Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Teamwork

Varför det här är viktigt

Team med bra sammanhållning är mer engagerade, jobbar hårdare, är nöjdare med jobbet och har färre konflikter inom teamet. Det här är bara några anledningar till att suveräna team är A och O för framgångsrika organisationer.

0%

av svarspersonerna anger att de är med i ett team som inte fungerar bra

Hur Insights samarbetar med dig

Globala organisationer formas om för att klara en dynamisk och krävande marknad – och det innebär att de måste förändras så att de fungerar som ett nätverk med team för att hålla takten med utmaningarna i en flytande och oförutsägbar värld. Det är därför som högpresterande team är ett absolut måste för framgångsrika organisationer.

Vi börjar med självinsikt och insikt om andra människor. Sedan hjälper vi människor att förstå varför de väljer att arbeta som de gör, varför andra kan göra andra val och vad detta kan innebära för teamets effektivitet överlag.

Genom att tillämpa den här förståelsen hjälper vi människor att bygga bättre relationer med de närmaste kollegorna på arbetet. När relationerna förbättras händer samma sak med annat som är grundläggande för teamets framgång, som produktivitet, kommunikation, tydliga roller och syften samt teamets effektivitet överlag.

När tusentals sociala interaktioner förbättras inom teamet varje dag känns effekten som detta innebär av nästan omedelbart inom hela organisationen.

"I och med relationen mellan teamwork och viktiga företagsresultat – som produktivitet, lönsamhet och kundens uppfattning av servicekvaliteten – är teamen nyckeln till organisationens hälsa." - Gallup

Hur fungerar det?

När vi jobbar med team börjar vi med självinsikt. Vi hjälper varje teammedlem att förstå sina egna karaktärsdrag, hur deras kollegor föredrar att arbeta och vad detta kan innebära för teamet. På så sätt gör vi lärandet unikt, personligt och tillämpbart redan från början.

Organisationer som bildas kring suveräna team har medarbetare som presterar bättre, högre produktivitet och är bättre på att lösa problem på arbetet.

Vi samarbetar med teamen på ditt företag och höjer deras prestationer från bra till utmärkt genom att rikta in oss på kärnan för vad som påverkar deras prestationer. För när suveränt teamwork är centralt för organisationskulturen är det mycket mer sannolikt att företaget når framgång.

Läs mer om Teameffektivitet

Resultaten

Se hur Gateshead Health NHS Trust förbättrade sitt teamwork och minskade frånvaron med hjälp av Insights.

Gateshead Health NHS Trust kom fram till att lagarbete var ett av deras främsta utvecklingsområden och de införde Insights Discovery för att förbättra kommunikationen och samarbetet.

Se fallstudien
92% minskning av frånvaron
3 nationella utmärkelser

Låt oss hjälpa ditt företag idag. Kontakta oss nu och påbörja er resa.