Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Säljeffektivitet

Inspirera säljarna att överträffa sina säljmål.

Vi tar framgång inom försäljning till nästa nivå genom att göra det personligt. Genom att fokusera på relationen och inte försäljningen ger vi säljare de verktyg de behöver för att samspela med sina kunder med hjälp av Insights Discovery-språket.

Vad är det här?

Vi drar nytta av djupet hos Insights Discovery Personprofilen och hjälper säljare att förstå hur de kan använda sin unika stil för att påverka sina kunder, kollegor och chefer, överskrida sin potential och bli en del av ett enastående säljteam.

Med hjälp av det ingående säljkapitlet och arbetsboken går vi in på djupet i en rådgivande säljmodell som uppmuntrar till – och till och med kräver – en personlig förbindelse till kunden samt omedelbar tillämpning av kunskaperna.

Vem är det till för?

Med vår relationsbaserade säljmetod blir det lätt som en plätt att möta dina kunders behov.  Upptäcktsresa i Säljeffektivitet är till för alla som vill lyckas med att påverka sina kunder och intressenter genom att dra nytta av kontakt med människor.

Hur fungerar det?

Det centrala är att förstå den personliga stilen, men det är tillämpningen av den kunskapen som kan ta säljframgången till nästa nivå.

Genom att fokusera på ökad självinsikt hos säljare och hjälpa dem att anpassa sitt tillvägagångssätt till andra hjälper vi dem att identifiera sina kunders behov direkt och ägna mindre tid åt att övervinna hinder.

När du bygger bättre relationer snabbas säljcykeln på vilket leder till större framgångar inom försäljning.

Det är därför som vårt program Upptäcktsresa i Säljeffektivitet är så praktiskt.

Det är fyllt med övningar och handlingsplaner för framgång och vi visar dig hur du tillämpar det du har lärt dig när du är tillbaka på kontoret eller i farten.

Sätt att använda det

Upptäcktsresa i Säljeffektivitet tar dina säljteam från att möta målen till att överskrida alla förväntningar. Vi hjälper team att:

  • förstå sin personliga stil i varje steg i säljcykeln
  • bygga bättre relationer med kunder och kollegor
  • skapa åtgärdsplaner för att hantera specifika kunder.

Vilken är effekten?

Upptäcktsresa i Säljeffektivitet är en god investering eftersom den är baserad på något som aldrig blir omodernt – att förstå kunderna och en själv. Vår metod är att göra kunskaperna till något verkligt som säljarna kan tillämpa när de är tillbaka på jobbet. Du kommer omedelbart att se fördelar i samarbeten, kundrelationerna och lönsamheten – och självklart blir det helt normalt att överskrida säljmålen.

Låt oss hjälpa ditt företag idag. Kontakta oss nu och påbörja er resa.