Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Teamwork, Team 16. november 2022

Hemmeligheden bag trivsel på arbejdspladsen? Teamwork (og teamsammenspil)

Mennesket er et socialt væsen, og vi har brug for hinandens støtte for at trives. Selv vores forfædre havde brug for godt gammeldags teamwork for at kunne overleve. De levede sammen i grupper, hvor de kunne deles om maden, være sammen og passe på hinanden. Også i dag er sociale og støttende rammer en kilde til sundhed og lykke.

Derfor kan det heller ikke komme som nogen overraskelse, at et team er mere produktivt, når folk har det godt sammen, oplever balance mellem arbejde og fritid, og derudover er glade og tilfredse med deres arbejdssituation. En tilfreds medarbejder er nemlig lig med en medarbejder, der bliver længere i jobbet.

Lykkeekspert Annie McKee siger, at "en af de måder, vi kan blive gladere på vores arbejdsplads og føle, at vi får de rette udfordringer, er ved at bruge energi på at opbygge venskaber med dem, vi arbejder sammen med, og som arbejder for os."

Det er derfor, at den uformelle og sociale kommunikation er så vigtig, når det kommer til teambuilding. Virksomhedskulturen udvikler sig ofte naturligt: Det er den hurtige opdatering foran vandautomaten, sludderen over en kop kaffe eller simpelthen bare smilet eller den lille gestikulerende hilsen, når man passerer hinanden på gangen.

Men nu, hvor distance- og hybridarbejde bliver mere og mere almindeligt, er det ikke længere så sandsynligt, at vi lige støder på hinanden og tager en kort snak. Så hvordan får vi genskabt de naturlige relationer, der opstår i et traditionelt kontormiljø?

Netop dette har været en enorm udfordring de seneste par år, hvilket tydeligt kan ses på statistikkerne. Ifølge The Royal Society for Public Health har hjemmearbejde indflydelse på folks mentale sundhed. Det viser sig ved, at 67 % af dem, der arbejder hjemmefra, siger, at de føler sig mindre forbundet med deres kolleger, og 56 % siger, at de synes, det er sværere at koble fra. Derfor er det også meget vigtigt, at man som teamleder får skabt en kultur, hvor man opfordrer medarbejderne til at holde kontakten med hinanden og huske at spørge hinanden, hvordan det går. Men teammedlemmerne kan også gøre rigtig meget selv for at skabe tætte bånd. Her er nogle eksempler på, hvordan arbejdsgivere og medarbejdere på kreativ vis har lykkedes med at skabe tætte relationer og lære hinanden at kende på et mere personligt plan. 

Sådan kan man som arbejdsgiver styrke teamsammenholdet 

Vær fleksibel og nysgerrig  

Ingen er ens i et team, og der findes ikke kun én måde at styrke sammenholdet på. Nogle har det måske bedst med at arbejde derudaf uden at blive forstyrret, hvorimod andre har brug for, at man lige tager kontakt med jævne mellemrum. Faktisk har nogle ledere oplevet, hvordan meget ekstroverte typer, der fylder meget personlighedsmæssigt i den virkelige verden, bliver både stille og tilbageholdende i den virtuelle verden. Og det modsatte kan også gøre sig gældende for dem, der ellers er mere introverte, når man har dem ansigt til ansigt. Hvis du gerne vil skabe større forståelse for teamets behov, kan én mulighed være at tilbyde dem en personlighedstest , der både giver dem større selvindsigt omkring deres egen kommunikationsstil, styrker og behov, men også en bedre forståelse af, hvordan de samarbejder bedst som team.

Find på tiltag, der får medarbejderne til at åbne mere op

Ordet "teambuilding" kan godt få nogle medarbejdere til at krumme tæer, men når man arbejder på distancen, er det vigtigt at finde på tiltag, der får folk til at slappe af og lave ting sammen, der ikke er arbejdsrelaterede. Hvis en virtuel quiz-runde eller en lær hinanden at kende-rundkreds er lige et nummer for meget for dit team, så prøv i stedet at få teammedlemmerne til at engagere sig i at skabe en mere ægte kultur. Tech-firmaet Everlaw har for eksempel en DJ-frokostklub, hvor et af teammedlemmerne tager imod ønsker til sange fra de andre på chatten, og så stemmer alle om, hvad der skal være dagens sang. Husk blot, at når man laver virtuelle ting sammen, så er det altafgørende at holde ved – det kan nemlig sagtens være, at det føles super akavet de første gange, men jo mere man gør det, jo mere afslappet vil det efterhånden blive.

