Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Zásady pro používání nástroje Insights Discovery Evaluator

Společnost Insights respektuje Vaše soukromí – ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Tyto zásady upravují způsoby využívání informací, které nám poskytujete prostřednictvím nástroje Insights Discovery Evaluator. Informace od Vás budeme shromažďovat prostřednictvím nástroje Insights Discovery Evaluator pouze s Vaším svolením a v souladu s těmito zásadami.

Stručné shrnutí těchto zásad

Po vyplnění v nástroji Insights Discovery Evaluator online budou Vámi poskytnuté informace bezpečně zaslány přes internet na naše servery ve Spojeném království. Tyto informace použijeme k vytvoření „osobního profilu“ pro produkt Insights Discovery. Vzor osobního profilu naleznete zde. Váš osobní profil vám doručí akreditovaný zástupce pro produkt Insights Discovery během workshopu nebo osobní schůzky. Zástupce Insights Discovery nesmí sdílet Váš osobní profil s nikým jiným (včetně Vašeho zaměstnavatele nebo organizace) bez Vašeho svolení.

Osobní údaje nikdy neprodáváme, a to k žádným účelům.

Ve zbývající části těchto zásad níže podrobně vysvětlujeme:

 • kdo jsme,
 • jaké informace budeme od Vás shromažďovat,
 • jakým způsobem využíváme informace, které poskytnete,
 • kdo má přístup k Vašim údajům,
 • kde jsou Vaše údaje uloženy a jak zajišťujeme jejich bezpečné uchování,
 • země, do kterých mohou být Vaše údaje převedeny,
 • jak dlouho Vaše údaje uchováváme,
 • jak nás kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů.

Kdo jsme

Společnost Insights Learning & Development Limited („Insights“) je registrována ve Skotsku jako společnost pod číslem SC107074. Naše místo podnikání a globální ředitelství je na adrese Terra Nova, 3 Explorer Road, Dundee, DD2 1EG, Skotsko, Spojené království. Společnost Insights je „správce údajů“, což se týká všech informací, které zadáte do nástroje Insights Discovery Evaluator. Informace, které zadáte, budou uloženy na našich vyhrazených serverech ve Spojeném království.

Další informace o společnosti Insights a ostatních společnostech skupiny Insights najdete na stránce https://www.insights.com/what-we-do/.

jaké informace budeme od Vás shromažďovat,

Osobní údaje

Poté, co udělíte souhlas s těmito zásadami, si od Vás nástroj Insights Discovery Evaluator vyžádá následující povinné „osobní údaje“:

 • doporučující kód, který od nás dostanete,
 • jméno a příjmení,
 • název Vašeho zaměstnavatele / Vaší organizace,
 • e-mailovou adresu,
 • pohlaví.

Můžete také vyplnit následující volitelná pole (Váš osobní profil bude naprosto stejný, ať se rozhodnete vyplnit tato políčka, nebo ne):

 • datum narození,
 • pracovní zařazení,
 • adresa, město, okres/stát, PSČ, země,
 • telefonní číslo.

Preferenční údaje

Po vyplnění osobních údajů Vám ukážeme řadu párů slov a požádáme Vás, abyste ohodnotili, jak dobře podle Vás každý tento pár popisuje Vás nebo Vaše preference. Společnost Insights využívá tyto odpovědi (které nazýváme Vaše „preferenční údaje“) k vytvoření Vašeho jedinečného osobního profilu.

Adresa IP

Naše servery zaznamenají IP adresu počítače, který používáte k vyplnění v nástroji Insights Discovery Evaluator. Tyto informace jsou využívány pouze k odstraňování technických závad, které se mohou objevit při používání nástroje Insights Discovery Evaluator, a k zajištění bezpečnosti a fungování webové stránky. Záznam o Vaší IP adrese nebudeme uchovávat déle než šest měsíců.

jakým způsobem využíváme informace, které poskytnete,

Společnost Insights bude využívat Vámi poskytnuté osobní údaje spolu s preferenčními údaji k následujícím účelům:

 • k vytvoření Vašeho osobního profilu, jehož znění Vám bude poskytnuto v rámci workshopu nebo schůzky, jež povede akreditovaný zástupce Insights Discovery, A
 • k tomu, abyste Vašemu zaměstnavateli nebo organizaci poskytli Vaši dynamiku barev („Colour Dynamics“) a polohu na kruhu („Wheel Position“) tam, kde to vyžadují, a k vytvoření kruhu týmu („Team Wheel“) znázorňujícího Vaši polohu a polohu Vašich kolegů na kruhu ve vztahu jeden k druhému.

Co znamenají pojmy dynamika barev, poloha na kruhu a kruh týmu?

Ve vzorovém osobním profilu najdete dynamiku barev příjemce na stránce 21. Dynamika barev představuje jedinečnou kombinaci preferencí příjemce v tom, jak komunikuje a jedná s ostatními (toto bude dopodrobna pokryto během workshopu nebo schůzky). Kombinace vnímaných energií barev je vyjádřena polohou na kruhu Insights Discovery, na kterém se nachází 72 typů. Najdete jej na stránce 20. Každý ze 72 typů představuje odlišnou kombinaci energií barev.

Kruh týmu  je kruh se 72 typy, který zobrazuje Vaši pozici na kruhu spolu s pozicemi Vašich kolegů, jako např. v tomto příkladu. Během Vašeho workshopu zjistíte, jak Vám a Vašemu týmu informace, které získáte z kruhu týmu, mohou pomoci si vzájemně porozumět a lépe a efektivněji vzájemně komunikovat.

