Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Thought Leadership den 31 oktober 2023

Hur L&D-konsulter kan driva nya affärer under ekonomisk osäkerhet

Trots en mjukare landning än väntat är den ekonomiska osäkerheten fortsatt stor på de nordiska marknaderna.

Är du redo för det?

Varje mynt har två sidor. Ekonomisk osäkerhet ger nya möjligheter för lärande och utvecklingskonsulter (L&D-konsulter) att växa sina företag och ge sina kunder möjlighet att trivas genom förändring.

Var vi befinner oss idag

Under de senaste månaderna har nyheterna tagit en positiv vändning med lägre arbetslöshet, sjunkande inflation och en långsamt ökande realinkomsttillväxt i de nordiska länderna. Det är dock för tidigt att damma av champagneflaskorna. De chocker som ekonomin har upplevt under de senaste åren har ökat osäkerheten till extraordinära nivåer och bromsat tillväxten. Nu är det perfekta tillfället för ledare att bygga upp motståndskraft i sina företag.

Det innebär att HR-cheferna har en stor uppgift i år: de måste effektivisera verksamheten, vilket vi redan ser, samtidigt som de behåller sina bästa talanger.

Med rätt tillvägagångssätt kan L&D-konsulter och deras motsvarigheter inom HR dra nytta av dessa utmaningar och gå vinnande ur striden.

Det finns tre områden där agila L&D-konsulter kan driva nya affärer med nya och befintliga kunder:

 1. Engagemang och bibehållande
 2. Teamets effektivitet
 3. Medarbetarnas välbefinnande

En studie från Gallup visade att 60% av världens människor är känslomässigt distanserade på jobbet (och 19% är rent ut sagt olyckliga).

Chefer som tror att det är bättre att låta de oengagerade gå (så att säga göra sig av med den döda veden) kan vara kortsiktiga med tanke på de osäkra marknadsförhållandena under de kommande åren.

Att ersätta en anställd beräknas kosta företag 33% av den anställdes årslön, vilket i sin tur spenderas på att rekrytera och utbilda en ny kandidat.

Utöver den finansiella kostnaden för att inte behålla sina medarbetare påverkar det också teamens effektivitet och medarbetarnas produktivitet under utbildningen.

Hur konsulter kan hjälpa sina kunder att engagera och behålla personal

Ordspråket "bättre att förekomma än att förekommas" är sant.

De organisationer som går in på den nuvarande marknaden med en fullt engagerad personalstyrka kommer att gå stärkta ur den. Ju tidigare du kan komma in och stötta din kund, desto bättre.

På Insights ser vi redan en ökning av antalet program som gör det möjligt för teamen att få bättre kontakt och kommunicera bättre, förbättra utbildningen och öka det strategiska samarbetet.

Det är nödvändigt att kunna skala upp programmen så att de passar mer strömlinjeformade budgetar. Precis som beslutsfattarna kanske förstår hur viktigt det är att investera i sina medarbetare under denna tid, kommer de samtidigt att be tjänsteleverantörerna att vässa pennan.

Det som vanligtvis är en heldagssession för executive coacher kan snart bli två halvdagssessioner med sex månaders mellanrum.

Flexibilitet är A och O, och L&D-konsulter, ledarskapscoacher och executive coacher rekommenderas att investera i program som fungerar tillsammans med antingen dina eller dina kunders befintliga program (om sådana finns), och att undvika tjänster som är fristående.

Produkter som kan integreras med befintliga program, stödja olika delar av företaget eller ta itu med olika utmaningar inom alla funktioner lockar till större investeringar.

Åtgärd: Det är dags att granska de produkter och tjänster ni erbjuder utifrån tre kriterier:

 • Är de skalbara och böjbara?
 • Är de en del av ett större ekosystem av produkter?
 • Är de trovärdiga på din marknad?

Teameffektivitet

I Skandinavien är vi föregångare inom digitalisering, vilket är anledningen till att många chefer och medarbetare var snabba med att anamma hybrida arbetsstrukturer. Nackdelen med denna övergång är att mellanchefer (tänk: morgondagens ledare med hög potential) är mer stressade idag än under pandemin.

Detta innebär en växande sårbarhet kring teamets prestationer. Chansen är stor att dina kunder är väl medvetna om vilka team som är mest sårbara, men kanske inte vet hur de ska föra dessa konversationer.