Husk de daglige snakke

Det behøver ikke være mere end et kvarter dagligt, men det styrker teamet, hvis man holder fast i at have de uformelle snakke sammen. Det gør det nemmere at bringe et arbejdsrelateret problem på banen – eller simpelthen bare snakke om, hvad man har lavet i weekenden. Tænk på det som en virtuel sludder foran kaffemaskinen.

Sørg for at fejre teamets succeser

Hvis man vil have sine medarbejdere til at være stolte af deres arbejde og føle sig som en vigtig brik i teamet, er det vigtigt at rose dem. Hvis du vil have de medarbejdere, der arbejder på distancen, til at føle sig mere forbundet med hinanden, er der ikke noget bedre end en high five fra chefen. Ros får ikke kun teamet til at føle sig mere indbyrdes forbundet, ifølge en undersøgelse i Forbes kan det også øge produktiviteten. Anerkendelse fra kollegerne kan være lige så vigtigt. Opfordr dine teams til at fejre sig selv, og prøv at gøre det lidt festligt med smileys og emoticons til for eksempel at give kollegaen en "virtuel high five" for et godt stykke arbejde eller et digitalt takkekort som tak for hjælpen med et projekt. 

Lav "miniteams" i teamet

En undersøgelse fra McKinsey har vist, at 97 % af både ansatte og chefer føler, at det har indflydelse på kvaliteten af deres arbejde, når de ikke føler sig ordentligt i kontakt med teamet.  Her kan løsningen være at dele teamet op i mindre grupper med hver deres digitale rum; det gør det nemmere at arbejde sammen, og der bliver mere tid til at lære hinanden at kende på et mere personligt plan – og man får skabt den form for "arbejdsmakker"-relation, der ellers bliver skabt, når man går og arbejder sammen på arbejdspladsen.

Sådan kan man som medarbejder komme tættere på sit team

Hjælp en kollega på teamet

En undersøgelse har vist, at glade medarbejdere hjælper deres kollegaer 33 % mere end dem, der ikke er glade. Det behøver ikke kræve nogen kæmpe indsats, det er faktisk bare at spørge, om man for eksempel kan hjælpe med noget i forhold til et projekt eller hjælpe med at læse korrektur på en præsentation. Måske vil du blive overrasket over, hvor stor en effekt sådan en lille vane kan ende med at have.

Fortæl lidt om dig selv. Husk, at vi først og fremmest er mennesker og derefter medarbejdere. Hvis du åbner op og fortæller om, hvad du kan lide at lave i din fritid, lærer folk mere om, hvem du egentlig er som person. Over tid kan de uformelle snakke udvikle sig til ægte venskaber. Det gælder bare om at være ægte interesseret og nysgerrig. Måske vil du opdage, at der også er andre, der har samme interesser som dig?

Øv dig i at lytte rigtigt efter. Lad os bare være ærlige: Hvem har ikke siddet i et virtuelt møde og lige sneget sig til at tjekke de sociale medier, imens man lyttede efter med et halvt øre? Man overser nemt kommunikationssignaler som ansigtsudtryk og kropssprog i et videoopkald, og netop derfor er det vigtigt at være fuldt opmærksom. Får du ikke lige hørt de to sidste sætninger af det, din kollega sagde, fordi du havde travlt med at tjekke et sindssygt sjovt meme ud, kan det ende med at skabe større afstand på den lange bane.

Få nye venner. Når vi kommer godt ud af det med kollegerne, føler vi os mere trygge ved at tage ordet og dele ud af vores tanker og idéer. Vi bliver mere motiverede til at samarbejde og tænke nyt, arbejdsmoralen øges, og vi bliver mere produktive. Selv kolleger, der arbejder fra en anden lokation end én selv, kan blive venner, det sker bare ikke helt lige så nemt, og man skal gøre en bevidst indsats for det. Læg derfor korte møder på et kvarters tid ind i kalenderen  der behøver ikke være en dagsorden, og giv gerne møderne en sjov titel som "Møde om ingenting" eller "Arbejdsfrit møde". Det kan godt være, der skal nogle forsøg til, men hvis I tager en sludder regelmæssigt, vil tingene begynde at flyde, og ægte venskaber kan opstå. For nogle kolleger kan det desuden have kæmpe betydning i forhold til at føle sig mindre isoleret.

Lær dig selv bedre at kende

En personlighedstest, der giver større selvindsigt, kan være et kæmpe skub på vejen til at skabe stærkere relationer til andre. Hvis du forstår, hvorfor du vælger at arbejde, som du gør, og hvorfor andre vælger noget andet, kan det blive så meget nemmere at støtte hinanden mere effektivt og skabe stærkere indbyrdes bånd.

Læs mere her om, hvordan du kan skabe gladere og sundere teams.

Tilbage til alle nyheder

del denne side:

    Lad os hjælpe din virksomhed. Kontakt os nu for at starte din rejse.