Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Privatlivsmeddelelse for Insights Online Danmark

Insights Online fortrolighedserklæring

Insights' generelle privatlivspolitik

Velkommen til Insights' privatlivspolitik (“politik”).

Denne politik:

 • fortæller, hvordan du kontakter os eller den relevante tilsynsmyndighed, hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder
 • fortæller, hvordan du kan klage.
 • indeholder vigtige oplysninger om os, og hvordan og hvorfor vi indsamler, opbevarer, anvender og deler oplysninger om dig (dine “personoplysninger”).
 • forklarer dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

Hvis du giver personoplysninger om eller på vegne af en anden person, skal du sikre dig, at du fortæller vedkommende, hvilke oplysninger du giver os, hvorfor du giver dem, og oplyse vedkommende om denne politik.  Du må ikke give personoplysninger til os, medmindre du har ret til det.

Der er en ordliste sidst i denne politik, som kan hjælpe dig med at forstå nogle af de udtryk, vi bruger.  Når vi definerer udtryk eller ord, har vi forsøgt at linke til dem i hele denne politik, så du nemt kan finde dem.  Hvis der er noget i denne politik, du ikke forstår, bedes du kontakte os.

Det er vigtigt, at du læser denne politik sammen med andre databeskyttelsespolitikker eller politikker for rimelig behandling, som vi har indført, så du har alle oplysninger om, hvordan og hvorfor vi bruger dine oplysninger. Denne politik supplerer andre politikker og træder ikke i stedet for dem.

 

Hvem er vi?

Vi er Insights Learning & Development Limited, et selskab registreret i Skotland med vedtægtsmæssigt hjemsted på adressen Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG og selskabsregistreringsnummeret SC107074.   Når der i denne politik står “vi”, “vores” eller “os” eller “Insights”, betyder det Insights Learning and Development Limited og vores relevante koncernselskaber. Nærmere oplysninger om vores datterselskaber kan findes via vores hjemmeside.  Insights er "dataansvarlig”, hvilket betyder, at vi er ansvarlige for at beslutte, hvordan vi opbevarer og bruger personoplysninger om dig.

Denne politik regulerer kun vores praksis i forhold til personoplysninger, som indsamles og behandles af Insights.  Den regulerer ikke praksis hos tredjeparter, som Insights ikke ejer eller kontrollerer, som f.eks., men ikke begrænset til, vores direkte kunder og/eller partnere.

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (forkortes ofte “DPO”), som er ansvarlig for spørgsmål i forbindelse med denne politik.  Hvis du har spørgsmål til denne politik eller ønsker at gøre brug af dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte vores DPO.

 

Du kan få yderligere oplysninger om Insights, og hvad vi laver, på vores hjemmeside.

Ændringer i denne politik og din pligt til at informere os om ændringer

 

Vi forsøger løbende at forbedre vores processer og gennemgår jævnligt denne politik.  Tidligere versioner kan rekvireres ved at kontakte os.

Vi kan fra tid til anden have behov for at opdatere denne politik.Når vi gør det, vil vi bestræbe os på at holde dig orienteret om opdateringerne via vores hjemmeside, apps og/eller den e-mailadresse, du har givet til os.  Vi beder dig også om at kontrollere vores hjemmeside for at se, om der er opdateringer, der kan berøre dig.

Det er vigtigt, at de personoplysninger, vi opbevarer om dig, er præcise og ajourførte. Du bedes holde os orienteret, hvis dine personoplysninger ændrer sig i løbet af din relation med os.  Du kan til hver en tid kontakte os for at opdatere dine personoplysninger.

 

Tredjepartslinks og kunder

Insights leverer ofte Insights-produkter direkte til dig i forbindelse med et opsamlings-, workshop- eller læringsforløb og/eller en læringsevent (en Insights-event”).   Vi sætter imidlertid også kunder i stand til at levere Insights-produkter til dig gennem Insights akkrediterede practitioners.

Din arbejdsgiver/organisation

Insights akkrediterer ofte enkeltpersoner til at afholde og facilitere Insights-events, som inkluderer Insights-produkter, for dig.  Når du udfylder Insights Discovery-evaluatoren eller deltager i en Insights-event, som faciliteres eller afholdes af en kollega, er det sandsynligt, at din arbejdsgiver har betalt for, at denne bliver akkrediteret til at levere Insights-produkter internt til din arbejdsgiver/organisation.   Vi kalder din arbejdsgiver/organisation vores “direkte kunde”, og Insights akkrediterede practitioners hos din arbejdsgiver eller i din organisation kaldes “client practitioners”.

Insights leverer Insights-produkter til client practitioners med de formål, som er anført i denne politik. Selvom client practitioners er akkrediteret af Insights, er de som medarbejdere hos din arbejdsgiver/i din organisation under vores direkte kundes kontrol og kan handle ud fra den direkte kundes instruktioner.    Når din arbejdsgiver/organisation giver instruks om eller tillader, at en client practitioner behandler dine personoplysninger på en måde, som ikke er anført i denne meddelelse, skal de have et lovligt grundlag for at gøre det, og de skal give dig en separat privatlivspolitik eller -erklæring, som dækker deres behandlingsaktiviteter. Vi opfordrer dig til at læse alle privatlivspolitikker og/eller -erklæringer, du får udleveret.

Hvis du er bekymret i forhold til, hvordan din arbejdsgiver/organisation kan behandle de personoplysninger, de får af Insights, bedes du kontakte dem, før du udleverer nogen personoplysninger til os.

Insights er ikke ansvarlig for nogen behandlingsaktiviteter, der udføres af direkte kunder, Insights akkrediterede practitioners, administratorer, partnere eller på anden måde med andre formål end dem, som er anført i denne politik.

