Globale afdelinger

Visit this country's website Se alle globale afdelinger

Insight 14. maj 2021

Insights i uddannelsessektoren

Føljeton: Interviews med fire studerende på COLO, HR Konsulentuddannelsen

   Studerende: Ida Danekilde Christiansen


   Baggrund:Cand. pæd. i pædagogisk sociologi, Aarhus Universitet

   Karrieremæssige ønsker/drømme: 
   Jeg håber, at jeg en dag kan blive HR chef i en spændende virksomhed,
   hvor jeg får mulighed for arbejde med et bredt spekter af HR-discipliner
   særligt rekruttering, on-boarding og udvikling.


Hvilken indsigt gav din personprofil dig ift. din personlige udvikling?

Vores arbejde med Insights Discovery personprofiler her på uddannelsen har fået mig til at ’genkende’ mit sande jeg, hvilket jeg nok har undertrykket længe.

At jeg er viljestærk og resultatorienteret er kun en del af min personlighed. Jeg rummer mange andre træk og bruger dem aktivt, og gennem arbejdet med Insights har jeg lært hvordan jeg bedst kan sætte dem i spil.”

Når man er selvbevidst, kan man vende ens adfærd og tanker, så de passer til den kontekst, man befinder sig i. På den måde begynder man også i højere grad at sætte pris på de forskellige aspekter af ens personlighed, og opnår på den måde større selvkærlighed. Det har jeg erfaret...

Hvilken indsigt gav din personprofil dig ift. din faglige udvikling? 

Jeg har fundet ud af, at jeg inderst inde godt kan lide at tage styringen – både i mit eget liv, men også hvad angår studie- og arbejdsliv. Hidtil har jeg nok bare i mange situationer været bange for at trumfe det igennem.

Jeg har følt mig lidt alene som hende, ”der svinger pisken”, og nok bevidst skruet ned for min 'IldRøde energi'. Jeg har savnet at arbejde mere sammen med andre ’ligesom som mig’.

Men med oplægget fra Insights og introduktionen til de fire farver, er jeg blevet opmærksom på, at man får et bedre resultat, hvis alle i teamet bidrager med forskellige ting, og alle er bevidste herom.

Det har gjort mig mere glad for disse egenskaber, fordi jeg ved, at jeg bevidst kan skrue op og ned for den 'IldRøde energi' afhængig af, hvad det er for et team, jeg indgår i.

Hvilke konkrete områder inden for HR ser du, at Insights er et stærkt værktøj?

Insights personprofil er et godt værktøj inden for HR – især inden for rekruttering. Man får en hel profil på den potentielle kandidat, der bl.a. beskriver deres særlige styrker og udfordringer, som man som arbejdsgiver kan fokusere på i sin relation til vedkommende.


Det er en super bæredygtig måde at drive rekruttering på, fordi man som virksomhed ikke blot retter fokus på hvordan kandidaten kan passe ind i virksomheden, men også hvordan virksomheden skal tilpasse sig kandidaten.

’Det gode match’ skal jo gå begge veje, så derfor er det vigtigt, at både medarbejderen ”passer ind”, 'men også at virksomheden fokuserer på, at arbejde både med kandidatens styrker og svagheder.

Udover rekruttering så er trivsel også et rigtig godt område at bruge personprofilen.

Som trivselsværktøj kan man bruge den enkelte medarbejders personprofil til at finde ud af, hvordan vi skaber de bedst muligt forudsætninger for, at vores medarbejdere trives og leverer.

Igen – vi skaber et bæredygtigt arbejdsmiljø ud fra hvilke medarbejdere og ”typer” vi har i virksomheden.

Hvad er det du oplever, at personprofiler kan bidrage til på en arbejdsplads? 

Til at imødekomme konflikthåndtering er Insights’ byggeklodser et super godt værktøj, fordi de visualiserer vores præferencer på en nem og let-afkodelig måde.

Jeg synes, at det burde være lovpligtigt at alle virksomheder skulle have et sæt Insights byggeklodser pr. medarbejder, som skulle stå på skrivebordene.

Når jeg sidder og tænker tilbage på konflikter eller udfordringer bl.a. i mit studieliv, så tør jeg vædde på, at mange af dem ikke ville være opstået, hvis man havde haft indsigten i sig og hinanden b.la. gennem klodserne. Det samme gør sig sikkert gældende på arbejdspladser.

I hvor høj grad tænker du, at Insights Discovery er et relevant værktøj at blive præsenteret for på HR Konsulentuddannelsen? 

Insights har været et super relevant værktøj på konsulentuddannelsen.

I løbet af uddannelsen har vi fået introduceret flere forskellige typer værktøjer, hvor personprofilerne er et konkret værktøj, der både kan anvendes i forbindelse med drift og udviklingsopgaver.

Kan du bruge din Insights Discovery personprofil til jobsøgning efter uddannelsen? 

Jeg vil helt sikkert bruge min Insights Discovery profil i min videre jobsøgning, fordi det hjælper mig med at synliggøre, hvem jeg er.

Det kommer til at følge mig som et værktøj i resten af min karriere, fordi det er et så håndgribeligt værktøj, som alligevel kan bruges inden for en bred vifte af HR-discipliner.

Tilbage til alle nyheder

del denne side:

    Lad os hjælpe din virksomhed. Kontakt os nu for at starte din rejse.