Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Beleid Insights Discovery Vragenlijst

Insights respecteert je privacy – we nemen de bescherming van je persoonsgegevens zeer serieus. Dit beleid bepaalt hoe we de informatie gebruiken die je via de Insights Discovery Vragenlijst aan ons doorgeeft. We verzamelen alleen je persoonlijke informatie via de Insights Discovery Vragenlijst met jouw toestemming en in overeenstemming met dit beleid.

In het kort

Bij het invullen van de online Insights Discovery Vragenlijst wordt de informatie die je doorgeeft veilig via internet naar onze servers in het Verenigd Koninkrijk verzonden. We gebruiken deze informatie om een Insights Discovery profiel te genereren. Hier vind je een voorbeeld van een Insights Discovery profiel. Je ontvangt je Insights Discovery profiel tijdens een workshop of persoonlijk gesprek met een geaccrediteerde Insights Discovery practitioner. De Insights Discovery practitioner mag je profiel niet zonder jouw toestemming met anderen delen (dus ook niet met je werkgever of organisatie).

We verkopen persoonsgegevens nooit en voor geen enkel doeleinde door.

Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg van het volgende:

 • Wie zijn wij?
 • Welke informatie verzamelen we?
 • Wat doen we met je informatie?
 • Wie heeft toegang tot je gegevens?
 • Waar bewaren we je gegevens en hoe beschermen we deze?
 • Naar welke landen kunnen we je gegevens doorsturen?
 • Hoe lang bewaren we je gegevens?
 • Hoe kun je contact met ons opnemen over je persoonsgegevens?

Wie zijn wij?

Insights Learning & Development Limited (‘Insights’) is geregistreerd in Schotland onder bedrijfsnummer SC107074. Onze maatschappelijke zetel en ons mondiale hoofdkantoor zijn geregistreerd op het volgende adres: Terra Nova, 3 Explorer Road, Dundee, DD2 1EG, Schotland, Verenigd Koninkrijk. Insights is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ (data controller) voor alle informatie die je via de Insights Discovery Vragenlijst opgeeft. De informatie die je opgeeft, wordt bewaard op onze servers in het Verenigd Koninkrijk.

Ga voor meer informatie over Insights en andere bedrijven van The Insights Group naar https://www.insights.com/what-we-do/.

Welke informatie verzamelen we?

Persoonlijke gegevens

Als je akkoord gaat met dit beleid vraagt de Insights Discovery Vragenlijst om de volgende, verplichte ‘persoonlijke gegevens’:

 • Een referentiecode die je van ons ontvangt
 • Voornaam en achternaam
 • Naam van je werkgever/organisatie
 • E-mailadres
 • Geslacht

Daarnaast kun je de volgende optionele velden invullen (voor je Insights Discovery profiel maakt het niet uit of je deze velden invult, het profiel blijft hetzelfde):

 • Geboortedatum
 • Functie
 • Adres, plaats, provincie, postcode, land
 • Telefoonnummer

Voorkeurgegevens

Nadat je je persoonlijke gegevens hebt opgegeven, krijg je een aantal woordparen te zien en wordt je gevraagd om aan te geven welke van deze woorden jou of je voorkeuren het beste beschrijven. Insights gebruikt deze antwoorden (die we je ‘voorkeurgegevens’ noemen) om je unieke Insights Discovery profiel te genereren.

IP-adres

Onze servers registreren het IP-adres van de computer waarop je de Insights Discovery Vragenlijst invult. Deze informatie wordt alleen gebruikt om technische problemen op te lossen die zich tijdens het invullen van de Online Vragenlijst kunnen voordoen, en om de veiligheid en werking van de website te waarborgen. We bewaren het IP-adres niet langer dan zes maanden.

Wat doen we met je informatie?

Insights gebruikt je persoonlijke gegevens en je voorkeurgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het genereren van je Insights Discovery profiel, en om je tijdens een workshop of terugkoppelingsgesprek met een geaccrediteerde Insights Discovery practitioner een exemplaar van je profiel te kunnen geven; en
 • om jouw ‘kleurendynamica’ en ‘wielpositie’ op verzoek van je werkgever of opdrachtgever aan hen door te geven, en een ‘Teamwiel’ te creëren waarin de wielposities van jou en je collega's ten opzichte van elkaar staan afgebeeld.

Wat zijn de kleurendynamica, de wielpositie en het Teamwiel?

In het voorbeeld van het Insights Discovery profiel vind je de kleurendynamica van de ontvanger op bladzijde 39. De kleurendynamica laat de unieke mix van voorkeuren zien van de ontvanger met betrekking tot zijn communicatiestijl en interactie met anderen (dit komt uitgebreid aan bod tijdens de workshop of het terugkoppelingsgesprek). De combinatie van bewuste kleuren wordt samengevat door de wielpositie die de ontvanger heeft op het Insightswiel (72 typen) op bladzijde 38. Elk van de 72 typen staat voor een andere combinatie van kleuren.

