Global coverage

Visit this country's website View our global coverage

Privacybeleid Discovery Vragenlijst

Insights Learning & Development Limited (‘Insights’)

Privacybeleid Discovery Vragenlijst

Insights is heel blij dat we u de kans mogen bieden om een van onze vernieuwende oplossingen te ervaren op het vlak van training en ontwikkeling.

We verzekeren u dat we de persoonlijke gegevensbescherming van onze klanten uiterst serieus nemen.

Door de Insights Vragenlijst in te vullen geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden van ons beleid voor bescherming persoonsgegevens. Deze beleidsbepalingen leggen uit:

 • Hoe Insights gegevens over u verzamelt 
 • Hoe Insights uw gegevens gebruikt 
 • Welke personen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens 
 • Welke internationale weg uw gegevens kunnen afleggen 
 • Hoe Insights zorgdraagt voor de bescherming van uw gegevens
 • Hoe Insights wijzigingen kan aanbrengen in deze beleidsbepalingen 

Over Insights

Insights is een organisatie die wereldwijd actief is op het vlak van training en ontwikkeling. We werken samen met een aantal van de meest succesvolle bedrijven ter wereld. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Dundee, Schotland.

Onze transformationele leeroplossingen worden ondersteund door ons uitgebreide portfolio van producten en diensten op maat. Dit portfolio, dat wordt aangereikt door het wereldwijde team van bijzondere en inspirerende professionals, helpt onze klanten bij het verbeteren van hun effectiviteit op vijf sleutelgebieden:

 • Individuele personen
 • Teams
 • Organisaties
 • Verkoop
 • Leiderschap

Insights maakt deel uit van de bedrijvengroep The Insights Group. Voor meer informatie kunt u terecht op onze internationale website: www.insights.com.

Hoe verzamelt Insights gegevens over u?

Wanneer u de Online Vragenlijst invult vraagt Insights u om informatie over uzelf te geven. Insights verzamelt de volgende gegevens: uw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, zakelijk e-mailadres, geslacht en gegevens over uw (psychologische) voorkeuren. Informatie over uw geboortedatum, functietitel en overige contactgegevens is optioneel.

Hoe gebruikt Insights uw gegevens?

Insights gebruikt uw gegevens voor het genereren van uw persoonlijke profiel, voor het verbeteren van onze dienstverlening aan u, voor administratieve doeleinden en voor onderzoek en ontwikkeling. Bovendien willen we met die informatie ervoor zorgen dat u de Vragenlijst optimaal kunt gebruiken.

Bij het invulllen van de Online Vragenlijst registreert Insights uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om tegemoet te komen aan uw vraag en behoeften. Insights bewaart de door u geleverde gegevens en kan deze voor de volgende doeleinden gebruiken: onderzoek en ontwikkeling, adminstratieve en juridische doeleinden, statistische en marketinganalyses, testen, onderhoud en ontwikkeling van het systeem, klantenonderzoeken en klantrelaties. Daarnaast helpt het ons om beter in te spelen op uw communicatiebehoeften, bijvoorbeeld door uw voorkeursstijl te bepalen. Insights zal uw gegevens slechts bewaren voor zolang als dat strikt noodzakelijk is met het oog op genoemde doeleinden.

In dat kader is het tevens mogelijk dat Insights uw gegevens deelt met andere ondernemingen uit de Insights Group. Indien wettelijk daartoe verplicht, kan Insights uw gegevens beschikbaar stellen aan overheids- en/of wetshandhavingsinstanties. Als u de Online Vragenlijst invult ten behoeve van trainingen of programma’s die worden gefaciliteerd door een gelicentieerde practitioner (een onafhankelijke professional met een licentie voor Insights leeroplossingen) of een klant practitioner (een collega binnen uw organisatie die formeel gekwalificeerd is voor het leveren van Insights leeroplossingen), kunnen uw gegevens ook beschikbaar worden gesteld aan desbetreffende practitioner. In alle genoemde gevallen is het mogelijk dat uw gegevens naar verschillende landen worden doorgestuurd.

Indien Insights van plan is om uw gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in deze bepalingen gedefinieerd, zal Insights daarvoor eerst uw toestemming vragen. Insights zal nooit of te nimmer uw gegevens doorspelen aan derden voor commerciële doeleinden.

Welke personen kunnen toegang krijgen tot uw gegevens?

Bekendmaking van uw gegevens aan anderen kan noozakelijk zijn voor een vlotte levering van onze producten, diensten en informatie conform uw vraag en behoeften. Uw gegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld aan andere partijen, zoals beschreven bij "Hoe gebruikt Insights uw gegevens?". Dit zal uitsluitend gebeuren indien wij kunnen zorgdragen voor de bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens.

U kunt de door u aan Insights verstrekte persoonlijke informatie op elk moment laten verwijderen uit ons archief door contact met ons op te nemen (zie contactgegevens Insights hieronder).

Welke internationale weg kunnen uw gegevens afleggen?

Insights heeft in verschillende landen Insights bedrijvengroepen en gelicentieerde practitioners. Gegevens die door een organisatie behorende tot een Insights bedrijvengroep zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en gebruikt in een ander land, inclusief een land dat niet behoort tot de EER-staten (Europese Economische Ruimte). Het is mogelijk dat in sommige landen minder strenge privacywetten gelden dan in andere. Insights zorgt ervoor dat in alle landen waarin zij actief is, dezelfde hoge privacynormen worden gehandhaafd, ongeacht het feit of de wetgeving in het desbetreffende land die voorschrijft.

Als Britse onderneming zijn wij wettelijk verplicht om ons te registreren bij de “Information Commissioner” (de gegevensbeschermingsautoriteit van het VK). Dit betekent dat Insights volledig voldoet aan alle internationale wetgeving.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: http://www.ico.org.uk/

Hoe draagt Insights zorg voor de bescherming van uw gegevens?

Insights heeft beleidsbepalingen, procedures en technische maatregelen ingesteld die de bescherming waarborgen van de gegevens die Insights onder haar beheer heeft. Deze beveiligingsmaatregelen zijn ontworpen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik of bekendmaking, ongeoorloofde wijzigingen en onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Hoe kan Insights wijzigingen aanbrengen in deze beleidsbepalingen?

Het is mogelijk dat er zich in de toekomst ontwikkelingen voordoen in de geformuleerde doeleinden die Insights definieert voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Eventuele ontwikkelingen zullen u kenbaar worden gemaakt door het aanpassen van dit privacybeleid.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met:

The Data Protection Officer 
Insights Learning and Development Limited
Terra Nova
3 Explorer Road
Dundee
DD2 1EG
Scotland
UK
Tel: +44 (0)1382 908050
Email: legal@insights.com

Let us help your business today. Contact us now to start your journey.