Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Insights' generelle meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger ("meddelelse")

Formål

Denne meddelelse beskriver, hvordan Insights indsamler og behandler personoplysninger for at kunne levere vores produkter og tjenester til dig. Denne meddelelse er i overensstemmelse med den gældende EU-lovversion af den generelle forordning om databeskyttelse ((EU) 2016/679) (UK GDPR) og databeskyttelsesloven fra 2018 (DPA 2018).

Vi kan behandle de typer af personoplysninger, der er anført nedenfor:

 • Identitet og kontaktoplysninger
 • Oplysninger om økonomi og transaktioner
 • Oplysninger om teknik og brug
 • Markedsføring og kommunikation

Data for særlige kategorier

 • For at undgå tvivl indsamler vi ikke data i særlige kategorier

Hvem er vi?

Vi er The Insights Group Limited (SC166543), en virksomhed registreret i Skotland og med hovedkontor på Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG. Enhver henvisning i denne meddelelse til "vi", "vores", "os" eller "Insights" betyder The Insights Group Limited og vores datterselskaber.  Insights er "dataansvarlig", hvilket betyder, at vi er ansvarlige for at beslutte, hvordan vi opbevarer og bruger personlige oplysninger om dig.

Hvis du giver personlige oplysninger om eller på vegne af en anden person, skal du sørge for at fortælle dem, hvad du giver os, hvorfor du giver dem, og gøre dem opmærksomme på denne meddelelse. Giv os ikke nogen personlige oplysninger, medmindre du har ret til at gøre det.

Denne erklæring regulerer udelukkende vores praksis i forhold til de personoplysninger, der indsamles og behandles af Insights. Hvis du modtager Insights-produkter gennem din arbejdsgiver, betegner vi din arbejdsgiver som vores "direkte kunde", og vi betegner deres medarbejdere, der er blevet akkrediteret af Insights, som "Client Practitioners". Du kan også modtage tjenester gennem en tredjepart, som vi kalder en "Insights-partner", der som en uafhængig controller distribuerer Insights-produkter på det valgte sted i hele verden. Insights kan levere produkter direkte til dig i forbindelse med en debriefing, workshop, oplevelse og/eller læringsbegivenhed (en "Insights-begivenhed"). Vi giver dog også vores kunder mulighed for at levere produkter til dig gennem vores Client Practitioners eller gennem en Insights-partner.

Det er vigtigt, at du læser denne meddelelse, og at du er fuldt ud klar over, hvordan og hvorfor vi bruger dine data. Denne meddelelse regulerer ikke praksis hos tredjeparter, som Insights ikke ejer eller kontrollerer, såsom, men ikke begrænset til, vores direkte kunder og/eller partnere.

Din arbejdsgiver

Hvis du gennemfører Insights Discovery Evaluator eller deltager i en Insights-begivenhed, der faciliteres eller leveres af en kollega, er det sandsynligt, at din arbejdsgiver har betalt for, at de er blevet akkrediteret til at levere Insights-produkter internt i din organisation. Vi leverer Insights-produkter til Client Practitioners til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse.

Selvom Client Practitioners er akkrediteret af Insights, er de under din arbejdsgivers kontrol og kan handle efter din arbejdsgivers anvisninger. Hvis din arbejdsgiver instruerer eller tillader en Client Practitioner at behandle dine personoplysninger på en måde, der ikke er beskrevet i denne meddelelse, skal de have et lovligt grundlag for at gøre det, og de skal give dig en separat meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller en erklæring, der dækker deres behandlingsaktiviteter.

Vi er ikke ansvarlige for nogen behandlingsaktiviteter, der udføres af:

eller på anden måde, til andre formål end de formål, der er angivet i denne meddelelse.

Modtagelse af produkter og tjenester via en partner

Vi kan levere produkter til partnere. Selvom vi deler din personlige profil, farvepræferencer, teamhjul og/eller andre Insights-produkter med dem til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse, kontrolleres disse tredjeparter ikke af os.  Partnere er ansvarlige for deres egen overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder at give dig en meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger med ethvert lovligt grundlag for deres behandlingsaktiviteter.

