Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Deeper Discovery

Frigör potentialen hos individer och team

Deeper Discovery är ett unikt kraftfullt verktyg för att frigöra potentialen hos såväl människor, team och ledare, oavsett om det är nästa steg i din resa med Insights Discovery eller om det är här vårt samarbete börjar.

Vad är det här?

Personlig och yrkesmässig utveckling går hand i hand. Deeper Discovery uppmuntrar människor att ta reda på vad som driver dem, vad som inspirerar dem, vad som har tagit dem till den plats där de befinner sig och vilket arv de vill lämna efter sig i framtiden. De här samtalen frigör självförståelse och sätter sedan igång den yrkesmässiga utvecklingen på allvar.

För att komma igång får varje person en Deeper Discovery-profil med kapitel som:

  • Mina förhoppningar och farhågor

  • Mitt arv

  • Frågor för reflektion

  • Frågor för handling

Vem är det till för?

Deeper Discovery-upplevelsen kommer till kärnan för potentialen hos personalen i din organisation – den höjer blicken från vardagen och tittar på dina mål, dina förhoppningar och farhågor samt vad du vill att ditt arv ska bli. Det är otroligt viktigt för medarbetare, team och högre ledning som vill maximera sin potential och lämna något varaktigt efter sig.

Precis som namnet säger går du in mer på djupet. Titta på vår video så får du se hur Deeper Discovery kan frigöra potentialen i din organisation.

Hur fungerar det?

Profilen är den centrala delen i alla Deeper Discovery-lösningar och blir fokus för en serie med workshoppar och enskilda coachningssessioner. Under programmets lopp får människor tid och utrymme att reflektera kring framstegen och utarbeta långsiktiga planer för att lämna efter sig ett arv som är positivt, inspirerande och i enlighet med deras värderingar.

Med en blandning av enskilt arbete, gruppsamtal och till och med hemläxor är det här ett program som på allvar förändrar hur människor ser sig själva på jobbet och hjälper dem att uppskatta den inverkan de har, förbereder dem för att klara förändringar och ser till att de skapar åtgärdsplaner som hjälper dem att bygga ett arv de kan vara stolta över.

Sätt att använda det

Deeper Discovery får störst effekt när det används av någon som befinner sig i något som vi kallar ett avgörande ögonblick. Det kan vara något positivt – en ny möjlighet, en befordran eller en spännande möjlighet – eller så kan det vara en affärsutmaning som är lite svårare att hantera.

Vi använder Deeper Discovery för att främja personlig och yrkesmässig utveckling och hjälper på så sätt

  • ledare att bygga ett arv de kan vara stolta över
  • team att se sina största utmaningar i vitögat
  • människor att använda sina medfödda gåvor för att bygga en framgångsrik karriär

Vilken är effekten?

Det råder inget tvivel om saken: Deeper Discovery tar dig till platser som andra utvecklingsverktyg inte tar dig till.

Genom att uppmuntra människor att ta ett steg tillbaka och verkligen förstå sina styrkor, sina svagheter, sina ambitioner och farhågor pushar vi dem att frigöra sin potential. Med hjälp av Deeper Discovery-modellen kan människor ta en ordentlig titt på vad som verkligen motiverar dem och de kan frigöra outnyttjad potential.

Det är ett suveränt och kraftfullt sätt att undersöka potentialen som finns inuti oss alla – individer, team och ledare.

Låt oss hjälpa ditt företag idag. Kontakta oss nu och påbörja er resa.