Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Eesti Insights Online'i privaatsusteatis

Tere tulemast Insights Online Evaluatori („Hindamisvorm“) privaatsusteatist lugema.

Palun lugege ja veenduge, et mõistate privaatsusteatist enne Hindamisvormi kasutamist. Kui te millestki aru ei saa, siis võtke palun meiega ühendust.

Kui te esitate isikuandmeid teise isiku kohta, siis veenduge palun enne nende isikuandmete edastamist selles, et saate sellest privaatsusteatisest aru. Palun öelge talle täpselt, mida tema jaoks teete.

Palun ärge esitage meile isikuandmeid, kui teil puudub selleks õigus.

Privaatsusteatis:

 • sisaldab olulist teavet meie kohta ja selle kohta, kuidas ja miks me kogume, hoiustame, kasutame ja jagame teie isikuandmeid;
 • selgitab teie õiguseid seoses teie isikuandmetega;
 • selgitab teile, kuidas meiega või ÜK järelevalveasutusega (ICO) ühendust saada, kui teil on küsimusi või muresid või soovite oma õiguseid rakendada;
 • selgitab teile, kuidas esitada kaebus.

Me soovime, et te saaksite aru, kuidas ja miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas neid protsessi käigus kasutatakse.

See privaatsusteatis avaldati 21. detsembril 2020 ja seda uuendati viimati [08.10.2021]

Me üritame pidevalt parendada oma protsesse ja meil võib olla tarvis seda privaatsusteatist aeg-ajalt uuendada. Me hoiame teid kursis uuendustega, kasutades selleks teie e-posti aadressi, mille meile Hindamisvormi kasutades edastate, seetõttu andke meile palun teada, kui teie kontaktandmed muutuvad.

Käesolevas teatises suurtähtedega algavad lühendid või muud sõnad, mis ei ole lause alguses, on nimed või omavad selles teatises erilist tähendust.

Kes me oleme?

Meie oleme Šotimaal registreeritud ettevõte Insights Learning and Development Limited, mille registrikood on SC107074 ja viited sõnadega „meie“, „oma“ või „me“ tähendavad Insights Learning and Development Limitedi ja meie asjaomaseid tütarettevõtteid.  Käesolev privaatsusteatis kohaldub meie praktikale seoses Hindamisvormiga ja isikuandmetele, mille teie meile Hindamisvormi kaudu edastate. See ei kohaldu ühegi teise isiku praktikale.

Insights Learning and Development Limitedi registriaadress on Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG.

Me kogume teie isikuandmeid oma Hindamisvormi kaudu. Me kasutame ja säilitame neid andmeid ning oleme vastutavad nende andmete eest ning teostame kõiki oma tegevusi kooskõlas kõigi asjaomaste seadustega. See tähendab tavapäraselt Ühendkuningriigi 2018. aasta andmekaitseseadust ja Ühendkuningriigi üldist andmekaitsemäärust.  Kui esitate isikuandmed ühele meie tütarettevõtetest, siis nad võivad teie isikuandmeid käsitleda kooskõlas teie kohalike andmekaitseseadustega.

Ühendkuningriigi õiguse järgi oleme andmete vastutav töötleja.

Kui olete Insightsi levitaja või partneri klient (kui teie Hindamisvormi pakub teile organisatsioon, milleks ei ole teie tööandja ega Insights), siis peaksite lugema läbi selle levitaja või partneri privaatsusteatise.