Juridisk grundlag for behandling

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, hvis vi har et lovligt grundlag for at gøre det.  Vi vil indsamle og behandle dine personlige data under følgende omstændigheder:

 • Hvor vi har brug for at opfylde den kontrakt, vi er ved at indgå eller har indgået med dig;
 • Hvor det er nødvendigt for vores legitime interesser (eller en tredjeparts), og dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke tilsidesætter disse interesser; og
 • Hvor vi er nødt til at overholde en juridisk forpligtelse.
 • Generelt baserer vi os ikke på samtykke som juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger, selvom vi kan bede om samtykke, hvor det er nødvendigt, for at sende markedsføringskommunikation til dig via e-mail eller sms. Hvis vi af en eller anden grund har baseret os på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.  Vi fortæller dig, hvordan du trækker dit samtykke tilbage, når vi beder om det, men du kan også trække det tilbage ved at sende os en e-mail, hvis det er nemmere for dig.

 • Hvis du er en person baseret i en jurisdiktion, der kræver samtykke til at behandle dine data, vil vi bede om dit udtrykkelige samtykke, før vi indsamler eller bruger dine personlige data, medmindre vi er i stand til at udlede dit samtykke fra dine handlinger.

Hvordan vi indsamler dine personlige data

Vi indsamler generelt dine personlige data for at kunne levere produkter og tjenester til dig. Vi kan dog også indsamle oplysninger fra tredjeparter.  Indsamling af personoplysninger kan ske på en af nedenstående måder:

 • på ansættelsestidspunktet for at lette eventuelle fremtidige ordrer
 • når du afgiver ordrer hos os
 • at give dig produkter og tjenester, som du anmoder om fra os
 • for at give dig et link til at udfylde Insights Discovery Evaluator for at få en personlig profil
 • til løbende kundeadministration
 • når du udfylder en formular på vores hjemmeside
 • når du kontakter os for at give feedback, rapportere et problem eller gennemføre en undersøgelse
 • når vi modtager data fra tredjeparter, hvis det er nødvendigt
 • når du besøger vores hjemmesider i overensstemmelse med Insights Cookie Policy

Vi kan også indsamle personoplysninger om dig fra tredjeparter eller offentligt tilgængelige kilder, herunder:

 • analyseudbydere (som f.eks. Google Analytics Software)
 • Arrangører (når du tilmelder dig et af vores arrangementer)

For at undgå tvivl: Selvom vi leverer psykometriske "profiler", bruger vi ikke nogen form for automatiseret beslutningstagning som f.eks. profilering som defineret i databeskyttelseslovgivningen.

Insights Discovery Evaluator

For at kunne producere produkter som vores personlige profiler og teamhjul (som illustrerer, hvor hvert enkelt teammedlem befinder sig i forhold til de andre teammedlemmer), skal vi indsamle dit navn og din e-mailadresse. Når vi har modtaget dit navn og din e-mailadresse, kan vi give dig et link til det spørgeskema, som vi kalder "Insights Discovery Evaluator".  Dette værktøj bruger en enkel og mindeværdig farvemodel til at hjælpe enkeltpersoner med at forstå deres stil, deres styrker og den værdi, de tilfører deres team.

Insights Discovery Evaluator består af en række udsagn, og du vil blive bedt om at rangere, hvor godt du mener, at hvert udsagn beskriver dig og/eller dine personlige præferencer i et forretningsmiljø. Dine svar vil blive behandlet af vores algoritme og resultere i en "personlig profil", som er personlig for dig.

Vi opbevarer også en kopi af dine Insights Discovery Evaluator-svar i arkivet til:

 • Genskab din personlige profil
 • genskabe eller opdatere et teamhjul
 • gøre det muligt for dig at sammenligne dine svar over tid og følge din læringsrejse
 • hjælpe dig med at opdage mere om dig selv
 • at gøre det muligt for Insights' akkrediterede practitioners at samarbejde med dig under hele vores læringsrejse

Du har ret til at fravælge at blive inkluderet i et teamhjul.  Hvis du vælger at melde dig ud af teamhjulet, kan du gøre det ved at kontakte os på email:dpo@insights.com og ved at give din Client Practitioner eller Partner besked.

