Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Fremtidens Arbejdsverden

Tid til forandring: Fremtidens Arbejdsverden

Hvordan ser den ideelle arbejdsverden ud i dine øjne? Er den hybrid? Individuel? Demokratisk? Involverer den en ny stilling med nye udfordringer, nye omgivelser, nye arbejdsformer, der er mere fleksible og inkluderende? Der er stadig så mange ting, der er uafklarede i forhold til fremtidens arbejdsverden, at der næsten kun er én ting, der er sikker, nemlig at fremtiden er uvis. Aldrig er der blevet rusket så meget op i den måde, vi arbejder på, og efter en periode præget af øget distancering, digitalisering og brandslukning er det blevet tid til at stoppe op, analysere og gøre status. Til at være fleksible, stræbe efter nye mål og blive den, du gerne vil være. Tiden er inde til at skabe de arbejdsrammer, vi ønsker os som lærings- og udviklingsansvarlige, inspirere til, hvordan ledelse kunne se ud, og få tingene til at ske ved at arbejde sammen om det som teams, der er klædt på til at skabe en bedre fremtid sammen.

Dette skal du gøre nu:

  • Styrke relationerne mellem dine ansatte ved at give dem en følelse af at have et fælles mål og en fælles arbejdskultur
  • Stå i spidsen for effektive forandringer ved at give lederne de rette værktøjer
  • Efter- og videreuddanne medarbejderne, så de ikke kun er klædt på til at tackle de umiddelbart forestående opgaver, men også får de fleksible kompetencer, de får brug for på længere sigt

Virksomheder, der kaster sig ud i praktikaliteter som indretningen af de fysiske arbejdsrum og produktivitetsbaserede planer, eller falder tilbage i gamle, dårlige vaner uden at se på, hvad deres medarbejdere har af målsætninger og præferencer, kommer til at miste deres dygtigste medarbejdere. Nogle af de vigtigste årsager til masseopsigelser er nemlig netop, hvis folk savner empati og fleksibilitet på deres arbejde. Hvis du vil fremtidssikre virksomheden og klæde den på til succes, skal der derfor ikke kun tænkes i teknologi og kompetencer, men også i, hvad medarbejdernes præferencer er. Hvilket betyder, at der skal tænkes i fleksibilitet og individualisering, tilpasning og demokratisering, og at medarbejderne skal have lov at sidde i forandringens førersæde. Kort sagt, i forhold til alt fra ændrede ledelsesroller, over kompetenceudvikling i forbindelse med nye hybride arbejdsforhold, til et blik på fremtiden med udgangspunkt i farveenergierne* – her er en række vejledninger, ebøger, whitepapers og artikler skrevet af vores eksperter, der kan hjælpe dig med at skabe en fremtidig arbejdsverden, som passer til dig og dine folk.

GENOPBYGNING AF STÆRKE RELATIONER: Mål og arbejdskultur

Hvorfor gør du det, du gør, hver dag? Hvilke værdier er dine medarbejdere drevet af? Hvilken form for arbejdskultur samler og inspirerer dit team? Samtidig med, at arbejdsverdenen og -måderne har forandret sig, så har kundernes og de ansattes behov også ændret sig. Vores undersøgelser viser, at 71 % af dem, der udfyldte vores evaluator på ny i 2020, havde skiftet hjulposition. Så inden vi begynder at kaste os ud i en nyindretning af kontorerne, hybride modeller og nye teknologier, ‘hvad’ vi vil opnå og ‘hvordan’ – så er det allervigtigste, at vi starter med at kigge på hvorfor. Jo mere presserende det er, at medarbejderne bliver efteruddannet og tilpasser sig nye forhold, jo vigtigere er det også, at I får defineret, hvad jeres mål er, og hvordan arbejdskulturen skal være; med andre ord, at I mødes om en fælles mission og inspireres til en adfærd, der slår fremtidens tone an.

Kultur

Hvorfor organisationskultur i bund og grund handler om empati - og hvordan du bedst skaber det i din virksomhed

Diversitet og inklusion

Tidligere People Director hos Insights, Anna Hart, udforsker hvordan ledere kan skabe en reel diversitet i tankegangen på arbejdspladsen

LÆS MERE

LEDELSE: Transformations- og forandringsledelse

Ligesom fremtidens arbejdsverden er lederrollen også i hastig forandring. Vigtigheden af empatisk ledelse under pandemien har ændret vores syn på lederne, og undersøgelser viser, at manglende forståelse fra ledelsen har været en af de primære årsager til, at folk har sagt op i deres virksomheder. Og fordi fremtiden endnu er så usikker, har vi mere end nogensinde brug for visionære, problemløsende og resiliente ledere. Derfor er vi nødt til ikke blot at klæde vores ledere på til at styre gennem forandringerne, men også til at være empatiske og opmærksomme på deres ansatte. Ud over lederrollen er synet på lederskab også under forandring. Med andre ord, så er de virksomheder, der indfører nye arbejdsmåder og sætter medarbejderne i første række, også dem, der har størst succes.

