Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Insights Discovery

Ökad självförståelse leder till genombrott i verksamheten

Vi hjälper människor att prestera så bra de kan genom att använda Insights Discovery för att öka självinsikten. Vi verkar för effektiva relationer på arbetet genom att förbättra kommunikationen, minska konflikter och lämna mer tid att få jobbet gjort

Upptäck dig själv med färg!

Spela vårt roliga färgspel och ta reda på om du kan leda med HavsBlå, SkogsGrön, SolGul eller EldRöd färgenergi – och vad det innebär för dig.

Spela nu

Upptäck dig själv

Välj ett kort som du känner stämmer bäst in på dig och ett som stämmer in sämst.

Stämmer bäst

Stämmer sämst

Din färgenergi resulterar

Vad är det här?

I början av varje resa mot självinsikt finns Insights Discovery. Insights Discovery är ett psykometriskt verktyg baserat på Carl Jung och är byggt för att hjälpa människor att förstå sig själva, förstå andra och få bästa möjliga relationer som påverkar dem på arbetsplatsen.

Insights Discovery-metoden använder en enkel modell med fyra färger som är lätt att komma ihåg och hjälper människor att förstå sin stil, sina styrkor och vad de bidrar med till teamet. Vi kallar de här färgenergier och det är den unika blandningen av EldRöda, SolGula, SkogsGröna och HavsBlå energier som avgör hur och varför människor beter sig som de gör.

Vem är det till för?

Självinsikt är nyckeln till framgång för alla människor, och det är precis det som Insights Discovery ger. En bättre förståelse av en själv och andra innebär att relationer på arbetet kan bli ett medel till företagets framgång i stället för ett hinder.

Insights Discovery är till för alla som:

  • behöver förstå effekten av sina karaktärsdrag

  • vill ha effektiva relationer med sina kollegor

  • hoppas nå framgång genom att bygga starka samarbeten

  • strävar efter att förbättra kommunikationen och minimera konflikter.

Vad kan det leda till?

Alla får en unik och djupgående Insights Discovery Personprofil som är kärnan för en mängd olika lärandeupplevelser – från enskilda coachningssessioner till e lärande och gruppworkshoppar. Med profilerna som utgångspunkt samarbetar vi med organisationens medarbetare, team och ledare för att hantera utmaningar som står mellan dem och toppresultat. Till exempel effektiv kommunikation, ledarskapsstilar, säljresultat och hitta en miljö som inspirerar att göra det bästa jobb man kan.

Huvudkapitlen i en Insights Discovery Personprofil:

  • Starka sidor, svaga sidor och resurser i teamarbete
  • Ledarskap – hur du vill leda och ledas
  • Kommunikationsstil
  • Säljeffektivitet
  • Skapa din idealiska arbetsmiljö

Använda Insights Discovery som en del i ett större program

Insights Discovery är kärnan för allt vi gör. Genom att tillämpa modellen med fyra färger på flera olika företagsutmaningar fokuserar vi på din viktigaste tillgång – din personal.

1

Förbättra teamens produktivitet

Insights Discovery används tillsammans med våra program inom Teameffektivitet och tar itu med samarbete, kommunikation och arbetsrelationer.

2

Öka den personliga effektiviteteten

Insights Discovery används som en del i ett enskilt coachningsprogram och kan hjälpa människor att skapa en skräddarsydd utvecklingsplan.

3

Lyfta säljresultaten

Vi tittar på hur effektiva säljarna är i varje steg i säljcykeln och skapar strategier för att förbättra kundrelationerna och överskrida målen.

4

Införa ett gemensamt språk

Färgspråket sprids snabbt inom organisationer. Det är lätt att komma ihåg, lätt att förstå och innebär att människor inte glömmer vad de har lärt sig när de är tillbaka på jobbet.

Vilken är effekten?

Effekten av Insights Discovery finns inte bara i den profil du får – även om den i sig är enastående. Nej, det är det du tar med dig när du går tillbaka till jobbet. När workshoppen eller coachningssessionen är över tänker vi inte nöja oss med bara det – och det bör du inte heller göra.

De riktiga genombrotten sker i verksamheten när kunskaperna från Insights Discovery tillämpas i den riktiga världen. När kommunikationen konsekvent är tydlig och respektfull, när chefer kan motivera sina medarbetare, när säljare överskrider sina mål genom att de kan relatera till sina kunder och när alla i teamet jobbar mot samma mål kommer du att inse den mätbara effekt det kan få att investera i personalutveckling.

Låt oss hjälpa ditt företag idag. Kontakta oss nu och påbörja er resa.