Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Deeper Discovery

Frigør ressourcer og potentiale individuelt og på teamniveau

Uanset om det udgør næste etape af din Insights Discovery-rejse eller startpunktet for vores partnerskab, er Deeper Discovery et helt unikt og virkningsfuldt redskab til at realisere det fulde potentiale hos både medarbejdere, teams og ledere.

Hvad går det ud på?

Personlig og professionel udvikling går hånd i hånd. Deeper Discovery opmuntrer deltagerne til at afdække, hvad der er deres drivkraft, hvad der inspirerer dem, hvordan de er endt i deres nuværende situation, og hvilket eftermæle de ønsker at skabe. Disse samtaler giver større selvforståelse, som fører til markant professionel udvikling.

For at komme godt i gang får deltagerne udleveret en personlig Deeper Discovery-profil, der bl.a. indeholder følgende kapitler:

  • Mine forhåbninger og bekymringer

  • Mit eftermæle

  • Spørgsmål til eftertanke

  • Spørgsmål til handling

Hvem henvender det sig til?

Deeper Discovery-oplevelsen finder ind til kernen af dine medarbejderes potentiale. Den flytter fokus fra hverdagens rutiner og får i stedet den enkelte person til at kigge på sine mål, forhåbninger og bekymringer samt det eftermæle, han eller hun ønsker at skabe. Det er yderst vigtigt for medarbejdere, teams og topledere, som gerne vil maksimere deres potentiale og skabe et varigt eftermæle.

Navnet siger egentlig det hele; du kommer mere i dybden. Se vores video for at få mere at vide om, hvordan Deeper Discovery kan frigøre potentialet i din organisation.

Hvordan fungerer det?

Den personlige profil er den helt centrale del af enhver Deeper Discovery-løsning og danner udgangspunkt for en række workshops samt individuelle coachingsessioner. I løbet af programmet får deltagerne tid og plads til at reflektere over deres udvikling og udarbejde langsigtede planer, så de kan skabe et eftermæle, der er positivt, inspirerende og tro mod deres værdier.

Programmet kombinerer individuelt arbejde med gruppesamtaler og hjemmearbejde og går således virkelig i dybden med at transformere folks opfattelse af sig selv på arbejdspladsen. Målet er at lære deltagerne at værdsætte deres egen betydning, gøre dem forandringsparate og sørge for, at de udarbejder handlingsplaner, som kan være med til at skabe et eftermæle, de kan være stolte af.

Sådan kan det bruges

Deeper Discovery har størst effekt, når det anvendes af personer, som står over for det, vi kalder et "afgørende øjeblik". Det kan være noget positivt – en ny mulighed, en forfremmelse eller en spændende udfordring – men det kan også være en situation i virksomheden, som måske er noget sværere at tackle.

Ved at bruge Deeper Discovery til at fremme personlig og professionel udvikling kan vi:

  • hjælpe ledere med at skabe et eftermæle, de kan være stolte af
  • gøre det nemmere for teams at tackle deres største udfordringer
  • lære folk at bruge deres naturlige talent til at skabe en succesfuld karriere

Hvad er effekten?

Tag ikke fejl; med Deeper Discovery kommer du længere end med nogen andre udviklingsværktøjer.

Vi opfordrer deltagerne til at træde et skridt tilbage og virkelig få øjnene op for deres styrker, svagheder, ambitioner og bekymringer, og på den måde kan de frigøre deres fulde potentiale. Når du bruger Deeper Discovery-modellen, får du mulighed for at dykke ned i, hvad der virkelig motiverer dig, og hvordan du får adgang til dit uforløste potentiale.

Det er et fantastisk og virkningsfuldt redskab til at få indblik i det potentiale, vi alle går og gemmer på – som medarbejdere, teams eller ledere.

Lad os hjælpe din virksomhed. Kontakt os nu for at starte din rejse.