Partnere

Insights leverer af og til Insights-produkter til tredjeparter, som kan inkorporere disse Insights-produkter (herunder, men ikke begrænset til, personprofiler og  teamhjul, som indeholder personoplysninger om dig) i deres egne programmer, produkter og/eller tjenester.  Selvom vi deler din personprofil, dine farvepræferencer, dit teamhjul eller andre Insights-produkter med dem med de formål, som er anført i denne politik, er disse tredjeparter (kaldet “partnere”) ikke under Insights' kontrol.

Partnere er uafhængige dataansvarlige og er ansvarlige for, at de selv overholder databeskyttelseslovgivningen, herunder krav om information.  Partnerne skal fortælle dig, hvem de er, og hvordan og hvorfor de behandler personoplysninger, samt det lovgrundlag, der gælder for deres behandlingsaktiviteter (hvis de afviger fra de formål, som er anført i denne politik).    Vi opfordrer dig til at læse alle privatlivspolitikker og/eller -erklæringer, du får udleveret.  De privatlivspolitikker og -erklæringer, du får udleveret af en  partner, skal fortælle dig, hvordan Insights-produkter er inkorporeret i deres programmer, produkter og/eller tjenester, hvordan og hvorfor de bruger dine personoplysninger, og hvilket lovgrundlag der er for deres behandling.

Hvis du har betænkeligheder i forhold til den måde, en af vores partnere håndterer dine data på, skal du henvende dig direkte til dem, men du må også meget gerne fortælle os om det. Vi tager den slags alvorligt og vil undersøge alle klager og behandle din kommunikation med respekt.

Vores hjemmeside kan indeholde links til tredjepartshjemmesider, plug-ins og apps. Hvis du klikker på disse links eller aktiverer disse forbindelser, kan tredjeparter måske indsamle eller dele data om dig. Vi har ikke kontrol over disse tredjepartshjemmesider og er ikke ansvarlige for deres privatlivserklæringer. Når du forlader vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at læse privatlivspolitikken på alle de hjemmesider, du besøger.

De personoplysninger, vi indsamler om dig

Vi indsamler generelt personoplysninger direkte fra dig, når du bruger eller tilgår vores produkter og/eller tjenester. Vi kan dog også indsamle oplysninger fra tredjeparter.

Vores produkter er ikke beregnet til børn, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger vedrørende børn.

Vi kan indsamle, anvende, opbevare og overføre forskellige typer personoplysninger om dig, som vi har grupperet på følgende måde:

Personoplysninger indsamlet om kunder

Hvis du er kunde, kan vi indsamle:

 • Identitetsoplysninger (herunder fulde navn, brugernavn eller tilsvarende identifikator, titel, stillingsbetegnelse, rolle, anciennitet)
 • Kontaktoplysninger (herunder faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Økonomiske oplysninger (herunder bankkonto og betalingskortoplysninger)
 • Transaktionsoplysninger (herunder betalingsoplysninger vedrørende de produkter og tjenester, du har købt hos os)
 • Tekniske oplysninger (herunder internetprotokoladresse (IP), loginoplysninger, browsertype og version og anden teknologi på den enhed, der anvendes til at opnå adgang til vores hjemmesider og andre tjenester)
 • Brugsoplysninger (herunder oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmesider, produkter og tjenester)
 • De oplysninger, du giver os via formularer på vores hjemmeside, Insights Online, Insights Connections  eller på anden vis
 • Tilbagemeldinger, du giver os om vores produkter og/eller tjenester
 • Oplysninger, du giver, når du kontakter os
 • Oplysninger, du giver os, når du vil abonnere på vores servicepublikationer
 • Oplysninger om markedsføring og kommunikation (herunder dine præferencer i forhold til at modtage markedsføring fra os og dine kommunikations- og cookiepræferencer, samt hvordan du interagerer med vores markedsføring, f.eks. klikrater)

Når du handler på vegne af en kunde, indsamler vi de ovennævnte personoplysninger i det omfang, du bliver nævnt af kunden eller er direkte involveret i en relevant aktivitet.  Eksempel: Hvis du er en navngiven bruger af det firmakort eller den konto, som skal bruges til at købe produkter og/eller tjenester, bliver dine identitetsoplysninger behandlet, eller hvis du er involveret i forhandling af en bestemt kontrakt, behandler vi kontaktoplysninger og identitetsoplysninger for at forhandle med dig.

De personoplysninger, vi indsamler, indsamles normalt under følgende omstændigheder:

 • Forud for, ved starten på og under et kontraktsforhold, når du anmoder om oplysninger om eller køber vores produkter og tjenester
 • Ved forhandling eller påbegyndelse af et kontraktforhold vedrørende levering af produkter og/eller tjenester
 • Når du udfylder et leverandørspørgeskema eller en anden formular som led i vores due diligence-processer
 • Når du rapporterer et problem til os
 • Når du afgiver en ordre gennem en af vores "webshops" eller på anden vis
 • Når du udfylder formularer på vores hjemmeside eller vedrørende vores produkter og tjenester, herunder registrering med henblik på at bruge vores side, abonnere på vores tjenester, opslå materiale og bruge yderligere tjenester
 • Når du deltager i en konkurrence eller kampagne sponsoreret af os
 • Når du kontakter os eller indberetter et problem til os eller giver feedback til os eller udfylder et spørgeskema
 • Når du indgår en transaktion med os via vores hjemmeside, eller når du afgiver ordrer til os via telefon eller e-mail
 • Når du møder op på en af vores lokaliteter og skal afgive oplysninger til os før eller under besøget (det kan f.eks. være nødvendigt at registrere, at du er i bygningen, i tilfælde af brand)

I denne politik er vores partnerekunder” og direkte kunder.

