Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Förändringsarbete

Varför det här är viktigt

Studier visar att en viktig drivkraft bakom lyckade förändringar är att medarbetarna är redo för det. Så om personalen inte är flexibel och ständigt redo att anpassa sig kommer förändringsinitiativen inte att lyckas.

0%

av alla förändringsinitiativ misslyckas

Hur Insights samarbetar med ditt företag

Förändringar är inte längre händelser som inträffar för människor, team eller organisationer – det är ett konstant tillstånd. Det är inte heller en process som kan skötas utan snarare något som händer de flesta av oss för det mesta.

Att hitta innovativa lösningar till gamla problem är nyckeln till framgång på 2000-talet – i den grad att många organisationer genomgår kontinuerliga förändringar bara för att fortsätta att vara relevanta.

”Att initiera ett framgångsrikt förändringsarbete är inte något man gör bara vid ett tillfälle. För att skapa en varaktig förändring måste företag ständigt utvecklas och de som gör det framgångsrikt når bättre ekonomiska resultat.” – Gallup

Så hur hjälper vi företag att bli redo att anamma förändringar? Tja, som du kanske förväntar dig från Insights är vårt tillvägagångssätt inte förändrings- eller processcentrerat utan människocentrerat.

Hur fungerar det?

Vi stödjer våra kunder i att öka sin hållbarhet inför ständiga förändringar genom att hjälpa deras personal, team och ledare att bli flexibla, lyhörda och inställda på att växa i en föränderlig miljö. Där alla har förmåga att lära sig att utveckla nya färdigheter eller har utmärkande drag och att en persons potential kan nå oanade höjder.

Genom att fokusera på flexibilitet och anpassningsbarhet hjälper vi personer, team och ledare att bli redo för alla förändringar som kan komma – och som definitivt kommer att komma.

När vi samarbetar med ditt företag börjar vi alltid med företagets kärna – personalen. Genom att hjälpa varje individ att förstå hur de reagerar på förändring, vad det kan bero på och varför andra reagerar annorlunda kan vi bygga in hållbarheten som är så viktig för att klara av pågående förändringar.

Vi startar med Insights Discovery och går igenom vår portfölj med fokus på hur teamen och ledarna tar sig an förändring och ser till att resan anpassas till vad ni står inför som organisation.

Vårt tillvägagångssätt för förändring utformas så att det först ökar er förståelse och snabbt kommer att tillämpas till er organisation, era team och era medarbetare. Det är inte en bonus eller något som går snabbt att fixa till. Men, när våra förändringsmetoder tillämpas på verkliga situationer börjar ni att se genombrott över hela organisationen i hur människor hanterar ofrånkomlig löpande förändring.

Resultaten

Det räcker inte med att införa ett förändringsinitiativ, göra några mätningar och sedan gå vidare. Människor är inte byggda på det sättet och det är därför som förändringarna inte inpräntas i organisationer. För en varaktig förändring krävs att alla medarbetare accepterar den, inspireras, hoppar på tåget och viktigast av allt, förstår hur deras roller passar in i hela processen. Det är det som vi gör. Vi tar en förändring och gör den personlig. Alla personer i ditt företag får en högre nivå av självinsikt så att de kan förstå hur de närmar sig förändringar och vad de kan göra annorlunda nästa gång. När människor samarbetar med oss är de utrustade för att hantera förändringar samtidigt som de fortsätter att vara produktiva och engagerade.

Utforska hur vi gav AstraZeneca stöd när de etablerade en ny verksamhetsenhet och gjorde den framgångsrik.

9:e största läkemedelsföretaget i världen
50 000 medarbetare världen över

Låt oss hjälpa ditt företag idag. Kontakta oss nu och påbörja er resa.