Levitajad ja partnerid võivad kasutada teie isikuandmeid omaenda eesmärkidel, kui neil on selleks olemas õiguslik alus. See organisatsioon peaks teile seda selgitama ning nad peaksid teile esitama oma privaatsusteatise. Insights ei ole vastutav oma töötlejate või partnerite andmetöötlusalase tegevuse eest, kui nad tegutsevad sõltumatute vastutavate töötlejatena. Sõltumatute vastutavate töötlejatena määratlevad nad ise oma töötlustegevuste eesmärgi, viisi ja vahendid. Kui teil on probleeme sellega, kuidas mõni meie partneritest või levitajatest teie andmeid käitleb, siis peate oma murest teada andma otse või järelevalveasutuse kaudu, kuid andke sellest ka palun meile teada. Me suhtume sellistesse asjadesse äärmise tõsidusega ja uurime kõiki kaebuseid ning suhtume teie kirjavahetusse vajaliku tõsidusega. Kui te ei ole kindel, kas saate mõnele meie Hindamisvormi küsimustikule ligi partneri või levitaja kaudu, siis palun võtke ühendust.

Mis on Hindamisvorm ja Meeskonnaratas?

Hindamisvorm

Hindamisvormis palutakse teil vastata reale küsimustele. Teie vastuseid töötleb meie algoritm eesmärgiga luua teie isiklik Profiil. Teie Profiil koosneb graafikutest ja tekstilõikudest, milles kirjeldatakse seda, kuidas teie eelistustega isik saab end ja teisi paremini mõista. Me kasutame seda teavet toetamaks teie eneseteadlikkuse teekonda Insightsis.

Kuigi me kasutame teie vastuseid oma küsimustele selleks, et luua Profiil, siis me ei vii läbi profileerimist Ühendkuningriigi andmekaitseseaduse mõistes, kuna me kasutame teie teavet automaatse otsustamise eesmärgil.

Teie Profiil esitatakse teile õppimis- või kootsingukogemuse raames.

Meeskonnaratas

Lisaks Profiilile võib Insights luua Meeskonnaratta, mis tuvastab ja kaardistab ära iga meeskonnaliikme värvieelistused, kuvades need Profiililt rattakujulisele joonisele, kus on kujutatud meeskonna eelistused. Meeskond tähendab selles kontekstis osakonna meeskonda, kolleegide või muud üksikisikute kollektiivi, sealhulgas õppesündmuse ajal. Meeskonnarattad on loodud selleks, et aidata meeskonnaliikmetel üksteist paremini mõista ja omavahel tõhusamalt suhelda, kasutades iga meeskonnaliikme värvieelistusi ja õppides neid tuvastama. Meeskonnarattad võivad luua Insightsi akrediteeritud spetsialistide, kliendihaldurid ja Insightsi haldurid ning neid võidakse jagada teiste meeskonnaliikmete, meie partnerite ja teie tööandja või organisatsiooniga.

Insightsi akrediteeritud spetsialistid on inimesed, kes on saanud Insightsi väljaõppe, juhised ja akrediteeringu ning kes võivad kasutada ja pakkuda Insightsi tooteid; kliendihaldurid on töötajad või töötajate töövõtjad või organisatsioonid, kes nõuavad Hindamisvorme ja kelle halduspädevuses on toetada Insightsi akrediteeritud spetsialiste; Insightsi haldurid tähendavad Insightsi halduspädevusega töötajaid.

Profiilide ja Meeskonnarataste kasutamine ja loomine on piiratud ja reguleeritud meie kasutuseeskirjaga, mis on leitav siin.

Insightsi kliendid, levitajad ja partnerid ei tohi luua ega kasutada profiile või Meeskonnarattaid viisil, mis ei ole kooskõlas kasutuseeskirjaga, kui neil puudub selle jaoks õiguslik alus. Sellisel juhul peate neilt saama privaatsusteatise, milles sätestatakse vastav õiguslik alus ja kirjeldatakse, kuidas ja miks teie andmeid töödeldakse.  Palun veenduge, et lugesite läbi kõik teile esitatud privaatsusteatised veendumaks, et olete aru saanud sellest, kuidas teie isikuandmetele ligipääsevad isikud neid töötlevad.

Loobumine

Teil on õigus oma isikuandmeid mitte esitada. Teil on õigus ka igal ajal loobuda isiklikes Profiilides ja/või Meeskonnaratastes osalemisest, võttes meiega ühendust e-kirja teel: clientservices@insights.com.

