Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Insight 30. juni 2021

Insights i uddannelsessektoren

Føljeton: Interviews med fire studerende på COLO, HR Konsulentuddannelsen

   Studerende: Jesper Bøcker Larsen

   Baggrund: Bachelor i International Communication & Multimedia
   ved Aarhus Universitet og Master i Turisme ved Aalborg Universitet.

    Karrieremæssige ønsker/drømme: 
   Jeg drømmer om at arbejde som HR-projektleder med
   arbejdsområder som fx forandrings-og/eller
   transformationsprojekter med afsæt i at bruge motivation
   og trivsel som et middel til at opnå vækst
   – ikke kun økonomisk vækst men også vækst i tillid, tryghed,
   arbejdsmiljø, respekt, viden og meget mere.


Hvilken indsigt gav din personprofil dig ift. din personlige udvikling?

Da jeg tog profilen, blev jeg i første omgang lidt frustreret. I evaluatoren var de svar, som jeg tænkte, at jeg var ’mest’ og ’mindst’, grupperet i den samme svarmulighed - det irriterede mig i første omgang. Jeg troede ikke, at der ville komme noget genkendeligt svar ud af resultatet. Men da jeg så modtog profilen, kunne jeg sagtens genkende mig selv.

Efter jeg har taget evaluatoren til personprofil, kan jeg jo godt se hvorfor spørgsmålene og svarene er stillet op, som de er.

Hvilken indsigt gav din personprofil dig ift. din faglige udvikling? 

Det ligger meget naturligt for mig at arbejde med selvindsigt og selvudvikling. Jeg har en lang liste med områder, som jeg gerne vil prøve at få erfaring med inden for HR, og her er arbejdet med personprofiler helt sikkert én af dem.

Jeg er blevet bevidst om, at personprofilen ikke er noget, der kan stå alene. Du kan ikke generalisere og dømme en person blot på baggrund af personprofilen - der er mange aspekter at tage med.


Vi må ikke falde i fælden ved at generalisere folk og sige, at jeg er ’blå’ eller du er ’gul’ – nej, vi er alle fire farver, og det er vigtigt at have den nuancering med, når vi taler om vores egen og andres personprofiler.

Det gik også på for mig i løbet af vores seance med Insights’ konsulent, at forskellige arenaer kan påvirke, hvordan vores præferencer optræder.

Hvis du fx indtræder i en ny konstellation på jobbet, hvor du skal tage ansvar for andre medarbejdere og vise vejen, så er du nødt til at skrue op eller ned for forskellige energier ift. hvad du måske plejer at gøre, fordi rollen og opgaven kræver det. I den situation er rigtig godt at have den selvindsigt, som personprofilen giver en, således at man er bevidst om, hvilke energier, man kan skal skrue og ned for, og hvad det kræver af os.

Hvilke konkrete områder inden for HR ser du, at Insights er et stærkt værktøj?

At bruge Discovery profilen i rekrutteringsfasen gør, at man kan få bedre indsigt i en kandidat, hvilket det er et godt redskab at bruge fx mellem 1. og 2. samtale, så det ikke influerer det førstehåndsindtryk, som jeg også mener er et vigtigt parameter.

Når man bruger personprofilen som et værktøj lidt senere i rekrutteringsfasen vil man også have en mindre skare af kandidater at tage profilen på, hvilket økonomisk og ressourcemæssig er en fordel.

Jeg ved, at der er mange større virksomheder, hvor alle medarbejdere har en personprofil, og jeg vil elske at arbejde i en organisation, hvor selvindsigt er så 'embedded' i virksomhedens kultur. Her er Insights Discovery Personprofilen den mest fyldestgørende personprofil, jeg nogensinde har taget

Der er virkelig mange muligheder for at bruge personprofilen som redskab på tværs af forskellige HR-faglige discipliner og arbejdsområder.

Hvad er det du oplever, at personprofiler kan bidrage til på en arbejdsplads? 

Personprofiler bidrager til, at vi bedre kan forstå en person - men som mennesker er vi ikke konstante. Vi udvikler os løbende fx når vi træder ind i en ny rolle, får andre arbejdsopgaver, eller vi er udsat for udefrakommende forandringer, som vi ikke selv er herre over eksempelvis corona-krisen.

Derfor er det vigtigt, at vi tager en ny personprofil ofte og kigger indad for at forstå vores handle- og reaktionsmønstre bedre. Den nye indsigt skal naturligvis ud og leve i organisationen og deles med relevante kolleger og nærmeste leder.

I hvor høj grad tænker du, at Insights Discovery er et relevant værktøj at blive præsenteret for på HR Konsulentuddannelsen? 

Insights Discovery personprofilen er et enormt relevant værktøj at arbejde med på uddannelsen. Det giver et godt fundament, som vi kan bygge videre.

Kan du bruge din Insights Discovery personprofil til jobsøgning efter uddannelsen? 

Jeg søger jobs hvor mine kompetencer bedst muligt kommer i spil, og her kan personprofilen og den selvindsigt, som den har givet mig, hjælpe mig meget til at finde ud af, om et job er det rigtige.

Hvis det af jobbeskrivelsen eksempelvis fremgår, at man skal arbejde meget alene og ikke indgår i så mange teamsamarbejder, og man har meget SolGul energi, som betyder, at man får energi af at indgå i forskellige samarbejde internt og at det sociale har stor betydning, så har man mulighed for at være bevidst om, hvad det vil kræve af én og om det så er det rigtige match.

Så kan man som jobansøger også gøre en indsats for, at man ikke ’vælger’ det forkerte job. Det rigtige match mellem arbejdsgiver og arbejdstager går begge veje.
Tilbage til alle nyheder

del denne side:

    Lad os hjælpe din virksomhed. Kontakt os nu for at starte din rejse.