Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Insights Discovery

Større selvforståelse fører til gennembrud i virksomheder

Ved hjælp af Insights Discovery øger vi menneskers selvindsigt, så de får mulighed for at præstere på et endnu højere niveau. Vi ønsker at fremme effektive arbejdsrelationer ved at forbedre kommunikationen og mindske antallet af konflikter.

Tid til at bekende kulør!

Prøv vores sjove farvespil, og find ud af, om din dominerende præference er HavBlå, SkovGrøn, SolGul eller IldRød – og hvad det konkret betyder for dig.

Spil nu

Gå på opdagelse i vores farver

Vælg det udsagn, der beskriver dig bedst og det, der beskriver dig dårligst.

Mest enig

Mindst enig

Dine farveenergiresultater

Hvad går det ud på?

Insights Discovery er udgangspunktet for vores rejse mod større selvindsigt. Det er et psykometrisk værktøj, der er baseret på Carl Jungs psykologi, og som er udviklet til at hjælpe mennesker med at forstå sig selv, forstå andre og få mest muligt ud af de relationer, der har betydning for dem på arbejdspladsen.

Insights Discovery-systemet benytter en enkel og lettilgængelig model med fire farver, som hjælper mennesker med at forstå deres stil, deres styrker og deres betydning for det team, de er en del af. Vi kalder dem for farveenergier, og det er den unikke kombination af IldRød, SolGul, SkovGrøn og HavBlå, som afgør, hvilken adfærd mennesker har og hvorfor.

Hvem henvender det sig til?

Selvindsigt er en afgørende forudsætning for alle individers succes, og det er præcis det, Insights Discovery bidrager med. Når man opnår en bedre forståelse af sig selv og andre, baner det vejen for, at arbejdsrelationer kan fremme virksomhedens succes frem for at stå i vejen for den.

Insights Discovery er for alle, der:

  • har brug for at forstå virkningen af deres personlige stil

  • ønsker at opbygge effektive relationer til deres kolleger

  • håber på at opnå succes gennem opbygning af stærke partnerskaber

  • stræber efter at forbedre kommunikationen og mindske antallet af konflikter

Hvad kan det føre til?

Alle deltagere får en unik og dybdegående Insights Discovery Personprofil, som udgør selve kernen i vores udvalg af forskellige læringsoplevelser, der byder på alt fra individuelle coachingsessioner og e-læring til workshops for grupper. Profilerne fungerer som et springbræt, når vi arbejder med dine medarbejdere, teams og ledere for at hjælpe dem med at tackle de udfordringer, der afholder dem fra at præstere optimalt. Vi kan tage fat på emner som effektiv kommunikation, ledelsesstil, salgsresultater og udvikling af et miljø, der inspirerer folk til at yde deres absolut bedste.

Eksempler på vigtige kapitler i Insights Discovery Personprofilen:

  • Styrker, mulige svagheder og betydning for teamet
  • Ledelse – hvordan du selv foretrækker at lede og gerne vil ledes af andre
  • Kommunikationsstil
  • Salgseffektivitet
  • At skabe de ideelle arbejdsbetingelser

Brug af Insights Discovery som del af et bredere program

Insights Discovery er udgangspunktet for alt, hvad vi foretager os. Ved at benytte modellen med de fire farveenergier i forhold til forskellige udfordringer i din virksomhed sætter vi fokus på dit absolut vigtigste aktiv – dine medarbejdere.

1

Forbedrer teamproduktiviteten

Når Insights Discovery anvendes i kombination med vores teamprogrammer, tages der fat på emner som samarbejde, kommunikation og arbejdsrelationer.

2

Øger den personlige effektivitet

Når Insights Discovery anvendes som del af et individuelt coachingprogram, kan det hjælpe deltageren med at udarbejde en skræddersyet udviklingsplan.

3

Giver salgsafdelingen et boost

Ved at kigge nærmere på dine salgsmedarbejderes effektivitet i hver enkelt fase af salgsprocessen udarbejder vi strategier, der kan fremme kunderelationer og sende jer langt over salgsmålene.

4

Skaber et fælles sprog

Vores farvesprog udbredes hurtigt i de organisationer, vi arbejder med. Det sætter sig fast i hukommelsen, er nemt at forstå og betyder, at læringen hænger ved, når deltagerne vender tilbage til hverdagen.

Hvad er effekten?

Effekten af Insights Discovery er ikke bare indholdet af den profil, du får – selvom den i sig selv er ret enestående. Den virkelige effekt er det udbytte, du tager med dig tilbage til dit daglige arbejde. Vi slipper dig ikke, så snart workshoppen eller coachingsessionen er afsluttet, og vi håber heller ikke, at du bare giver slip på alt, hvad du har lært.

Det er først, når lærdommen fra Insights Discovery anvendes i praksis i den virkelige verden, at der for alvor begynder at ske gennembrud i din virksomhed. Når kommunikation helt konsekvent foregår på en klar og respektfuld måde, når ledere bliver gode til at motivere deres medarbejdere, når salgsfolk overgår deres mål ved at være bedre til at relatere til kunderne, og når alle i teamet arbejder for at nå de samme mål, begynder den målbare effekt af din investering i personlig udvikling at vise sig med al tydelighed.

Lad os hjælpe din virksomhed. Kontakt os nu for at starte din rejse.