Kui te ei esita oma isikuandmeid või kui te olete otsustanud sellest loobuda, siis võib see tähendada, et me saame teile mõnd oma toodet või teenust pakkuda hilinemisega või üldse mitte, kuid see võib tähendada ka seda, et te ei saa neid tooteid või teenuseid täielikult kasutada. Sellest hoolimata puudub teil kohustus esitada meile andmeid, mida me teilt küsime – teil on igal ajal täielik õigus sellest loobuda.

Meie kogutavad isikuandmed

Sellal, kui saate ligipääsu Hindamisvormile või seda kasutate, võime me koguda järgnevat teavet.

 • Teie täisnimi
 • Teie töökoha e-posti aadress
 • Teie teine e-posti aadress
 • Teie „tuntud kui“ nimi
 • Teie eelistatud keel
 • Teie eelistatud eessõnad
 • Elukohariik (valikuline)
 • Vanusevahemik (valikuline)
 • Ametinimetus (valikuline)
 • Teenistuse pikkus (valikuline)
 • Töö tase (valikuline)
 • Sektor (valikuline)
 • Alamsektor (valikuline)
 • Hindamisvormi vastused – teie vastused eelistusi puudutavatele küsimustele.

Neid isikuandmeid on vaja selleks, et me saaksime teile pakkuda oma tooteid ja teenuseid, sealhulgas Profiili ja Meeskonnaratast. Me võime neid pakkuda teile, oma akrediteeritud spetsialistidele (teie organisatsioonis või teie tööandja kaudu või nende väliselt), oma levitajale või partnerile ja teistel eesmärkidel, mis on sätestatud käesolevas privaatsusteatises.

Kuidas teie isikuandmeid kogutakse?

Me kogume teie isikuandmeid üldiselt siis, kui teid kutsutakse Hindamisvormi täitma või selle täitmiseks registreeruma ja kui te Hindamisvormi täidate. Me võime koguda teavet ka kolmandatelt isikutelt, nagu:

 • teie tööandja või organisatsioon (nt võime teie nime ja e-posti aadressi saada teie kolleegilt või töötaandjalt, kui ta palub meil kutsuda teid osalema õppekogemuses);
 • Insightsi akrediteeritud spetsialist, Insightsi haldur või kliendihaldur (nt kui nad soovivad kutsuda teid osalema õppekogemuses või õppekogemust looma) või
 • meie partnerid või levitajad, kes Insightsi teile toodete ja teenuste pakkumiseks kasutavad.

Küpsised

Kui teie kasutate Hindamisvormi, kasutame meie küpsiseid autentimise ja analüütika eesmärkidel.  Meie küpsiste eeskiri on leitav siin.

Kuidas ja miks me isikuandmeid kasutame

Andmekaitseseaduse järgi saame me isikuandmeid kasutada ainult kohase põhjuse olemasolul. Sellised põhjused on muuhulgas järgmised:

 • meie õiguslike kohustuste täitmine;
 • lepingu täitmine isikuga, kelle andmeid kasutada tuleb;
 • tegevus enne lepingu sõlmimist isikuga, kelle andmeid kasutada tuleb;
 • meie või kolmanda isiku õigustatud huvides* või
 • kui olete selleks andnud oma nõusoleku.

*Õigustatud huvi on olemas siis, kui esineb selline ettevõtlus- või ärialane vajadus isikuandmete kasutamiseks, mida ei kaalu üles selle isiku õigused ja huvid, kelle andmeid kasutada tuleb.

Alljärgnev tabel selgitab seda, kuidas me isikuandmeid kasutame ja millised on meie põhjused selleks.

Millistel eesmärkidel me teie isikuandmeid kasutame?

Meie seaduslik alus

Pakkumaks teile aeg-ajalt oma tooteid ja teenuseid lepingu alusel, mille oleme teie tööandja ja/või organisatsiooniga sõlminud.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides – näiteks selleks, et toetada teie tööandjat ja/või organisatsiooni teie töö- ja õppimisalasel arendamisel ja meeskonnatunde loomiseks vajalike oskustega seoses ning selleks, et pakkuda teile aeg-ajalt meie tooteid ja teenuseid kooskõlas sõlmitud lepinguga.