Een Teamwiel is een wiel met 72 typen waarin jouw wielpositie samen met die van je collega's wordt weergegeven, zoals in dit voorbeeld. Tijdens de workshop leer je hoe de informatie uit het Teamwiel jou en je team kan helpen om elkaar beter te begrijpen en effectiever te communiceren.

Het gebruik van je gegevens na de workshop

Na de workshop of het gesprek bewaart Insights je gegevens op onze beveiligde servers, tenzij je ons verzoekt om ze te verwijderen. We gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Als je de Insights Discovery Vragenlijst op een later tijdstip opnieuw invult, kunnen wij je eerdere profiel(en) overhandigen aan jou en de geaccrediteerde Discovery practitioner die de volgende workshop of terugkoppeling faciliteert. Op die manier kun je zien hoe je voorkeuren na verloop van tijd mogelijk veranderen.
 • We kunnen feedback aan je vragen, bijvoorbeeld via een onderzoeksenquête. We kunnen je ook informatie en suggesties sturen zodat je je profiel optimaal kunt benutten in voor je continue persoonlijke ontwikkeling.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Om een Insights Discovery profiel te ontvangen, moet je een door een geaccrediteerde Insights Discovery practitioner gefaciliteerde workshop, persoonlijke terugkoppeling of coachingsessie bijwonen. We delen je Discovery profiel en voorkeurgegevens met de practitioner voordat hij/zij deze aan jou doorgeeft. Alle geaccrediteerde Insights Discovery practitioners zijn medewerkers of consultants van:

 • Insights of een regionaal kantoor van Insights;
 • een onafhankelijke gelicentieerde distributeur; of
 • het bedrijf of de organisatie dat/die het profiel voor jou heeft gekocht (dit betekent meestal dat de practitioner in dienst is van je werkgever).

Om hun licentie te mogen behouden, zijn alle geaccrediteerde Insights Discovery practitioners verplicht om je persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en conform dit beleid te behandelen. Ze delen je informatie alleen met anderen (inclusief je collega's en je werkgever) indien dat (a) nadrukkelijk is toegestaan volgens dit beleid of indien (b) je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Tijdens een workshop kan de practitioner aan je vragen om informatie uit je profiel met de groep te delen. Je beslist echter helemaal zelf of je je profiel wilt delen.

Geaccrediteerde Insights Discovery practitioners kunnen worden ondersteund door een administratief assistent om je profielterugkoppeling voor te bereiden. Het ‘contact’ dat een administratief assistent met jouw profiel heeft, dient uitsluitend het doel om de practitioner te ondersteunen of om een exemplaar rechtstreeks aan jou te overhandigen.

Als je werkgever of opdrachtgever om een Teamwiel vraagt, willigen we dat verzoek in. We delen je Insights Discovery profiel echter nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

We verkopen je persoonlijke informatie nooit aan anderen en gebruiken je Discovery profiel, persoonlijke gegevens of voorkeurgegevens niet voor marketingdoeleinden.

Waar bewaren we je gegevens en hoe beschermen we deze?

Alle gegevens die via de Insights Discovery Vragenlijst worden verzameld, worden veilig via internet met ten minste 256-bits TLS-versleutelingsprotocollen verstuurd. De gegevens worden in de Insights Online database bewaard, op beveiligde servers in een ISO 27001-gecertificeerd datacenter in het Verenigd Koninkrijk.

Insights heeft een beveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen ingevoerd die overeenstemmen met branchespecifieke standaardprotocollen of deze zelfs overtreffen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, onwettige vernietiging en accidenteel verlies te voorkomen.

Naar welke landen kunnen we je gegevens doorsturen?

Insights biedt producten en diensten aan klanten over de hele wereld. We bewaren je voorkeurgegevens en profielen in ons datacenter in het Verenigd Koninkrijk. We versturen je gegevens alleen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in de volgende situaties:

 • jij bevindt je buiten de EER en we sturen je gegevens naar je toe;
 • we versturen je gegevens naar een practitioner die is aangesteld om je gegevens aan jou te verstrekken, en de practitioner is contractueel verplicht om je gegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met dit beleid en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (volgens voorschrift (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad [2016] OJ L119/1) te behandelen.

Insights past overal waar we actief zijn dezelfde hoge normen voor gegevensbescherming toe, ook indien de plaatselijke wetgeving minder strikt zou zijn.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Insights bewaart gegevens alleen voor zolang dat nodig is om deze doeleinden te vervullen. Op jouw verzoek verwijderen we je persoonsgegevens uit onze administratie. Een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens moet via e-mail worden gericht aan onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - legal@insights.com), of naar het postadres worden verstuurd dat onderaan dit beleid wordt vermeld.

Hoe kun je contact met ons over je persoonsgegevens?

Bij vragen over dit beleid neem je contact op met:

De Data Protection Officer

Insights Learning and Development Limited

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

Schotland

Verenigd Koninkrijk

Tel: +44 (0)1382 908050

E-mail: legal@insights.com

Laatst bijgewerkt: 16 juli 2018

Let us help your business today. Contact us now to start your journey.