Deltagers personoplysninger

Når du udfylder en Insights Discovery-evaluatoren, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Dit fulde navn
 • Din virksomheds-mail
 • Dit kaldenavn
 • Dit foretrukne sprog
 • Dine foretrukne pronominer
 • Bopælsland (valgfrit)
 • Aldersinterval (valgfrit)
 • Jobtitel (valgfrit)
 • Varighed af ansættelse (valgfrit)
 • Jobniveau (valgfrit)
 • Branche (valgfrit)
 • Bibranche (valgfrit)
 • Dine svar på vores Insights Discovery-evaluator
 • Din personprofil
 • Dine farvepræferencer
 • Din teamhjulposition

Vi kan også indsamle personoplysninger, som du giver os direkte, herunder uden begrænsning, når du udfylder formularer, giver tilbagemelding om vores produkter og/eller tjenester eller korresponderer med os på nogen måde, hvad enten det er pr. post, e-mail, gennem vores hjemmeside eller på anden måde.

 Insights Discovery-evaluatoren

For at kunne producere produkter som personprofilen og  teamhjulet skal vi indsamle personoplysninger fra dig via et spørgeskema, som vi kalder “Insights Discovery-evaluatoren”.  Dette psykometriske værktøj bruger en enkel firefarvet model, som er nem at huske, til at hjælpe folk med at forstå deres kommunikationsstil, deres styrker og den værdi, de bringer til teamet.

Insights Discovery-evaluatoren består af en række udsagn, og du vil blive bedt om at angive, hvor godt de enkelte udsagn beskriver dig og/eller dine præferencer. Dine svar bliver behandlet af vores algoritme, som bygger på årtiers erfaring og udvikling af vores immaterielle rettigheder, og ud fra det bliver der skabt en personprofil af dig.

Vi opbevarer også en kopi af dine Insights Discovery-evaluator-svar for at:

 • Kunne genskabe din personprofil (hvis du ønsker en kopi mere eller en Insights akkrediteret practitioner har behov for en kopi i forbindelse med en Insights-event, som du skal deltage i)
 • Kunne genskabe eller opdatere et teamhjul (hvis et nyt teammedlem skal tilføjes, eller du ønsker en kopi af et eksisterende hjul)
 • Sætte dig i stand til at sammenligne dine svar over tid og se dit læringsforløb
 • Hjælpe dig med at få mere selvindsigt
 • Sætte Insights akkrediterede practitioners i stand til at indgå i en relation med dig under hele dit læringsforløb

Det sætter os og dig selv i stand til at få det fulde udbytte af Insights-produkter gennem vores Insights akkrediterede practitioners.

Vi kan levere Insights-produkter (med dine personoplysninger) til Insights akkrediterede practitioners flere gange og til mere end én practitioner (dvs. vi udleverer din personprofil til en Insights akkrediteret practitioner, så denne kan give den til dig i forbindelse med en Insights-event, som du skal deltage i.  Bemærk: Insights-events kan have deltagere fra andre organisationer, som ikke har forbindelse til din arbejdsgiver og/eller organisation).

Profilering

Selvom vi bruger dine svar på Insights Discovery-evaluatoren til at skabe en personprofil og et teamhjul, "profilerer" vi dig ikke som defineret i databeskyttelseslovgivningen, da vi ikke bruger dine oplysninger til automatiske beslutningsprocesser.

Fravalg af teamhjul eller personprofiler

 

Husk, at du ikke er forpligtet til at give os dine personoplysninger.  Hvis du ikke ønsker at modtage en personprofil, bedes du ikke udfylde vores Insights Discovery-evaluator, for når først den er udfyldt, bliver der automatisk genereret en personprofil.

Når en personprofil er oprettet og udskrevet, kan dine personoplysninger blive delt med en Insights akkrediteret practitioner  eller administratorer, og selvom vi kan slette de kopier, vi har, har vi ikke kontrol over udskrevne kopier eller elektroniske kopier, som er gemt hos din arbejdsgiver, din organisation, Insights akkrediterede practitioner eller administrator. Det er derfor vigtigt, at du også beder din Insights akkrediterede practitioner og/eller administrator om også at slette de kopier, de har, fra deres egne systemer.  Insights har ingen kontrol over og er ikke ansvarlig for personprofiler, som ikke er gemt på vores egne interne systemer.

Du kan fravælge at komme med i et  teamhjul.  Hvis du fravælger  teamhjulet, får du måske ikke det fulde udbytte af en Insights-event, som du skal deltage i.   Hvis du ønsker at fravælge  teamhjulet, kan du gøre det ved at kontakte os pr. e-mail: dpo@insights.com eller ved at fortælle det til din Insights akkrediterede practitioner.

Når et  teamhjul er oprettet og udskrevet, kan dine personoplysninger blive delt med andre medlemmer af dit team og/eller med din arbejdsgiver eller organisation.  Vi kan fjerne din hjulposition fra fremtidige elektroniske kopier af teamhjul, men vi kan måske ikke fjerne dig fra udskrevne eller elektroniske kopier, som allerede eksisterer (dvs. er gemt af din arbejdsgiver, organisation eller Insights akkrediterede practitioner separat fra os).  Det er derfor vigtigt, at du fortæller os, at du vil fravælge det, så hurtigt som muligt, og når du allerede har været en del af et teamhjul, at du anmoder om at blive fjernet fra eksisterende teamhjul, som er gemt af din arbejdsgiver, organisation og/eller Insights akkrediterede practitioner. Insights har ingen kontrol over og er ikke ansvarlig for teamhjul, som ikke er gemt på Insights' interne systemer.

Hvis du vælger ikke at give os dine personoplysninger, eller hvis du fravælger det, kan det forsinke eller forhindre os i at levere nogle af vores produkter og/eller tjenester til dig, eller det kan forhindre dig i at få det fulde udbytte af dem.  Du har ikke desto mindre ikke pligt til at give os nogen af de personoplysninger, vi anmoder om, og du er til hver en tid fuldt berettiget til at fravælge det.