Loomaks Profiili vastavalt teie poolt meie Insightsi Hindamisvormi küsimustikule antud vastustele.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides – näiteks selleks, et toetada teid ja teie tööandjat ja/või organisatsiooni teie töö- ja õppimisalasel arendamisel ja meeskonnatunde loomiseks vajalike oskustega seoses ning selleks, et pakkuda teile aeg-ajalt meie tooteid ja teenuseid kooskõlas sõlmitud lepinguga.

Kooskõlas meie andmete säilitamise eeskirjaga võime me aeg-ajalt hoida alles koopia teie Hindamisvormi vastustest, et teil oleks võimalik jälgida oma elukestva õppe teekonda, võrreldes erinevaid isiklikke Profiile, mille olete täitnud, et saaksite enda kohta rohkem teada ning Insightsi akrediteeritud spetsialistid saaksid teiega teie õppeteekonna jooksul suhelda. See võimaldab meil pakkuda teile kui üksikisikule kogu meie teenustest saadavat kasu.

Loomaks Meeskonnaratast, mis võimaldab teil näha seda, kuidas teie ja teised teie meeskonnas omavahel suhestuvad ning mõista oma meeskonnakaaslasi ja nendega parem kontakt saavutada.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides – näiteks selleks, et toetada teie tööandjat ja/või organisatsiooni teie töö- ja õppimisalasel arendamisel ja meeskonnatunde loomiseks vajalike oskustega seoses ning selleks, et pakkuda teile aeg-ajalt meie tooteid ja teenuseid kooskõlas sõlmitud lepinguga.

Kooskõlas meie andmete säilitamise eeskirjaga võime me aeg-ajalt hoida alles koopia teie Meeskonnaratta positsioonist, et teil oleks võimalik jälgida oma arengut ning Insightsi akrediteeritud spetsialistid saaksid teie ja teie kolleegidega teie õppeteekondade jooksul suhelda. Teie erinevate Meeskonnaratta asendite võrdlemise kaudu on teil võimalik oma elukestva õppe teekonnal tajutavalt näha võimalikke muutuseid oma eelistustes ja erinevates meeskondades.  Selline töötlemine võimaldab meil pakkuda teile kui üksikisikule kogu meie teenustest saadavat kasu ning olla teie kõrval teie avastusteekonna vältel.

Töötlemaks meie algoritmi kaudu teie isikuandmeid, et luua teile ainuomane Profiil. Teie isiklik Profiil on loodud selleks, et aidata teil iseendast paremini aru saada.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides – näiteks selleks, et toetada teie tööandjat ja/või organisatsiooni teie töö- ja õppimisalasel arendamisel ja meeskonnatunde loomiseks vajalike oskustega seoses ning selleks, et pakkuda teile aeg-ajalt meie tooteid ja teenuseid kooskõlas sõlmitud lepinguga.

Kirjeldamaks teile teie isiklikku Profiili vahetult või Insightsi akrediteeritud spetsialisti kaudu. Andmete akrediteeritud spetsialistile edastamiseks.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides – näiteks selleks, et toetada teie tööandjat ja/või organisatsiooni teie töö- ja õppimisalasel arendamisel ja meeskonnatunde loomiseks vajalike oskustega seoses ning selleks, et pakkuda teile aeg-ajalt meie tooteid ja teenuseid kooskõlas sõlmitud lepinguga. Kootsing on samuti loodud selleks, et aidata teil iseendast paremini aru saada.

Õpitoa või õppesündmuse pakkumiseks teile ja teie kolleegidele ning osalejatele.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides – näiteks selleks, et toetada teie tööandjat ja/või organisatsiooni teie töö- ja õppimisalasel arendamisel ja meeskonnatunde loomiseks vajalike oskustega seoses ning selleks, et pakkuda teile aeg-ajalt meie tooteid ja teenuseid kooskõlas sõlmitud lepinguga. Kogemus on samuti loodud selleks, et aidata teil iseendast paremini aru saada.

