Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Om hvordan Liberty Hill brugte selvindsigt til at accelerere hele organisationens succes

Liberty Hill har en stærk mission. Organisationen holder til i Los Angeles, en by med en blomstrende, mangfoldig befolkning på omkring 10 millioner, og her kæmper de for social retfærdighed og lighed for alle gennem en kombination af at styrke lokale fællesskaber, innovativ aktivisme og progressive partnerskaber. De er drevet af visionen om et samfund, hvor alle bliver hørt, og ingen er afskåret fra hverken muligheder eller demokratisk deltagelse, blot fordi de er fattige, på grund af deres hudfarve, deres køn eller seksuelle orientering, fordi de bor dér, hvor de gør, eller på grund af det sted, de blev født.

Shane Murphy Goldsmith er formand og administrerende direktør for Liberty Hill og har ledet organisationen gennem en periode med vækst og succes. I 2016 stod teamet hos Liberty Hills et helt andet sted. Der var stor udskiftning af medarbejdere, og arbejdsmoralen var lav. Siloer forhindrede folk i at samarbejde, og der var ikke tillid mellem medarbejderne til at få bugt med nogle af de kommunikationsmæssige udfordringer, de stod med. Det, at Liberty Hill fungerer som en virksomhed, har direkte indflydelse på de mennesker og de lokalsamfund, organisationen støtter, og det er også derfor, Shane besluttede sig for at opbygge det bedst mulige team, med sig selv som udgangspunkt.

Insights Discovery hjælper folk med at forstå sig selv på et dybere plan og siden udvide det til også at se på, hvad det betyder for samarbejde med andre. Da Shane så sin Insights Discovery-personprofil første gang, sad hun med en beskrivelse af en person, hun ikke kunne genkende. Anerkendelsen af, at hun ikke altid fremstod sådan, som hun havde i sinde, var kun begyndelsen for Shane. Næste skridt var at anvende denne viden i praksis, til gavn for både Shane selv, hendes team og hele organisationen – og Shane var ivrig efter at udforske mulighederne.

Da jeg begyndte at bruge den energi, jeg ellers brugte på at holde mine svagheder skjult, på det modsatte, begyndte vi at blomstre.
Shane Murphy Goldsmith

Løsningen

Derefter skulle Shane begynde at anvende den nye tilgang i praksis over for medarbejderne hos Liberty Hills team, for på den måde at få taget fat på nogle af udfordringerne med at skabe sammenhold. Hun begyndte med det nyligt ansatte ledelsesteam. Teamet lærte, at de var meget forskellige set fra et Insights Discovery-perspektiv, og at de alle sammen havde meget forskellige måder at arbejde på. Og takket være farveenergisproget og personprofilerne kunne de nu begynde at arbejde med deres indbyrdes relationer og med teamdynamikken – startende med, hvordan de opfattede hinanden. Alle disse adfærdsændringer udspringer af et fundament af selvindsigt. Når alle i teamet ligesom Shane kender og forstår deres styrker og forbedringsområder, ved de, hvad de skal skrue op eller ned for i en given situation, sådan at de kan tilpasse sig den.

I dag står Shane i spidsen for et internt program, der bygger på Liberty Hills kerneværdier: Retfærdighed, Lighed, Diversitet og Inklusion. Det er et program med organisationens mission i fokus, og de ansatte går op i det med liv og sjæl.

Jeg troede, at arbejdet ville være forstyrrende, men resultatet har vist sig at være præcis det modsatte.

Shane Murphy Goldsmith

President & CEO, Liberty Hill