Personoplysninger, som er indsamlet fra Insights akkrediterede practitioners og administratorer (herunder personer, som deltager i en Insights Discovery-akkreditering).

Når du er Insights akkrediteret practitioner  og/eller Insights administrator, indsamler vi:

 • Dine kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer, jobtitel, e-mailadresse, firmaoplysninger)
 • Navnet på din arbejdsgiver eller organisation
 • Personoplysninger, som du afgiver, når du opretter en Insights Online- eller Insights Connections-konto
 • Dine login- og brugsdata, når du logger på Insights Online eller Insights Connections
 • Personoplysninger, du uploader til Insights Connections
 • Personoplysninger, som du giver os direkte, herunder uden begrænsning, når du udfylder formularer, giver tilbagemelding om vores produkter og/eller tjenester eller korresponderer med os
 • Oplysninger om din ansættelse (dvs. hvis du er Insights akkrediteret practitioner  og leverer Insights-produkter internt i den virksomhed, hvor du er ansat, bliver vi underrettet, hvis du forlader den pågældende arbejdsgiver)
 • Den adresse, du ønsker, at Insights skal sende trykte kopier af ressourcer, materialer og/eller merchandise til
 • Oplysninger om din Insights Practitioner-akkreditering

Hvis du er kundeadministrator, kan vi også indsamle dine kontaktoplysninger, navnet på din arbejdsgiver og dine loginoplysninger.

Tredjeparter

Vi modtager personoplysninger om dig fra forskellige tredjeparter.

Når du er deltager, kan vi modtage personoplysninger fra:

Når du er kunde, kan vi modtage personoplysninger fra:

 • Din bank, kreditforening, finansielle institution eller rådgiver (dvs. når du er navngiven bruger på firmakontoen, vil vi bede om samtykke, når der er behov for det)
 • Kreditvurderingsbureauer eller due diligence-leverandører (dvs. hvor du er navngiven bruger af et firmakort eller en firmakonto, som skal bruges til at købe tjenesten – vi udfører ikke kredittjek på enkeltpersoner (medmindre der er tale om en enkeltmandsvirksomhed)
 • Din arbejdsgiver eller organisation (dvs. hvor du er tagget i en forretnings-e-mail-kode eller navngivet som kundekontakt)
 • offentligt tilgængelige kilder (f.eks. virksomhedsregistre, LinkedIn-side eller din hjemmeside).

Når du er Insights akkrediteret practitioner, kan vi modtage personoplysninger fra:

Tekniske oplysninger

Mere generelt kan vi modtage tekniske oplysninger fra følgende tredjeparter eller offentligt tilgængelige kilder:

 • Leverandører af analysetjenester (såsom Google baseret uden for Storbritannien)
 • Eventarrangører (såsom CIPD og ATD, når du tilmelder dig en af vores events)
 • Kontaktoplysninger, økonomiske oplysninger og transaktionsoplysninger fra leverandører af tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester
 • Identitets- og kontaktoplysninger fra datamægler eller -samlere
 • Identitets- og kontaktoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder

Generelle personoplysninger, som vi kan indsamle

Personoplysninger, som indsamles, når du besøger vores hjemmeside

Hvis du blot besøger vores hjemmeside, er der intet krav om, at du skal afgive personoplysninger (vores cookies kan dog indsamle visse personoplysninger i henhold til vores cookiepolitik). Vi bruger cookies, når du går ind på vores hjemmeside og andre tjenester. Når vi bruger cookies, fortæller vi dig det i en popopmeddelelse, og vi bruger dem i overensstemmelse med vores cookiepolitik

Du kan indstille din browser til at afvise alle eller nogle browsercookies eller til at advisere dig, når hjemmesider sætter eller tilgår cookies. Hvis du deaktiverer eller afviser cookies, skal du være opmærksom på, og nogle dele af vores hjemmeside og/eller andre tjenester kan blive utilgængelige og/eller ikke fungerer korrekt.

Hvis du tilmelder dig vores events eller modtager markedsføringsmateriale eller på anden måde tilkendegiver en interesse i at købe eller modtage vores produkter eller tjenester gennem vores hjemmeside, indsamler vi de personoplysninger, du afgiver til os.  Når du bruger “Spørg Insights”-chatten, og “Kontakt os” via vores hjemmeside til at stille spørgsmål eller rapportere problemer, indsamler vi også de personoplysninger, du giver via disse funktioner.

Automatiserede teknologier eller interaktioner

Når du interagerer med vores hjemmeside, indsamler vi automatisk tekniske data om dit udstyr, dine browserhandlinger og -mønstre. Vi indsamler disse personoplysninger ved hjælp af cookies, serverlogger og andre lignende teknologier. Vi kan også modtage tekniske oplysninger om dig, hvis du besøger andre hjemmesider, der anvender vores cookies. Se vores cookiepolitik for yderligere oplysninger.

Aggregerede data

Vi indsamler, bruger og deler også aggregerede data som f.eks. statistiske eller demografiske data til alle formål. Aggregerede data kan udledes af dine personoplysninger, men betragtes i lovgivningen ikke som personoplysninger, da de ikke, hverken direkte eller indirekte, afslører din identitet. Vi kan f.eks. aggregere dine brugsdata for at beregne, hvor stor en procentdel af vores brugere der tilgår deres personprofiler efter en vis periode, eller for at analysere brugen af hjemmesiden. Hvis vi kombinerer eller forbinder aggregerede data med dine personoplysninger, så de direkte eller indirekte kan identificere dig, behandler vi de kombinerede data som personoplysninger, som bruges i overensstemmelse med denne politik.

Særlige kategorier af personoplysninger

Vi indsamler generelt ikke nogen særlige kategorier af personoplysninger om dig (dette omfatter oplysninger om race eller etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold eller seksuel orientering, fagforeningsmedlemsskab, helbredsoplysninger og genetiske og biometriske oplysninger). Vi indsamler heller ikke oplysninger om tidligere domme og lovovertrædelser. I de sjældne tilfælde, hvor vi indsamler særlige kategorier af personoplysninger, fortæller vi dig det, før vi gør det.

