Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Insights Discovery Evaluator adatvédelmi szabályzat

Az Insights cég elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa az Ön magánélethez való jogát – személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük. Cégünk a jelen szabályzat rendelkezései szerint kezeli az Ön által az Insights Discovery Evaluatoron megadott adatokat. Cégünk Öntől kizárólag az Insights Discovery Evaluatoron keresztül megadott adatokat tárolja az Ön engedélyével, és a jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban.

A jelen szabályzat rövid összefoglalása

Amikor Ön kitölti az online Insights Discovery Evaluator űrlapját, az Ön által megadott adatokat biztonságos módon a cégünk Egyesült Királyságban működő szervereibe továbbítjuk. Cégünk ezen adatokat az Insights Discovery „személyes profil” létrehozására használja fel. Egy mintát személyes profilra az hivatkozáson tekinthet meg. Az Ön személyes profilját akkreditált Insights Discovery Tréner szállítja le Önnek, egy tréning  vagy személyes konzultáció  keretein belül. Az Insights Discovery Tréner nem oszthatja meg az Ön személyes profilját semmilyen más személlyel (ideértve az Ön munkaadóját vagy szervezetét is) az Ön engedélye nélkül.

Cégünk semmilyen célból nem értékesít személyes adatokat semmilyen félnek.

A jelen szabályzat alábbi részében részletesen tájékoztatjuk arról, hogy

 • Kik vagyunk
 • Milyen adatokat tárolunk Önről
 • Milyen célokra használjuk fel az Ön által megadott adatokat
 • Ki férhet hozzá az Ön adataihoz
 • Hol tároljuk adatait és hogyan gondoskodunk annak biztonságáról
 • Mely országokba továbbíthatjuk adatait
 • Milyen időtartamig őrizzük meg adatait
 • Hogyan veheti fel cégünkkel a kapcsolatot az Ön adataival kapcsolatban

Kik vagyunk

Az Insights Learning & Development Limited (továbbiakban: „Insights cég”) Skóciában bejegyzett cég, amelynek cégjegyzékszáma: SC107074. Cégünk bejegyzett székhelye és működési központja: Terra Nova, 3 Explorer Road, Dundee, DD2 1EG, Skócia, Egyesült Királyság. Az Insights cég az Ön által az Insights Discovery Evaluatoron megadott minden adat adatkezelője. Az Ön által megadott adatokat erre a célra elkülönített, az Egyesült Királyságban működő szervereken tároljuk.

Az Insights cégről és az Insights cégcsoport többi tagvállalatáról további információk a https://www.insights.com/what-we-do/ oldalon találhatók.

Milyen adatokat tárolunk Önről

Személyes adatok

Amennyiben Ön elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit, az Insights Discovery Evaluator kérni fogja Öntől, hogy adja meg a következő kötelező személyes adatokat:

 • Hivatkozási kód, amelyet Önnek megküldünk
 • Családi név és keresztnév
 • Munkáltatója / szervezete neve
 • E-mail cím
 • az Ön neme

Önnek lehetősége van arra, hogy megadja a következő, opcionálisan megadható adatokat is (megjegyezzük, hogy az Ön személyes profilja mindenképpen ugyanolyan lesz, függetlenül attól, hogy Ön megadja-e ezen adatokat):

 • Születési idő
 • Beosztás
 • Cím, város, régió, állam, postai irányítószám, ország
 • Telefonszám

Preferencia-adatok

Miután Ön megadta a személyes adatait, mutatunk Önnek egy sor szópárt, és megkérjük, hogy jelölje meg, hogy a véleménye szerint melyik illik leginkább Önre, illetve melyiket választaná szívesebben. Az Insights cég ezen válaszok (preferencia-adatok) segítségével fogja létrehozni az Ön egyedi személyes profilját.

IP-cím

Cégünk szerverei rögzítik az Ön által az Insights Discovery Evaluator mezőinek kitöltésére használt számítógép IP-címét. Ezen adatokat kizárólag az Insights Discovery Evaluator használata során esetlegesen felmerülő technikai problémák megoldására, valamint a weboldal biztonságának és működésének biztosítására használjuk. Cégünk legfeljebb hat hónapig őrzi meg számítógépének IP-címét.

