Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Ledelse i et Virtuelt Miljø

Ledelse i et Virtuelt Miljø

Ledelse i et Virtuelt Miljø sessionen hjælper ledere med at udforske, hvordan man kan være mere effektiv som virtuel leder for at forbedre performance og engagement for hver medarbejder.

1

Ledere vil udforske deres kerne styrker og svagheder i det virtuelle miljø

2

De vil lære hvordan deres egne præferencer og tilgang til virtuelt lederskab har indflydelse på dem, de leder

3

De vil identificere måder, hvorpå de bliver i stand til at være mere effektive og produktive i deres virtuelle lederroller.

Hvad er det?

Ledere har en kompleks opgave; de skal sætte retning, uddelegere, koordinere, sikre opfølgning samt motivere medarbejderne i en udfordrende tid. Ledernes opgave kompliceres yderligere ved, at det team de leder, nu er virtuelt, og at de ikke har fordelene ved face-to-face feedback og udviklingssamtaler. Det er også sværere for ledere at læse stemningen i et virtuelt team, hvilket gør det vanskeligt at afkode medarbejderengagementet og forme kulturen.

Vores Ledelse i et Virtuelt Miljø session er designet til at hjælpe ledere med at udforske deres lederskabs styrker og svagheder, når de leder i et virtuelt miljø, så de kan være mere effektive og sikre følgerskab i deres virtuelle roller.

Hvem er det til?

Sessionen passer til ledere på alle niveauer og bygger på Insights Discoverys enkle fire-farvede model, som hjælper ledere med at bevidstgøre og tilpasse deres kommunikation og adfærd i forhold til medarbejdere og ledelseskolleger.

  • Normalvis leder virtuelle team-medlemmer, eller selv er virtuelle ledere

  • Leder virtuelt for første gang grundet den nuværende krise

  • Ønsker at forbedre deres virtuelle ledelsestilgang

  • Ønsker at lære mere omkring styrkerne og udfordringerne i deres ledelsesstil

Hvordan virker det?

Sessionen består af to webinarer af hver 90 minutters varighed og tre virtuelle coaching sessioner over Adobe Connect. Deltagerne vil blive guidt gennem det engagerende læringsindhold af en erfaring facilitator. Der vil være en producer til stede, som vil støtte en god virtuel oplevelse.

Deltagere støttes af et e-modul inden sessionen, Insights Discovery teamhjul og et virtuelt læringskit, som hjælper dem med at opnå fælles læringsmål i sessionen – og på deres arbejdsplads.

Hvad er effekten?

Ledere vil opnå øget selvbevidsthed om egen ledelseskommunikation, hvilket vil gøre dem i stand til at forstå den indvirkning, de har på deres virtuelle team samt at tilpasse deres adfærd, så de bliver mere effektive som virtuelle ledere. Dette vil påvirke det virtuelle team positivt i forhold til både performance og engagement.