Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Vilka vi är

Vi är Insights

Vi är ett företag som jobbar med personalutveckling. Vi jobbar för att skapa en värld där människor verkligen förstår sig själva och andra och inspireras till att göra en positiv skillnad i allt de gör.

Vi skapar utvecklingsprogram som hjälper företag världen över att få personalen att klara mer på jobbet. Det är en resa som börjar med att hjälpa människor att bättre förstå sig själva.

90 procent av de som presterar bäst har hög självinsikt i jämförelse med den
femtedel som presterar sämst, som har låg självinsikt. - Forbes

Självinsikt är grunden för utmärkt samarbete, förbättrad kommunikation, ökad produktivitet och ledarskap som verkligen inspirerar. När ditt företag samarbetar med Insights ökar vi nivån av självinsikt inom hela organisationen och vi hjälper er att gå mot en ljusare framtid.

Hur vi jobbar

När företag kommer till oss samarbetar vi med dem för att ta reda på vad som händer i deras organisation och med deras personal. Vi lyssnar på våra kunder – noga – för att verkligen förstå vad som påverkar deras medarbetare, team och ledare.

Oavsett om ditt företag behöver stöd inom teamwork, ledarskap, förändring, försäljning eller kultur och engagemang börjar kunskapsresan hos Insights med det som är viktigast – företagets personal. Vi använder en blandning från vår portfölj och skräddarsyr våra lösningar efter företagets behov. Vi hjälper er att få en omedelbar effekt där den bäst behövs och ger er stöd som sträcker sig långt in i framtiden.

Det är ett faktum att över 65 procent av alla resultatrelaterade problem kan lösas genom att medarbetarrelationerna förbättras, och det är därför som vi börjar med människor och inte processer. Det är också därför som vi använder oss av den här enkla metoden:

förståelse + tillämpning = genombrott

Självinsikt är början på varje resa som räknas. När det följs av en djup förståelse för kollegor och team omkring oss börjar genombrott att inträffa i hela verksamheten. När relationerna är sunda kan personalen jobba snabbt, effektivt och fokusera på rätt saker. Våra lösningar riktar sig mot själva kärnan i vad som händer i företaget och vår metod gör det enkelt för alla att hänga med, vilket innebär att självinsikten ökas.

Sedan går vi snabbt vidare till tillämpning. Vårt enkla, användarvänliga språk gör det lätt för människor att överföra sina kunskaper från klassrummet till sina liv och arbeten. Från dag ett kan det vi lär ut snabbt tillämpas på verkliga utmaningar som påverkar dina medarbetare, team och ledare. Det här innebär att en verklig och varaktig förändring sker, och det är här som genombrott i verksamheten inträffar.

Vi hjälper människor att bygga bättre relationer på arbetet. När relationer förbättras så förbättras även produktiviteten, kommunikationen, kundservicen, organisationskulturen, samarbeten, motivation och ledarskapseffektiviteten. När tusentals sociala interaktioner förbättras varje dag känns de positiva effekterna av nästan omedelbart inom hela organisationen.

Kontakta oss nedan om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa er i det ni gör.

Låt oss hjälpa ditt företag idag. Kontakta oss nu och påbörja er resa.