Použití Vašich údajů po workshopu

Po workshopu nebo schůzce bude společnost Insights uchovávat Vaše údaje na bezpečných serverech, pokud si nevyžádáte, abychom je vymazali. Tyto údaje využíváme k následujícím účelům:

 • Pokud v budoucnu znovu vyplníte nástroj Insights Discovery Evaluator, můžeme Vám a akreditovanému zástupci, který povede další workshop nebo schůzku, poskytnout Váš předešlý profil (Vaše předešlé profily). To Vám ukáže, jak se Vaše preference případně během času mohou měnit.
 • Můžeme si od Vás vyžádat zpětnou vazbu, například prostřednictvím průzkumů zákazníků. Můžeme Vám také zaslat další informace a tipy, jak nejlépe využít Váš osobní profil při Vašem nepřetržitém učení a rozvoji.

kdo má přístup k Vašim údajům,

Chcete-li získat svůj osobní profil, musíte navštívit workshop, osobní schůzku nebo koučování vedené akreditovaným zástupcem Insights. Váš osobní profil a preferenční údaje budeme sdílet se zástupcem, který je potom doručí Vám. Všichni akreditovaní zástupci jsou zaměstnanci nebo poradci:

 • společnosti Insights nebo regionální pobočky společnosti Insights,
 • nezávislého oprávněného distributora nebo
 • společnosti nebo organizace, která pro Vás zakoupila profil (toto obvykle znamená, že zástupce je zaměstnán Vaším zaměstnavatelem).

Podmínkou k zachování akreditace společnosti Insights je, že všichni zástupci akreditovaní společností Insights musí nakládat s Vašimi osobními údaji jako se zcela důvěrnými a v souladu s těmito zásadami. Vaše informace budou sdílet s ostatními, včetně Vašich kolegů a Vašeho zaměstnavatele, pouze (a) tam, kde je to výslovně povoleno těmito zásadami, nebo (b) pokud k tomu dáte svůj výslovný souhlas. Během workshopu Vás může zástupce vyzvat, abyste se podělili o informace z Vašeho profilu se skupinou. Avšak pouze Vy se rozhodnete, zda sdílet Váš profil.

Akreditovaní zástupci společnosti Insights mohou mít administrativní asistenty, kteří jim pomohou dodat Vám Váš profil. Svolujeme, aby administrativní asistenti nakládali s Vaším profilem pouze pro účely pomoci zástupci anebo k poskytnutí profilu přímo Vám.

Pokud si zaměstnavatel nebo organizace vyžádá kruh týmu, pak ho poskytneme. Váš osobní profil však nebudeme sdílet bez Vašeho výslovného svolení.

Nikdy nebudeme Vaše osobní informace prodávat nikomu k žádnému účelu a nebudeme používat Váš osobní profil, osobní údaje ani preferenční údaje pro účely marketingu.

kde jsou Vaše údaje uloženy a jak zajišťujeme jejich bezpečné uchování,

Všechna data shromážděná prostřednictvím nástroje Insights Discovery Evaluator jsou přenášena bezpečně přes internet s využitím minimálně 256bitových šifrovacích protokolů TLS. Data jsou uložena v online databázi společnosti Insights na bezpečných serverech v datovém centru s certifikací ISO 27001 ve Spojeném království.

Společnost Insights má zavedené zásady zabezpečení, pravidla a technická opatření, jež odpovídají standardním průmyslovým protokolům k ochraně vašich dat nebo je převyšují. Účelem těchto bezpečnostních opatření je předcházet nepovolenému přístupu, nesprávnému použití nebo zveřejnění, nepovolené modifikaci, nezákonnému zničení a náhodné ztrátě.

země, do kterých mohou být Vaše údaje převedeny,

Společnost Insights poskytuje produkty a služby zákazníkům po celém světě. Vaše preferenční údaje a osobní profily však budeme ukládat v našich datových centrech ve Spojeném království. Vaše údaje budeme přenášet mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) pouze v následujících situacích:

 • jste mimo EHP a přenášíme Vaše údaje Vám,
 • přenášíme Vaše údaje zástupci, který je přidělen, aby Vám doručil Vaše údaje, a zástupce je smluvně povinen nakládat s Vašimi osobními údaji přísně v souladu s těmito zásadami a s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady [2016] OJ L119/1).Společnost Insights dodržuje stejné vysoké standardy ochrany údajů všude, kde působí, a to i tam, kde místní zákony mohou být méně přísné.

jak dlouho Vaše údaje uchováváme,

Společnost Insights bude uchovávat data pouze tak dlouho, jak je nutné ke splnění těchto účelů. Na Vaši žádost vymažeme Vaše údaje ze svých záznamů. Žádosti o vymazání Vašich osobních údajů je třeba zaslat pověřenci pro ochranu osobních údajů e-mailem (legal@insights.com) nebo na poštovní adresu uvedenou na konci těchto zásad.

jak nás kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů.

S dotazy vztahujícími se k těmto zásadám se laskavě obraťte na tuto osobu:

The Data Protection Officer

Insights Learning and Development Limited

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

Scotland

UK

Tel.: +44 (0)1382 908050

E-mail: legal@insights.com

Let us help your business today. Contact us now to start your journey.