Hur L&D-konsulter kan hjälpa sina kunder med teameffektivitet

Teameffektivitet börjar med individen.

Många program fokuserar på teamet som en enda enhet, men varje team består av komplexa individer som bidrar med sina egna talanger, preferenser och fördomar.

Produkter som tar hänsyn till individers komplexitet erbjuder långsiktigt värde för kunderna och är mer benägna att resultera i referensarbete och större kundpenetration längre fram.

Framgångsrika produkter för teameffektivitet handlar om tre aspekter:

 1. Fokus på individuella styrkor och svagheter och hur de tillför värde till teamet
 2. Fokus på att förstå det värde som olika preferenser och färdigheter tillför teamet
 3. Att skapa en struktur, t.ex. ett gemensamt språk eller en accepterad process, för att stödja kommunikationer och bygga produktiva relationer


Handling: Ha ett samtal med din favoritklient och ställ följande frågor:

När det gäller att öka teamets prestation, hur planerar de att göra det?
 • Ge teamen möjlighet att identifiera hur olika färdigheter och preferenser påverkar  deras prestationer under en viss period.
 • Förstå teamets kollektiva styrkor och utmaningar och identifiera sätt att fylla luckor
 • Skapa medvetenhet om effekterna av individuella preferenser inom teamet och identifiera åtgärder för teamet att påbörja, stoppa och fortsätta

Om du redan är en Insights Partner känner du säkert igen det här språket från vårt program för teameffektivitet, men även om du är en L&D-konsult, executive coach eller HR-konsult med egna program kommer de här nyckelfrågorna att säkerställa att dina kunder får ut mesta möjliga av sina team.

Medarbetarnas välbefinnande

I Gallups rapport State of the Global Workplace for 2022 konstateras att "medarbetarnas välbefinnande är det nya imperativet på arbetsplatsen".

Dessa resultat tar död på idén att välbefinnande är något som sker utanför arbetet och visar att medarbetarnas välbefinnande är nära kopplat till engagemanget.

Anställda som upplever utbrändhet är till exempel mer benägna att uppleva problem hemma och mer benägna att besöka en akutmottagning (23%).

Detta är relevant eftersom 61% av de anställda som "är engagerade på jobbet men inte trivs" har en högre sannolikhet för pågående utbrändhet än de som är engagerade och trivs.

Företag som tar itu med denna fråga öppnar dörrarna till en enorm och outnyttjad tillväxtpotential som för närvarande hämmas av stress, ångest och tystnad.

Denna statistik leder fram till en enda fråga. Frågan är inte om ni har råd att investera i program för att stödja era team, utan snarare om ni har råd att inte göra det.

Hur konsulter kan hjälpa kunder med friskvård för anställda

Konsulter kommer att vilja säkerställa att de erbjuder produkter som stöder individuell medvetenhet, som psykometrisk profilering etc., men det är viktigt att komma ihåg att självmedvetenhet sällan är tillräckligt motiverande för att vinna ett engagemang.

Det är nästa steg av medvetenhet, medvetenhet om andra, som när det tillämpas i en teammiljö kan omvandla ohälsosamma beteenden till hälsosamma beteenden, dysfunktionella team till effektiva team och underpresterande team till vinstcenter.

Om din produktlista inte klarar av det kritiska andra steget kan du bli utestängd från en trång marknad. Men om du kan lägga till nästa steg som kopplar samman medarbetarnas välbefinnande med konkreta resultat kommer du att vara väl positionerad för att dra nytta av denna möjlighet.

Åtgärdsförslag: Frågor att ställa till dig själv och dina kunder:

 • Om ni erbjuder psykometrisk profilering, hur integrerar ni dessa profiler i arbetet med att skapa högpresterande team?
 • Är dina kunder/dina chefer medvetna om hur utbrändhet påverkar engagemangsnivån? Om så är fallet, vad gör de åt det?

Ostabila tider är aldrig lätta, men det finns fortfarande möjligheter där ute att utveckla ditt företag. Det är sant att du kanske måste gräva djupare för att göra en försäljning och ge en ny kund inflytande, men kom ihåg: frön som odlas i mörkret blommar ut till skogar. Nu är det dags att börja plantera...

Om du vill veta mer om hur Insights kan hjälpa dig att utveckla ditt företag kan du läsa mer här


Referens:

Tillbaka till alla nyheter

Dela denna sida: