Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Säljeffektivitet

Master Class

Datum: 21 Nov

Tid: 9-15

Plats: Welcome Hotel, Barkarby

Vi fokuserar på relationen och drar nytta av djupet hos Insights Discovery Personprofilen som hjälper säljare att förstå hur de kan använda sin unika stil för att påverka sina kunder, kollegor och chefer.

 

Upplägg:

Med hjälp av det ingående säljkapitlet och arbetsboken ”Upptäcktsresa i Säljeffektivitet” tittar vi in i olika upplägg hur säljeffektivitet kan byggas hos team och individer.

 

Målsättning

Att du ska kunna använda standard material samt kunna utforma ändamålsenliga workshoppar som driver Säljeffektivitet.

Tillbaka till alla händelser

Relaterade händelser