Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Insights frukostwebinar

Datum: 21. augusti 2020

Tid: 08:00 - 09:30 på Zoom

Runt om i världen idag, som är turbulent och osäker, finns ett större behov än någonsin för människor att reflektera över hur uthålliga de är. Särskilt när de stöter på förändringar och problem. Människor upplever ökad press och fler motgångar, vilket påverkar deras beslutsfattningsförmåga, produktivitet och välmående. Genom att öka motståndskraften kan människor lättare hantera utmaningar som kommer på vägen för att förhindra stress och att bli utbrända.

Insights utbildning Resiliens under förändringar och kriser hjälper individer att utveckla sin motståndskraft i kristider och när de möter press genom att arbeta på distans. Utbildningen hjälper individer att bli mer uthålliga genom att förstå och reflektera över de själva kan skapa egna strategier för att bygga upp en inre motståndskraft. De kommer även att få insikt i hur deras egna personliga preferenser påverkar deras sätt att hantera press.

Under morgonens webinar kommer du att få en inblick och ökad förståelse, för hur olika vi påverkas av den pågående pandemin. Vad bör du tänka på för att bibehålla en bra en balans under en lång tid av många förändringar?


Anmäl dig här: https://insights.easysignup.com/430/

Tillbaka till alla händelser