Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Self-Aware Leader

Vilken effekt har det?

Det är inte bara ledarna själva som får något ut av att arbeta med Self-Aware Leader programmet. Att ha självmedvetna ledare på alla nivåer i organisationen kan leda till stora affärsmässiga fördelar.

1

Inspirerade och engagerade medarbetare

Självmedvetna ledare kan använda insikten till att inspirera, motivera och stötta människor omkring sig.

2

Bättre prestation

Medarbetare litar mer på självmedvetna ledare, som kan sätta en tydlig riktning för sina team och därigenom höja nivån för hur de presterar.

3

En inkluderande och respektfull arbetsmiljö

Självmedvetna ledare är mer uppmärksamma på underliggande antagelser och kan fungera som positiva förebilder för en inkluderande och respektfull arbetsmiljö.

Vi genomförde en undersökning bland våra ledare där vi frågade vad det viktigaste var om de skulle välja en sak i ledarprogrammet som skulle kunna påverka deras affärer allra mest. Alla svarade enstämmigt att det var just detta Insights verktyg.
Shelly Kelly, VP, Meriplex Communications

Vad är det?

Self-Aware Leader är Insights lösning till att utveckla ledare på alla nivåer i en organisation eller ett företag.  
Mer än alla andra färdigheter handlar ledarskap om att ha starka, mänskliga kompetenser - empati, karisma, trovärdighet och mycket mer.

Därför hjälper Self-Aware Leader programmet ledare att se inåt och öka nivån av självinsikt, så att de ser sig själv och andra tydligare.

Självmedvetna ledare förstår:

  • Hur de uppfattas av personer som de leder

  • Vad de kan göra för att påverka personer omkring sig

  • Hur de kan använda sin personliga potential till att inspirera andra

Så används det

Self-Aware Leader är det idealiska steget efter Insights Discovery. Vi rekommenderar det till existerande ledare som önskar använda en mer målinriktad och självmedveten inställning till sitt ledarskap samt till nya ledare som kan dra nytta av att lära sig mer om sin egen personliga stil och hur den påverkar andra.

Självmedvetna ledare kan:

  • Anpassa sitt ledarskap från dag 1 genom att vara mer lyhörda för de behov som uppstår hos dem som de leder.
  • Skapa en utvecklingsplan baserad på ny självinsikt för att hjälpa dem att nå sina mål för ledarskap och karriär.
  • Identifiera vad de själva kan ändra i sin inställning så att de i högre grad kan påverka framgången för sina team och för sin organisation.

Se vår korta video och få mer information.

Produktspråk

Programmet samt personprofilen (Insights Discovery Transformational Leadership) finns just nu tillgänglig på engelska. Är du interesserad av en svensk version till din organisation?

Kontakta oss

Kontakta din personliga kontaktperson hos Insights eller skriv till vårt nordiska kundserviceteam för att höra närmare om möjligheterna för en svensk version till din organisation.

Hur fungerar det?

Self-Aware Leader är en lärandeupplevelse som ger tid till intensiv självreflektion och som skapar ett tryggt rum för ledare att dela utmaningar och ambitioner. Baserat på Insights Discovery Personprofilen utmanas ledare att reflektera över vem de är och överväga hur de kan bygga upp sina ledarskapskompentenser på ett sätt som är autentiskt och rätt för dem.

Ledarna arbetar med vår Insights Discovery Transformational Leadership Profile (IDTL) som ger insikt i åtta essentiella färdigheter inom ledarskapsdimensionerna samt en rad praktiska tips till att förbättra effektiviteten inom varje område.

Ledarna kommer att vara i stånd till att utforska sin egen ledarskapsstil och därefter - genom ett modulärt tillvägagångssätt – rikta uppmärksamheten mot de ledarskapsdimensioner de behöver för att kunna utveckla sig själva och sitt ledarskap ytterligare.

 

Vem är det relevant för?

Alla ledare på samtliga nivåer i en organisation kan utnyttja sin egen personliga potential och sina styrkor genom att öka sin självinsikt.

Self-Aware Leader programmet ger alla ledare tid och möjlighet att utforska sin ledarskapsstil på djupet, se sina svagheter, och verkligen förstå potentialen med sin egna och unika ledarstil.