Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Insight 11. maj 2021

Insights i uddannelsessektoren

Føljeton: Interviews med fire studerende på COLO, HR Konsulentuddannelsen

    Studerende: Zilene Pilegaard Thorø  

   Baggrund: cand.ling.merc, Aarhus Universitet

   Karrieremæssige ønsker/drømme: 
   HR-konsulent gerne inden for a- kasse/fagforeningsbranchen.
   Interesserer sig særligt for medarbejdertrivsel og -udvikling
   samt motivation af medarbejdere og rekruttering.Hvilken indsigt gav din personprofil dig ift. din personlige udvikling?

De ting, der bl.a. stod i min personprofil af udviklingsområder var, at jeg godt kan have svært ved at stole på mine egne evner, selvom min dømmekraft ofte er rigtig. Derfor kan jeg på andre mennesker godt virke usikker. Det er også noget, jeg har fået at vide tidligere. Det har bekræftet mig i, at det er et område, som jeg skal sætte hårdt ind på at forbedre mig i, fordi der typisk ikke er nogen grund til, at jeg tvivler på mig selv.

Det har bekræftet mig i, at det er et område, som jeg skal sætte hårdt ind på at forbedre mig i, fordi der typisk ikke er nogen grund til, at jeg tvivler på mig selv.


Hvilken indsigt gav din personprofil dig ift. din faglige udvikling? 

Den selvindsigt, jeg har fået gennem personprofilen, har gjort mig bevidst om de områder, der kan være en udfordring for mig, når jeg kommer ud på den anden side og skal arbejde med HR. Det er et svagt punkt, hvis jeg virker alt for usikker på mig selv, fordi jeg netop gerne vil arbejde med at motivere mennesker og skabe øget medarbejderengagement.

Nu er jeg blevet mere bevidst om, hvilke farveenergier jeg skal være opmærksom på at skrue op for, når jeg indgår i bestemte arbejdssituationer. I stedet for at tænke så meget over tingene, så skal jeg bare springe ud i det. Det er et vigtigt udviklingsområde for mig.

"Nu er jeg blevet mere bevidst om, hvilke farveenergier jeg skal være opmærksom på, at skrue op for, når jeg har indgår i bestemte arbejdssituationer." - 

Hvilke konkrete områder inden for HR ser du, at Insights er et stærkt værktøj?

Insights Discovery profilen er stærkt værktøj til bl.a. sammensætning af teams, rekruttering samt udvikling- og motivation af medarbejdere. I HR arbejder vi tæt med mennesker inden for et bredt spektre af organisatoriske områder, og her er den indsigt, man kan få gennem personprofiler, super givende at have med.

Hvad er det du oplever, at personprofiler kan bidrage til på en arbejdsplads? 

Personprofilen kan give en vigtig indsigt, som man ikke havde i forvejen. Det er især vigtigt for ledere at have selvindsigt, fordi de skal være opmærksomme på, hvordan deres medarbejdere kan opfatte dem. Omvendt er det også vigtigt for lederen at kende medarbejdernes profiler, fordi lederen i så fald bedre kan tilpasse eksempelvis sin kommunikation til dem for at opnå de bedst mulige resultater.


Personprofilen kan give en vigtig indsigt, som man ikke havde i forvejen.


I hvor høj grad tænker du, at Insights Discovery er et relevant værktøj at blive præsenteret for på HR Konsulentuddannelsen? 

Insights er så relevant som det overhovedet kan være. Siden vi blev præsenteret for det på anden dagen i løbet af uddannelsen, har vi refereret tilbage til værktøjet næsten uanset hvilket område inden for HR, vi har arbejdet med.

På den måde står jeg stærkere i dag i forhold til at opnå mine karrieremæssige drømme inden for HR - både fordi jeg får en masse teori og metode, men især også konkrete værktøjer som Insights. Det adskiller sig meget fra den måde, man lærer på på universitetet.


På den måde står jeg stærkere i dag i forhold til at opnå mine karrieremæssige drømme inden for HR - både fordi jeg får en masse teori og metode, men især også konkrete værktøjer som Insights

Kan du bruge din Insights Discovery personprofil til jobsøgning efter uddannelsen? 

Jeg har helt klart tænkt mig at bruge min personprofil i min videre jobsøgning – helt konkret fordi profilen kan give mig nogle flere ord at sætte på mig selv, og hvad jeg trives/ikke trives i professionelt. Det bliver et redskab for mig selv til at finde ud af, om jeg passer ind i et job eller ej – hvilket kan øge sandsynligheden for, at vi finder det rette match.


I en jobsamtale vil jeg også kunne trække på beskrivelsen af mine styrker og udfordringer, som jeg kan genkende og sætte nogle konkrete situationer og oplevelser på.

Tilbage til alle nyheder

del denne side:

    Lad os hjælpe din virksomhed. Kontakt os nu for at starte din rejse.