Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Teamwork, Team 16. november 2022

Fem tips til at bruge Superteam-tænkning som byggesten til fremtidens bedste tea

"Superteams" på arbejdspladsen er et begreb, der er kommet frem de seneste år, og som er forudset til radikalt at ændre begrebet arbejdsstyrke. Superteams handler helt overordnet om at smede mennesker og teknologi sammen. Det, vi skal se nærmere på i artiklen her, er, hvordan man allerede i dag i en hvilken som helst organisation kan begynde at nytænke sine teams.

Når man hører, at kunstig intelligens og robotter i fremtiden kommer til at blive en del af arbejdspladsens teams, er det svært ikke at forestille sig en række menneskelignende maskiner summe omkring på kontoret. Måske man begynder at spekulere over, hvornår ens eget arbejde bliver overtaget af en robot med et udtryksløst plasticansigt.

Men faktisk er der ingen grund til at lade sig skræmme over teknologiens indtog. Det handler nemlig langt hen ad vejen om et teknologisk partnerskab, der vil ændre vores arbejdspladser i en positiv retning.

Hvis der er én ting, vi har lært de sidste to år om forstyrrelser i de normale arbejdsrytmer, så er det, at mennesker og teknologi aldrig er et enten/eller eller det ene versus det andet. Teknologien har nemlig været nødvendig at bruge, så vi kunne arbejde på distancen.

Vi har tidligere talt om arbejdspladsens økosystem, og hvordan selvsamme økosystem begynder at se mere og mere anderledes ud, i takt med at vi bevæger os væk fra det klassiske virksomhedskontor. Ikke desto mindre kan økosystemet kun blive mere fleksibelt, hvis de teknologiske muligheder også er der.

Hvis de digitale muligheder kan arbejde sammen med os om at skabe en mere fleksibel arbejdsmodel og et mere fleksibelt arbejdsmiljø, hvem siger så, at vi ikke kan gå skridtet videre og gøre teknologien til en del af arbejdsstyrken og teamet på helt nye måder?

Hvad er et SuperTeam?

Selvom at ordet "Superteam" måske leder tankerne hen på et team bestående af superhelte – eller, mere realistisk, et team med virksomhedens klogeste og dygtigste medarbejdere – så handler konceptet faktisk meget mere om en transformering af arbejdsstyrken. Et "Superteam" defineres som "en parring af mennesker og teknologi, der gør det muligt at nytænke arbejdet i en mere menneskelig retning"Deloitte Human Capital Trends 2021.

Men hvad betyder det mere præcist? Det betyder, at organisationerne går væk fra kun at opfatte teknologien som noget, der muliggør distancearbejde og bedre samarbejde – hvor teknologiske løsninger såsom automatisering og kunstig intelligens i stedet bliver en integreret del af arbejdsstyrken.

I stedet for at erstatte mennesker med maskiner, så sættes maskinerne til de gentagne, regelbaserede opgaver og frigør på den måde teamet, så det kan samarbejde om at løse udfordringerne i fællesskab.

Men på trods af, at der bruges mere og mere kunstig intelligens i virksomhederne, og der er enighed om, at det giver klare konkurrencemæssige fordele, så har en verdensomspændende undersøgelse samtidig vist, at kun "8 % af respondenterne svarer, at de anvender automatisering i betydelig skala". Så selvom Superteams giver andet end præstationsmæssige fordele, så føler organisationerne fortsat, at der er barrierer, der hindrer en fuld integrering af automatiseringen.

Det kan med andre ord godt være, der går noget tid, før kunstig intelligens er fuldt integreret i dit team, men det betyder ikke nødvendigvis, at konceptet med Superteams også ligger langt ude i fremtiden.

Hvis man piller begrebet lidt fra hinanden, så handler Superteams i virkeligheden langt mere om at gentænke måden, det enkelte team er sammensat på, så man sætter mennesker sammen, der har forskellige måder at tænke på, og teamet på den måde øger sin værdi. Grundlæggende handler det om at ændre indstilling fra, at folk arbejder på at løse opgaver, til at man bevidst sætter folk sammen og giver dem tid og plads til at bruge deres rigtige styrker: deres personlige kompetencer.

"Teknologi kan styrke teams, gøre arbejdet bedre for folk og gøre folk bedre på arbejdet." – Deloitte

Kan teknologien være med til at skabe en mere menneskelig arbejdsstyrke?

Noget af det, Deloitte har gjort, når de har hjulpet deres kunder med at lære at opfatte robotterne som en del af arbejdsstyrken, er at give hver robot et navn. For når de "digitale medarbejdere" får personlige træk, bliver det nemmere for folk at opfatte automatiseringen som en transformation af deres team.

Teamet og arbejdet udvikler sig ... og med robotten Bobs hjælp kan I nu tilføre endnu mere værdi som mennesker!

Nu hvor der kommer mere og mere automatisering rundt omkring i virksomhederne, og mennesker og teknologi mødes i de nye Superteams, så skulle man måske tro, at der ville blive større behov for tekniske færdigheder hos de medarbejdere, der skal lære at arbejde sammen med robotterne. Men i stedet viser flere undersøgelser – ligesom Deloitte også taler om i podcasten Deloitte’s Humanising the Future of Work – at integrationen af mennesker og teknologi faktisk giver mulighed for at gøre arbejdet mere menneskeligt.

Automatisering giver ikke kun fordele i form af øget hastighed, præcision, ensartethed, effektivitet, bedre forudsigelser og beslutningsevner – det fritager også folk fra de gentagne, regelbaserede opgaver. Når man fritager sin arbejdsstyrke fra de mere simple administrative opgaver, bliver der plads til at fokusere på personlige kompetencer som samarbejde, relationer, problemløsning og kreativitet.