Meie õiguslike kohustuste täitmiseks, näiteks kohalolijate üle arvestuse pidamiseks, et täita tuleohutusnõuded.

Andmaks teile ligipääsu Hindamisvormile.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides – näiteks selleks, et toetada teie tööandjat ja/või organisatsiooni teie töö- ja õppimisalasel arendamisel ja meeskonnatunde loomiseks vajalike oskustega seoses ning selleks, et pakkuda teile aeg-ajalt meie tooteid ja teenuseid kooskõlas sõlmitud lepinguga.

Andmaks teile ligipääsu oma toodetele ja teenustele ja võimaldada nende kasutamist vastavalt vajadusele. Me palume teilt teist e-posti aadressi, et saaksite oma konto taastada, kui olete kaotanud salasõna või selleks, et saaksime teile anda ligipääsu teie Profiilile, kui olete lahkunud tööandja või organisatsiooni juurest, kelle kaudu täitsite Hindamisvormi küsimustiku.

Tagasiside küsimine toodete ja teenuste kohta, mida oleme teile pakkunud ning saadud tagasiside kasutamine.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides – aitamaks meil pakkuda kõrgele standardile vastavaid tooteid ja teenuseid.

Meie kestva suhte hoidmiseks ja teile ligipääsu pakkumiseks meie toodetele.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides – hoidmaks kontakti oma kasutajatega ja tagamaks, et (meie andmete töötlemise eeskirja järgi) meie kasutajad saavad juurdepääsu meie toodetele ja teenustele oma õppeteekonna vältel, olenemata mistahes muu suhte olemasolust või muutumisest, olgu see tingitud selle organisatsiooni liitumisest, jagunemisest, struktuuri või isiku muutumisest, mille kaudu täitsite Hindamisvormi küsimustiku, või ka tööandja või tööseisundi muutumisest või mistahes muutusest suhtes Insightsi ja mõne selle kliendi, partneri, levitaja või muu vaheisiku vahel.

Meie ettevõttesisese arvepidamise uuendamine ja täiustamine.

Täitmaks oma õiguslikke ja regulatoorseid kohustusi (nt veendumine selles, et andmed on täpsed ja ajakohased)  

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, näiteks veendumine selles, et saame oma teenuste pakkumisega seoses olla ühenduses oma kasutajatega.

Ettevõtte eeskirjade järgimiseks, näiteks osas, mis puudutab turvalisust ja interneti kasutamist.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, s.t. veendumaks selles, et me järgime omaenda sisekorda, et saaksime teile pakkuda parimat teenust.

Regulatiivorganite auditite, päringute või uurimistega seoses teabe kogumine ja esitamine.

Meie õiguslike ja regulatoorsete kohustuste täitmiseks.

Halduse eesmärgil, näiteks tõhususe, väljaõppe ja kvaliteedi parandamine.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, s.t. olemaks võimalikult tõhusad, et me saaksime teile pakkuda parimat võimalikku teenust.

Teadus- ja arendustöö eesmärgil, näiteks uute toodete arendamine, olemasolevate toodete edasiarendamine ning kvaliteedi säilitamine ja tõstmine.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, s.t. olemaks võimalikult head selles, mida teeme, et me saaksime teile pakkuda parimat võimalikku teenust.

Statistiline analüüs selleks, et järgida oma sisekorda, näiteks seoses meie finantstulemustega, kliendibaasiga, töö tüübiga või muude tõhususe näitajatega.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, s.t. olemaks võimalikult tõhusad, et me saaksime teile pakkuda parimat võimalikku teenust.

Volitamata juurdepääsu ja süsteemi modifitseerimise vältimine.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, s.t. vältimaks ja tuvastamaks kriminaalset tegevust, mis võib meid ja teid kahjustada.


