Global coverage

Visit this country's website View our global coverage

Ochrana soukromí nástroje Evaluator

Insights Learning & Development Limited (dále jen „společnost Insights“)

Ochrana soukromí nástroje Evaluator

Společnost Insights vám s potěšením přináší možnost vyzkoušet si jedno z našich inovativních řešení vzdělávání a rozvoje.

Zároveň bychom vás rádi ujistili, že bezpečnost osobních údajů svých klientů bereme velmi vážně.

Vyplněním nástroje Insights Evaluator souhlasíte s následujícími zásadami ochrany dat. Tyto zásady vysvětlují:

 • Jak společnost Insights získává vaše údaje
 • Jak společnost Insights používá vaše údaje
 • Kdo k nim bude mít přístup
 • Kterými zeměmi mohou údaje procházet
 • Jak společnost Insights zajišťuje bezpečnost vašich údajů
 • Jak může společnost Insights tyto zásady změnit

O společnosti Insights

Společnost Insights je světová společnost pro vzdělávání a rozvoj, která po celém světě spolupracuje s předními organizacemi oboru. Naše sídlo je ve skotském městě Dundee.

Naše transformační vzdělávací řešeníjsou podporována naším rozsáhlým portfoliem nastavitelných produktů a služeb. Náš celosvětový tým výjimečných a inspirativních lidí tak pomáhá našim klientům zlepšit efektivitu v těchto oblastech:

 • Jednotlivci
 • Týmy
 • Organizace
 • Prodej
 • Vedení

Společnost Insights je součástí skupiny Insights Group. Další informace naleznete na našich stránkách na adrese: www.insights.com.

Jak společnost Insights získává vaše data

Společnost Insights vás požádá o osobní údaje při použití nástroje Evaluator, což je krátký dotazník. krátkého dotazníku. Jedná se o následující údaje: jméno, příjmení, název společnosti, pracovní e-mail, pohlaví a nastavení. Máte také možnost nám sdělit své datum narození, název pracovní pozice a další kontaktní údaje.

Jak společnost Insights vaše údaje používá

Společnost Insights používá vaše údaje k vytvoření vašeho osobního profilu, zlepšování nabízených služeb a celkově k administrativním, výzkumným a vývojovým účelům. Zároveň vám tak můžeme nabídnout z nástroje Evaluator to nejlepší.

Při použití nástroje Evaluator si společnost Insights uloží vaše osobní údaje. Použita budou zejména ke splnění vašich požadavků. Společnost Insights si tyto údaje ponechává a může je použít k následujícím účelům: výzkum a vývoj, administrativní a legální účely, statistická a marketingová analýza, systémové testování, správa a vývoj, zákaznické průzkumy, zákaznické vztahy a usnadnění vzájemné spolupráce v budoucnu, například znalostí vašich preferencí. Společnost Insights bude tyto údaje uchovávat jen po dobu potřebnou k naplnění těchto účelů.

Za těmito účely může také společnost Insights předat vaše údaje dalším společnostem ve skupině společností Insights. Pokud to vyžaduje zákon, společnost Insights může také vaše údaje předat vládním nebo jiným zodpovědným úřadům. Pokud nástroj Evaluator používáte v rámci vzdělávacího a rozvojového řešení poskytovaného licencovaným poskytovatelem (nezávislý poskytovatel s licencí nabízet řešení společnosti Insights) nebo klientským poskytovatelem (kolega ve vaší organizaci licencovaný nabízet řešení společnosti Insights), budou vaše údaje poskytnuty také tomuto licencovanému nebo klientskému poskytovateli. Tyto situace mohou znamenat posílání vašich dat do jiných zemí.

Pokud bude chtít společnost Insights vaše údaje využít pro účely, které nejsou v těchto zásadách uvedeny, požádá vás nejprve o souhlas. Společnost Insights nikdy neposkytne vaše údaje pro marketingové účely třetím stranám.

Kdo k nim bude mít přístup

V rámci plynulého zajišťování vámi požadovaných produktů, služeb nebo informací může být nutné předat vaše údaje dalším osobám. Vaše údaje mohou být předánay adresátům popisovaných v sekci „Jak společnost Insights používá vaše údaje“. Dojde k tomu však pouze tehdy, pokud dokážeme zajistit jejich dokonalou bezpečnost a důvěrnost.

Pomocí kontaktních údajů níže se na nás můžete kdykoli obrátit a nechat své osobní údaje z našich záznamů odstranit.

Kterými zeměmi mohou data procházet

Společnost Insights má skupinu firem a licencovaných poskytovatelů v různých zemích. Údaje získané kteroukoli společností skupiny Insights Group mohou být uloženy a zpracovány v jiné zemi, včetně zemí, které nejsou v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Některé země mohou mít silnější zákony na ochranu údajů než jiné. Společnost Insights zajišťuje dodržování stejných vysokých standardů v každé zemi, ve které pracuje, bez ohledu na to, zda zákony dané země jejich dodržování vyžadují či nikoli.

Jako britská společnost se musíme podle zákona registrovat u vládního pověřence pro informace (UK Information Commissioner), který dohlíží, zda společnost Insights plně dodržuje mezinárodní zákonné požadavky.

Další informace naleznete na adrese: http://www.ico.org.uk/

Jak společnost Insights zajišťuje bezpečnost dat

Společnost Insights zavedla bezpečností zásady, pravidla a technická opatření tak, aby ochránila veškerá získaná data. Tato opatření mají za úkol zabránit neautorizovanému přístupu, nesprávnému použití nebo předání, neautorizovaným změnám a nezákonnému zničení či neúmyslné ztrátě.

Jak může společnost Insights tyto zásady změnit

Použití údajů se může v budoucnu změnit a společnost Insights vás na takovou změnu upozorní aktualizací těchto zásad.

Pokud vyžadujete další informace, obraťte se prosím na adresu:
The Data Protection Officer 
Insights Learning and Development Limited
Terra Nova
3 Explorer Road
Dundee
DD2 1EG
Scotland
Velká Británie
Tel: +44 (0)1382 908050
E-mail: legal@insights.com

Let us help your business today. Contact us now to start your journey.