.
 • przesyłamy Twoje dane konsultantowi, który ma za zadanie dostarczenie Ci Twoich danych. Konsultant jest zobowiązany do administrowania Twoimi danymi z zachowaniem pełnej zgodności z warunkami niniejszej polityki oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady [2016] OJ L119/1).

Insights stosuje te same wysokie standardy ochrony danych w każdym miejscu działania, nawet jeśli lokalne prawo jest mniej restrykcyjne.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Insights będzie przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów. Usuniemy Twoje dane z naszej bazy danych na wyraźne żądanie. Żądanie usunięcia danych osobowych należy przesłać do naszego inspektora ochrony danych osobowych drogą mailową (legal@insights.com) lub na adres znajdujący się na końcu niniejszej Polityki.

Jak można się z nami skontaktować w związku z Twoimi danymi

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z:

Inspektorem ochrony danych osobowych

Insights Learning and Development Limited

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

Szkocja

Wielka Brytania

Tel.: +44 (0)1382 908050

E-mail: legal@insights.com

Let us help your business today. Contact us now to start your journey.