Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Ledelsesudvikling

Derfor er det vigtigt

Næsten 90 % af en række adspurgte virksomhedsledere betegner ledelse som den største udfordring i deres organisation, men under 10 % føler sig rustede til at tage fat på de mangelfulde lederevner.

For første gang i historien findes der virksomheder, hvor op til fem forskellige generationer arbejder side om side. I takt med at flere og flere udskyder pensionen, vil mange i 60-årsalderen opleve at skulle arbejde sammen med kolleger, der er født i det 21. århundrede.

Dette giver virksomhedsledere et kæmpe ansvar, da der kan være store udfordringer forbundet med at skulle tiltrække, fastholde og virkelig forstå medarbejdere, hvis livs- og erhvervserfaring i mange tilfælde befinder sig i hver sin ende af skalaen.

0%

af løsningerne inden for ledelsesudvikling er under middel

Sådan arbejder Insights med dig

Ledere med en høj grad af selvindsigt opfattes som værende mere effektive end dem med lavere selvindsigt. Det er grunden til, at vores ledelsesprogrammer tager udgangspunkt i selvforståelse.

Der hviler et stort ansvar på alle lederes skuldre. Forventningen er, at de skal skabe fremragende og vedvarende resultater, samtidig med at de udvikler en realistisk vision, som skal integreres i arbejds- og tankegangen hos samtlige teams for at sikre, at alle er enige om målet og vejen dertil. Derudover skal de talentudvikle, få fjernteams til at samarbejde, kommunikere på en måde, der fungerer for alle – ja, listen over opgaver er nærmest endeløs.

Ved at tage fat på selvindsigt som det første hjælper vi ledere med at danne et tydeligere selvbillede med fokus på de områder, hvor de henholdsvis excellerer, er ved at synke og blot træder vande.

Når lederne virkelig har opnået større selvforståelse, hjælper vi dem med også at blive bedre til at forstå andre – deres underordnede, deres ligemænd samt deres egne ledere.

Hvordan foregår det?

Vores ledelsesprogrammer kan anvendes i praksis fra dag ét, fordi vi har fokus på virkelige situationer, som lederne kan komme ud for. Ledelsesudvikling bør aldrig overlades til tilfældighederne eller bare opfattes som noget, der kunne være sjovt at prøve, for udvikling af forandringsparate ledere er grundstenen i enhver succesrig organisation.

Når vi begynder at belyse de relationer, som en leder har til folkene omkring sig, hjælper det vedkommende til at få øjnene op for, at der ikke findes én god ledelsesstil, som kan anvendes over for alle. En god leder er nødt til at tilpasse sin stil til den enkelte medarbejder.

Vores ledelsesprogram Insights Ledelseseffektivitet samt vores mere omfattende program Insights Transformational Leadership bestående af flere sessioner kan integreres i din eksisterende lærings- og udviklingsplan.

Leder du et virtuelt team? Læs mere om vores virtuelle ledelses-session med fokus på virtuel ledelse

Resultater

I samarbejde med Insights har Woolworths introduceret et skræddersyet program for kulturværdier på tværs af alle teams, hvilket har givet en konkurrencefordel i forhold til at fastholde dygtige ledere.

Se her, hvordan Insights er blevet en fast del af den værdibaserede kultur hos en af Sydafrikas førende varehuskæder.

Se vores nyeste case studies
14% større overskud i 2016
16% større omsætning i 2016

Lad os hjælpe din virksomhed. Kontakt os nu for at starte din rejse.