Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Philips ökar engagemanget

Philips vill ha medarbetare som helhjärtat lägger energi bakom sina avsikter – och de litar på att Insights hjälper dem att uppnå det här målet.

Problem

Med över 105 000 medarbetare i 60 länder är Philips ett av de största elektronikföretagen i världen. Företagets huvudkontor ligger i Amsterdam och man fokuserar på tre huvudavdelningar: elektronik, hälsa och belysning.

Vi samarbetade med Philips i att utveckla deras kundtjänstavdelning efter en större omstrukturering som minskade antalet anställda med 25 procent.

Philips största utmaningar var att motverka den låga självkänslan och det låga självförtroendet hos personalen, samtidigt som man behöll standarden inom kundtjänsten, trots den stora ökningen av arbetsbelastningen.

Deras mål var att

  • öka medvetenheten om intressenternas perspektiv och förbättra deras uppfattning av kundtjänstteamet
  • skapa en professionell miljö där kunderna får suverän service och kundenkätsresultaten förbättras
  • öka synligheten för kundtjänstteamet internt
  • förbättra stämningen och medarbetarnas engagemang.

Lösning

Philips behövde en lösning som var specialutformad, flexibel och kostnadseffektiv, och det var här som Insights kunde hjälpa till. Insights Discovery kan levereras av internt ackrediterade Insights Discovery Konsulter så vi ackrediterade ett stort antal anställda hos Philips.

Detta innebar att varje Insightsanvändare kunde skräddarsy sina Insights Discovery-workshoppar så att de passade behoven hos människorna i rummet, oavsett om det innebar att fokusera på kommunikationsfärdigheter, förstå effekten av olika ledarskapsstilar eller skapa en arbetsplats som verkligen skulle motivera ett team.

Resultat

Philips mäter sina lärande- och utvecklingsalternativ med NPS (Net Promoter Score). Insights Discovery har fått ett konsekvent högt resultat, vilket bekräftar att det är en värdefull investering.

Faktum är att på de avdelningar där Insights Discovery har införts är medarbetarna nu upp till 17 procent mer engagerade, och detta har fått Philips att införa Insights Discovery på andra avdelningar globalt.

Färgspråket är nu integrerat på riktigt hos Philips!

0%

ökning av anställdas engagemang

Med Insights stöd förändrade vi en avdelning som hade genomgått en stor förändring och därmed hade dålig stämning till ett team med engagerade medarbetare som förstår sin personliga påverkan och agerar positivt, även i en stressig miljö.

Dave Hutley

Customer Service and Supply Manager

Dela denna sida:

    Låt oss hjälpa ditt företag idag. Kontakta oss nu och påbörja er resa.