Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Discovering Sales and Influencing

Forny jeres tilgang – forny jeres resultater

Insights Discovery har lagt fundamentet, så nu er det tid til at forløse potentialet, nemlig at mestre det menneskelige aspekt af salget og accelerere jeres salgssucces gennem stærkere kunderelationer

Hvad er det?

Discovering Sales and Influencing er et skræddersyet program, der bygger på Insights Discovery Personprofilen og vores seks-trins model for effektivt salg – og tager sælgere med på en intens udviklingsrejse.

Programmet er det næste naturlige skridt i jeres salgsrejse. Det vil gøre det muligt for hvert medlem af jeres salgsteam at styrke sine relationer og skabe bedre kundeoplevelser. Jeres sælgere vil lære at udnytte deres farveenergier og salgsadfærd strategisk i hver af salgets seks faser.

Hvem egner programmet sig til?

Vores avancerede salgsprogram er lavet til organisationer, der er klar til at begynde deres rejse mod bedre salgsresultater.

Programmet skaber specialiserede sælgere, der har modet og færdighederne til at transformere enhver kundeinteraktion til et salg med solid teori og selvindsigt som fundament.

Sådan fungerer det

Discovering Sales and Influencing bruger en kombination af modulopbygget og interaktivt indhold for at skabe en fleksibel og dybdegående læringsoplevelse.

I en række sessioner, der styres af deltagerne selv, vil teamet skabe personlige handlingsplaner, der fokuserer på deres egne specifikke udfordringer, forbedrer deres styrker og udnytter deres adfærdspræferencer til at forbedre salgspræstationen

Sælgerne får en sjælden mulighed for virkelig at arbejde med deres personlighed, hvordan de fremstår og bliver opfattet – og hvordan de kan kommunikere mere effektivt.

Når jeres sælgere har gennemført programmet, vil de have en praktisk strategi indarbejdet, der styrker deres relation med hver enkelt kunde – en relation, der bygger på et solidt grundlag af teori og dyb selvforståelse og empati for andre.

 • Personlig profil (for at belyse hver sælgers individuelle styrker og udviklingsområder)

 • Workshop (hvor Insights Discovery udforskes i et salgsmiljø)

 • Seks alsidige moduler, styret af deltagerne selv (virtuelle eller ansigt-til-ansigt)

 • Seks understøttende vejledninger (for at styrke den løbende, selvstyrede indlæring)

 • Materialet omfatter e-moduler, lydfiler og links til yderligere ressourcer

De seks moduler

I de seks moduler gennemgås adfærd og færdigheder på hvert af salgsstadierne og læringen kan ske i fleksible trin afhængigt af behov.

Rammen for hvert af de seks moduler er konsekvent for at styrke læringen, bygge momentum og åbne mulighed for fleksible diskussioner på tværs af hvert område.

Vejledningerne for hvert modul er designede til at være interaktive og engagerende. Der bruges elementer som e-moduler, lydfiler, mulighed for at registrere læring og links til yderligere ressourcer.

Hvert modul følger samme model og er designet til at hjælpe den enkelte gennem læringen. Læringen bliver løbende opdateret og genbesøgt, efterhånden som sælgerne udbygger deres færdigheder.

Sådan bruges det

Discovering Sales and Influencing giver hver enkelt sælger mulighed for at opnå en dybere forståelse af sin egen, naturlige tilgang, præferencer og styrker gennem de seks salgsstadier. Deltagerne kommer til at kunne:

 • Identificere og eliminere kommunikations- og adfærdsmæssige udfordringer for at opnå bedre resultater
 • Udnytte deres personlige brand og individuelle styrker til at overgå kundernes forventninger
 • Udvikle en praktisk handlingsplan, der forbedrer deres færdigheder og styrker deres kunderelationer
 • Udforske og udvikle de fire vigtige adfærdsmønstre, der understøtter salgets seks stadier

Hvad er resultatet?

Teams, der investerer i salgsprogrammet: Discovering Sales and Influencing, får mulighed for at maksimere deres salgsresultater, herunder:

 • Profitskabende og langsigtede kunderelationer
 • Øget kundefastholdelse og -loyalitet
 • Alsidige sælgere, der har evnerne til at højne tilliden i hver enkelt kundeinteraktion
 • Dybere og mere autentiske kunderelationer
 • Øget fastholdelse af de dygtigste af jeres salgsledere

Lad os hjælpe din virksomhed. Kontakt os nu for at starte din rejse.