Milyen célokra használjuk fel az Ön által megadott adatokat

Az Insights cég az Ön személyes adatait és a preferencia-adatokat a következő célokra használja:

 • az Ön személyes profiljának létrehozására, valamint arra, hogy az akkreditált Insights Discovery Tréner által vezetett tréning vagy konzultáció  során  ennek egy példányát Önnek átadjuk.
 • amennyiben az Ön munkáltatója vagy szervezete ezt igényli, átadjuk részükre az Ön „Colour Dynamics- Színdinamikájának” és ”Wheel Position-Kerékpozíciójának” mutatóit, illetve létrehozzuk a „Team Wheel- Csapatkereket” , amely érzékelteti, hogy Ön és az Ön kollégái Kerékpozíciói egymáshoz képest hogyan helyezkednek el.

Mi is a „Colour Dynamics”, „Wheel Position” és a „Team Wheel”?

A fent megadott személyes minta profilban, a 38. oldalon található a kitöltő személy Colour Dynamics-ját- színdinamikája . A Colour Dynamics- Színdinamika jelenti a kitöltő személy  egyedi preferenciáinak rendszerét arra vonatkozóan, hogy az adott személy hogyan kommunikál és tart kapcsolatot másokkal (erről a tréning  vagy konzultáció  keretében részletesen lesz szó). A tudatos színenergiák kombinációját az adott személy által a 37. oldalon található Insights Discovery 72-Type Wheel-ben- Csapatkerékben elfoglalt Wheel Position-Kerékpozíció összegzi. A 72 típus mindegyike a színenergiák különböző kombinációit jelenti.

A Team Wheel- Csapatkerék egy 72 típusból álló Wheel- Kerék, amely magában foglalja az Ön és az Ön kollégáinak Wheel Position-ját – Kerék pozícióját, ahogy az a példában látható. A tréning során, Ön megtanulja, hogy a Team Wheel-ből- Csapatkerékből kapott adatok miként segítenek Önnek és az Ön csapatának  egymás jobb megértésében, és a hatékonyabb kommunikáció elérésében.

Az Ön adatainak felhasználása a műhelymunkát követően

Miután Ön részt vett a tréningen  vagy a konzultáción , az Insights cég az Ön adatait a cég biztonságos szerverein tárolja, kivéve, ha Ön kéri a törlésüket. Cégünk ezen adatokat a következő célokra használja fel:

 • Amennyiben Ön a későbbiekben ismét kitölti az Insights Discovery Evaluator-t, cégünk el tudja küldeni Önnek és az Ön következő tréningjét  vagy konzultációját  végző akkreditált Insights Discovery Practitioner-nek-Trénernek az Ön korábbi személyes profilját vagy profiljait. Ennek révén Ön is nyomon követheti, hogy az idő elteltével hogyan változnak az Ön preferenciái.
 • Előfordulhat, hogy cégünk visszajelzést kér Öntől, például ügyfél-felmérések formájában. Cégünk ezenkívül további adatokat és tanácsokat is küldhet Önnek, azzal kapcsolatban, hogy miként hasznosíthatja leghatékonyabban az Ön személyes profilját a folyamatos tanulási és fejlődési folyamat során.

Ki férhet hozzá az Ön adataihoz

Ön abban az esetben kaphatja meg a személyes profilját, ha részt vesz egy tréningen , személyes konzultáción  vagy coaching  foglalkozáson, amelyeket az Insights cég által akkreditált Tréner  végez. Cégünk megosztja az Ön személyes adatait és preferenciáit a Trénerrel  a programok megkezdése előtt. Az Insights cég által akkreditált minden Tréner  a következő felek alkalmazottja vagy tanácsadója:

 • Az Insights cég vagy az Insights cég márkajelével rendelkező regionális iroda ;
 • Független, engedéllyel rendelkező Forgalmazó; vagy
 • az a cég vagy szervezet, amely Önnek kifizette a személyes profil díját (ez rendszerint azt a Trénert jelenti, akit  az Ön munkáltatója alkalmaz).

Az akkreditációja megtartása érdekében az Insights cég által akkreditált minden Szolgáltató köteles az Ön személyes adatait szigorú titoktartással és a jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban kezelni. Ezen felek az Ön adatait csak akkor osztják meg másokkal, ideértve az Ön kollégáit és az Ön munkáltatóját is, amennyiben (a) azt a jelen szabályzat kifejezetten megengedi, vagy (b) Ön erre kifejezetten engedélyt ad. A tréning  során előfordulhat, hogy a Tréner  megkéri Önt, hogy ossza meg az Ön profiljának egyes részeit  a csoport többi tagjával. Ebben az esetben is kizárólag Ön dönt arról, hogy megosztja-e profiját másokkal.