Hvordan og hvorfor vi bruger personoplysninger

Vi bruger kun dine personoplysninger, hvis vi har et lovligt grundlag for det. Vi bruger oftest dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

 • Når vi skal opfylde den kontrakt, vi er ved at indgå eller har indgået med dig
 • Når det er nødvendigt for vores eller tredjemands legitime interesser), og dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke tilsidesætter disse interesser
 • Når vi skal overholde en juridisk forpligtelse

Generelt beder vi ikke om samtykke som lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger, men vi kan bede om samtykke, når det er nødvendigt, for at sende markedsføringsmeddelelser til dig via e-mail eller sms.   Når vi af en eller anden grund har bedt om samtykke, kan du til hver en tid trække dit samtykke tilbage.  Vi fortæller dig, hvordan du trækker dit samtykke tilbage, når vi beder om det, men du kan også trække det tilbage ved at sende os en e-mail, hvis det er lettere for dig.

Hvis du er en fysisk person i et retsområde, som kræver samtykke, for at vi kan behandle dine data, beder vi om dit udtrykkelige samtykke, før vi indsamler eller bruger dine personoplysninger, medmindre vi kan udlede dit samtykke af dine handlinger eller manglende handlinger. Når vi beslutter, hvilken form for samtykke der er passende, inddrager vi følsomheden af personoplysningerne, årsagerne til, at vi behandler dem, og dine rimelige forventninger som registreret, i beslutningen. Når vi bruger personoplysninger til et nyt formål, dokumenterer vi det nye formål og beder om dit samtykke til det.

Personoplysninger indsamlet om kunder (inklusive partnere/distributører)

De personoplysninger, der indsamles fra kunder og andre virksomhedskontakter, indsamles generelt:

 • For at du kan modtage produkter og tjenester fra os
 • For at varetage vores løbende kontraktsforhold
 • Til kontoadministration
 • for at hjælpe os med at opfylde juridiske og/eller myndighedskrav (det er f.eks. lovpligtigt at føre regnskaber)
 • for at levere opdateringer og nyheder om vores produkter og tjenester, events og øvrige oplysninger, som vi mener, vil have din interesse

Deltagers personoplysninger

De personoplysninger, der indsamles fra deltagere og andre virksomhedskontakter, indsamles generelt:

Personoplysninger, som er indsamlet af Insights akkrediterede practitioners og administratorer

De personoplysninger, der indsamles fra Insights akkrediterede practitioners og/eller administratorer, indsamles generelt:

 • For at sørge for opdateret dokumentation i forhold til din akkreditering (dvs. hvornår du er akkrediteret, om akkrediteringen stadig er aktiv, og hvilken kunde du leverer Insights-produkter for)
 • For at give dig adgang til practitionermaterialer og -ressourcer, som er nødvendige for at facilitere og leverer Insights-events, hvori indgår Insights-produkter
 • For at give dig adgang til vores sikre systemer, portaler eller platforme, som giver dig mulighed for at generere og tilgå visse Insights-produkter (dvs. de produkter, som er nødvendige, for at du kan facilitere og afvikle en Insights-event på vegne af en kunde)
 • For at kunne fakturere vores kunder i forhold til din akkreditering og Insights akkrediteret practitioner -licens (dvs. den kunde, der har bedt om, at du skal akkrediteres, betaler normalt en licens til Insights, som giver dig lov til at levere og facilitere Insights-events på deres vegne).

Behandling af generelle personoplysninger

Vi indsamler også mere generelle personoplysninger om dig, hvad enten du er kunde, forretningskontakt, deltager, Insights akkrediteret practitioner eller administrator.  Disse personoplysninger indsamles generelt:

 • For at vi kan opdatere og forbedre interne processer og dokumentation
 • For at sikre, at interne forretningspolitikker bliver overholdt
 • For at udføre research og indhente tilbagemeldinger om vores produkter og tjenester
 • For at overvåge og dokumentere, at vi overholde lovgivningen og/eller vores kontrakter med kunder
 • For at hjælpe os med akkrediteringer (vi anvender normalt aggregerede data til dette)
 • For at aggregere personoplysninger for at kunne udføre statistiske og demografiske analyser
 • For at hjælpe os i forbindelse med audits (f.eks. sikkerhedsaudits i forbindelse med vores platforme)
 • For at svare på spørgsmål eller korrespondance, som du måtte have
 • Til markedsføringsformål

Hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af alle de måder, vi planlægger at bruge dine personoplysninger på, og hvilke(t) af de juridiske grundlag vi påberåber os, bedes du spørger om dette ved at sende en e-mail til dpo@insights.com.

Bemærk, at vi kan behandle dine personoplysninger med mere end ét lovligt formål alt efter det konkrete formål, vi bruger dine personoplysninger til.

Markedsføring

Når du er kunde eller Insights akkrediteret practitioner, kan vi bruge dine personoplysninger til at sende dig opdateringer (pr. e-mail, sms, telefon eller post) om udviklinger i produkter eller tjenester, som du måtte være interesseret i, og/eller oplysninger om vores tjenester, herunder eksklusive tilbud, kampagner eller nye tjenester eller produkter.

Vi har normalt en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger til markedsføringsformål, hvilket betyder, at vi normalt ikke skal indhente dit samtykke for at sende dig markedsføringsoplysninger. Når der kræves samtykke, beder vi om det separat og tydeligt.

Du har til hver en tid ret til at fravælge at modtage markedsføringsmeddelelser ved at:

 • kontakte os på dpo@insights.com
 • bruge linket "afmeld" i e-mails eller "STOP" nummer i sms'er eller e-mails.