Når et teamhjul er oprettet og trykt, kan dine personlige data blive delt med andre medlemmer af dit team og/eller med din arbejdsgiver.  Vi kan fjerne din hjulposition fra fremtidige elektroniske kopier af teamhjul, men vi kan muligvis ikke fjerne dig fra papirkopier eller elektroniske kopier, der allerede findes.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Hvis du ikke ønsker at modtage en personlig profil, skal du ikke udfylde vores Insights Discovery Evaluator, for når du har udfyldt den, vil der automatisk blive genereret en personlig profil.

Når en personlig profil er oprettet og udskrevet, kan dine persondata blive delt med en Insights-akkrediteret practitioner eller administrator. Mens vi kan slette alle kopier, vi har, har vi ikke kontrol over eventuelle papirkopier eller elektroniske kopier, der opbevares af din arbejdsgiver, Insights-akkrediterede practitioners eller administrator. Det er vigtigt, at du også anmoder om, at din Insights-akkrediterede practitioner og/eller administrator også sletter eventuelle kopier, som de ligger inde med, fra deres egne systemer.  Insights har ingen kontrol over personlige oplysninger, der ikke er gemt i vores egne interne systemer.

Vi kan være nødt til at dele dine personoplysninger med tredjeparter med henblik på behandling eller underbehandling for at kunne levere Insights-produkter og -tjenester til dig. Vi gennemfører en udvælgelsesproces og en periodisk gennemgang i forhold til databehandlere og underdatabehandlere. Vi kan også dele dine personoplysninger med dataansvarlige. For at undgå enhver tvivl sælger vi ikke de personoplysninger, vi indsamler.

Vi kan dele dine personlige data med tredjeparter, hvoraf nogle kan være placeret uden for EØS som følger:

 • Datterselskaber inden for The Insights Group
 • Leverandører, der leverer IT-, database- og systemadministrationstjenester
 • Indsigts practitioners, der leverer faciliteringstjenester til workshops eller events

Når personoplysninger overføres til lande uden for EØS, tager vi alle nødvendige skridt for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne meddelelse.

Opbevaring af data og anonymisering

Vi opbevarer kun dine profilpersondata i 5 år fra den dato, hvor de sidst blev tilgået.

Alle andre personoplysninger vil kun blive opbevaret, så længe det er nødvendigt under hensyntagen til passende juridiske forpligtelser til at opbevare optegnelser.

Dine juridiske rettigheder

Det har du ret til:

 • Anmod om adgang til dine personoplysninger (almindeligvis kendt som en "anmodning om emneadgang").
 • Anmod om rettelse af de personoplysninger, vi har om dig.
 • Anmod om sletning af dine personlige data.
 • Gør indsigelse mod behandling af dine personlige data.
 • Anmod om begrænsning af behandlingen af dine personlige data.
 • Anmode om overførsel af dine personoplysninger til dig eller til en tredjepart.
 • Trække samtykke tilbage.

Du kan få adgang til disse rettigheder ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på: dpo@insights.com.

Hvordan du kan kontakte os og din ret til at klage:

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om denne meddelelse, bedes du kontakte os på dpo@insights.com eller ved at skrive til vores registrerede adresse, der er angivet ovenfor.

Du kan også henvende dig til den relevante tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Det britiske Information Commissioner's Office (ICO) er den relevante tilsynsmyndighed for Insights. ICO kan kontaktes på casework@ico.org.uk

Vi kan ændre denne meddelelse fra tid til anden, så tjek den regelmæssigt for at holde dig orienteret om opdateringer. Vi vil bestræbe os på at holde dig informeret om opdateringer via vores hjemmeside, applikationer og/eller via den e-mailadresse, du har givet os.  Vi beder dig også om at tjekke vores hjemmesider for eventuelle opdateringer, der kan påvirke dig.

Det er vigtigt, at de persondata, vi har om dig, er nøjagtige og aktuelle. Hold os informeret, hvis dine personlige data ændres i løbet af dit forhold til os.  Du kan til enhver tid kontakte os for at opdatere dine personlige data.

Sidst opdateret:  12. juni 2024