Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Discovery Full Circle

Ta en djupare titt på din personliga stil

Goda relationer är en viktig nyckel till en framgångsrik verksamhet. Hur människor fungerar med varandra påverkar både produktivitet och lönsamhet. Kunskap om hur man skapar trygga och ärliga relationer är så viktigt.

Vad är det här?

Discovery Full Circle är ett verktyg som erbjuder 360-graders feedback på ett positivt sätt som motiverar människor att agera för att förbättra sina relationer. Vår Discovery Full Circle Profil är en guldgruva med information och levandegör hur människor i teamen faktiskt ser på varandra och vad detta innebär för teamets effektivitet samt inför åtgärdsplaner för att förbättra relationer.

Vem är det till för?

Alla som jobbar tillsammans med andra människor vet att man inte alltid framstår för sina kollegor som man tror – eller önskar att man gjorde. Även i de mest effektiva relationer finns det ofta saker som blir osagda för att man inte vill att någon ska ta illa upp. Utan trygga och positiva relationer i verksamhetens kärna blir det svårt att verkligen slå igenom oavsett bransch.

Om du, ditt team eller din organisation skulle kunna ha nytta av mer produktiva relationer på arbetet så är vårt unika feedbackverktyg för relationer Discovery Full Circle det du letar efter.

  • Ta självinsikten till nästa nivå

  • Få ut mesta möjliga av relationerna på arbetet

  • Få reda på hur andra ser på dig i en ärlig och trygg miljö

Hur fungerar det?

Insights Discovery Full Circle är baserad på samma principer som Insights Discovery men går ett steg längre genom att du får veta hur andra ser dina preferenser och beteenden. När du har fyllt i Insights Discovery-frågeformuläret får din feedbackgrupp som du själv har valt ut fylla i ett kort Insights Discovery Full Circle-frågeformulär om dig.

Vi använder Discovery Full Circle Profilen i en serie med workshoppar och/eller enskilda coachningssessioner – du väljer det som passar bäst för företaget. Det finns mängder med information i själva profilen, vilket öppnar upp för givande samtal om hur andra ser dig på arbetet, vad det kan bero på och vad som kan göras för att hantera eventuella svåra områden.

Sätt att använda det

Discovery Full Circle tar direkt itu med kärnan även i de svåraste relationerna. Relationsbaserad feedback kan vara en ovärderlig tillgång på arbetsplatsen när den hanteras varsamt och är perfekt för:

  • befintliga team som har svårt att se längre än till sina olika stilar i arbetet
  • nybildade eller sammanslagna team som vill bygga upp produktiva relationer redan från början
  • kundtjänst- eller säljteam som vill få reda på hur deras kunder ser dem.

Vilken är effekten?

De skickligaste teamen i världen kan ändå drabbas av svåra relationer. Discovery Full Circle tar feedback som kan vara svår att höra och omvandlar det till positiva åtgärder som förbättrar teamets relationer, ökar kommunikationen och samarbetet samt hjälper varje individ bli så effektiv som möjligt på arbetsplatsen.

Låt oss hjälpa ditt företag idag. Kontakta oss nu och påbörja er resa.