Az Insights cég által akkreditált Trénerekkel  adminisztratív munkatársak dolgozhatnak, akik segítenek a Trénereknek  abban, hogy a profil Önnek elkészüljön. Cégünk ezen adminisztratív munkatársaknak csak azt engedi meg, hogy a Trénereknek  segítséget nyújtsanak a profil elkészítésében vagy abban, hogy a profilt Ön közvetlenül megkapja.

Amennyiben az Ön munkáltatója vagy szervezete Team Wheel- Csapatkereket igényel , akkor azt elkészítjük  az ezt igénylő fél számára. Az Ön személyes profilját azonban nem osztjuk meg az Ön kifejezett engedélye nélkül.

Cégünk az Ön személyes adatait semmilyen fél számára semmilyen célból nem adja el, és cégünk nem használja az Ön személyes profilját, személyes adatait vagy preferencia-adatait marketing célokra.

Hol tároljuk adatait és hogyan gondoskodunk annak biztonságáról

Az Insights Discovery Evaluatoron keresztül megadott minden adatot az Interneten keresztül, biztonságos módon, 256-bites TLS vagy ennél fejlettebb titkosítással továbbítjuk. Az adatokat az Insights Online adatbázisban tároljuk, biztonságos szervereken, az Egyesült Királyságban, egy ISO 27001 tanúsítással rendelkező adatközpontban.

Az Insights cég biztonsági szabályzatokat, szabályokat és technikai intézkedéseket alkotott és alkalmaz az Ön adatainak védelme érdekében, amely megfelel az ágazati előírásokban foglaltaknak vagy meghaladja azok előírásait. Ezen biztonsági intézkedések célja, hogy megelőzhető legyen a jogosulatlan hozzáférések, a nem megfelelő felhasználás vagy közzététel, a jogosulatlan módosítás, a törvénytelen megsemmisítés vagy a véletlenszerű adatvesztés.

Mely országokba továbbíthatjuk adatait

Az Insights cég világszerte szállít termékeket és végez szolgáltatásokat ügyfeleinek. Cégünk az Ön preferencia-adatait és személyes profilját az Egyesült Királyságban levő adatközpontunkban tárolja. Cégünk kizárólag a következő esetekben továbbítja az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli területre:

 • amennyiben Ön az EGT területén kívüli személy és cégünk az adatokat Önnek küldi meg; vagy
 • cégünk olyan Trénernek küldi meg az Ön adatait, akinek feladata az Ön adatainak Önnek való megküldése, és a Tréner  a szerződés alapján köteles a személyes adatok jelen szabályzattal és az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló 2016/679 sz. rendeletének ([2016] HL L119/1).) összhangban való szigorú titoktartásra.

Az Insights cég ugyanazon szigorú adatvédelmi előírásokat tartja be minden olyan országban, ahol tevékenységet végez, még abban az esetben is, ha az adott országban a helyi jogszabályok kevésbé szigorú rendelkezéseket tartalmaznak.

Milyen időtartamig őrizzük meg adatait

Az Insights cég mindaddig megőrzi a személyes adatokat, amíg azokra a megnevezett célok teljesítésére szükség van. Az Ön kérésére, a cégünk törli az Ön adatait a cég nyilvántartásaiból. A személyes adatok törlésére irányuló kéréseket kérjük, hogy cégünk adatvédelmi tisztviselőjének emailben a legal@insights.com címre, vagy a jelen szabályzat végén található postai címre küldje meg.

Hogyan veheti fel cégünkkel a kapcsolatot az Ön adataival kapcsolatban

A jelen szabályzattal kapcsolatos bármely kérdés esetén, kérjük, hogy a következő címen vegye fel cégünkkel a kapcsolatot:

The Data Protection Officer (Adatvédelmi Tisztviselő)

Insights Learning and Development Limited

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

Scotland

UK

Tel: +44 (0)1382 908050

E-mail: legal@insights.com

Let us help your business today. Contact us now to start your journey.