Empatisk ledelse

Hvorfor empatisk lederskab er så effektivt, og hvordan man bruger det

LÆS MERE

Forandringsledelse

En konkret guide til, hvordan du står i spidsen for forandring på den hybride arbejdsplads

LÆS MERE

TILPASNING: Efter- og videreuddannelse af medarbejderne

Det er ikke nogen nem opgave at tilpasse sig hybride arbejdsforhold, en teknologi i rivende udvikling og avancerede produkttilbud. Derfor er det heller ikke så mærkeligt, at LinkedIn i år har udpeget efter- og videreuddannelse som det vigtigste inden for Læring og Udvikling. Men efter næsten to år med brandslukning og deraf følgende udbrændthed og masseopsigelser er det ikke længere nok bare at hjælpe sine teams til at ‘overleve’ de massive forandringer – de skal også klædes på til at ‘trives’ i en arbejdsverden, der er udformet til dem og ikke bare rundt om dem. Fra undersøgelse af, hvordan multifunktionelle arbejdsrum kunne se ud, hvis vi designede dem med tanke på forskellige præferencer, til hjælp med at få teams til at trives i et hybridt arbejdsmiljø – her er vores analyse af, hvordan man hjælper sine teams med at tilpasse sig og få fuldt drøn på i en arbejdsverden, der ikke har tænkt sig at sætte farten ned lige foreløbig.

Fremtidens Arbejdsplads

Sådan indretter du kontoret med tanke på medarbejdernes forskellige præferencer

LÆS MERE

Klædt på til et hybridt arbejdsliv

Sådan får du succes på den hybride arbejdsplads: 5 vigtige færdigheder

Fremtidens arbejdsliv

En praktisk guide til hvordan du skaber et miljø med psykologisk tryghed og trivsel for ledere, teams og individuelle medarbejdere

LÆS MERE

Fremtidens arbejdsverden i et farveenergiperspektiv

Hos Insights bruger vi det, vi kalder farveenergier, til at hjælpe virksomheder verden over med at øge effektiviteten hos såvel enkeltpersoner som teams og ledere med udgangspunkt i selvindsigtens kraft. Hvad er farveenergier? Psykologen Carl Jung analyserede menneskets adfærdspræferencer og fandt frem til tre begrebspar, der siger noget om, hvordan vi fremstår: attitude-, beslutningstagnings- og perceptionsdimensionen. Denne teori har vi brugt til at udvikle en firefarvemodel, som er nem at forstå, og som giver folk et sprog (og et udgangspunkt) til at undersøge og italesætte deres præferencer på arbejdspladsen.

Der findes altså fire farveenergier, som kommer til udtryk på forskellig vis hos den enkelte: IldRød energi (Ekstraversion + Tænkning) er karakteriseret ved et ydre fokus på handling, uafhængighed og hurtig beslutningstagning; SolGul energi (Ekstraversion + Følelse) er karakteriseret ved et ydre fokus på mennesker, involvering, samarbejde og idéer; SkovGrøn energi (Introversion + Følelse) er karakteriseret ved et indre fokus på værdier, relationer, tillid og støtte; og endelig er HavBlå energi (Introversion + Tænkning) karakteriseret ved et indre fokus på viden, kvalitet, refleksion og forståelse. Vi har alle sammen en naturlig præference for én eller flere af farveenergierne, men det er den unikke kombination af alle fire energier, der skaber det unikke DIG.

Med alle de forandringer kan farveenergisproget være med til at forankre og styrke dine medarbejdere på det tidspunkt, hvor de har mest brug for det. For det første ved at hjælpe dem med at styrke båndene igen efter lange perioder med adskillelse og nye arbejdsomgivelser. For det andet ved at hjælpe dem med at finde ud af, hvem de er som individer efter en periode med stor usikkerhed og fundamentale forandringer.

Hvis man skal hjælpe folk til at bevæge sig fra ren overlevelse under en verdensomspændende epidemi til at trives i fremtidens arbejdsverden, er det første skridt at arbejde med selvindsigt og øget bevidsthed. Selvindsigt hjælper folk til at trække på deres styrker og forstå deres egne præferencer. Bevidsthed om de andre gør det muligt at kommunikere bedre og styrke relationerne, fordi det skaber en følelse af fælles forståelse. Og bevidsthed om den omkringliggende verden og de ting, man gerne vil forbedre, kan være en hjælp til at skabe aktiv, positiv forandring.

Få mere at vide om, hvordan farveenergisproget kan hjælpe din virksomhed.

kontakte os her