Meie õiguslike ja regulatoorsete kohustuste täitmiseks.

Välised auditid ja kvaliteedikontrollid, nt ISO-akrediteeringute ja meie raamatupidamise auditeerimise jaoks.

Meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, s.t. meie akrediteeringu säilitamiseks, et saaksime näidata seda, et järgime oma tegevuses kõrgeimaid standardeid.


Meie õiguslike ja regulatoorsete kohustuste täitmiseks

Pakkumaks koopiaid teie Profiilist ja Meeskonnaratastest Insightsi akrediteeritud spetsialistidele* meie levitajate või partnerite seas.

Insightsi või kolmanda isiku õigustatud huvides – nt selleks, et lubada meie levitajatel ja partneritel pakkuda teile oma tooteid ja teenuseid, mis hõlmavad Insightsi tooteid ja teenuseid.

Nõusoleku olemasolu nõudvad jurisdiktsioonid

Kui olete üksikisik, kelle tegevus baseerub jurisdiktsioonis, milles on teie andmete töötlemiseks vajalik nõusoleku olemasolu, siis palume teil anda oma selgesõnaline nõusolek enne, kui me teie andmeid kogume või kasutame, kui me ei ole suutelised teie nõusolekut järeldama teie tegevusest või tegevusetusest. Tuvastades sobilikku nõusolekuvormi, arvestame me teie isikuandmete tundlikkusega, nende kogumise eesmärgiga ja teie kui andmesubjekti mõistlike ootustega. Isikuandmete uueks eesmärgiks kasutamisel dokumenteerime me selle uue eesmärgi ja küsime teie nõusolekut.

Isikuandmete müümine

Insights küsib teie tööandjalt või organisatsioonilt osutatud teenuste eest tasu, kuid ei müü isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Isikuandmete erikategooriad

Andmete erikategooriad puudutavad teemasid, nagu rass, poliitilised ja usulised veendumused, ametiühingusse kuulumine, tervis ja isiku suguelu puudutavad küsimused. Sellised andmed vajavad kõrgendatud kaitset oma äärmise tundlikkuse ja isiku õigusi ning vabadusi puudutava mõju tõttu. Insights ei kasuta isikuandmete erikategooriatesse liigituvaid andmeid.

Kellega me teie isikuandmeid jagame

Me jagame isikuandmeid regulaarselt

 • Insightsi akrediteeritud spetsialistidega, kes on saanud meilt väljaõppe selles, kuidas õppekogemusi osalejatele või kasutajatele pakkuda. Insightsi akrediteeritud spetsialist võib olla Insightsi töötaja või konsultant, teie tööandja või organisatsiooni töötaja või konsultant või mõne meie partneri või levitaja töötaja või konsultant;
 • administratiivse personaliga, kes aitab õppekogemusi korraldada;
 • tööandjate ja teiste organisatsioonidega, kelle heaks töötada võite. See on piiratud ainult Meeskonnaratastega;
 • meie levitajate ja partneritega, kui nad pakuvad Insightsi tooteid ja teenuseid;
 • teie nimel töötlemisteenuseid pakkuvate isikutega. Kui me kasutame volitatud töötlejaid, siis me veendume selles, et nendega on sõlmitud sobilikud lepingud ja neil on range kohustus meie juhiseid järgida.

Me võime teie andmeid jagada kolmandate isikutega, kui nad paluvad meil seda teha.

Me piirame juurdepääsu teie isikuandmetele nendele isikutele, kellel on tegelik äriline huvi neile ligi pääseda. Teie teavet töötlevad isikud peavad andmete töötlemiseks olema saanud volituse ja järgima konfidentsiaalsuskohustust. Kui teie tööandja saab oma valdusesse või töötleb teie isikuandmeid, siis tegutseb ta sõltumatu vastutava töötlejana – sellise andmete töötlemise jaoks peab olemas olema õiguslik alus ning teile tuleb teatada, kuidas ja miks teie andmeid töödeldakse. Me ei edasta tööandjatele Profiile, kuid võime neile edastada Meeskonnarattaid.