Salg af personoplysninger

Insights opkræver betaling fra din arbejdsgiver eller organisation for de leverede Insights-produkter og/eller -tjenester, men sælger ikke personoplysninger til tredjeparter.

Hvem vi deler dine personoplysninger med

Vi kan dele dine personoplysninger med de tredjeparter og til de formål, der er anført i denne politik:

 • Insights-medarbejdere, leverandører, Insights akkrediterede practitioners og/eller administratorer, som er involveret i administration, facilitering af Insights-events,  og som har adgang til Insights Online og kan generere og tilgå personprofiler og teamhjulBemærk: Vi giver adgang til Insights Online til Insights akkrediterede practitioners til de formål, som er anført i denne politik.  Når en Insights akkrediteret practitioner er ansat eller direkte kunde eller partner, kan denne også behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med kundens    Kunden er ansvarlig for, at denne selv overholder databeskyttelseslovgivningen, herunder alle krav om information.

 

 • Vores partnere, når de leverer produkter og/eller tjenester til dig, hvori indgår Insights-produkter

 • Vores serviceudbydere, som udfører behandlingstjenester for os.  Når vi bruger databehandlere, sørger vi for at have passende kontrakter med dem, og at de er forpligtet til at følge vores instruktioner meget nøje

 • Andre tredjeparter, når det er nødvendigt for at udføre vores instruktioner (dvs. vi kan dele dine oplysninger med andre tredjeparter, hvis du beder os om det)

 • Personer, som udfører behandlingstjenester for os.  Når vi bruger databehandlere, sørger vi for at have passende kontrakter med dem, og at de er forpligtet til at følge vores instruktioner meget nøje

 • Tredjeparter, som vi kan vælge at sælge, overdrage eller fusionere dele af vores virksomhed eller vores aktiver til eller med. Alternativt kan vi søge at erhverve andre virksomheder eller fusionere med dem. Hvis der sker en ændring i vores virksomhed, kan de nye ejere anvende dine personoplysninger på samme måde som anført i denne politik

 • Desuden leverer vores kunder under visse omstændigheder tjenester ud over at inkorporere Insights-produkter, og når de gør det, skal de udlevere en separat privatlivspolitik, som dækker de aktiviteter, der ikke er dækket af denne politik. Vi er ikke ansvarlige disse tredjepartsbehandlingsaktiviteter

 • Hvis du anvender Insights Connections, andre brugere, som kan se dit personlige område, kommentarer eller indhold, du uploader, og tilbagemeldinger og karakterer, som du har givet bestemte materialer, ressourcer eller indhold

 • IT-personale, som er til rådighed for at tilbyde hjælp i forhold til din brug afInsights Online, Insights Connections eller andre Insights-systemer, -portaler eller -platforme

 • Professionelle konsulenter, herunder advokater, bankforbindelser, revisorer og forsikringsvirksomheder, der leverer konsulentydelser, bankydelser, juridiske ydelser, forsikringsydelser og revisionsydelser

 • Skattevæsenet, tilsynsmyndigheder og andre myndigheder, som kræver, at behandlingsaktiviteter skal rapporteres under vise omstændigheder

Når du tilgår Insights-produkter gennem en af vores partnere, kan vi dele dine personoplysninger med dem for at bistå med administration, facilitering og levering af Insights-produkter til dig.

Medlemmer af Insights-gruppen kan dele personoplysninger med hinanden. Vi har gruppeaftaler på plads, som sikrer, at personoplysninger, der deles på denne måde, er beskyttet.

Vi kræver, at alle tredjeparter skal opretholde fortrolighed omkring dine personoplysninger og handle i overensstemmelse med loven.  Vi begrænser adgangen til dine personoplysninger til dem, som har et legitimt behov for at have adgang til dem, med de formål, som er beskrevet i denne politik.

Her opbevarer vi dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares på vores europæiske AWS-datacentre, Azure Office 365 Cloud Services og kan opbevares på vores kontorer og hos selskaberne i gruppen, tredjepartsagenturer, partnere, serviceudbydere, repræsentanter og agenter som beskrevet ovenfor ovenfor.

Nogle af disse tredjeparter kan være hjemmehørende uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller uden for det sted, hvor du er hjemmehørende.

Overførsel af dine personoplysninger uden for dit hjemsted – international overførsel

For at kunne levere vores tjenester til dig er det af og til nødvendigt for os at dele dine personoplysninger uden for Storbritannien, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller det sted, hvor du er hjemmehørende, f.eks.:

 • Med vores kontorer eller andre selskaber i gruppen
 • Med vores serviceudbydere
 • Med voreskunder
 • Med vores akkrediterede practitioners
 • Med vorespartnere
 • Hvis du er hjemmehørende uden for Storbritannien/EØS, til vores servere i Storbritannien/EØS og tilbage til det sted, hvor du er
 • Når der er en international dimension i de tjenester, vi leverer til dig (dvs. du deltager i en virtuel Insights-event med deltagere uden for dit land)

Vi overfører kun dine data internationalt, når vi har relevante sikkerhedsforanstaltninger på plads, og der er et lovligt grundlag for dette i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Datasikkerhed

Vi har iværksat passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger ved et uheld går tabt eller anvendes, ændres eller videregives på en uautoriseret måde. Desuden begrænser vi adgangen til dine personoplysninger til de medarbejdere, agenter, leverandører eller andre tredjeparter, som har et forretningsmæssigt behov for at kende dem. Disse parter behandler kun dine personoplysninger efter instruks fra os, og de er underlagt tavshedspligt.

Vi har iværksat procedurer til at håndtere mistanke om brud på datasikkerheden og underretter dig og eventuelle relevante myndigheder, når vi er juridisk forpligtet til det.

