Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Danska DBU sparkar igång lagarbetet

Läs om hur Insights hjälpte det danska fotbollsförbundet att samarbeta bättre som team.

Problem

Dansk Boldspil-Union (DBU) är den ledande organisationen för fotboll i Danmark och driver Danmarks professionella fotbollsligor samt herr- och damlandslagen. Det har sin bas i Brøndby och är medlem av både Fifa och Uefa.

Teamet som ansvarar för att organisera och samordna fotbollen i Själland var starkt resultatdrivet och alla gruppens medlemmar var engagerade i att få jobbet gjort. Det fanns bara ett problem – de hade glömt att bygga relationer och kommunicera med varandra längs vägen.

För att uppnå deras uppdrag att utveckla och främja fotbollen i regionen behövde teamet förstå sig själva, uppskatta sina kollegors unika personligheter och öka samarbetet överlag.

Lösning

Vi jobbade nära med teamledaren och skapade en lösning som hjälpte dem att se varandra på ett klarare sätt – styrkor, utmaningar och de unika resurser de bidrog med till teamet.

Med hjälp av vår teameffektivitetsmodell hjälpte vi teamet att se att det fanns tre huvudområden som de behövde fokusera på för att lyckas: dialog, ömsesidig respekt och positiv syn samt handla enligt feedback.

Efter varje session med teamet fick de en hemläxa där de uppmuntrades att använda sina kunskaper direkt. Tillsammans med detta fick teamledaren en serie med coachningssessioner som hjälpte honom att hålla verkningsfulla samtal med alla medlemmar i sitt team.

En viktig bit var att vår lösning fokuserade både på preferens – hur människor gillar att arbeta – och förmåga – hur duktiga de är på flera olika områden. I och med att vi fokuserade på båda två kunde deltagarna förstå sig själva bättre i relation till sina kollegor men även bedöma var teamets svaga punkter fanns och skapa strategier för att förbättra de områdena först.

Resultat

Genom att använda Insights såg teamet stora förbättringar i gruppen över tid. Man mätte förmågan i teamet både före och efter programmet och såg att teamets effektivitet hade ökat inom 24 olika områden, bland annat positiv stämning, handlande enligt feedback och ömsesidig respekt.

Och slutresultatet? Ett team som jobbar mer effektivt, respekterar varandra, är bra på att kommunicera och får jobbet gjort – tillsammans.

0

områden rapporterade förbättrad prestanda

Den ömsesidiga respekten är mycket högre nu. Den interna kommunikationen i vårt team är mer effektiv och vår förståelse av varandra har förbättrats. Rent allmänt har vi börjat samarbeta mer effektivt!

Jens Erik Jensen

Team Leader and Administration Chief

Dela denna sida:

    Låt oss hjälpa ditt företag idag. Kontakta oss nu och påbörja er resa.