Insightsi kontserni kuuluvad ettevõtted võivad samuti omavahel isikuandmeid jagada. Meil on kontsernisisesed kokkulepped, millega tagatakse, et sellisel viisil jagatud isikuandmed on kaitstud.

Kus me teie isikuandmeid hoiame?

Teavet hoitakse Dublinis meie AWS serverites, ja seda võidakse hoida ka meie ja meie kontserni ettevõtete kontorites, kolmandate isikute esindustes, Insightsi partnerite ja levitajate, teenuseosutajate, esindajate ning agentide juures, nii nagu eelnevalt kirjeldatud (vt „Kellega me teie isikuandmeid jagame?“).

Mõned nendest kolmandatest isikutest võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või teie asukohta.

Teie isikuandmete edastamine väljapoole teie asukohta – rahvusvaheline andmeedastus

Selleks, et saaksime teile oma teenuseid pakkuda, on vahel vajalik see, et edastaksime teie isikuandmeid väljapoole Ühendkuningriiki, Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) või teie asukohta, näiteks andmete edastamine

 • meie või meie kontserni kuuluvate ettevõtete kontoritele;
 • meie teenusepakkujatele;
 • meie klientidele;
 • meie akrediteeritud spetsialistidele;
 • meie partneritele ja levitajatele;
 • kui asute väljaspool Ühendkuningriiki/EMP-d, siis võib meil olla tarvis edastada teie isikuandmeid meie serveritesse Ühendkuningriigis/EMP-s ja edastada need andmed hiljem tagasi teie asukohta;
 • teile rahvusvahelise mõõtmega teenuste pakkumiseks.

Me edastame teie andmeid rahvusvaheliselt ainult juhul, kui me oleme kehtestanud kohased protseduurireeglid ja turvameetmed ning rakenduvas õiguses on selleks olemas õiguslik alus.

Kui kaua teie isikuandmeid alles hoitakse?

Te võite igal ajal paluda, et me kustutaksime teie isikuandmed oma andmekogudest, saates meile e-kirja aadressil clientservices@insights.com.

Vastasel juhul hoitakse teilt andmete kogumise, nende töötlemise ja teiega saadud tulemuste jagamise järel andmed alles selleks, et

 • teie taotlustele, küsimustele, kaebustele või nõuetele vastata;
 • veenduda teie õiglases kohtlemises meie poolt;
 • sälitada seadusega nõutud andmeid;
 • jälgida teie soovil aja jooksul teie Profiilis ja Meeskonnaratta positsioonis toimuvaid muutuseid.

Me hoiame teie isikuandmeid alles nii kaua, kuni need on vajalikud eelnevalt nimetatud eesmärkidel. Me kustutame või anonümiseerime teie isikuandmed automaatselt, kui need eesmärgid enam ei kohaldu.

Neljanda eesmärgi ehk teie arengu jälgimise puhul tähendab see tähtaeg teatavat mitteaktiivsuse perioodi. Mitteaktiivsus on näiteks seda, et

ühtegi Profiili ei ole viimase 2,5 aasta jooksul loodud;

ühtegi Profiili ei ole viimase 2,5 aasta jooksul alla laaditud;

ühtegi Profiili ei ole viimase 2,5 aasta jooksul Meeskonnarattale lisatud.

Kuid teil on alati olemas võimalus paluda oma andmete kustutamist.

Andmeid, mida ei ole anonümiseeritud , ei saa enam kasutada teie tuvastamiseks ning seaduse järgi ei kujuta sellised andmed ohtu isiku vabadustele ning selliselt on meil võimalik selliseid andmeid igal eesmärgil kasutada. Selleks, et teil oleks täielik ülevaade sellest, kuidas teie andmeid kasutame, isegi kui need on täielikult anonümiseeritud, siis teadke, et me võime anonümiseeritud teavet kasutada oma IT-süsteemide testimiseks, uuringute ja  andmeanalüüsi läbiviimiseks, oma teenuse parendamiseks ning uute toodete ja funktsioonide arendamiseks. Me võime anonümiseeritud teavet ka teistega jagada.

