Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Connecting with Customers

Denne session hjælper individer og teams med at opbygge bedre relationer med kunderne fra allerførste kontakt samt forbedre deres performance på hvert trin i salgsprocessen.

1

Salgsprofesionelle vil lære at forstå sig selv og sine kunder bedre

2

De lærer, hvordan de tilpasser deres personlige salgsstil på hvert trin i salgsprocessen

3

De lærer at identificere strategier for at opbygge stærkere relationer med forskellige typer af kunder

Hvad er det?

Salgsprofessionelle kan have mange forskellige titler og være placeret mange forskellige steder i organisationen, lige fra salgsafdelingen, til kundeservice og marketing.  De kan arbejde sammen som et salgsteam eller individuelt på egne kundeporteføljer som eksempelvis key account manager, client manager, salgskonsulent eller en helt anden titel.

Fælles for dem alle er, at de hurtigt skal opbygge en god relation med deres kunder, og at det ikke altid er let, især ikke når det gøres via telefon eller virtuelle mødeværktøjer.

Ved at fokusere på relationen og ikke salget accelereres salgscyklussen, hvilket fører til øget salgssucces. Vores program ”Connecting with Customers” fokuserer først og fremmest på at øge selvbevidstheden, for at vi kan hjælpe den enkelte med at identificere adfærdsmæssige tegn hos kunder og bruge denne viden aktivt til at opbygge stærkere relationer på hvert salgstrin i salgsprocessen.

Vi har 60 sekunder til at gøre indtryk på en ny kunde. Dét at have evnen til at kunne læse kunden i starten af samtalen og finde ud af vedkommendes farvepræferencer er meget, meget nyttigt. Folk elsker det!”

Direktør for L&D, Waste Management

Hvem henvender det sig til?

Programmet 'Connecting with Customers' er velegnet til individer på alle niveauer af organisationen. Programmet bruger en enkel seks-trins salgsmodel til at hjælpe deltagerne med at vurdere deres egen, unikke salgsstil. Ved at kigge på hvert trin i salgsprocessen, undersøger de, hvordan deres individuelle styrker og udfordringer kan videreudvikles for at forbedre deres interaktion med forskellige kundetyper i både virtuelle og face-to-face dialoger med kunderne.

Programmet er designet til individer og teams, der arbejder i kundeorienterede roller, herunder:

  • Salgsroller eller -funktioner med direkte relation til kunderne

  • Teams, der aktivt udvikler relationer med kunderne

  • Enhver der har behov for at påvirke stakeholders som en del af deres jobfunktion

Hvordan virker det?

Programmet ”Connecting with Customers” er en to-timers virtuel session, som faciliteres via et virtuelt mødeværtøj. Som deltager på sessionen ledes du gennem det engagerende læringsindhold af en dygtig facilitator fra Insights. Der vil også være en teknisk assistent med fra Insights, som vil sikre en god virtuel oplevelse.

Alle deltagere på sessionen understøttes af et pre-session e-modul, hvor man modtager sin egen personlige Insights Discovery profil inkl.
kapitlet 'Salgseffektivitet' Derudover får man tilsendt online materialer, som skal sikre at hver enkelt deltager når sine læringsmål med sessionen, og har fundamentet til at bringe sin nye viden succesfuldt tilbage på arbejdspladsen.

Kapitlet 'Salgseffektivitet' fra Insights Discovery profilen er et godt værktøj til at hjælpe individer med at lære mere om deres egen salgsstil, deres styrker og udviklingsområder inden for de seks trin af salgscyklussen. Dette kapitel bringer ens personlige tilgang til salg i spil, hvilket gør hver del af sessionen relevant og anvendelig for alle, der deltager.

Hvad er virkningen?

Salgsprofessionelle i din organisation vil få en ny forståelse for, hvordan deres personlige salgsstil kan påvirke deres forhold til kunderne. De vil være i stand til at forstå, at forskellige kunder kræver forskellige tilgange, og de vil lære at oprette værdifulde handlingsplaner for, hvordan de skal håndtere specifikke kunder. Programmet sigter mod at inspirere alle deltagerne til at forbedre deres kundeforhold, optimere ydeevnen og øge salgssuccesen.