Hvor længe dine personoplysninger bliver opbevaret

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt for at opfylde de formål, vi indsamler dem til, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, myndighedsmæssige, skattemæssige, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav. Vi kan opbevare dine personoplysninger i en længere periode i tilfælde af en klage, eller hvis vi med rimelighed mener, at der er udsigt til retssager vedrørende vores relation til dig.

For at fastlægge den korrekte opbevaringsperiode for personoplysninger vurderer vi omfanget, karakteren og følsomheden af de personoplysninger, vi har, den potentielle risiko for skade, der kan ske ved uberettiget brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, som vi bruger dine personoplysninger til, og hvorvidt vi kan opnå disse formål via andre metoder, og de gældende juridiske, myndighedsmæssige, skattemæssige, regnskabsmæssige eller andre krav.

Du kan til hver en tid anmode om, at vi sletter dine personoplysninger fra vores arkiver, ved at sende en e-mail til dpo@insights.com

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, vi har indsamlet dem til, som anført i denne politik.  Med hensyn til Insights-produkter, herunder personprofil, farvepræferencer og teamhjul, opbevarer vi de personoplysninger, som er nødvendige for at generere disse produkter, i 3 år fra den sidste dato uden aktivitet, medmindre du beder os om at opbevare dem i længere tid eller slette dem, før de 3 år er gået.

Vi sletter eller anonymiserer automatisk dine personoplysninger, når formålene med at opbevare dem ikke længere gælder.  Personoplysninger, som er anonymiseret, kan ikke længere identificere dig, og i lovgivningens øjne udgør disse oplysninger ikke nogen risiko for den enkeltes frihedsrettigheder. Vi kan anvende anonymiserede oplysninger til alle formål.

For at du er helt på det rene med, hvordan vi bruger dine personoplysninger, også når vi har anonymiseret dem fuldstændigt, så kan vi bruge anonymiserede oplysninger på forskellige måder, herunder uden begrænsning: test af vores it-systemer, forskning, dataanalyse, forbedring af tjenesten og udvikling af nye produkter og features.

Vi kan også dele anonymiserede oplysninger med andre.

Dine juridiske rettigheder 

Under visse omstændigheder har du i henhold til databeskyttelseslovgivningen rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Klik på nedenstående links, hvis du vil vide mere om disse rettigheder:

Adgang

Ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger

Berigtigelse

Ret til at bede os om at rette eventuelle fejl i dine personoplysninger

Ret til at blive glemt

Ret til at bede os om at slette dine personoplysninger

Begrænsning af behandling

Ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

Dataportabilitet

Ret til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og/eller at disse oplysninger transmitteres til en tredjepart

Til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse:
– mod at dine personoplysninger bliver behandlet med henblik på direkte markedsføring (herunder profilering)
– i visse andre situationer mod fortsat behandling af dine personoplysninger, f.eks. behandling, som udføres med henblik på vores legitime interesser

Til ikke at blive underkastet automatisk individuel beslutningstagning

Ret til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatisk behandling (herunder profilering), som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig

Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du: sende en e-mail til vores Databeskyttelsesrådgiver på dpo@insights.com og fortælle os:

  • Hvilken rettighed/hvilke rettigheder du ønsker at gøre brug af
  • De oplysninger, din anmodning vedrører

Der opkræves normalt ikke noget gebyr

Du skal ikke betale noget gebyr for at få adgang til dine personoplysninger (eller for at udøve nogen af dine øvrige rettigheder). Hvis en anmodning er klart grundløs, gentagen eller uforholdsmæssig, kan vi dog opkræve et rimeligt gebyr. Alternativt kan vi i disse tilfælde nægte at efterkomme din anmodning.

Det kan vi få brug for fra dig

Vi kan få brug for at anmode om konkrete oplysninger fra dig, så vi kan bekræfte din identitet og sikre din ret til at få adgang til dine personoplysninger (eller til at håndhæve nogen af dine øvrige rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning, der skal sikre, at personoplysninger ikke deles med en person, der ikke er berettiget til at tilgå dem. Vi kan også kontakte dig for at bede om yderligere oplysninger vedrørende din anmodning for at kunne svare dig hurtigere.

Svarfrist

Vi forsøger at svare på alle legitime henvendelser inden for en måned. Af og til kan det tage længere end en måned, hvis din henvendelse er særligt kompliceret, eller du er kommet med flere henvendelser. I dette tilfælde underretter vi dig og holder dig opdateret.

Du kan finde yderligere oplysninger om dine rettigheder, herunder de omstændigheder, hvorunder de gælder, i vejledningen om den enkeltes rettigheder i forbindelse med EU's databeskyttelsesforordning fra det britiske datatilsyn (ICO).

Sådan klager du

Vi håber, at vi kan løse de spørgsmål eller bekymringer, du måtte have, om vores brug af dine oplysninger.  Du har imidlertid også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat i EU (eller EØS), hvor du arbejder, normalt bor, eller hvor en påstået krænkelse af databeskyttelseslovgivningen er foregået.

Tilsynsmyndigheden i Storbritannien er Information Commissioner, som kan kontaktes online på https://ico.org.uk/concerns eller på telefon: 0303 123 1113.  Du kan kontakte dem, uanset om du er hjemmehørende i Storbritannien eller ej.

Kontaktoplysningerne til myndigheder i EØS, Schweiz og visse ikke-europæiske lande (herunder USA og Canada) kan findes her

Sådan kontakter du os

Du bedes kontakte vores databeskyttelsesrådgiver pr. e-mail, post eller telefon på:

DPO@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 908050

Ordliste

Administrator betyder en enkeltperson, der har adgang til Insights Online for at bistå en Insights akkrediteret practitioner   med at administrere dennes konto og levere et eller flere specificerede Insights-produkter.  