Teie õigused

Teil on järgnevad õigused, mida saate tasuta kasutada.

Õigus tutvuda andmetega

Õigus saada koopia oma isikuandmetest

Õigus parandamisele

Õigus nõuda meilt eksimuste parandamist teie isikuandmetes

Õigus olla unustatud

Õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Õigus nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist

Andmete ülekandmise õigus

Õigus saada ennast puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ja/või õigus edastada need andmed kolmandale isikule

Õigus esitada vastuväiteid

Õigus vastuväidete esitamiseks: 
— igal ajal, kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse (sealhulgas profileerimise) eesmärgil. Insights ei töötle andmeid sellisel viisil.
— teie isikuandmete jätkuvale töötlemisele meie poolt, näiteks isikuandmete töötlemine meie õigustatud huvides.

Õigus sellele, et teie suhtes ei langetataks individuaalseid automaatseid otsuseid

Õigus sellele, et teie suhtes ei langetataks otsust ainult automaatse töötlemise (sealhulgas profileerimise) põhiselt, kui see toob kaasa õiguslikke või sarnaselt olulisi tagajärgi, mis teid puudutavad. Insights ei töötle andmeid sellisel viisil.

Täiendava teabe saamiseks nende õiguste kohta, sealhulgas selle kohta, millal need õigused kohalduvad, vaadake Ühendkuningriigi teabevoliniku büroo (ICO) juhendit üksikisikute õiguste kohta isikuandmete kaitse üldmääruse alusel.

Kui soovite mõnd neist õigustest kasutada, siis

 • kirjutage e-kiri meie andmekaitsespetsialistile aadressil dpo@insights.com; ja
 • andke meile teada,
  • millist(-eid) õigust(-eid) soovite kasutada ja
  • millise teabega teie päring seotud on.

Tagamaks teie andmete turvalisus, võime paluda, et tõendaksite oma isikut ja aadressi, enne kui esitame teile mistahes teabe.

Teie isikuandmete turvalisuse tagamine

Me oleme kehtestanud sobilikud turvameetmed selleks, et takistada isikuandmete juhuslikku kadu või ebaseaduslikku kasutamist või neile ebaseadusliku juurdepääsu saamist.

Me oleme kehtestanud ka reeglid selle kohta, kuidas võimaliku andmelekke korral käituda. Me teavitame teid ja asjaomast järelevalveasutust võimalikust andmelekkest, kui meil on selleks seadusest tulenev kohustus.

Kuidas esitada kaebus?

Me loodamee, et oleme suutelised lahendama iga teie teavet puudutava päringu või mure.

Isikuandmete kaitse üldmäärus annab teile ka õiguse esitada kaebus järelevalveasutusele, eriti Euroopa Liidu (või Euroopa Majanduspiirkonna) liikmesriigis, kus te töötate, tavapäraselt elate või kus väidetav andmekaitseseaduse rikkumine aset leidis. Ühendkuningriigi järelevalveasutuseks on teabevolinik, kellega on võimalik ühendust võtta veebiaadressil https://ico.org.uk/concerns või telefoni teel numbril 0303 123 1113. Teil on võimalik järelevalveasutusega ühendust võtta olenemata sellest, kas asute Ühendkuningriigis või mitte.

Kontaktandmed teiste Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi ja mõnede Euroopast väljaspool asuvate riikide (sealhulgas USA ja Kanada) jaoks on leitavad siin

Kuidas meiega ühendust võtta?

Palun võtke meie andmekaitsespetsialistiga ühendust kirja, e-kirja või telefoni teel:

dpo@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 90 8050

Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:

DPO@insights.com

Laske meil teie ettevõtet juba täna aidata. Võtke meiega ühendust oma teekonna alustamiseks.

Võtke meiega ühendust