Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Varför välja Insights?

Vi hjälper människor att förstå sig själva bättre som individer och som ledare.

Vi vet att lärande och utveckling inte handlar om att kryssa för rutor. Det är inte bara en dag utanför kontoret. Det handlar om mer än teambuilding eller enstaka arrangemang som ökar engagemanget.

Det är en resa som börjar med ökad självinsikt hos personalen och leder till verkliga genombrott i företagets framgång – och det är därför som vi har en annorlunda inställning.

Varför vi är annorlunda

När personalen verkligen förstår sig själva ökar ditt företags potential radikalt. Tänk så här – människor kan bara dra maximal nytta av styrkor de redan har och jobba med att hantera sina utmaningar om de faktiskt vet vilka de är. Och det är där vi kan hjälpa till.

När människor på ett ärligt sätt tar en titt på sina karaktärsdrag kan de börja ställa viktiga frågor som ”Vilken sort ledare är jag idag och hur kan jag bli bättre?” eller ”Varför reagerar jag så starkt mot förändring och hur accepterar jag det som händer och fokuserar på uppgiften?” och ”Varför kommer jag ständigt på kant med min kollega och vad har vi gemensamt?”

Utforska vår ackreditering

Plötsligt börjar ledare se sig själva tydligare och börjar skapa åtgärdsplaner för förbättring. Förändringsprogram blir enklare när företagets metoder anpassas efter teamen och när alla relationer omkring dig fungerar smidigt kan alla fokusera på arbetet och inte på teamets dynamik.


Det är därför som vi är annorlunda. Självinsiktens kraft att förändra är inte bara något som hjälper företaget på kort sikt – det är en kraftfull gåva som höjer nivån för alla i din organisation för alltid.

90 procent av de som presterar bäst anses ha hög självinsikt. - Forbes

förståelse + tillämpning = genombrott

Många leverantörer av lärande och utveckling fokuserar på förståelse: teori, metoder och filosofi. Vi vet att sådant är viktigt, men det är vårt tillvägagångssätt att fokusera på människan som skapar verkliga genombrott i verksamheten. Genom att öka självinsikten hos varje individ, team och ledare kan ditt företag förvänta sig långsiktiga förbättringar inom engagemang, produktivitet, teamwork, kundlojalitet och ledarskap.

förståelse

Självinsikt är början på varje resa som räknas, så det första steget är att hjälpa alla i företaget att förstå sig själva och andra. Vi befäster kunskaperna genom teknik så att förståelsen snabbt inpräntas.

tillämpning

Sedan går vi snabbt vidare till tillämpning. Vårt tillgängliga färgspråk gör det enkelt för människor att tillämpa vad de har lärt sig i sitt dagliga arbete. Det innebär att kunskaperna snabbt kan tillämpas på verkliga utmaningar som påverkar dina medarbetare, team och ledare. Från dag ett ser du en mätbar effekt.

genombrott

Och det är här som genombrott i verksamheten inträffar. Vi hjälper människor att bygga bättre relationer på arbetet. Genom att förbättra mängder av personliga relationer inom företaget varje dag når du en avgörande punkt där genombrott i verksamheten börjar hända nästan direkt.

Våra värderingar

Hos Insights ligger våra värderingar till grund för allt vi gör och hur vi driver vår verksamhet.

Vi hittade inte bara på några värderingar för att det är så företag gör nuförtiden.

Vi ville helt enkelt skriva ner dem eftersom vi redan följde dem med fantastiska, inspirerande och framgångsrika människor varje dag.

Våra värderingar ligger till grund för vad vi gör, hur vi gör det och vilka beslut vi fattar.

 • Göra skillnad

  Vi hjälper våra kunder nå sina mål genom enkel och insiktsfull personalutveckling.

 • Samarbeta

  Vi tar personligt ansvar, sätter värde på skillnader och bygger öppna, ärliga och respektfulla relationer.

 • Få resultat

  Vi spelar alla vår del i att bygga upp ett framgångsrikt, lönsamt och socialt ansvarsfullt företag.

 • Göra det möjligt att lyckas

  Vi ger varandra stöd i att uppnå våra personliga och yrkesmässiga mål i en kultur med livslångt lärande.

 • Njuta av resan

  Vi är inspirerade, motiverade och engagerade – vi älskar att göra det vi gör.

Viktigt att veta

Om du är en person som gillar detaljer kommer några av våra häftigaste fakta här.

1

Delegater

Över sex miljoner har hittills fått uppleva Insights Discovery.

2

Ursprung

Våra lösningar är baserade på Carl Jungs psykologi och är lika giltiga idag som någonsin.

3

Validitet

Insights Discovery har validerats av British Psychological Society. Så vi är genuina.

4

Gemenskap

Användare från världens alla hörn deltar i vårt ackrediteringsprogram.

Vi är de som vinner – håll dig till oss

Om du tänker satsa och ta med dina medarbetare på en riktig utvecklingsresa vill du vara säker på att du jobbar med den bästa leverantören. Vi har fått mängder av utmärkelser som säger att vi är på rätt spår och än är vi inte färdiga med att samla till oss dem.

Priser och utmärkelser

Låt oss hjälpa ditt företag idag. Kontakta oss nu och påbörja er resa.