Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Salg og service

Hvorfor er det relevant?

Det personlige salg kommer aldrig til at gå af mode. Og om muligt er det blevet mere relevant i dag, hvor forbrugerne forventer en god relation og et højere niveau af personalisering fra de mennesker, de køber fra.

Det er afgørende at pleje den autentiske relation til dine kunder. Det gør dig i stand til at se personen bag kunden, og opbygge den ægte, menneskelige forbindelse, der er nødvendig for at skabe de ønskede resultater i dit salgsteam - både på den korte og den lange bane. 

Har du råd til at ignorere den autentiske og menneskelige forbindelse i din salgstilgang?

0%

Når der investeres i salgskurser, kan det resultere i en ROI på 353 %* [Accenture, 2018]

Sådan arbejder du med Insights

Hos Insights er vi specialister i den menneskelige del af salget.

Vi hjælper dine sælgere med at tilpasse deres tilgang, så de kan arbejde aktivt med den indflydelse, de har på kunderne – og dét kan føre til mere succesfulde interaktioner.

Ikke to salgssamtaler er ens.

Det, du sælger, er måske det samme hver gang, men hver kunde er forskellig, og det betyder at de har forskellige behov, forventninger, præferencer og udfordringer.

Insights giver dine sælgere et solidt, men alligevel smidigt sæt færdigheder, der giver dem mulighed at tilpasse sig hver enkelt kunde på en autentisk og levende måde.

Hvordan fungerer det i praksis?

Læringsdelen er bygget op omkring en forståelse af jer selv og andre.

I starter med Insights Discovery; en enkel, firefarvet model, der gør psykologi til letforståelig adfærd, som vi alle kan genkende i os selv og mennesker omkring os.

På den måde får jeres sælgere en større selvforståelse, som de også kan bruge til at forbedre relationer med - netop fordi de kan tilpasse deres stil og fremtoning.

Jeres sælgere kan derefter teste det, de har lært i sessionen Discovering Sales Effectiveness og derefter tage den mere avancerede session: Discovering Sales and Influencing.

Sessionerne bygger videre på den læring, der allerede er opnået i Insights Discovery, og lærer dine sælgere, hvordan de bruger deres nye viden i salgssituationer.

Det hele kan bruges sammen med de salgsmetoder, som I allerede anvender, for at øge fokus på menneskelige forbindelser.

Sales Effectiveness

Resultaterne

Når der skabes forbindelse på et menneskeligt plan, så blomstrer relationerne. Derfor har vi hos Insights specialiseret os i at opkvalificere sælgere, så de bliver i stand til at berige samtaler, opbygge bæredygtige relationer og udnytte de menneskelige færdigheder, der karakteriserer en topsælger.

Vores personfokuserede tilgang hjælper sælgerne med deres største udfordringer og prioriteter:

  • Kundefokus – Identificering af de resultater, som både kunden og sælgeren ønsker at opnå. Hvordan sælgeren kan påvirke dette gennem sin tilgang
  • Tabte muligheder – Hvordan sælgeren bedre kan forudsige og forberede sig på indvendinger og bekymringer, så sælgeren ikke mister kundens opmærksomhed
  • Kundeempati – Forståelse for kundens perspektiv, så sælgeren kan fremstå alsidig og autentisk i alle interaktioner
  • Kundefastholdelse og loyalitet – Opbygning af relationer baseret på ægte forbindelser, så kunden vælger at blive
  • Interaktionens tempo – Sælgerens forståelse for sin egen tilgang – hvordan man tilpasser sit tempo for at skabe stærke forbindelser, hurtigere
  • Evnen til at påvirke – Perfektionering af sælgerens menneskelige færdigheder, så sælgeren kan påvirke resultatet af vigtige samtaler

Lad os hjælpe din virksomhed. Kontakt os nu for at starte din rejse.