I Deloittes podcast bruger de et eksempel med en kundeservicemedarbejder, der assisteres af en robot i samtalerne med kunderne. Her finder automatiseringssystemet de rigtige filer og oplysninger frem ud fra de svar, kunden giver på de indledende spørgsmål. På den måde får medarbejderen tid til at fokusere på kunderelationen og samtalen, frem for at bruge tid på at finde de rette filer frem.

Så et Superteam giver ikke kun mere tid til at trække på de personlige kompetencer, der bliver også mere tid til at udvikle den følelsesmæssige intelligens. Hvis teammedlemmerne skal kunne engagere sig og tænke kollektivt, er de nødt til at fokusere på at skabe relationer indbyrdes og arbejde sammen som et effektivt team.

Så at give dem mere tid til at fokusere på at udvikle de personlige kompetencer og den følelsesmæssige intelligens kan være med til at styrke arbejdspladsens teams, så de præsterer bedre.

"Hvis man ansætter de rigtige mennesker og oparbejder en kultur, hvor følelsesmæssig intelligens er i højsædet, bliver ens teams ikke bare gladere, de bliver også mere produktive" – Forbes

Fem måder at bruge Superteam-tænkning til at skabe bedre teams

Automatisering findes allerede overalt. Det oplever man, når man shopper online eller prøver at snakke med kundeservice via en chatbot – for ikke at nævne alle de apps, vi har på telefonen. De fleste af os oplever det i vores daglige liv, uden at tænke over det.

For en del af os vil der dog nok gå noget tid, før vi får en robot som ny teamkollega (selvom det ikke ligger så langt væk, som vi tror!).

Selvom robotten Bob ikke har sluttet sig til vores team endnu, kan vi godt allerede nu tage Superteam-tænkningen til os og bruge den i vores organisation. Hvis vi tager konceptet og skærer ind til benet, kan vi bruge det som udgangspunkt for at bygge bedre fremtidige teams.

Her er fem eksempler på, hvordan vi kan bruge Superteam-tænkningen til at forvandle vores arbejdspladser:

1. Gentænk, hvordan dine teams sammensættes

Sammensæt tværfunktionelle, mangfoldige teams på tværs af virksomheden. Eller tænk over, hvordan du kan sætte folk sammen i forhold til deres kompetencer, deres tænkestil eller deres erfaringer fra et lignende projekt. Fokusér på talent frem for titler eller ledelsesniveauer, og tænk længere end de umiddelbare eller kendte relationer.

Et Superteam trækker nemlig på forskelligartede kompetencer og tænkemåder og gør det til en fælles indsats at nå deres mål. Tænk i nye måder at sammensætte dine teams på, og overvej, hvordan teknologiske løsninger kan indgå som en del af dem i fremtiden.

2. Omdefiner måden, dine teams arbejder på

Ud over at sammensætte teams på en ny måde bør vi også begynde at tænke over deres formål, og hvad de skal opnå, på nye måder. Samler man folk om et problem, der skal løses, eller en målsætning, der skal nås, uden at opstille for mange regler på forhånd, kan det give anledning til nye måder at tænke og arbejde på i teamet.

Giv dine Superteams lov til at rive regelsættet midt over eller starte helt forfra, og opfordr dem til at gentænke, hvordan de kan nå deres mål kollektivt.

3. Fokusér på personlige kompetencer

Efteruddannelse bliver formentlig en del af normen i fremtidens arbejdsverden, men sørg for at fokusere på, at det også er de rette kompetencer, du opbygger i din arbejdsstyrke. Det vil sige de kompetencer, der med mindre sandsynlighed kommer til at blive erstattet af automatisering, og som der vil blive mere efterspørgsel på: de personlige kompetencer.

På samme måde som Superteams erstatter visse administrative opgaver med automatisering, så kan du også indarbejde værktøjer og teknologi, der giver dine medarbejdere mere tid til at bruge deres styrker og kompetencer bedre. Sørg for at lære dine teams at bruge tid på at udvikle de personlige kompetencer, så teamet kan skabe mest mulig værdi for virksomheden.

4. Dyrk den følelsesmæssige intelligens

Et Superteam består stadig af enkeltindivider, og det er vigtigt at opfordre teamet til at skabe gode indbyrdes relationer ved også at arbejde med den følelsesmæssige intelligens.

Selvindsigt, selvledelse, social opmærksomhed og social ledelse er kernekompetencer både i forhold til at arbejde i og at lede et team.

Dyrk og udvikl dine medarbejderes kompetencer på disse områder, så vil du opleve, at de begynder at arbejde mere effektivt sammen og er bedre rustet til at klare pres og konflikter i teamet.

5. Skab en digital kultur og en læringskultur

Den rette virksomhedskultur er nøglen til at skabe fremtidens teams, der omfavner og arbejder side om side med de teknologiske løsninger. Microsoft har konstateret, at virksomhedskulturen er en af de vigtigste faktorer, når man skal lykkes med at få medarbejdere på tværs af organisationen til helt og fuldt at tage nye teknologier til sig.

Så skaber du en kultur, der ikke kun omfavner det digitale, men også læring og udvikling af nye kompetencer, så klæder du samtidig dine folk og teams på til at få succes i den nye arbejdsverden.

Er du interesseret i at opbygge tættere forbundne, mere samarbejdsorienterede og højtydende teams? Så gå ind på afsnittet om teams på vores hjemmeside, og læs mere om de tendenser, der former fremtidens teams.

Tilbage til alle nyheder

del denne side:

    Lad os hjælpe din virksomhed. Kontakt os nu for at starte din rejse.