Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Teameffektivitet

Ta itu med de utmaningar som är mest kritiska för ditt team.

Högpresterande team är ett absolut måste för framgångsrika organisationer. Team kan lära sig av sitt förflutna och förbereda sig inför framtiden genom att ha samtal som förbättrar deras resultat – idag.

Vad är det här?

Våra lösningar för teameffektivitet skräddarsys för att hjälpa ditt företag hantera de största utmaningarna från två håll: preferens (hur teamen föredrar att samarbeta) och kapacitet (hur effektivt de samarbetar).

Upptäcktsresa i Teameffektivitet tittar på teamets preferenser. Hur ett team samarbetar – och hur detta förhåller sig till hur varje person gillar att arbeta – påverkar i stor grad hur effektivt det kan vara som kollektiv.

Bland annat tittar vi på hur team kommunicerar, hur de prioriterar, vad som motiverar dem och vilka hinder det finns för att nå resultat.

Vi tittar också på kapaciteten – hur effektivt teamet är inom flera olika områden. Detta blir grunden till en åtgärdsplan som vi hjälper teamet att skapa och införa. Vi övervakar sedan teamets framsteg med regelbundna uppföljningar och hjälper dem att fortsätta på rätt spår och hålla sig motiverade att införa förändringen.

Vem är det till för?

För att hålla jämna steg med världen som förändras i snabb takt måste organisationer förnyas och byggas kring ett flexibelt och dynamiskt nätverk med team. Det är därför som det är en prioritet för alla organisationer att bygga effektiva team.

Våra program för teameffektivitet är viktiga för:

  • nybildade eller nyligen sammanslagna team

  • team som saknar riktning, syfte eller vision

  • effektiva team som vill bli högpresterande

  • team där problem mellan personer är ett hinder för effektivitet

Hur fungerar det?

Tillsammans kan de här delarna i vår portfölj hjälpa ett team nå genombrott genom att överkomma problem som har påverkat dess förmåga att bli ett högpresterande team.

Genom en serie med workshoppar och ledda diskussioner kan teamet upptäcka hur deras individuella preferenser och teamets preferenser påverkar teamets dynamik och prestationer som helhet.

Resultatet? Tydliga och praktiska åtgärdsplaner som gör att teamet snabbare når sina mål.

Sätt att använda det

Bra teamwork är ett måste i framgångsrika företag, men det är särskilt viktigt vid vissa tillfällen i ett teams livscykler.

  • Vid en förändring i teamet – till exempel av syftet, riktningen eller ledaren
  • När ett nytt team bildas och snabbt behöver nå goda resultat
  • När händelser som inträffar utanför teamet påverkar klimatet inuti

Vilken är effekten?

Suveräna team är motorn i framgångsrika organisationer. Om motorerna inte fungerar som de ska måste man lyfta på locket, titta noga på vad som är fel och ta reda på vad man kan göra för att vända på situationen.

Det är det som vår teameffektivitetsprodukt gör. Det är ett praktiskt och hållbart verktyg som avslöjar saker som hjälper team att samarbeta mot framgång, långt in i framtiden.

Låt oss hjälpa ditt företag idag. Kontakta oss nu och påbörja er resa.