Farvepræferencer betyder de farvepræferencer, som er beskrevet i din personprofil.  Hensigten med dem er at hjælpe dig med at forstå, hvordan du interagerer og kommunikerer med andre.   Farvepræferencer repræsenterer dit miks af farveenergier.  Disse farveenergier er det farverige grundlag for næsten alt det, vi underviser i, fordi vi mener, at de er fundamentale for, at vi kan forstå os selv.  Du vil sandsynligvis have et naturligt tættere forhold til en farveenergi frem for de andre, men vi er alle en blanding af alle farveenergierne, og vi kan skrue op eller ned for bestemte farver, når der er behov for det.  Farverne repræsenterer præferencer og er ikke et mål for evner, og selvom de kan være en nøjagtig beskrivelse af dig, definerer de dig ikke.  Din farveenergi er ikke statisk, men snarere flydende.- Hensigten med den er at hjælpe dig med at takle de situationer, du befinder dig i, gennem selvindsigt.

Din kombination af farveenergier opsummeres i din  teamhjulposition.

Overholde en juridisk forpligtelse betyder at behandle dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at overholde en juridisk eller regulatorisk forpligtelse, som vi er underlagt.

Kunde betyder en kunde hos Insights, hvad enten det er en direkte kunde og/eller en partner.

 

Direkte kunde betyder en kunde hos Insights, som køber Insights-produkter til eget internt brug (dvs. til sine medarbejdere).  Direkte kunder kan også have client practitioners, som er akkrediteret til at levere Insights-produkter internt til den direkte kunde.

Insights akkrediteret practitioner  betyder en enkeltperson, der akkrediteres af Insights til at anvende og levere et eller flere specifikke Insights-produkterInsights akkrediterede practitioners kan:

 • være medarbejdere eller konsulenter hos Insights
 • være ansat af din arbejdsgiver eller organisation og/eller
 • være medarbejdere eller konsulenter hos en Insights-partner eller distributør.

Når en Insights akkrediteret practitioner   er ansat af din arbejdsgiver eller organisation, foretrækker vi at betegne dem som “client practitioner”, og de må kun levere Insights-produkter internt til din arbejdsgiver eller organisation.

 

Insights Connections betyder den digitale Insights Online-platform for Insights akkrediterede practitioners, som omfatter et virtuelt debatforum og ressourcer til at støtte Insights akkrediterede practitioners i leveringen af Insights-produkter. Insights Connections-privatlivspolitikken kan findes her.

Insights Discovery Akkreditering betyder en uddannelsesevent, som afholdes af Insights for personer, som ønsker at blive Insights Akkrediterede Practitioners.

Insights Discovery-evaluator betyder det psykometriske værktøj, som Insights bruger til at producere Insights-produkter. Insights Discovery-evaluatoren består af en række udsagn, og deltagerne bliver bedt om at vurdere, hvor godt de enkelte udsagn beskriver dem og/eller deres præferencer.  Svarene bliver behandlet af vores algoritme, som bygger på årtiers erfaring og udvikling af vores immaterielle rettigheder, og ud fra det bliver der skabt Insights-produkter (f.eks. personprofilen og  teamhjulene).

 

Insights-event betyder et opsamlings-, workshop- eller læringsforløb eller en læringsevent med, hvori indgår Insights-produkter.

 

Insights Online betyder en onlineplatform drevet af Insights, gennem hvilken (i) personer kan få adgang til Insights Discovery-evaluatoren, og (ii) personer, som er autoriseret af Insights, kan tilgå Insights-produkter.

Insights-produkter betyder produkter og tjenester, som er udviklet af, ejes af eller givet i licens til Insights, og som markedsføres eller anvendes under Insights' brands og varemærker.  Det kan være produkter, som indeholder personoplysninger, f.eks., men ikke begrænset til: personprofilen, farvepræferencerne og  teamhjulet.

Deltager betyder den person, som modtager Insights-produkter eller deltager i en Insights-event (dvs. den person, som udfylder Insights Discovery-evaluatoren, deltager i en Insights-event, eller som den relevante personprofil omhandler).

Partner betyder en kunde hos Insights, som køber Insights-produkter for at inkorporere dem i sine egne produkter/tjenester og/eller programmer med sine egne kunder.  Partnere kaldes undertiden også “distributører”.

 

Personprofil betyder den profil, der genereres af Insights Discovery-evaluatoren, og som er personlig for digPersonprofilen skal hjælpe dig med at øge din selvindsigt og anvendes sædvanligvis i forbindelse med et lærings- eller coachingforløb.  Den består af grafer, diagrammer og tekstafsnit, som beskriver, hvordan en person med dine præferencer kan få mere viden om sig selv og andre. Eksempel: Den kan have et kapitel om dine styrker, svagheder og værdi for teamet, din kommunikationsstil, salgseffektivitet, hvordan du leder eller gerne vil ledes, dit ideelle arbejdsmiljø osv.  I personprofilen kan du se dine farvepræferencer og din  teamhjulposition.

Teamhjul - Teamjulet identificerer og markerer de enkelte teammedlemmers farvepræferencer som anført i deres personprofil på et hjulformet diagram, som viser teamets farvepræferencer.  “Teamet” kan i denne sammenhæng betyde afdelingsteam, samlinger af kolleger eller andre samlinger af personer, som deltager i en Insights-event. Hvis du deltager i en Insights-event, hvor personer fra forskellige organisationer deltager, udgør de andre personer, som deltager i Insights-eventen et team.  Teamhjulene kan genereres af Insights akkrediterede practitioners og administratorer og kan deles med andre medlemmer af dit team, vores partnere og direkte kunder.

Teamhjul ene er beregnet til at hjælpe medlemmerne af et team med at forstå hinanden bedre og kommunikere mere effektivt med hinanden ved at bruge og lære, hvordan de identificerer de enkelte teammedlemmers farvepræferencer.

Brugen og skabelsen af profiler og teamhjul er begrænset og reguleret af vores politik for acceptabel brug, som kan findes her.